85711 ima található a honlapon, összesen 202865 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A nap szentje

A nap szentje
Változó frissítés

A nap szentje Szent Johanna (Jeanne d'Arc) (1412-1431)Az orleans-i szűz

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
30
A nap szentje Szent Johanna (Jeanne d´Arc) (1412-1431) Az orleans-i szűz

Élete

+ Johanna a franciaországi Domremy faluban született parasztgyerekként. A jámbor gyermek és népe a százéves háború pusztításaitól szenvedett, Franciaország nagy része angol uralom alá került.

+ Fiatalkorában, állítása szerint, látomások sorát élte át Szent Mihály arkangyalról, Alexandriai Szent Katalinról és Antiochiai Szent Margitról. Ezek a misztikus élmények arra ösztönözték, hogy életét Franciaország felszabadításáért ajánlja fel.

+ A későbbi VII. Károly király támogatásával Johanna sikeresen megvívta Orleans ostromát, és Károlyt Reimsben megkoronáztatta.

+ Jeanne-t végül elárulták, és az angolok foglyul ejtették. Az angolokkal szimpatizáló egyházi bíróság eretnekként elítélte, királya pedig elhagyta, és 1431. május 30-án Rouenban máglyán elégették. A feszületre tekintve és Jézus nevét segítségül hívva halt meg.

+ 1455-ben III. Callictus pápa bizottságot hívott össze, amely kimondta ártatlanságát. 1920-ban szentté avatták, Franciaország és a katonák védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Inkább meghalok, minthogy olyasmit tegyek, amiről tudom, hogy bűn, vagy Isten akarata ellen való. - Jeanne d'Arc Szent Johanna.

Érdemes tudni

1896-ban Mark Twain megjelentette Szent Johanna életéről szóló beszámolóját Sieur Louis de Conte személyes emlékei Jeanne d'Arcról címmel. Twain később ezt mondta: „A Jeanne d'Arc-ot szeretem a legjobban az összes könyvem közül; és ez a legjobb; tökéletesen ismerem. És különben is, hétszer annyi örömet szerzett nekem, mint bármelyik másik; tizenkét évnyi előkészület és két évnyi írás. A többieknek nem volt szükségük felkészülésre, és nem is kaptak.

Imádság

Szent Isten, kinek ereje a gyengeségben tökéletesedik:
tisztelünk téged Jeanne d'Arc elhívásáért, aki bár fiatalon,
de bátran felemelkedett, hogy hazája zászlaját viselje, és
kegyelemmel és bátorsággal viselte a győzelmet és a vereséget egyaránt;
és imádkozunk, hogy Jeanne-hoz hasonlóan mi is tanúságot tegyünk
a bennünk lévő igazságról barátoknak és ellenségeknek egyaránt,
és szentjeid közösségétől felbátorodva bátran adjuk magunkat
az igazságért folytatott küzdelemre korunkban;
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent VI. Pál pápa (1897-1978)„Szeretetben egységben legyünk egymással”

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
29
A nap szentje Szent VI. Pál pápa (1897-1978) „Szeretetben egységben legyünk egymással”

Élete

+ Giovanni Battista Montini a lombardiai Concesióban született.

+ 1920-as pappá szentelése után a vatikáni államtitkári hivatal munkatársa volt, majd XII. Pius pápa a vezető titkárává tette.

+ 1954-ben Milánó érsekévé, majd négy évvel később bíborossá nevezték ki.

+ 1963. június 21-én pápává választották, és a VI. Pál nevet vette fel.

+ VI. Pál pápára különösen azért emlékezünk, mert elkötelezte magát a XXIII. János pápa és a II. vatikáni zsinat által megkezdett munka folytatása, valamint a zsinati reformok végrehajtása mellett.

+ Leginkább a Humanae Vitae című enciklikájáról, valamint a béke és az igazságosság iránti elkötelezettségéről emlékezetes.

+ VI. Pál pápa 1978. augusztus 6-án halt meg. 2018-ban szentté avatták, emlékét Ferenc pápa 2019-ben beillesztette az Egyház egyetemes naptárába.

Imádságra és elmélkedésre

„Az eucharisztia misztériuma áll a liturgia szívében és középpontjában, mivel ez képezi annak az életnek az alapját, amely által megtisztulunk és megerősödünk, hogy ne magunknak, hanem Istennek éljünk, és hogy szeretetbeli egységben legyünk egymással.” - VI. Pál pápa

Imádság

Istenünk, aki Szent VI. Pált Péter helytartójává tetted
és rábíztad az egyetemes Egyház gondját, az ő közbenjárására
őrizd meg mindig szeretett nyájadat, hogy Egyházad a hit tisztaságával
és tökéletes szeretettel haladjon mennyei hazájába.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Canterburyi Szent Ágoston Szerzetes és püspök (megh. 604)Canterbury első érseke

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
27
A nap szentje Canterburyi Szent Ágoston Szerzetes és püspök (megh. 604) Canterbury első érseke

Élete

+ Az olasz származású Ágoston a római Szent András apátság szerzetese volt.

+ 597-ben Nagy Szent Gergely pápa Ágostont 39 társával együtt Angliába küldte, és Canterbury érsekévé nevezte ki.

+ Az Ágoston által megkeresztelt Ethelbert király segítségével sikeresen létrehozott három egyházmegyét és egy kolostort, Szent Péter és Pál tiszteletére Canterburyben.

+ Ágoston tíz éven át missziós püspökként dolgozott, és az angliai egyház alapjainak lerakásáért tisztelik.

+ 604-ben bekövetkezett halálát követően Szent Ágostont az általa alapított canterburyi kolostorban temették el, amely később Szent Ágoston apátság néven vált ismertté.

+ Mivel rendszeres kapcsolatot tartott fenn a Római Egyházzal, tanácsot és útmutatást kérve, Ágostont az Anglikán Egyház és Róma közötti párbeszéd fontos ökumenikus patrónusának tekintik.

Imádságra és elmélkedésre

Énekeljetek az Úrnak és áldjátok nevét, naponként hirdessétek üdvösségét! Hirdessétek dicsőségét a pogányok között, csodatetteit minden nép előtt! - Zsoltárok 96:2b-3

Lelki bónusz

Ezen a napon Szent Barbara Yira-ra is emlékezünk. A szülei halála után két keresztény nagynénje nevelte fel (a vértanú Szent Yi Yong-hui Magdolna és Yi Chong-hui Barbara), Barbarát keresztény hite miatt letartóztatták. Bár arra biztatták, hogy tagadja meg hitét, és ezzel mentse meg az életét, ő kitartott. A börtönben Barbara tífuszos lett, amely a foglyok által elszenvedett egészségtelen körülmények miatt könnyen elkapható volt. Szent Barbara Yi 1839. május 27-én, tizennégy éves korában halt meg Szöulban. Más koreai vértanúkkal együtt 1984-ben szentté avatták, és közös liturgikus megemlékezésüket szeptember 20-án tartják.

Imádság

Istenünk, te Anglia népeit Canterburyi Szent Ágoston püspök
igehirdetésével vezetted el az evangélium világosságára.
Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen Egyházadban.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Néri Szent Fülöp (1515-1595) Az oratoriánusok alapítójaRóma városának védőszentje

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
A nap szentje Néri Szent Fülöp (1515-1595) Az oratoriánusok alapítója Róma városának védőszentje

Élete

+ Fülöp az olaszországi Firenzében született, és 1533-ban költözött Rómába.

+ Néhány évig laikusként a szegények szolgálatában állt, és jámbor egyesületet alapított a szegények és betegek ápolására. 1551-ben pappá szentelték.

+ Fülöp új szerzetes közösséget alapított - az Oratórium Kongregációját (közismert nevén az „Oratóriánusok”) -, amelynek tagjai a lelki olvasmányoknak, a tanulmányoknak és a jótékonysági munkáknak szentelték magukat.

+ Erre a szentre különösen humorérzékéről és öröméről, valamint egyszerű és egyenes lelkiségéről emlékeznek.

+ Néri Szent Fülöp 1595-ben halt meg, és 1622-ben avatták szentté. Róma városának védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Vessétek magatokat Isten karjaiba, és legyetek nagyon biztosak abban, hogy ha valamit akar tőletek, Ő alkalmassá tesz a feladatra, és erőt ad nektek.” - Néri Szent Fülöp

Hivatások

Ha többet szeretnél megtudni az Oratoriánusokról, látogass el az alábbi linkek egyikére:
-The Oratory of Pittsburg, PA: www.pittsburghoratory.org.
-A Rock Hill-i Oratórium, SC: www.rockhilloratory.org
-The Oratory of Pharr, TX: www.oratoryschools.org
-The Oratory of New Brunswick, NJ: www.spncincinnati.com
-The Oratory of Wilmette, IL: www.the-oratory.org
-The Oratory of Cincinnati, OH: http://www.spncincinnati.com

Imádság

Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tünteted ki
hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét,
amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Pazzi Szent Mária Magdolna Kármelita apáca (1566-1607)A megtestesülés misztériumának szentelve

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
A nap szentje Pazzi Szent Mária Magdolna Kármelita apáca (1566-1607) A megtestesülés misztériumának szentelve

Élete

+ Catherine d'Pazzi Firenzében született. 16 éves korában apáca lett a firenzei Kármelben, és a „Mária Magdolna” nevet kapta.

+ 1584-ben halálosnak tűnő betegségben szenvedett, és számos látomást és extázist élt át, amelyek során megkapta a stigmákat, és egyesült Krisztus szenvedésével.

+ Bár a látomások több mint egy évig tartottak, amikor ez az idő véget ért, a lelki szárazság és elhagyatottság nagy érzése maradt benne. A kétségbeesés érzései olyan erősek voltak, hogy öngyilkosságot fontolgatott.

+ Szenvedései ellenére hűséges maradt lelki vezetőjéhez és közösségének perjelnőjéhez. A megtestesülés misztériumától és a Szentléleknek a lélekben való munkájától ihletve folyamatosan arra biztatta nővéreit, hogy hagyják el önakaratukat, és bízzák magukat Isten akaratára.

+ Miután közösségét novíciusnővérként és alpriorasszonyként szolgálta, 1607. május 25-én halt meg. Pazzi Szent Mária Magdolnát 1669-ben szentté avatták, és a betegek védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Az imádságnak alázatosnak, buzgónak, lemondónak, kitartónak kell lennie, és nagy tisztelettel kell párosulnia.” - Pazzi Szent Mária Magdolna.

Imádság

Istenünk, szüzesség kedvelője, te Pazzi Szent Mária Magdolna lelkében
felgyújtottad az irántad való szeretet tüzét, és mennyei kegyelmed
ajándékaival ékesítetted őt. Add, hogy lelki tisztaságának és szeretetének
példáját kövessük mi, akik a mai napon tisztelettel üljük meg ünnepét.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Tiszteletreméltó Szent Béda „Az angolok doktora”bencés szerzetes és történész (672-735)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
A nap szentje Tiszteletreméltó Szent Béda „Az angolok doktora” bencés szerzetes és történész (672-735)

Élete

+ Béda 672-ben született Northumbriában. Gyermekként a Szent Péter és Pál kolostorba ajánlották fel, és ott töltötte élete hátralévő részét.

+ 702-ben szentelték pappá, Béda kiváló tudós és történész volt, aki segített a nyugati kereszténység asszimilálásában a még nem romanizált Északon.

+ Híres volt a tanítás és a tanulás iránti szeretetéről, ismert volt szerénységéről és arról az örömről, amellyel szerzetesi hivatását élte. Béda különösen az Angol nép egyházi története című művéről maradt emlékezetes, egyéb írásai között pedig a Szentíráshoz, a történelemhez és a szentek életéhez fűzött kommentárokat találunk.

+ Szent Béda 735-ben halt meg, szerzetes testvéreivel körülvéve. Halálhíre hallatán Mainz-i Szent Bonifác így kiáltott fel: „Az Egyház gyertyája, amelyet a Szentlélek gyújtott meg, kialudt”.

+ Szent Bédát 1899-ben az Egyháztanítóvá - az úgynevezett Anglorum Doctor („az angolok doktorává”) - nyilvánították. A történészek védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Erről beszélünk is, de nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem ahogy a Lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva.” - 1Kor 2,12-13

Lelki bónusz

Ezen a napon az egyház Szent Madeleine Sophie Baratra is emlékezik. A Szentséges Szív Miasszonyunk Rendjének alapítójára, Szent Madeleine Sophie-ra azért emlékezünk, mert kora egyházának szükségleteire akart válaszolni azzal, hogy magasan képzett és elhivatott tanító nővérekből álló testületet hozott létre. Szent Madeleine Sophie Barat 1865-ben halt meg, és 1925-ben avatták szentté.

Imádság

Istenünk, te Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap nagy tudásával
fényt árasztottál Egyházadra. Add jóságosan, hogy bölcsessége
szüntelenül tanítson, érdemei pedig segítsenek minket.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szűz Mária, a keresztények segítségeBosco Szent János legkedvesebb áhítata

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
24
A nap szentje Szűz Mária, a keresztények segítsége Bosco Szent János legkedvesebb áhítata

Az ünnep története

+ VII. Pius pápa a Napóleon fogságából való szabadulása után „Keresztények Segítsége” elnevezéssel ünnepet tartott Mária tiszteletére. A május 24-i dátumot azért választották, mert ez volt az a nap, amikor Pius pápa végre vissza tudott térni Rómába.

+ Ezt a címet azért választották, mert tükrözi azt a rendkívüli segítséget, amelyet az Istenanya az évszázadok során az Egyháznak és az egyes keresztényeknek nyújtott.

+ Mária, „a keresztények segítsége” Bosco Szent János kedvenc áhítata volt, és az általa alapított közösségek: a szalézi atyák és testvérek, valamint a Mária, a keresztények segítsége leányai is terjesztették ezt az áhítatot.

+ A Szűzanyát, a Keresztények Segítségét Ausztrália és Új-Zéland védőszentjeként hívják segítségül.

Lelki bónusz

Ma a kanadai egyház Boldog Louis-Zéphirin Moreau-t tiszteli, aki 1875-től 1901. május 24-én bekövetkezett haláláig a québeci Saint-Hyacinthe püspöke volt. 1987-ben avatták boldoggá. Moreau püspököt két női szerzetesközösség társalapítójaként is tisztelik: a Saint-Hyacinthe-i Szent József nővéreket és a Szent Márta nővéreket.

Elmélkedés

„Ajkadon kellem ömlik el, Isten megáldott téged örökre. - Zsoltárok 45:3

Imádság

Védj meg minket gyengeségünkben, irgalmas Istenünk!
Hogy mi, akik Isten szent Anyjának emlékét megünnepeljük,
az ő közbenjárásának segítségével feltámadjunk bűneinkből.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Rita özvegy, Ágostonrendi apáca (1377-1457)A lehetetlen esetek védőszentje

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
22
A nap szentje Szent Rita özvegy, Ágostonrendi apáca (1377-1457) A lehetetlen esetek védőszentje

Életútja

+ Rita parasztcsaládban született az olaszországi Roccaporenában. Bár apáca akart lenni, szülei házasságot köttettek vele egy férfival, aki erőszakosnak és házasságtörőnek bizonyult.

+ 18 év nyomorúságos házasság után férjét meggyilkolták, és nem sokkal később két fia is meghalt. Rita ekkor szabadon megvalósíthatta álmát a szerzetes hivatásról, és 1413-ban belépett a casciai Santa Maria Maddalena ágostonrendi kolostorba.

+ Rita Jézus szenvedésének kegyelmében részesült - amely gyakran volt elmélkedésének és imádságának témája -, amikor homlokán seb keletkezett, amelyet mintha egy töviskorona okozott volna.

+ Közösségében Rita az engedelmesség szelleméről és a bűnbánat szeretetéről volt ismert, valamint a beteg apácákról való gondoskodásáról és a kolostorba látogatókkal való törődéséről.

+ Szent Rita 1457. május 22-én halt meg, és 1900-ban avatták szentté. Ma Szent Ritát a lehetetlen esetek védőszentjeként tisztelik, és romlatlan maradványait a tiszteletére szentelt bazilikában őrzik Casciában.

Lelki bónusz

Az ősi hagyomány szerint Szent Rita ünnepén gyakran áldanak rózsát, emlékezve arra a legendára, hogy haldoklásakor rózsát és fügét kért. Az apácák mindkettőt megtalálták, annak ellenére, hogy az évszak egyik termésének sem volt megfelelő.

Imádság és elmélkedés

„Istent keresve hamar ráébredünk, hogy senki sem önmagában álló. Inkább arra vagyunk hivatva, hogy a hit fényében túllépjünk az énközpontúságon, és Isten szent arca és a „másik szent földje” által vonzva egyre mélyebben megtapasztaljuk a közösséget.” - Ferenc pápa

Hivatások

A Szent Rita nővérek: www.sistersofstrita.org

A Szent Rita apátság trappista apácái (Sonoita, AZ): www.santaritaabbey.org

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel:
megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje
szereteted és kínszenvedésed jelét.
Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk,
hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden,
egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak ígért jutalomban.
Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai (megh. 1915-1937)A mexikói forradalom alatt haltak vértanúhalált

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21
A nap szentje Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai (megh. 1915-1937) A mexikói forradalom alatt haltak vértanúhalált

Történetük

+ A ma megemlékezett vértanúk csoportjába 22 mexikói pap és 3 világi tartozik, akik 1915 és 1937 között a mexikói forradalom vallási üldözései során szenvedtek mártírhalált.

+ Ahogy Mexikóban nőtt a feszültség, a püspökök felfüggesztették a nyilvános istentiszteletet, és papjaikat arra kérték, hogy rejtőzzenek el, azonban sok pap, különösen a vidéki területeken, továbbra is ellátta lelkipásztori feladatait.

+ A meggyilkoltak között volt Magallán Kristóf Jara atya, a totalicei plébánia lelkésze, akit 1921. május 25-én gyilkoltak meg, amikor egy helyi farmra tartott misét celebrálni.

+ Magallán Szent Kristófot és a mexikói forradalom vértanúit 2000-ben avatták szentté.

Érdemes tudni

Graham Greene: A hatalom és a dicsőség című, kísérteties erejű regénye a mexikói forradalom üldözésének éveiben játszódik, és egy, a rendőrség által üldözött névtelen pap történetét meséli el.

Imádságra és elmélkedésre

„Hűségük Istenhez és a katolikus hithez, amely oly mélyen gyökerezik azokban az egyházi közösségekben, amelyeket a vértanúk anyagi jólétük előmozdításával is szolgáltak, ma példát mutat az egész Egyház és különösen a mexikói társadalom számára.” - Szent II. János Pál pápa Szent Kristóf és társai szentté avatásakor.

Imádság

Mindenható örök Isten, aki Magallán Szent Kristóf papot és társait
Krisztus Királyhoz a vértanúságig hűségesekké tetted,
add meg nekünk közbenjárásukkal, hogy az igaz hit megvallásában kitartva
mindig ragaszkodjunk szereteted parancsolataihoz.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Sienai Szent Bernardin áldozópapFerences pap (1380-1444)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20
A nap szentje Sienai Szent Bernardin áldozópap Ferences pap (1380-1444)

Életútja

+ Bernardin az olaszországi Siena közelében született. Még gyermekkorában elárvult, egy nagynénje nevelte fel. Amikor 1400-ban pestisjárvány pusztított a régióban, Bernardin és néhány barátja átvette a helyi kórházat, miután a rendes személyzet tagjai mind meghaltak.

+ 1402-ben Bernardin ferences szerzetes lett, két évvel később pedig pappá szentelték. Egész életében a szegénység szeretetéről és a tanulás iránti elkötelezettségéről volt ismert.

+ 1417-ben Bernardin prédikációs szolgálatba kezdett, amely alatt egész Itáliát bejárta. A tehetséges prédikátort különösen Jézus Legszentebb Neve iránti áhítatáért tisztelik. Írásai a keresztény tanítás minden területét érintik, valamint Mária különleges szerepét a keresztény életben.

+ Bernardint három alkalommal is felkérték, hogy legyen püspök. Alázatból minden alkalommal visszautasította.

+ Sienai Szent Bernardin 1444. május 20-án halt meg, és 1450-ben avatták szentté.

Imádságra és elmélkedésre

„Valójában Jézus Neve a fő alapja annak a hitnek, amely az embereket Isten gyermekeivé teszi. A katolikus hit valójában a Jézus Krisztusról, mint a lélek világosságáról, az élet kapujáról és az örök üdvösség alapjáról szóló híradásban áll.” (Sienai Szent Bernardin)

Lelki bónusz

A Jézus Szent Neve iránti áhítat előmozdításával Szent Bernardin elérte, hogy az Egyházon belül egy különleges ünnepet vezessenek be: Jézus Szent Nevének emléknapját. (Január 3.)

Imádság

Istenünk, te Sienai Szent Bernardin áldozópap lelkébe
csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt.
Tekints érdemére, és közbenjáró imájára add,
hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje - Szent I. János pápa és vértanú (megh. 526)Az Egyház egységének fenntartásán munkálkodott.

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18
A nap szentje - Szent I. János pápa és vértanú (megh. 526) Az Egyház egységének fenntartásán munkálkodott.

Élete

+ János Toszkánában született és Rómában szolgált papként. Korai életéről semmi mást nem ismerünk.

+ 523-as pápává választása idején már idős ember volt. Kora és testi betegsége ellenére továbbra is a keleti és nyugati egyházak közötti egységért dolgozott, és zsinatok sorozatát hívta össze, hogy segítsen megoldani a kegyelem természetével kapcsolatos vitákat.

+ Szent János pápának tulajdonítják, hogy elfogadta a Húsvét időpontjának számítási rendszerét, amelyet ma is használunk.

+ 525-ben Theodorik király követeként Jusztinusz császárhoz küldték Konstantinápolyba. Mivel János nem volt hajlandó elfogadni az ariánus eretnekséget (amely tagadta Krisztus istenségét), a küldetés kudarcba fulladt, János pápát letartóztatták és Ravennában bebörtönözték, ahol 526-ban a bántalmazás és elhanyagolás következtében meghalt. Röviddel halála után földi maradványait visszaszállították Rómába, és a Szent Péter Bazilikában temették el.

+ Vértanúként tisztelték, a sírján lévő korabeli sírfelirat úgy dicséri őt, mint aki „Krisztusért vált áldozattá egy kényszerű utazás miatt.”

Imádságra és elmélkedésre

„Azok felé, akik az ő harcaiban sérülést szenvednek el, Isten szerető, gyengéd barátsággal tárja ki karjait, amely messze örömtelibb, mint bármi, amit földi erőfeszítéseink eredményezhetnek. Ha van egy kis eszünk, vágyakozni fogunk Isten e kitárt karja után.” - Avilai Szent János

Lelki bónusz

Szent I. János pápa közeli barátja volt a filozófus és vértanú Szent Severinus Boethiusnak, akit leginkább a filozófia vigasztalása című könyvéről ismerünk.

Imádság

Istenünk, hűséges lelkek megjutalmazója, te a mai napot
Szent I. János pápa vértanúságával szentelted meg.
Hallgasd meg néped könyörgését, és add,
hogy szent vértanúd érdemét tisztelettel ünnepelve,
állhatatos hitét is kövessük.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje A Boldogságos Szűz Mária ~ Fatimai SzűzanyaRózsafüzér Királynője

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13
A nap szentje A Boldogságos Szűz Mária ~ Fatimai Szűzanya Rózsafüzér Királynője

A jelenések története

+ 1917. május 13-án a Boldogságos Szűz megjelent három gyermeknek a portugáliai Fatima falu közelében.

+ A május és október között történt hat jelenésben Mária a „Rózsafüzér Királynőjének” nevezte magát, és arra buzdította a keresztényeket, hogy gyakoroljanak bűnbánatot, imádkozzák naponta a rózsafüzért, és a bűnösök megtérése érdekében tiszteljék Szeplőtelen Szívét.

+ A fatimai jelenéseket 1930-ban a Leira-Fatimai püspök hivatalosan is jóváhagyta.

+ 2017. május 13-án Ferenc pápa szentté avatott a látnokok közül kettőt: Szent Jacintát és Szent Francisco Martót. A harmadik látnok, Lucia Santos nővér boldoggá avatásának ügyét aktívan támogatják.

Imádságra és elmélkedésre

„Mária oltalmával legyünk világunk számára a hajnal őrzői, szemlélve a húsvétkor ragyogó Jézus, a Megváltó igazi arcát.  Így fedezzük fel újra az Egyház fiatal és gyönyörű arcát, amely akkor ragyog fel, amikor misszionárius, befogadó, szabad, hűséges, eszközökben szegény és szeretetben gazdag.” - Ferenc pápa

Imádság

Istenünk, aki Fiad Anyját választottad,
hogy a mi Anyánk is legyen, add meg nekünk,
hogy a bűnbánatban és az imádságban kitartva
a világ üdvösségéért, napról napra
hatékonyabban tudjuk előmozdítani Krisztus uralmát.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységében,
Isten, mindörökkön-örökké. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."