49620 ima található a honlapon, összesen 102287 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  A nap szentje

  A nap szentje
  Változó frissítés

  Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú Péter utóda volt 217 és 222 között

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  14
  Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú Péter utóda volt 217 és 222 között

  Élete

  + Az a kevés információ, amellyel Szent I. Kallixtusz pápáról rendelkezünk, politikai riválisától, Szent Hippolitusz ellenpápától származik.

  + Kallixtusz rabszolgasorban született, de felszabadulása után Zephyrinus pápa diakónussá szentelte, és felügyeleti jogkört kapott a római papság felett.  Kallixtusz Zephyrinus szellemi és igazgatási korlátai miatt óriási befolyásra tett szert, és 217-ben megválasztották az utódjává.

  + Kallixtusz pápaságának öt évét nagyrészt a Hippolitusszal és követőivel folytatott állandó harcai határozták meg, akik tanbeli tévedésekkel vádolták a pápát.

  + Hippolitusszal ellentétben Kallixtusz abban hitt, hogy szentek és bűnösök együtt nevelkednek az egyházban. Az egyház kötelessége az, hogy mindenkinek felkínálja a kiengesztelődést, aki a keresztség után elkövetett bűnei bocsánatát kérte.

  + A vértanúként tisztelt Kallixtusz 222-ben halt meg. Sírja évszázadokra elveszett, 1960-ban egy 4. századi oratórium maradványai között fedezték fel.

  + Mivel egy híres katakombát Szent Kallixtusról neveztek el, gyakran a temetői munkások védőszentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Az elmélkedéssel megerősített, erős és szilárd jellemű lélek kitart; a rendíthetetlen lélek, amelyet a jövőbe vetett biztos és szilárd hit erősít meg, megerősödik az ördög minden rémével és e világ fenyegetéseivel szemben.” - Karthágói Szent Ciprián, Értekezés a mártíromságról

  Legeltessétek Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, Isten (szándéka) szerint ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. – 1Péter 5: 2-4

  Imádság

  Jóságos Istenünk, hallgasd meg néped könyörgését Szent Kallixtusz pápa vértanúságának emléknapján. Érdemeiért és közbenjárására szüntelenül segítsd Egyházadat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent XXIII. János pápa (1881-1963) „Jó János pápa”A pápa, aki összehívta a II. Vatikáni zsinatot

  Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  11
  Szent XXIII. János pápa (1881-1963) „Jó János pápa” A pápa, aki összehívta a II. Vatikáni zsinatot

  Szent XXIII. János pápa (1881-1963) ; „Jó János pápa” ; A pápa, aki összehívta a II. Vatikáni zsinatot

  Élete

  + Angelo Roncalli az olaszországi Bergamóban született.

  + 1904-ben szentelték fel, a bergamói püspök titkáraként szolgált, és számos tudományos művet írt, köztük a Borromeo Szent Károly életéről szóló ötkötetes könyvet, mielőtt katonai káplánnak hívták be az I. világháborúba.

  + 1925-ben Roncalli-t érsekké nevezték ki, és 30 éves karriert kezdett a vatikáni diplomáciai testületben, ahol Bulgáriában, Törökországban, Görögországban és Franciaországban szolgált. 1953-ban Velence bíboros-pátriárkájává nevezték ki.

  + 1958. október 28-án pápává választották, a XXIII. János nevet vette fel.

  + János pápaként számos reformot kezdeményezett, mind az egyházon belül, mind a társadalom tágabb részében. 1959. január 25-én minden feltűnés nélkül bejelentette szándékát, hogy ökumenikus zsinatot hív össze az Egyház előtt álló számos kérdés megvitatására. A II. vatikáni zsinat 1962. október 11-i megnyitása volt rövid pápaságának csúcspontja.

  + A látásmódjáról, szeretetéről és az egyházi ügyek új megközelítéséről emlékeznek meg róla. 1963. június 3-án halt meg. 2014-ben avatták szentté.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Ne feledjük, hogy a szentek adnak irányt és növekedést az Egyháznak. A Zsinat összehívásával Szent XXIII. János nagyszerű nyitottságot mutatott a Szentlélek iránt. Engedte magát vezetni, és az Egyház számára pásztor, szolgáló-kalauzoló volt, akit a Szentlélek vezetett. Ez volt az ő nagy szolgálata az Egyház számára; ezért szeretek úgy gondolni rá, mint a Szentlélek iránti nyitottság pápájára.” - Ferenc pápa

  Lelki bónusz

  A II. vatikáni zsinat reformjai előtt október 11-ét a Boldogságos Szűz Mária anyaságának ünnepeként ünnepelték. Mivel az Egyház ezt az ünnepet Mária, Isten Anyja ünnepének (január 1.) megkettőzésének tekintette, az ezen a napon történő Mária-ünneplést a helyi egyházak és vallási közösségek választására bízta. Ezen a napon az Isteni Társaság (a szalvatoriánusok) például „Megváltó Anyja” címmel ünnepli Máriát.

  Imádság

  Mindenható örök Isten, aki Szent XXIII. János pápában az egész világnak a jó pásztor ragyogó példáját adtad, add, hogy közbenjárására örömmel terjesszük a keresztény szeretet teljességét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Leonardi Szent János Isten Anyjának Reguláris Klerikusai alapítója(1541–1609)

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  09
  Leonardi Szent János Isten Anyjának Reguláris Klerikusai alapítója (1541–1609)

  Élete

  + János Toszkánában született, és gyógyszerésznek készült.

  + 1571-ben szentelték pappá, három évvel később új vallási közösséget alapított: Isten Anyjának Reguláris Klerikusai néven.

  + Közössége mellett a külképviseleteknek szentelt papok unióját hozta létre. Idővel a papok ez a csoportja a Hit Szaporításáért Társasággá nőtte ki magát, és emiatt őt tekintik a „Proaganda Fidei” alapítójának.

  + Számos teológiai és áhítati témában termékeny szerző, a Tridenti Zsinatot követő katolikus ellenreformáció fontos alakja volt.

  + Jánost bízták meg számos bencés kolostor reformjának felügyeletével is, különös tekintettel azokra, amelyek a Szent Romuald által alapított kamalduli bencésekhez kapcsolódtak.

  + Leonardi Szent János 1609-ben halt meg abban a pestisben, amelyet a betegek látogatása közben kapott. 1938-ban szentté avatták, a gyógyszerészek védőszentjeként tisztelik.

  Lelki bónusz

  Október 9. az a nap, amikor az egyház Szent John Henry Newman angol teológus emlékét is ünnepli. Newman egyike lett a legnagyobb teológiai íróknak.

  Idézet

  „Azoknak, akik erkölcsi reformokért akarnak dolgozni a világon, mindenekelőtt Isten dicsőségét kell keresniük.” - Leonardi Szent János

  Ima

  Istenünk, minden jóság forrása, te Leonardi Szent János áldozópapot az evangélium hirdetésére üldted a népek közé. Közbenjárására add, hogy az igaz hit szüntelenül terjedjen az egész világon. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Magyarok Nagyasszonya Patrona Hungariae

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  08
  Magyarok Nagyasszonya Patrona Hungariae

  Az ünnep eredete

  + Szent István király utód nélkül maradva 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, halála előtt Székesfehérvárott fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának.

  + Ezt követően Szent László király „Szűz Máriának választott vitézeként” a csatákban mindig Máriához fohászkodott segítségért, és a nagyváradi Székesegyházat Mária tiszteletére építtette.

  + IV. Béla a tatárjárás idején Istennek és Szűz Máriának ajánlotta fel leányát, Margitot és a Budai Várban felépíttette Nagyboldogasszony templomát, a mai Mátyás-templomot.

  + A 17. században a Patrona Hungariae-eszmére alapozva alakult ki Regnum Marianum (Mária Országa) fogalma, ami azt fejezi ki, hogy Szent István felajánlásával Szűz Mária nemcsak oltalmazója, hanem mindenkori tulajdonosa is Magyarországnak.

  + 1896-ban XIII. Leó pápa a magyar millennium alkalmából Vaszary Kolos bíboros prímás esztergomi érsek kérésére engedélyezte Magyarország részére Magyarok Nagyasszonya ünnepét. Ezt eleinte október második vasárnapján tartották, majd X. Piusz pápa október 8-ára tette át.

  Érdemes tudni

  A Magyarok Nagyasszonyának elterjedt ábrázolása szerint a Szűzanya fejét a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona díszíti, kezében (vagy a karján ülő gyermek Jézus kezében) az országalma és a jogar látható. A lábánál a törökök legyőzését jelképező félhold, vagy a magyar címer van.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Mennyek királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.” – Szent István király

  Imádság

  Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és Pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Rózsafüzér Királynője A lepantói csata emlékére

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  07
  Rózsafüzér Királynője A lepantói csata emlékére

  Az ünnep jelentése

  + Ezt az ünnepet, amelyet eredetileg Máriának szenteltek Szűzanya Győzelmei elnevezéssel, V. Szent Pius domonkos pápa vezette be, megemlékezésül a keresztény flotta török ​​haditengerészet feletti győzelmére az 1572-es lepantói csatában.

  + 1573-ban XIII. Gergely pápa az ünnep nevét „Rózsafüzér Királynőjé”-re  változtatta. Az Egyetemes Egyház 1716 óta ünnepli.

  + Az ünnepi szentmise szövegei kiemelik Mária elmélkedő lelkületét, amikor „a szívében őrzi” Jézus életének rejtelmeit és saját Istennel való egyesülését.

  Lelki bónusz

  Október 7-én az Egyház Szent Márk pápára is emlékezik. 336-ban választották Róma püspökévé, két fontos listát tulajdonítanak neki : a Depositio episcoporumot (a nem vértanúként elhunyt pápák dátumainak és neveinek listáját) és a Depositio martyrumot (a Rómában tisztelt vértanúk listáját.) Ezek a dokumentumok képezték az alapját a római Egyház eredeti liturgikus naptárának. Szent Márk pápa 336. október 7-én hunyt el, mindössze nyolc hónapig szolgált pápaként.

  Imádságra és elmélkedésre

  „A rózsafüzérrel a keresztény emberek Mária iskolájában ülnek, és itt arra késztetik őket, hogy Krisztus arcának szépségét szemléljék, és megtapasztalják szeretete mélységeit. A rózsafüzér által a hívek bőséges kegyelmet kapnak, ami a Megváltó Anyjának kezéből származik.” - Szent II. János Pál pápa

  Imádság

  Kérünk, téged, Úristen, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Brúnó áldozópap (1033-1101) A Karthauziak rendjének alapítója

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  06
  Szent Brúnó áldozópap (1033-1101) A Karthauziak rendjének alapítója

  Élete

  + Brúnó Németországban, Kölnben született. A felsőfokú végzettség megszerzése után 1055-ben pappá szentelték, és a reimsi katedrális kanonokja lett.

  + Reimsben a nyelvtan és a teológia tanára, végül az egyházmegye kancellárjának nevezték ki.

  + 1084-ben Brúno lemondott hivataláról, és hat társával együtt a moleszesi apátságba utazott. Nagyobb magányt keresve társai engedélyt kaptak a grenoble-i Szent Hugh püspöktől, hogy letelepedjenek a Le Grand Chartreuse völgyében. 1085-ben kápolnát és néhány kis cellát építettek a szerzetesek számára, hogy ott lakhassanak. Ez jelentette a karthauzi rend kezdetét.

  + Brúnó és első követői olyan életmódot fogadtak el, amely egyesítette a magányt és a közösségi életet, hangsúlyozva az első szerzetesek és apácák elkülönült életmódját.

  + Brúnót pápai tanácsadóként hívták Rómába, és felkínálták neki a püspökséget, de elutasította.

  + Szent Brúno a La Torre-i alapításban halt meg 1101-ben. 1514-ben szentté avatták, és ünnepét 1623-ban kiterjesztették az Egyetemes Egyházra.

  Érdemes tudni

  A Chartreuse likőrt a karthauzi szerzetesek gyártották az 1700-as évek eleje óta. A likőr jellegzetes zöld színe az alapja a „zöld chartreuse” színnek is.

  Magyarországon a XIII. századtól a XVI. századig voltak karthauzi kolostorok, elsősorban Észak-Magyarországon és a Felvidéken. Név szerint: Ercsény, Menedékszirt, Lehnic, Felsőtárkány, Lövöld. A lövöldi kolostorban élt a Karthauzi Névtelen, akinek prédikáció-jellegű írásait az Érdy-kódex őrizte meg számunkra.

  Idézet

  „Mindent veszteségnek tartok Uram, Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretéhez képest.” - Filippi 3: 8

  Ima

  Istenünk, ki Szent Brúnót meghívtad, hogy a magányban szolgáljon neked, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy a világ forgatagában mindenkor nálad keressünk nyugalmat! A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel, egységében, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Assisi Szent Ferenc a Kisebb Testvérek Rendjének alapítója(1181-1226)

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  04
  Assisi Szent Ferenc a Kisebb Testvérek Rendjének alapítója (1181-1226)

  Élete

  + Giovanni di Pietro Bernardone az olaszországi Assisiben született. A jómódú posztókereskedő fia, Ferenc (egy sikertelen katonai kampányt követő) egyéves börtönbüntetés és hosszú betegség után fedezte fel egyedülálló hivatását.

  + Krisztus tanítása alapján, miszerint híveinek el kell adniuk mindenüket, és tanítvánnyá kell tenniük minden népet, valamint válaszul egy, a San Damiano kápolnában való imádkozása alatti misztikus tapasztalatára Ferenc felhagyott fiatalkori fényűzésével, és a radikális szegénységet és bűnbánatot választotta.

  + Apjától maradt örökségét szétosztva Ferenc „Szegénység Asszonyt” választotta feleségéül, és vándorprédikátorként kezdett működni, a szegényeket és a leprásokat gondozva. Hamarosan számos követőre talált, és a „kisebb testvérek” (hivatalos nevükön „Minoriták”) csoportja bejárta egész Itáliát, ahol egyszerűségben és szeretetben hirdették az evangéliumot.

  A szerzetesek szabályzatát 1210-ben hagyták jóvá, és 1212-ben Ferenc Szent Klárával egy második rendet is alapított: a „San Damiano szegény asszonyai”-t. 1219-re, a ferencesek első generális káptalanjának idejére már több mint ötezer szerzetes volt.

  + Ferenc az imádságnak, az egyszerűségnek és a szegényekkel való együttlétnek szentelte életét. 1226. október 3-án halt meg. 1228-ban szentté avatták, és az egyház történelmének egyik legkedveltebb szentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Számomra ő a szegénység embere, a béke embere, a teremtést szerető és védelmező ember... Ő az az ember, aki a béke szellemét adja nekünk, a szegény ember... Mennyire szeretnék egy olyan Egyházat, amely szegény a szegényekért!” - Ferenc pápa

  Lelki bónusz

  1224-ben, amikor Ferenc a Monte La Verna-i remetelaknál imádkozott, megkapta Krisztus sebeinek ajándékát. A ferences szerzetesek és nővérek, valamint a Szegény Klarisszák minden évben szeptember 17-én megtartják Szent Ferenc Stigmáinak Ünnepét.

  Imádság

  Istenünk, te megadtad Assisi Szent Ferencnek, hogy a szegénységben és alázatosságban Krisztushoz váljék hasonlóvá. Tégy készségessé minket, hogy mi is az ő útján járva kövessük Fiadat, és örvendező szívvel veled egyesüljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Boldog Bogdánffy Szilárdpüspök és vértanú (1911-1953)

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  03
  A nap szentje Boldog Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú (1911-1953)

  Élete

  + Bogdánffy Szilárd 1911-ben Feketetó községben született. Temesváron a piaristák gimnáziumában tanult. A nagyváradi Teológiai Akadémiáról tanárai a budapesti Központi Papnevelő Intézetbe küldték a kiváló növendéket, tanulmányai befejeztével azonban visszatért egyházmegyéjébe, itt szentelték pappá 1934. június 29-én.

  + Élete meghatározó motívuma ettől kezdve a katolikus ifjúság oktatása és lelki vezetése volt. 1934-ben a szatmári papnevelde helyettes tanárává és prefektusává nevezték ki, 1935-től kezdve pedig több nagyváradi tanintézmény hittanáraként és lelki vezetőjeként működött. 1939-ben a román hatóságok koholt vádak alapján letartóztatták és kitoloncolták Magyarországra, ahonnan csak 1940 szeptemberében térhetett haza Nagyváradra. Folytatta oktatói-nevelői tevékenységét, a háború után oroszlánrészt vállalt a nagyváradi iskolák újjászervezésében. 1945-ben megalapította a Merici Szent Angéláról elnevezett orsolyita harmadrendet.

  + 1947 tavaszán Scheffler János szatmári püspök kérésére a titkára lett. Szellemi képességei és lelkisége kiváló munkatárssá tették a szatmári-nagyváradi egyházmegye vezetésében.

  + Az egyre fokozódó romániai keresztényüldözés várható fejleményeire tekintettel a Szentszék engedélyezte, hogy titkos püspököket szenteljenek. A bukaresti nunciatúrai régens 1949. február 14-én szentelte őt püspökké. Két hónappal később a román hatóságok letartóztatták, éveken át jogtalanul fogságban tartották az ország legszigorúbb börtöneiben és a Capul Midia-i haláltáborban. „Meddig hisz Istenben?” – kérdezték vallatói. Sokat kínozták, verték. „El lehet viselni.” – mondta rabtársainak. A börtönben is mindennap megtalálta a szeretetszolgálat lehetőségeit: elrejtett kenyérdarabokat adott a legyengülteknek, cigarettát a dohányosoknak, más helyett cipelte a nehéz zsákokat; az őrök emiatt többször is bántalmazták. Ügyének bírósági tárgyalására csak 1953-ban került sor, ekkor teljesen hamis vádak alapján 12 évi kényszermunkára ítélték. Noha családjának sikerült kiharcolni a törvénytelen ítélet megsemmisítését, Szilárd püspök már nem érte meg ügyének újratárgyalását, a börtönben elszenvedett kínzások következtében 1953. október 2-án a nagyenyedi börtön cellájában visszaadta lelkét Teremtőjének. Az Egyházhoz való hűségéért szenvedett vértelen vértanúhalált.

  Idézet

  „A görögkatolikus egyházak felszámolása (1946–1948) és a nyomában következő véres keresztényüldözések láttán – nem utolsósorban a Mindszenty-per és Kína kommunistává vedlése után, amelyet 18 hónapos véres keresztényüldözés követett –, XII. Piusz pápa feladta „semlegességi politikáját”, és bátran felemelte szavát veszélyeztetett és üldözött hívei védelmében. … Bár ezek a pápai megnyilatkozások egyetlen egyszer sem nevezték néven a kommunizmust, mégis alkalmat szolgáltattak a romániai kommunista kormánynak arra, hogy a Szentszéket „háborús uszítónak“, „kapitalista bérencnek“, „kémirodának“, „az amerikai imperializmus eszközének“, „az amerikai terjeszkedő politika ötödik európai hadoszlopának“ nevezzék, és ennek következményeképpen az országukban folyó keresztényüldözések jogosságát igazolják.” – Tempfli Imre, Boldog Bogdánffy Szilárd és a romániai egyházüldözés

  Imádság

  Irgalmas Istenünk, aki Boldog Szilárd püspök vértanúnak megadtad a legyőzhetetlen lelki erősséget, hogy a szenvedésben is hűséges maradjon Egyházadhoz, közbenjárására add, hogy a hitet, amelyet szavával hirdetett, megtartsuk és az utat, amelyet példájával mutatott, kövessük.
  A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Őrzőangyalok Mert elküldi angyalait hozzád, hogyvédelmezzenek minden utadon... (Zsoltárok 91:11)

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  02
  Szent Őrzőangyalok Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon... (Zsoltárok 91:11)

  Az ünnep jelentése

  + Figyelembe véve, hogy az isteni gondviselés az angyalok gondjaira bízott bennünket, az Egyház a késő középkor óta az Őrangyalok iránti elkötelezettségre biztat.
  (vö. 2Mózes 23:20–23; Máté 18:5)

  + Az őrangyalok ünnepét először 1411-ben, Spanyolországban, Valenciában tartották meg. 1608-ban terjesztették ki az Egyetemes Egyházra, három nappal Szent Mihály arkangyal ünnepe után.

  Lelki bónusz

  Sok szent állítólag közvetlen kapcsolatban volt Őrangyalával, köztük római Szent Franciska, Szent Gemma Galgani és Pietrelcinai Szent Pió. Ferenc pápa arra buzdította a híveket, hogy imádsággal és hálával fejezzék ki Őrangyaluk iránti odaadásukat.

  Elmélkedésre és imádságra

  „Isten angyala, kedves Őrzőm, akire az Ő szeretete engem rábízott, álljon mindig mellettem, hogy világítson és őrködjön, bátorítson és vezessen. Ámen”

  „Őket, akik minden utunkon őriznek minket, nem lehet legyőzni vagy megtéveszteni, még kevésbé tévútra vezetni. Ők hűségesek, megfontoltak, erősek. Miért félnénk akkor? Csak követnünk kell őket, a közelükben maradnunk, és Isten mennyei oltalma alatt élhetünk.” - Clairvaux-i Szent Bernát

  Imádság

  Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz A világ a hajód, és nem az otthonodKármelita apáca, szűz és egyháztanító (1873-1897)

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Okt
  01
  Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz A világ a hajód, és nem az otthonod Kármelita apáca, szűz és egyháztanító (1873-1897)

  Élete

  + Teréz Martin hívő katolikus családban született, és tizenöt éves korában belépett a Kármelbe (egy női karmelita kolostor) Lisieux-ben, Franciaországban. A Gyermek Jézusról nevezett Teréz nevet kapta. Ő maga később azt kérte, hogy „és a Szent Arc” szerepeljen szerzetesi nevén.

  + Miután három évvel később letette fogadalmát, sekrestyésként és novíciusnővérként szolgálta közösségét.

  + Életében a tuberkulózis első jelei 1894-ben jelentek meg.

  + Teréz személyes mottójában: „A szeretetet csak a szeretet múlja felül” (Keresztes Szent János), adott neki bátorságot arra, hogy elviselje a lelki sötétség óráit és napjait, amelyeket kevés szent szenvedett el. Az Atya iránti szeretet, amely gyermeki egyszerűségben és bizalomban fejeződött ki - kombinálva a kereszt misztériumának mély megértésével - képezte „Kis út”-jának alapját.

  + A gyermek Jézus és a Szent Arc Szent Teréze a kolostorában halt meg 1897. szeptember 30-án, huszonnégy éves korában. 1925-ben szentté avatták, 1997-ben egyháztanítóvá nyilvánították.

  + Szent Teréz szüleit, Louis és Zelie Martint 2015-ben szentté avatták.

  Lelki bónusz

  1927 óta Lisieux-i Szent Terézt (Xavier Szent Ferenccel együtt) a külmissziók egyik védőszentjeként tisztelik.

  Idézet

  „Láttam és felismertem, hogy a szeretet minden hivatást felülmúl, hogy a szeretet minden, hogy ugyanaz a szeretet ölel át mindig és mindenhol. Egyszóval, hogy a szeretet örök ... Ó Jézus, szerelmem, végre megtaláltam a hivatásomat: az én hivatásom a szeretet.” - írja. „Anyámnak, az Egyháznak szívében, szeretet leszek, és így minden leszek, hogy a vágyam meglelje irányát.” - Lisiex-i Szent Teréz

  Imádság

  Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közbenjárására megnyíljék számunkra örök dicsőséged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító A szentírástudósok védőszentje (342–420)

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  30
  Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító A szentírástudósok védőszentje (342–420)

  Élete

  + Jeromos Észak-Olaszországban született és jó nevelést kapott. Megtanult latinul írni és megszerette a klasszikusokat. 374-ben a Szentföldre utazott, és Calchisban egy szerzetescsoporthoz csatlakozott. Ez idő alatt tanult meg héberül.

  + A Szentírás konstantinápolyi tanulmányozása után Jeromos Rómába ment, ahol Szent Damaszus pápa titkáraként dolgozott.

  + 384-ben Jeromos Betlehemben telepedett le, ahol Szentírástanulmányozása nagy gyümölcsöket termett. A Biblia latinra fordításán kívül számos kommentárt írt a Szentíráshoz, és Szent Paula vezetésével egy apácák egy csoportjának lelkivezetője lett.

  + 410 és 412 között Jeromos félretette tanulmányait, hogy védelmet és gondozást nyújtson azoknak a római menekülteknek, akik Betlehemben kerestek menedéket a Szaracének Palesztinába való betörése után. Abban az időben ezt írta: „Nem tudok mindenkin segíteni, de velük szomorkodom és sírok. Teljes mértékben részt veszek abban a tevékenységben, amelyet a jótékonysági szolgálat rám ró, félretettem Ezékielhez fűzött kommentáromat és szinte az összes tanulmányt. Ma ugyanis a Szentírás szavait tettekké kell fordítanunk, és ahelyett, hogy szent szavakat mondanánk, szerintük kell cselekednünk.”

  + Jeromos 420-ban halt meg. 1298-ban egyházdoktor lett. A Szentírást tanulmányozók és tanítók védőszentjeként tisztelik.

  Lelki bónusz

  Szent Jeromos latin nyelvű bibliafordítása annak a megbízásnak az eredménye, amelyet Szent Damaszkusz pápa adott neki 382-ben az egyház által akkor használt „régi latin” evangéliumok felülvizsgálatára. Jeromos fordítása a latin „Vulgáta” néven vált ismertté, és az Egyház hivatalos bibliafordítása volt (kisebb változtatásokkal) 1979-ig, amikor kihirdették a Nova („Új”) Vulgátát.

  Idézet

  „Hogyan is élhetnénk a Szentírás ismerete nélkül, amelyen keresztül megtanuljuk megismerni Krisztust magát, aki a hívők élete?”

  A szent a művészetben

  Szent Jeromos a képeken gyakran durva külsejű remete vagy bíborosnak öltözött. A legtöbb mű a Szentírás másolatával és a lábánál fekvő oroszlánnal ábrázolja.

  Imádság

  Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."