62795 ima található a honlapon, összesen 147010 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A nap szentje

A nap szentje
Változó frissítés

A nap szentje Pazzi Szent Mária Magdolna Karmelita apáca (1566-1607)A megtestesülés misztériumának szentelve

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
A nap szentje Pazzi Szent Mária Magdolna Karmelita apáca (1566-1607) A megtestesülés misztériumának szentelve

Élete

+ Catherine d'Pazzi Firenzében született. 16 éves korában apáca lett a firenzei Kármelben, és a Mária Magdolna nevet kapta.

+ 1584-ben halálosnak tűnő betegségben szenvedett, és számos látomást és extázist élt át, amelyek során megkapta a stigmákat, és egyesült Krisztus szenvedésével.

+ Bár a látomások több mint egy évig tartottak, amikor ez az idő véget ért, a lelki szárazság és elhagyatottság nagy érzése maradt benne. A kétségbeesés érzései olyan erősek voltak, hogy öngyilkosságot fontolgatott.

+ Szenvedései ellenére hűséges maradt lelki vezetőjéhez és közösségének perjelnőjéhez. A megtestesülés misztériumától és a Szentléleknek a lélekben való munkájától ihletve folyamatosan arra biztatta nővéreit, hogy hagyják el önakaratukat, és bízzák magukat Isten akaratára.

+ Miután közösségét novíciusnővérként és alpriorasszonyként szolgálta, 1607. május 25-én halt meg. Pazzi Szent Mária Magdolnát 1669-ben szentté avatták, és a betegek védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

Az imádságnak alázatosnak, buzgónak, lemondónak, kitartónak kell lennie, és nagy tisztelettel kell párosulnia. - Pazzi Szent Mária Magdolna.

Imádság

Istenünk, szüzesség kedvelője, te Pazzi Szent Mária Magdolna lelkében felgyújtottad az irántad való szeretet tüzét, és mennyei kegyelmed ajándékaival ékesítetted őt. Add, hogy lelki tisztaságának és szeretetének példáját kövessük mi, akik a mai napon tisztelettel üljük meg ünnepét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Béda a tiszteletreméltó „Az angolok doktora”bencés szerzetes és történész (672-735)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
A nap szentje Szent Béda a tiszteletreméltó „Az angolok doktora” bencés szerzetes és történész (672-735)

Élete

+ Béda 672-ben született Northumbriában. Gyermekként a Szent Péter és Pál kolostorba ajánlották fel, és ott töltötte élete hátralévő részét.

+ 702-ben szentelték pappá, Béda kiváló tudós és történész volt, aki segített a nyugati kereszténység asszimilálásában a még nem romanizált Északon.

+ Híres volt a tanítás és a tanulás iránti szeretetéről, ismert volt szerénységéről és arról az örömről, amellyel szerzetesi hivatását élte. Béda különösen az Angol nép egyházi története című művéről maradt emlékezetes, egyéb írásai között pedig a Szentíráshoz, a történelemhez és a szentek életéhez fűzött kommentárokat találunk.

+ Szent Béda 735-ben halt meg, szerzetes testvéreivel körülvéve. Halálhíre hallatán Mainz-i Szent Bonifác így kiáltott fel: „Az Egyház gyertyája, amelyet a Szentlélek gyújtott meg, kialudt.

+ Szent Bédát 1899-ben az Egyháztanítóvá - az úgynevezett Anglorum Doctor („az angolok doktorává) - nyilvánították. A történészek védőszentjeként tisztelik.

Imára és elmélkedésre

„Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Erről beszélünk is, de nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem ahogy a Lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva. - 1Kor 2,12-13

Lelki bónusz

Ezen a napon az egyház Szent Madeleine Sophie Baratra is emlékezik. A Szentséges Szív Miasszonyunk Rendjének alapítójára, Szent Madeleine Sophie-ra azért emlékezünk, mert kora egyházának szükségleteire akart válaszolni azzal, hogy magasan képzett és elhivatott tanító nővérekből álló testületet hozott létre. Szent Madeleine Sophie Barat 1865-ben halt meg, és 1925-ben avatták szentté.

Imádság

Istenünk, te Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap nagy tudásával fényt árasztottál Egyházadra. Add jóságosan, hogy bölcsessége szüntelenül tanítson, érdemei pedig segítsenek minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szűz Mária, a keresztények segítségeBosco Szent János legkedvesebb áhítata

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24
A nap szentje Szűz Mária, a keresztények segítsége Bosco Szent János legkedvesebb áhítata

Az ünnep története

+ VII. Pius pápa a Napóleon általi fogságból való szabadulása után „Keresztények Segítsége” elnevezéssel ünnepet rendezett Mária tiszteletére. A május 24-i dátumot azért választották, mert ez volt az a nap, amikor Pius pápa végre visszatért Rómába.

+ Ezt a címet azért választották, mert tükrözi azt a rendkívüli segítséget, amelyet az Istenanya az évszázadok során az Egyháznak és az egyes keresztényeknek nyújtott.

+ Mária, „a keresztények segítsége” Bosco Szent János kedvenc áhítata volt, és az általa alapított közösségek: a szalézi atyák és testvérek, valamint a Mária, a keresztények segítsége leányai is terjesztették ezt az áhítatot.

+ A Szűzanyát, a Keresztények Segítőjét Ausztrália és Új-Zéland védőszentjeként hívják segítségül.

Lelki bónusz

Ma a kanadai egyház Boldog Louis-Zéphirin Moreau-t tiszteli, aki 1875-től 1901. május 24-én bekövetkezett haláláig a québeci Saint-Hyacinthe püspöke volt. 1987-ben boldoggá avatták. Moreau püspököt két női vallási közösség társalapítójaként is tisztelik: a Saint-Hyacinthe-i Szent József nővérek és a Szent Márta nővérek.

Elmélkedés

„Kegyelem árad Ajkadon kellem ömlik el, mert Isten megáldott téged mindörökre.” - Zsoltárok 45:3

Imádság

Védj meg minket gyengeségünkben, irgalmas Istenünk! Hogy mi, akik Isten szent Anyjának emlékét megünnepeljük, az ő közbenjárásának segítségével feltámadjunk bűneinkből. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Rita özvegy, Ágostonrendi apáca (1377-1457)A lehetetlen esetek védőszentje

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
22
A nap szentje Szent Rita özvegy, Ágostonrendi apáca (1377-1457) A lehetetlen esetek védőszentje

Életútja

+ Rita parasztcsaládban született az olaszországi Roccaporenában. Bár apáca akart lenni, szülei házasságot köttettek vele egy férfival, aki erőszakosnak és házasságtörőnek bizonyult.

+ 18 év nyomorúságos házasság után férjét meggyilkolták, és nem sokkal később két fia is meghalt. Rita ekkor szabadon megvalósíthatta álmát a szerzetes hivatásról, és 1413-ban belépett a casciai Santa Maria Maddalena ágostonrendi kolostorba.

+ Rita Jézus szenvedésének kegyelmében részesült - amely gyakran volt elmélkedésének és imádságának témája -, amikor homlokán seb keletkezett, amelyet mintha egy töviskorona okozott volna.

+ Közösségében Rita az engedelmesség szelleméről és a bűnbánat szeretetéről volt ismert, valamint a beteg apácákról való gondoskodásáról és a kolostorba látogatókkal való törődéséről.

+ Szent Rita 1457. május 22-én halt meg, és 1900-ban avatták szentté. Ma Szent Ritát a lehetetlen esetek védőszentjeként tisztelik, és romlatlan maradványait a tiszteletére szentelt bazilikában őrzik Casciában.

Lelki bónusz

Az ősi hagyomány szerint Szent Rita ünnepén gyakran áldanak rózsát, emlékezve arra a legendára, hogy haldoklásakor rózsát és fügét kért. Az apácák mindkettőt megtalálták, annak ellenére, hogy az évszaka egyik termésének sem volt megfelelő.

Imádság és elmélkedés

Istent keresve hamar ráébredünk, hogy senki sem önmagában álló. Inkább arra vagyunk hivatva, hogy a hit fényében túllépjünk az énközpontúságon, és Isten szent arca és a másik szent földjeáltal vonzva egyre mélyebben megtapasztaljuk a közösséget. - Ferenc pápa

Hivatások

A Szent Rita nővérek: www.sistersofstrita.org

A Szent Rita apátság trappista apácái (Sonoita, AZ): www.santaritaabbey.org

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel: megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden, egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak ígért jutalomban. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai (megh. 1915-1937)A mexikói forradalom alatt haltak vértanúhalált

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21
A nap szentje Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai (megh. 1915-1937) A mexikói forradalom alatt haltak vértanúhalált

Történetük

+ A ma megemlékezett vértanúk csoportjába 22 mexikói pap és 3 világi tartozik, akik 1915 és 1937 között a mexikói forradalom vallási üldözései során szenvedtek mártírhalált.

+ Ahogy Mexikóban nőtt a feszültség, a püspökök felfüggesztették a nyilvános istentiszteletet, és papjaikat arra kérték, hogy rejtőzzenek el, azonban sok pap, különösen a vidéki területeken, továbbra is ellátta lelkipásztori feladatait.

+ A meggyilkoltak között volt Magallán Kristóf Jara atya, a totalicei plébánia lelkésze, akit 1921. május 25-én gyilkoltak meg, amikor egy helyi farmra tartott misét celebrálni.

+ Magallán Szent Kristófot és a mexikói forradalom vértanúit 2000-ben avatták szentté.

Érdemes tudni

Graham Greene: A hatalom és a dicsőség című, kísérteties erejű regénye a mexikói forradalom üldözésének éveiben játszódik, és egy, a rendőrség által üldözött névtelen pap történetét meséli el.

Imádságra és elmélkedésre

„Hűségük Istenhez és a katolikus hithez, amely oly mélyen gyökerezik azokban az egyházi közösségekben, amelyeket a vértanúk anyagi jólétük előmozdításával is szolgáltak, ma példát mutat az egész Egyház és különösen a mexikói társadalom számára.” - Szent II. János Pál pápa Szent Cristobal és társai szentté avatásakor.

Imádság

Mindenható örök Isten, aki Szent Kristóf Magallanes papot és társait Krisztus Királyhoz a vértanúságig hűségesekké tetted, add meg nekünk közbenjárásukkal, hogy az igaz hit megvallásában kitartva mindig ragaszkodjunk szereteted parancsolataihoz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Sienai Szent Bernardin áldozópapFerences pap (1380-1444)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20
A nap szentje Sienai Szent Bernardin áldozópap Ferences pap (1380-1444)

Életútja

+ Bernardin az olaszországi Siena közelében született. Még gyermekkorában elárvult, egy nagynénje nevelte fel. Amikor 1400-ban pestisjárvány pusztított a régióban, Bernardin és néhány barátja átvette a helyi kórházat, miután a rendes személyzet tagjai mind meghaltak.

+ 1402-ben Bernardin ferences szerzetes lett, két évvel később pedig pappá szentelték. Egész életében a szegénység szeretetéről és a tanulás iránti elkötelezettségéről volt ismert.

+ 1417-ben Bernardin prédikációs szolgálatba kezdett, amely alatt egész Itáliát bejárta. A tehetséges prédikátort különösen Jézus Legszentebb Nevének áhítatáért tisztelik. Írásai a keresztény tanítás minden területét érintik, valamint Mária különleges szerepét a keresztény életben.

+ Bernardint három alkalommal is felkérték, hogy legyen püspök. Alázatból minden alkalommal visszautasította.

+ Sienai Szent Bernardin 1444. május 20-án halt meg, és 1450-ben avatták szentté.

Imádságra és elmélkedésre

„Valójában Jézus neve a fő alapja annak a hitnek, amely az embereket Isten gyermekeivé teszi. A katolikus hit valóban a Jézus Krisztusról szóló híradásban áll, mint a lélek világosságában, az élet kapujában és az örök üdvösség alapjában.” (Sienai Szent Bernardin)

Lelki bónusz

A Jézus Szent Neve iránti áhítat előmozdításával Szent Bernardin elérte, hogy az Egyházon belül egy különleges ünnepet vezessenek be: Jézus Szent Nevének emléknapját.

Imádság

Istenünk, te Sienai Szent Bernardin áldozópap lelkébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére, és közbenjáró imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje - Szent I. János pápa és vértanú (megh. 526)Az Egyház egységének fenntartásán munkálkodott.

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18
A nap szentje - Szent I. János pápa és vértanú (megh. 526) Az Egyház egységének fenntartásán munkálkodott.

Élete

+ János Toszkánában született és Rómában szolgált papként. Korai életéről semmi mást nem ismerünk.

+ 523-as pápává választása idején már idős ember volt. Kora és testi betegsége ellenére továbbra is a keleti és nyugati egyházak közötti egységért dolgozott, és zsinatok sorozatát hívta össze, hogy segítsen megoldani a kegyelem természetével kapcsolatos vitákat.

+ Szent János pápának tulajdonítják, hogy elfogadta a Húsvét időpontjának számítási rendszerét, amelyet ma is használunk.

+ 525-ben Theodorik király követeként Jusztinusz császárhoz küldték Konstantinápolyba. Mivel János nem volt hajlandó elfogadni az ariánus eretnekséget (amely tagadta Krisztus istenségét), a küldetés kudarcba fulladt, János pápát letartóztatták és Ravennában bebörtönözték, ahol 526-ban a bántalmazás és elhanyagolás következtében meghalt. Röviddel halála után földi maradványait visszaszállították Rómába, és a Szent Péter Bazilikában temették el.

+ Vértanúként tisztelték, a sírján lévő korabeli sírfelirat úgy dicséri őt, mint aki Krisztusért vált áldozattá egy kényszerű utazás miatt.

Imádságra és elmélkedésre

Azok felé, akik az ő harcaiban sérülést szenvednek el, Isten szerető, gyengéd barátsággal tárja ki karjait, amely messze örömtelibb, mint bármi, amit földi erőfeszítéseink eredményezhetnek. Ha van egy kis eszünk, vágyakozni fogunk Isten e kitárt karja után. - Avilai Szent János

Lelki bónusz

Szent I. János pápa közeli barátja volt a filozófus és mártír Szent Severinus Boethiusnak, akit leginkább a filozófia vigasztalása című könyvéről ismerünk.

Imádság

Istenünk, hűséges lelkek megjutalmazója, te a mai napot Szent I. János pápa vértanúságával szentelted meg. Hallgasd meg néped könyörgését, és add, hogy szent vértanúd érdemét tisztelettel ünnepelve, állhatatos hitét is kövessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje A Boldogságos Szűz Mária ~ Fatimai SzűzanyaRózsafüzér Királynője

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13
A nap szentje A Boldogságos Szűz Mária ~ Fatimai Szűzanya Rózsafüzér Királynője

A jelenések története

+ 1917. május 13-án a Boldogságos Szűz megjelent három gyermeknek a portugáliai Fatima falu közelében.

+ A május és október között történt hat jelenésben Mária a Rózsafüzér Királynőjének nevezte magát, és arra buzdította a keresztényeket, hogy gyakoroljanak bűnbánatot, imádkozzák naponta a rózsafüzért, és a bűnösök megtérése érdekében imádják Szeplőtelen Szívét.

+ A fatimai jelenéseket 1930-ban a Leira-Fatimai püspök hivatalosan is jóváhagyta.

+ 2017. május 13-án Ferenc pápa szentté avatott a látnokok közül kettőt: Szent Jacintát és Szent Francisco Martót. A harmadik látnok, Lucia Santos nővér boldoggá avatásának ügyét aktívan támogatják.

Imádságra és elmélkedésre

Mária oltalmával legyünk világunk számára a hajnal őrzői, szemlélve a húsvétkor ragyogó Jézus, a Megváltó igazi arcát.  Így fedezzük fel újra az Egyház fiatal és gyönyörű arcát, amely akkor ragyog fel, amikor misszionárius, befogadó, szabad, hűséges, eszközökben szegény és szeretetben gazdag. - Ferenc pápa

Imádság

Istenünk, aki Fiad Anyját választottad, hogy a mi Anyánk is legyen, add meg nekünk, hogy a bűnbánatban és az imádságban kitartva a világ üdvösségéért, napról napra hatékonyabban tudjuk előmozdítani Krisztus uralmát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységében, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Pongrác vértanú (megh. kb. 304)Róma gyermek vértanúja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
12
A nap szentje Szent Pongrác vértanú (megh. kb. 304) Róma gyermek vértanúja

Élete

+ Az ókori hagyományok szerint Pongrác (vagy Pancratius) árva volt, akit nagybátyja, Szent Dionysius hozott Rómába.

+ Miután áttért a keresztény hitre, Pongrác - aki akkor még csak 14 éves volt - mártírhalált halt Nereus és Achilleus szentekkel együtt (akiket szintén ezen a napon tisztelnek), mert nyilvánosan megvallották Krisztusba vetett hitüket.

+ Szent Pongrác tisztelete igen népszerű volt a középkorban, különösen Angliában, ahol Canterburyi Szent Ágoston az első angliai templomot a fiatal vértanúnak szentelte.

+ Szent Pongrác csodatevőként és a gyermekek egyik védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Szent Dionüsziosz, Szent Pankrász gyámja és nagybátyja bántalmazás és elhanyagolás következtében halt meg a börtönben valamikor Pankrász vértanúsága után. Őt is vértanúként tisztelik, és emlékét az unokaöccsével való kapcsolata iránti tiszteletből őrzik ezen a napon.

Elmélkedés

"Abban az időben Jézus ezeket mondta: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked." - Mt 11:25-26

Imádság

Add, Istenünk, hogy Egyházad Szent Pongrác vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közbenjárása révén a te odaadó szolgálatodban kitartson. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Boldog Ceferino Giménez Malla (El Pelé) (1861 – 1936) roma lókereskedőA romák patrónusa „Éljen Krisztus Király!”

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04
A nap szentje Boldog Ceferino Giménez Malla (El Pelé) (1861 – 1936) roma lókereskedő A romák patrónusa „Éljen Krisztus Király!”

Élete

+ Ceferino Giménez Malla 1861. augusztus 26-án született egy vándor életmódot folytató lókereskedő családban

+ Ceferino folytatta apja mesterségét, és negyvenes éveiig ő maga is nomád életet élt.

+ Tizenévesen a roma hagyományok szerint megnősült, de 1912-ben házasságát Teresával templomban is szentesítette. 

+ El Pelé szívesen segített más rászoruló cigány és spanyol gyermekeken is. Bár olvasni nem tudott, a Bibliát mégis jól ismerte, bibliai történetekre és az Evangélium tanítására oktatta őket.  

+ Egy ízben lopás vádjával börtönbe zárták. Ott fogadalmat tett a Szűzanyának, hogy ha kiszabadul, térden állva zarándokol el az egyik kegyhelyre. Ártatlansága hamarosan tisztázódott, és miután kiengedték, El Pelé teljesítette a fogadalmát.  

+ Mélyen vallásos életet élt, naponta járt misére, rendszeresen imádkozta a rózsafüzért.

+ A spanyol polgárháború idején megkérdezték tőle, hogy van-e fegyvere, azt mondta, hogy „Igen, van!” és elővette a rózsafüzérét. Emiatt őt is beállították a többi kivégzésre váró pap és világi hívő közé. Társaival együtt 1936. augusztus 2-án végezték ki a kommunisták. Utolsó szavai ezek voltak: „Éljen Krisztus Király!”  

+ Ceferino Giménez Mallát Szent II. János Pál pápa 1997. május 4-én, az első roma származású emberként boldoggá avatta.

Jó tudni

Emléknapja hivatalosan a halálának napja augusztus 2., de meg szoktak róla emlékezni május 4-én, boldoggá avatásának napján, valamint utolsó szavai okán Krisztus Király ünnepén is.  
El Pelének fontos szerepe van a Római Katolikus Egyház cigánypasztorációs gyakorlatában. A szlovákiai Bártfán templomot szenteltek tiszteletére. Magyarországon a Váci Egyházmegyében működő Ceferino Ház, Komlón a Boldog Ceferino Katolikus Óvoda viseli nevét.

Imádság

Boldog El Pelé vértanú, te Krisztus Királyt éltetve adtad életedet
Anyaszentegyházunkért, könyörögj értünk: ma élő romákért és testvéreinkért,
a nemcigányokért, hogy valamennyien, Istent egyre jobban szeressük,
és az Ő akarata szerint tudjunk élni és boldogulni.

Ámen
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Flórián vértanú (megh. 304)A tűzoltók védőszentje

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04
A nap szentje Szent Flórián vértanú (megh. 304) A tűzoltók védőszentje

Élete

+ Flórián katonatiszt és polgári tisztviselő volt a mai Ausztria területén.

+ A Diocletianus római császár által elrendelt ádáz keresztényüldözés idején, Flórián átadta magát a hatóságoknak, és miután kegyetlenül megkínozták, egy kővel a nyakában az Emms folyóba dobták.

+ Flórián holttestét egy jámbor asszony húzta ki a folyóból, és évekkel később ereklyéit egy Linz melletti Augustinus apátságban helyezték el. Mivel ereklyéinek egy részét odaajándékozták Kázmér lengyel királynak és a krakkói püspöknek, Szent Flóriánt Lengyelország egyik védőszentjeként tisztelik.

+ Az utóbbi években Szent Flóriánt a tűzoltók védőszentjeként, valamint a tűz és az árvíz elleni védelem védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

Az Úr szemében drága dolog az igazak halála. - Zsoltár 116,15

Lelki bónusz

Ezen a napon az egyház Szent Richard Reynoldsra is emlékezik, aki VIII. Henrik király első vértanúi között volt. A tehetséges és nagy tiszteletnek örvendő tudós a Syon apátság szerzetese volt, és ő az egyetlen brigittita szerzetes, akit szentként tisztelnek. Szent Richárd négy karthauzi szerzetessel együtt 1535. május 3-án vértanúságot szenvedett, és 1970-ben 39 másik angliai és walesi vértanúval együtt szentté avatták.

Imádság

Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (első század)A feltámadás tanúi

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
03
A nap szentje Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (első század) A feltámadás tanúi

Történetük

+ Fülöp a galileai Betszaida városában született.

+ János evangéliuma szerint Jézus Pétert és Andrást követően hívta el Fülöpöt, és ő azonnal válaszolt, mert hitt abban, hogy Jézus a Messiás.

+ Fülöp volt az is, aki azzal a hírrel fordult Nátánielhez, hogy megtalálta azt, akiről Mózes és a próféták beszéltek (János 12:20-22)

+ A kenyér és a hal megszaporítása után Jézus azt mondta Fülöpnek: Aki engem lát, az látja az Atyát. (János 14:8-11).

+ A legenda szerint Fülöp Pünkösd után Görögországban hirdette az evangéliumot, és állítólag Hierapolisban keresztre feszítették.

+ Jakab Alfeus fia volt, és az Úr testvérének nevezik. (Márk 15:40)

+ Jézus mennybemenetele után Jakab a jeruzsálemi egyház vezetőjeként szolgált, és támogatta Szent Péternek a pogány megtérőkkel és a zsidó törvények betartásával kapcsolatos döntését.

+ Az ősi hagyomány szerint Jakab 62 körül mártírhalált halt Jeruzsálemben.

+ Az újszövetségbeli Jakab levélt a kisebbik Jakabnak tulajdonítják.

Imádságra és elmélkedésre

Az igazság és a szeretet ugyanannak az ajándéknak a két arca, amely Istentől származik, és az apostoli szolgálatnak köszönhetően az Egyházban őrződik és öröklődik ránk, a mi korunkra! - XVI. Benedek pápa

Imádság

Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepével. Tekints imádságainkra, és add, hogy részesedve Fiad szenvedésében és feltámadásában, eljussunk örök látásodra. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."