47276 ima található a honlapon, összesen 94051 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  A nap szentje

  A nap szentje
  Változó frissítés

  Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál katekéta és társaikKorea védőszentjei ; Koreai vértanúk

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  20
  Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál katekéta és társaik Korea védőszentjei ; Koreai vértanúk

  Kim Taegon Szent András és társai ; Korea védőszentjei ; Koreai vértanúk

  Történetük

  + A keresztény hit elkötelezett hívő emberek munkája révén jutott el Koreába a 17. század elején. Erős, élénk közösség alakult ki, amely világi vezetés alatt virágzott egészen 1836-ig, amikor a Párizsi Külföldi Missziósok Társaságának tagjai titokban az országba léptek.

  + Az 1839-es, 1846-os, 1866-os és 1868-as üldözések során a keresztény közösség százhárom tagja vesztette vértanúként életét.

  + A vértanúk e csoportjának két kiemelkedő tagja volt: az első koreai pap és lelkipásztor, Kim Taegon Szent András és a laikus katekéta, Csong Haszang Szent Pál.  

  + A vértanúk listáján püspökök és papok is szerepelnek, de a legtöbb mártír laikus férfi, nő és gyermek volt.

  + Szent II. János Pál pápa 1984-ben Koreában, a szöuli Székesegyházban szentté avatta a koreai mártírokat. A vértanúkat együttesen Korea védőszentjeiként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Isten kegyelméből jöttünk a világra; ugyanezen kegyelem által kaptuk a keresztséget, az egyházba való belépést és azt a megtiszteltetést, hogy keresztényeknek nevezzenek bennünket. De mit használ ez nekünk, ha csak névleg vagyunk keresztények, de valójában nem?” - Kim Taegon Szent András.

  Lelki bónusz

  Szeptember 20-a egyben az a nap is, amikor az Egyház a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek rendjét alapító Szent József-i Boldog Mária Terézia (Anna Maria Tauscher van den Bosch) emlékét ünnepli. Az evangélikus vallásról áttért Mária Teréziát a németországi elhanyagolt gyermekek szolgálata ösztönözte, majd 1912-ben az Egyesült Államokba utazott, és megalapította nővéreinek első közösségét a Milwaukee-i érsekségen. Szent József-i Boldog Mária Terézia 1938-ban halt meg, és 2006-ban avatták boldoggá.

  Imádság

  Istenünk, minden nemzet teremtője és üdvössége! Te csodálatos módon gyermekeid sorába fogadtál egy népet Korea földjén, meghívtad a katolikus hitre, és vértanúid: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik dicsőséges tanúságtétele által gyarapítottad. Az ő példájukra és közbenjárásukra tégy minket is mindhalálig állhatatossá parancsaid teljesítésében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Januarius Püspök és vértanú (megh. 305 körül)Vére folyékonnyá válásának csodájáért ünnepeljük

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  19
  Szent Januarius Püspök és vértanú (megh. 305 körül) Vére folyékonnyá válásának csodájáért ünnepeljük

  Élete

  + Keveset tudunk ennek a korai nápolyi püspöknek az életéről. A feljegyzések szerint a negyedik század elején halt meg.

  + A hagyomány szerint Szent Januarius (San Gennaro) nemesi családban született, és az itáliai Benevento keresztény közösségének papja lett. Később Nápoly püspökévé választották.

  + Diocleciánusz császár keresztényüldözése idején Januarius segített elrejteni keresztény társait, megvédve őket az üldöztetéstől. Mint egyházi vezetőt letartóztatták és halálra ítélték. A 305-ös év körül halt mártírhalált.

  + Januarius leginkább a nápolyi székesegyházban őrzött ampullában lévő vére csodálatos folyékonnyá válásáról ismert. A 17. század óta feljegyezték, hogy Szent Januarius vére az egyházi év bizonyos ünnepein és a Szentatya látogatásai alkalmával folyik. Bár a tudósok magyarázatot kerestek a csodára, Szent Januarius vérének cseppfolyóssá válása továbbra is megmagyarázhatatlan. Ezt a szent püspököt és vértanút a vér betegségeinek védőszentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. - Jakab 1:12

  Lelki bónusz

  Ezen a napon emlékezünk meg a Boldogságos Szűzanya két pásztorgyermek által látott jelenésére is, ami 1851-ben, a franciaországi La Salette közelében történt. A jelenésben a Szent Szűz arra kérte a keresztényeket, hogy a megtérésre, és az imádságra és a jóvátételre fordítsák a figyelmüket, megbékítsék az isteni igazságosságot. A jelenés üzenete „a remény üzenete, mert a mi reményünk annak közbenjárásából táplálkozik, aki az emberiség Anyja”. A Szűzanya La Salette-i jelenéseit Boldog IX. Pius pápa hagyta jóvá 1851-ben. 1852 óta a La Salette-i Szűzanya Misszionáriusainak papjai és testvérei a kiengesztelődés és megbocsátás üzenetét terjesztik, amelyet a Boldogságos Anya e csodálatos találkozás során hirdetett.

  Imádság

  Istenünk, ki megengedted, hogy Szent Januarius vértanúd emlékezetét megüljük, add meg, kérünk, hogy az örök boldogságban társaságának örvendhessünk! A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Bingeni Szent Hildegárd „Egy toll Isten leheletén”Bencés apátnő és egyházdoktor (1098-1179)

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  17
  Bingeni Szent Hildegárd „Egy toll Isten leheletén” Bencés apátnő és egyházdoktor (1098-1179)

  Élete

  + Hildegárdot Boldog Jutta remetenő képezte. Amint más nők is csatlakoztak Juttához, apácaközösség alakult ki, és a nővérek úgy döntöttek, hogy Szent Benedek Reguláját fogadják el életszabályként. Hildegárd hivatalosan 15 éves korában csatlakozott ehhez a közösséghez.

  + 32 éves korában Hildegárd látomásokat és magán-kinyilatkoztatásokat kezdett tapasztalni. 1136-ban Juttát követően apátnő lett.

  + III. Eugén pápa és Clarivaux-i Szent Bernát bátorítására Hildegárd elkezdte diktálni és művészi formában ábrázolni látomásait, és létrehozta a később Liber Scivias (Tudd az utat, azaz a fény útjait) néven ismertté vált művét.

  + Valamikor 1147 és 1152 között új közösséget alapított Bingenben. E bázisról számos politikai és egyházi vezetőnek adott tanácsot és korrigálta őket.

  + Szent Hildegard 1179-ben halt meg, és versei, himnuszai, színdarabjai, valamint orvosi és természettudományi művei miatt ünneplik.

  + 2012-ben XVI. Benedek pápa Hildegárdot egyházdoktorrá nyilvánította.

  Imádságra és elmélkedésre

  „A lelki életet nagy odaadással kell ápolni. Eleinte megterhelő az erőfeszítés, mert a testi örömök szeszélyeiről és más efféle dolgokról való lemondást követel. De ha engedjük, hogy a szentség elragadtasson, szent lelkülettel még a világ megvetését is édesnek és szerethetőnek találjuk.” - Bingeni Szent Hildegárd

  Lelki bónusz

  Szeptember 17-én egy másik egyházdoktorra, Bellarmin Szent Róbert jezsuita bíborosra (megh. 1621) is emlékezünk.

  Imádság

  Istenem, kinek kegyelméből a te szolgád, Hildegárd, szereteted tüzétől meggyulladva, égő és ragyogó fénnyé vált Egyházadban: Add, hogy mi is lángoljunk a szeretet és a tudás lelkétől, és a világosság gyermekeiként járjunk előtted; A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk (3. század)- szerepelnek az első eucharisztikus imában

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  16
  Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk (3. század) - szerepelnek az első eucharisztikus imában

  Történetük

  + Kornéliust 251-ben választották Róma püspökévé. Pápaként harcolt a különböző eretnekségek ellen, és Ciprián püspök segítségével a pápai hatalom érvényesítésén is munkálkodott.

  + Gallus császár száműzetésbe kényszerítette, 253-ban halt meg. Holttestét később visszavitték Rómába, és a Szent Callistus temetőben temették el.

  + Ciprián 210 körül született pogány szülők gyermekeként Karthágóban (Észak-Afrika).

  + Kereszténységre térése után 249-ben felszentelték és Karthágó püspöke lett. Írásaival és lelkipásztori tevékenységével nehéz időkben vezette nyáját.

  + Ciprián 258-ban, Valerius császár üldözése alatt halt mártírhalált.

  + Ezt a két vértanút több évszázada közös ünnep során tisztelik, és nevük szerepel a Római Kánonban (az első eucharisztikus ima).

  + Szent Kornéliusz pápát a fülfájásban, lázban és epilepsziában szenvedők védőszentjeként hívják segítségül. Szent Cipriánt Algéria és egész Észak-Afrika védőszentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Nem lehet Isten az Atyád, ha nem az Egyház az anyád..... Isten egy, Krisztus egy, és az ő Egyháza egy; egy a hit, és egy a nép, amelyet a harmónia egy test erős egységévé szilárdít.”
  - Szent Ciprián.

  Lelki bónusz

  Szent Kornél pápa utóda I. Lucius pápa volt. Őt is szentként tisztelik, és évszázadok óta tévesen a vértanúk közé sorolták. Körülbelül 1100-ban feltételezett ereklyéinek egy részét Roskildébe vitték (a mai Dánia), és a tisztelete a protestáns reformáció idején is erős maradt. Szent Lucius pápa március 5-én szerepel a római martirológiában (bár a róla való megemlékezést korábban március 4-én tartották, amely egyben a litván és lengyel Szent Kázmér emléknapja is).

  Ezen a napon Szent Ninianus emléke előtt is tisztelgünk. Egy brit törzsfőnök fiaként született Cumbriában (Nagy-Britanniában), majd Rómában tanult I. Szent Damasus pápa alatt. Miután püspökké szentelték, hazatért, és Skóciában kezdte meg élethosszig tartó missziós munkáját. Szent Ninianus 432 körül halt meg. A skót egyház egyik nagy szentje lett, és „Észak-Britannia apostola”-ként tisztelik.

  Imádság

  Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk hitben és állhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az Egyház egységén. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Fájdalmas Szűzanya „... a te lelkedet is tőr járja át”

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  15
  Fájdalmas Szűzanya „... a te lelkedet is tőr járja át”

  Az ünnep jelentése

  + Szeptember 15-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő napon az Egyház Máriának, Jézus Anyjának fájdalmát tiszteli.

  + A mai megemlékezés, amelyet először a középkorban tartottak meg, Mária Hét Fájdalmának sajátos ünnepére épül, amelyet először a szervita szerzetesek ünnepeltek a XVII. században.

  + Lukács evangéliuma beszéli el Jézus templomban való bemutatásának történetét, néhány hetes korában. Mária és József áhítata félbeszakadt, amikor az idős istenfélő Simeon karjaiba vette a Gyermeket, és azt hirdette, hogy Ő Isten Izraelnek tett ígéreteinek beteljesedése.  

  + Simeon azt is megjövendölte, hogy Máriának osztoznia kell majd Fia szenvedéseiben: a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai” (Lk 2:35). Évekkel később ez a prófécia beteljesedett, amikor Mária elszántan végignézte Fia kivégzését (vö. János 19:25-27).

  + A művészetben Máriát, a Fájdalmas Szűzanyát gyakran a szívét átszúró hét karddal ábrázolják. Ezek a kardok Mária hagyományos hét „fájdalmát” jelképezik: Simeon próféciája, az Egyiptomba menekülés, a gyermek Jézus elvesztése, találkozás Jézussal, amint a Golgotára vitte a keresztjét, a keresztre feszítés, Jézus testének Mária karjaiba helyezése, és Jézus eltemetése. 

  Imádságra és elmélkedésre

  Mária teljesen átérezte a fiával kapcsolatos fájdalmakat, de azt is tudta, hogyan merüljön mélyen magába, és merítsen abból az erőből, amelyet a Szent adott neki. Mária életében átható fájdalmak voltak, de a hit hatalmas tárháza is. - Joyce Rupp, O.S.M., A te bánatod az én bánatom.

  Imádság

  Istenünk, te úgy akartad, hogy a Szűzanya osztozzék Fia szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg Egyházadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  14
  A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

  Az ünnep jelentése

  + A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe az eredeti Kereszt ereklyéjének 320 körüli Szent Heléna által való megtalálását ünnepli.

  + Heléna fia, Konstantin bazilikát építtetett a Szent Sír (Jézus sírja) és a Kálvária helyén, és ezt a templomot 335. szeptember 14-én szentelték fel. Ezt a Szent Sír templomot a zarándokok ma is megtekinthetik.
   
  Imádságra és elmélkedésre
   
  „Képesek vagyunk-e megérteni, hogy a Golgota Megfeszített Emberében a bűn által megrongált Istengyermeki méltóságunkat nyerjük vissza? Fordítsuk tekintetünket Krisztus felé. Ő az, aki szabaddá tesz minket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan Ő szeret minket; és hogy egy megbékélt világot építsünk. Mert ezen a Kereszten Jézus magára vette emberségünk minden szenvedésének és igazságtalanságának súlyát. Ő viselte el elsőnek a megaláztatást és a hátrányos megkülönböztetést, a kínzásokat, amelyeket a világ számos részén oly sok testvérünk és nővérünk szenvedett el Krisztus szeretetéért.” - XVI. Benedek pápa
   
  Imádság
   
  Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János A korai egyház legnagyobb prédikátoraPüspök és egyházdoktor (kb. 347-407)

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  13
  Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János A korai egyház legnagyobb prédikátora Püspök és egyházdoktor (kb. 347-407)

  Élete

  + János Antiochiában született, de még fiatalon elhagyta a várost, hogy remeteként éljen a sivatagban. Rossz egészségi állapota miatt visszatért a városba, ahol pappá szentelték. Tehetséges prédikátorként vált ismertté.

  + Konstantinápoly érsekévé szentelve folytatta az igehirdetést, magas erkölcsi követelményeket támasztva egy olyan városban, ahol erős politizálás folyt, és amelyet a gazdagok uraltak.

  + Jánost a császári udvar és ellenségei féltékenysége két ízben is száműzetésbe kényszerítette.  408-ban, a második ilyen alkalommal száműzetésben halt meg. Halála után testét ünnepélyes körmenetben vitték vissza Konstantinápolyba, és sokan gyászolták, akik ismerték és szerették őt.

  + Krizosztomosz Szent Jánost 1568-ban a Chalcedoni Zsinat „az Egyház Atyja” címmel tisztelte meg, és egyháztanítóvá nyilvánította. A prédikátorok védőszentje.

  + A „Krizosztomosz” (jelentése: „aranyszájú”) vezetéknevet a hatodik században kapta ékesszólásának és bölcsességének tiszteletére.

  Lelki bónusz

  A régi hagyomány szerint a keresztények külön ünneplik az egyházak odaadását. Szeptember 13-án az egyház emlékezik a Kálvária-hegyen épült bazilikák és a jeruzsálemi Szent Sír-templom felszentelésére.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Az ima menedékhely minden gond esetén, a derű alapja, az állandó boldogság forrása, védelem a szomorúság ellen.”  - Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János

  Ima

  Istenünk, benned bízók erőssége, Aranyszájú Szent János püspök a te akaratodból, mint az ékesszólás mestere és az üldöztetések elviselésének példaképe tündöklik előttünk. Add, hogy megfogadjuk tanítását, és épüljünk rendíthetetlen türelmének példáján. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szűz Mária szent neve A legnagyobb közbenjáró minden hívő ember számára

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  12
  Szűz Mária szent neve A legnagyobb közbenjáró minden hívő ember számára

  Az ünnep jelentése

  + Mária Legszentebb Nevének ünneplése 1513-ra nyúlik vissza, ekkor tartották meg először Spanyolországban.

  + Az ünnep azután terjedt ki az egyetemes Egyházra, hogy III. János Sobieski lengyel király legyőzte a Török Birodalom erőit, amikor azok Bécs lerohanására készültek. A csata előtt önmagát és csapatait a Boldogságos Szűznek ajánlotta fel.

  + Az Istenanya ünnepe Jézus Legszentebb Nevének ünnepét (január 3.) egészíti ki. Szent II. János Pál pápa 2002-ben mindkét ünnepet újra beillesztette az Egyház teljes naptárába.

  + A mai megemlékezés belépő antifónája ennek az ünnepnek a jelentőségére mutat rá:

  A földön élő minden nőnél Áldottabb vagy te,
  ó, Szűz Mária, mert a Magasságbeli Isten
  felmagasztalta a te nevedet, hogy dicséreted
  szüntelenül az ajkunkon legyen.

  + Ez az ünnep Mária minden hívő közbenjárójaként való egyedülálló szerepére emlékeztet bennünket.

  Imádságra és elmélkedésre

   „Mária segít megnyitni a szívünket Isten útjai előtt, bárhová is vezessenek azok. Mária, a ’Béke királynője’ arra ösztönöz minket, hogy működjünk együtt Jézussal az igazságosságon alapuló béke megteremtésében, amely béke tiszteletben tartja minden ember alapvető emberi jogait (beleértve a vallási jogokat is).” - Enzo Lodi, a Római naptár szentjei

  Lelki bónusz

  Miközben számos vallási közösségnek van sajátos áhítata az Istenanyához, Mária Legszentebb Nevének emléknapját a Mária Társaság (a Marianisták) és a Szeplőtelen Mária Oblátusai Kongregáció védőünnepüknek tekintik.

   Imádság

  Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Claver Szent Péter Jezsuita misszionárius: 1580-1654„örökre a feketék rabszolgája”

  Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  09
  Claver Szent Péter Jezsuita misszionárius: 1580-1654 „örökre a feketék rabszolgája”

  Élete

  + Péter a spanyolországi Verduban született, és 1602-ben lépett be a Jézus Társaságába.

  + Miután Szent Alfonz Rodriguez azt tanácsolta neki, hogy misszionárius legyen, Péter azt kérte, hogy az Újvilágba küldjék a jezsuita missziókba.

  + Kolumbiába helyezték, és 1616-ban pappá szentelték. Életét a rabszolgaságra jutott afrikaiak szolgálatára szentelte, és megfogadta, hogy „örökre a feketék rabszolgája” lesz.

  + Péter katekéták és fordítók segítségével végezte munkáját, és az elbeszélések szerint szolgálati évei alatt mintegy 300 000 embert keresztelt meg.

  + Jezsuita rendtársaival Péter a rabszolgaság széles körű elfogadása ellenére minden nép méltóságának védelmén dolgozott. Nemcsak a Cartagena kikötőjébe érkező rabszolgahajókkal foglalkozott, hanem azokat az ültetvényeket és bányákat is igyekezett meglátogatni, ahová rabszolgaként küldték. Soha nem szűnt meg az ő jogaikért és szabadságukért fáradozni.

  + Claver Péter1654. szeptember 8-án halt meg, és 1888-ban egykori rendtársával, Szent Alfonz Rodriguezzel együtt avatták szentté. XIII. Leó pápa a fekete közösségek szolgálatában állók védőszentjévé nevezte ki.

  + 1891-ben Boldog Mária Terézia Ledóchowska és nők egy csoportja szerzetesi fogadalmat tett, és új rendet alapított: a Claver Szent Péter Misszionárius Nővérek rendjét. A nővérek a szegények között végzett munkára és az evangélium hirdetésére kötelezték el magukat, és jelenleg a világ számos országában szolgálnak.

  Lelki bónusz

  Claver Szent Péter emléknapján az Egyesült Államok püspökei az egész országban arra kérték a katolikusokat, hogy közösségeinkben tartsák meg az „imádság napját a békéért”.

  Imádságra és elmélkedésre

  „A kezünkkel kell szólnunk hozzájuk, mielőtt megpróbálnánk az ajkunkkal beszélni nekik.”
   - Claver Szent Péter

  Imádság

  Ó Istenünk, aki Claver Szent Pétert a rabszolgák rabszolgájává tetted, és csodálatos szeretettel és türelemmel erősítetted meg őt, amikor segítségükre sietett, engedd, hogy közbenjárására, Jézus Krisztust keresve bennük, cselekedetben és igazságban szeressük felebarátainkat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe „A csodálatos lánygyermek köszöntése”

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  08
  Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe „A csodálatos lánygyermek köszöntése”

  Az ünnep története

  + Mária születésének ünnepe hidat képez az Izrael népének tett ígéretek és a várva várt Messiás eljövetele között.

  + A hagyomány szerint Mária Annától és Joachimtól, egy idős házaspártól született, akik régóta imádkoztak, hogy Isten áldja meg őket egy gyermekkel. Noha a Názáreti Mária születéséről és gyermekkoráról szóló történetek nem szerepelnek a Szentírásban, sok legenda kapcsolódik Jézus anyjának kezdeti éveihez.

  + Ez az ünnep kapcsolódik egy ötödik századi bazilikához, amelyet a Bethesda medencéjének helyén építettek (lásd János 5: 1–9). Ez a helyszín a hagyomány szerint Szent Joachim és Szent Anna otthona volt; a Szent Anna bazilika ma is ott áll.

  + Az ünnepet Rómában I. Sergius pápa vezette be.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét. Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz." (Példabeszédek 8: 22–24a)

  Imádság

  Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában  felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kalkuttai Szent Teréz (1910-1997) A szegények anyja és védelmezőjeA Szeretet Misszionáriusai rend alapítója

  Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  05
  Kalkuttai Szent Teréz (1910-1997) A szegények anyja és védelmezője A Szeretet Misszionáriusai rend alapítója

  Élete

  + Agnes Gonxha Bojaxhiu Albániában született, majd az írországi Loretói Nővéreknél lett szerzetesnővér, és a Teréz nevet választotta Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére.

  + 1928-ban Teréz anyát, ahogyan őt nevezték (a Loretói Nővérek az „anya” címet használták a „nővér” helyett) kongregációja indiai missziójába küldték. A kalkuttai emberek szegénységén és szenvedésén megrendülve Teréz anya engedélyt kapott arra, hogy közösségén kívül is elkezdhessen a szegényekkel foglalkozni.

  + 1950-ben megszervezte a Szeretet Misszionáriusai rendet. 1957-re a misszionáriusok a Hansen-kórban szenvedőkkel való foglalkozást és a katasztrófavédelmet is felvették munkájukba.

  + Teréz anya, aki számos kitüntetést kapott, köztük a Nobel-békedíjat is, világszerte a keresztény szeretet megtestesítőjévé vált. Egyszerűsége és hite keresztények és nem keresztények számára egyaránt kedveltté tette.

  + 1997-ben bekövetkezett halála előtt Teréz anya megalapította a Szeretet Misszionáriusainak férfi ágát, a papi együttműködők külön közösségét és egy laikus testvérprogramot is.

  + 2003-ban boldoggá, 2016-ban pedig szentté avatták.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Rátaláltam arra a paradoxonra, hogy ha addig szeretsz, amíg már fáj, akkor nem lesz többé fájdalom, csak egyre több szeretet.” - Kalkuttai Szent Teréz

  Spirituális bónusz

  Ezen a napon a szalvatoriánusok az Isteni Üdvözítő Nővérek (a szalvatoriánus nővérek) társalapítójának, Boldogságos Szűz Apostolai Máriájának (Therese von Wullenweber) emlékét ünneplik. A tisztelendő Mária anya, akit a Tiszteletreméltó Jordán Ferenc Mária Keresztes Mária apostoli és evangelizáló látomása iránti elkötelezettségéért tiszteltek, 1907. december 25-én halt meg Rómában, és 1968-ban VI. Szent Pál pápa avatta boldoggá.

  Imádság

  Istenünk, aki elhívtad Szent szűz Teréziát, hogy a keresztfán szenvedő Fiad szeretetére a szegények legszegényebbjei iránti kiemelkedő szeretettel válaszoljon, add meg nekünk, kérünk, hogy az ő közbenjárására Krisztus szenvedő testvéreinek szolgáljunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön–örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."