107832 ima található a honlapon, összesen 257759 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A nap szentje

A nap szentje
Változó frissítés

A nap szentje Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai (megh. 1915-1937)A mexikói forradalom alatt haltak vértanúhalált

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
21
A nap szentje Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai (megh. 1915-1937) A mexikói forradalom alatt haltak vértanúhalált

Történetük

+ A ma megemlékezett vértanúk csoportjába 22 mexikói pap és 3 világi tartozik, akik 1915 és 1937 között a mexikói forradalom vallási üldözései során szenvedtek mártírhalált.

+ Ahogy Mexikóban nőtt a feszültség, a püspökök felfüggesztették a nyilvános istentiszteleteket, és papjaikat arra kérték, hogy rejtőzzenek el, azonban sok pap, különösen a vidéki területeken, továbbra is ellátta lelkipásztori feladatait.

+ A meggyilkoltak között volt Magallán Kristóf Jara atya, a totalicei plébánia lelkésze, akit 1921. május 25-én gyilkoltak meg, amikor egy helyi farmra tartott misét celebrálni.

+ Magallán Szent Kristófot és a mexikói forradalom vértanúit 2000-ben avatták szentté.

Érdemes tudni

Graham Greene: A hatalom és a dicsőség című, kísérteties erejű regénye a mexikói forradalom üldözésének éveiben játszódik, és egy, a rendőrség által üldözött névtelen pap történetét meséli el.

Imádságra és elmélkedésre

„Hűségük Istenhez és a katolikus hithez, amely oly mélyen gyökerezik azokban az egyházi közösségekben, amelyeket a vértanúk anyagi jólétük előmozdításával is szolgáltak, ma példát mutat az egész Egyház és különösen a mexikói társadalom számára.” Szent II. János Pál pápa Szent Kristóf és társai szentté avatásakor.

Imádság

Mindenható örök Isten, aki Magallán Szent Kristóf papot és társait
Krisztus Királyhoz a vértanúságig hűségesekké tetted,
add meg nekünk közbenjárásukkal, hogy az igaz hit megvallásában kitartva
mindig ragaszkodjunk szereteted parancsolataihoz.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Sienai Szent Bernardin áldozópapFerences pap (1380-1444)

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
20
A nap szentje Sienai Szent Bernardin áldozópap Ferences pap (1380-1444)

Életútja

+ Bernardin az olaszországi Siena közelében született. Még gyermekkorában elárvult, egy nagynénje nevelte fel. Amikor 1400-ban pestisjárvány pusztított a régióban, Bernardin és néhány barátja átvette a helyi kórházat, miután a rendes személyzet tagjai mind meghaltak.

+ 1402-ben Bernardin ferences szerzetes lett, két évvel később pedig pappá szentelték. Egész életében a szegénység szeretetéről és a tanulás iránti elkötelezettségéről volt ismert.

+ 1417-ben Bernardin prédikációs szolgálatba kezdett, amely alatt egész Itáliát bejárta. A tehetséges prédikátort különösen Jézus Legszentebb Neve iránti áhítatáért tisztelik. Írásai a keresztény tanítás minden területét érintik, valamint Mária különleges szerepét a keresztény életben.

+ Bernardint három alkalommal is felkérték, hogy legyen püspök. Alázatból minden alkalommal visszautasította.

+ Sienai Szent Bernardin 1444. május 20-án halt meg, és 1450-ben avatták szentté.

Imádságra és elmélkedésre

„Valójában Jézus Neve a fő alapja annak a hitnek, amely az embereket Isten gyermekeivé teszi. A katolikus hit valójában a Jézus Krisztusról, mint a lélek világosságáról, az élet kapujáról és az örök üdvösség alapjáról szóló híradásban áll.” (Sienai Szent Bernardin)

Lelki bónusz

A Jézus Szent Neve iránti áhítat előmozdításával Szent Bernardin elérte, hogy az Egyházon belül egy különleges ünnepet vezessenek be: Jézus Szent Nevének emléknapját. (Január 3.)

Imádság

Istenünk, te Sienai Szent Bernardin áldozópap lelkébe
csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt.
Tekints érdemére, és közbenjáró imájára add,
hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje - Szent I. János pápa és vértanú (megh. 526)Az Egyház egységének fenntartásán munkálkodott.

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18
A nap szentje - Szent I. János pápa és vértanú (megh. 526) Az Egyház egységének fenntartásán munkálkodott.

Élete

+ János Toszkánában született és Rómában szolgált papként. Korai életéről semmi mást nem ismerünk.

+ 523-as pápává választása idején már idős ember volt. Kora és testi betegsége ellenére továbbra is a keleti és nyugati egyházak közötti egységért dolgozott, és zsinatok sorozatát hívta össze, hogy segítsen megoldani a kegyelem természetével kapcsolatos vitákat.

+ Szent János pápának tulajdonítják, hogy elfogadta a Húsvét időpontjának számítási rendszerét, amelyet ma is használunk.

+ 525-ben Theodorik király követeként Jusztinusz császárhoz küldték Konstantinápolyba. Mivel János nem volt hajlandó elfogadni az ariánus eretnekséget (amely tagadta Krisztus istenségét), a küldetés kudarcba fulladt, János pápát letartóztatták és Ravennában bebörtönözték, ahol 526-ban a bántalmazás és elhanyagolás következtében meghalt. Röviddel halála után földi maradványait visszaszállították Rómába, és a Szent Péter Bazilikában temették el.

+ Vértanúként tisztelték, a sírján lévő korabeli sírfelirat úgy dicséri őt, mint aki „Krisztusért vált áldozattá egy kényszerű utazás miatt.”

Imádságra és elmélkedésre

„Azok felé, akik az ő harcaiban sérülést szenvednek el, Isten szerető, gyengéd barátsággal tárja ki karjait, amely messze örömtelibb, mint bármi, amit földi erőfeszítéseink eredményezhetnek. Ha van egy kis eszünk, vágyakozni fogunk Isten e kitárt karja után. Avilai Szent János

Lelki bónusz

Szent I. János pápa közeli barátja volt a filozófus és vértanú Szent Severinus Boethiusnak, akit leginkább a filozófia vigasztalása című könyvéről ismerünk.

Imádság

Istenünk, hűséges lelkek megjutalmazója, te a mai napot
Szent I. János pápa vértanúságával szentelted meg.
Hallgasd meg néped könyörgését, és add,
hogy szent vértanúd érdemét tisztelettel ünnepelve,
állhatatos hitét is kövessük.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje A Boldogságos Szűz Mária ~ Fatimai SzűzanyaRózsafüzér Királynője

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13
A nap szentje A Boldogságos Szűz Mária ~ Fatimai Szűzanya Rózsafüzér Királynője

A jelenések története

+ 1917. május 13-án a Boldogságos Szűz megjelent három gyermeknek a portugáliai Fatima falu közelében.

+ A május és október között történt hat jelenésben Mária a „Rózsafüzér Királynőjének” nevezte magát, és arra buzdította a keresztényeket, hogy gyakoroljanak bűnbánatot, imádkozzák naponta a rózsafüzért, és a bűnösök megtérése érdekében tiszteljék Szeplőtelen Szívét.

+ A fatimai jelenéseket 1930-ban a Leira-Fatimai püspök hivatalosan is jóváhagyta.

+ 2017. május 13-án Ferenc pápa szentté avatott a látnokok közül kettőt: Szent Jacintát és Szent Francisco Martót. A harmadik látnok, Lucia Santos nővér boldoggá avatásának ügyét aktívan támogatják.

Imádságra és elmélkedésre

„Mária oltalmával legyünk világunk számára a hajnal őrzői, szemlélve Jézus, a Megváltó a húsvétkor felragyogó igazi arcát.  Így fedezzük fel újra az Egyház fiatal és gyönyörű arcát, amely akkor ragyog fel, amikor missziós, befogadó, szabad, hűséges, eszközökben szegény és szeretetben gazdag.” Ferenc pápa

Imádság

Istenünk, aki Fiad Anyját választottad,
hogy a mi Anyánk is legyen, add meg nekünk,
hogy a bűnbánatban és az imádságban kitartva
a világ üdvösségéért, napról napra
hatékonyabban tudjuk előmozdítani Krisztus uralmát.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységében,
Isten, mindörökkön-örökké. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Pongrác vértanú (megh. kb. 304)Róma gyermek vértanúja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
12
A nap szentje Szent Pongrác vértanú (megh. kb. 304) Róma gyermek vértanúja

Élete

+ Az ókori hagyományok szerint Pongrác (vagy Pancratius) árva volt, akit nagybátyja, Szent Dionysius hozott Rómába.

+ Miután áttért a keresztény hitre, Pongrác – aki akkor még csak 14 éves volt – mártírhalált halt Nereus és Achilleus szentekkel együtt (akiket szintén ezen a napon tisztelnek), mert nyilvánosan megvallották Krisztusba vetett hitüket.

+ Szent Pongrác tisztelete igen népszerű volt a középkorban, különösen Angliában, ahol Canterburyi Szent Ágoston az első angliai templomot a fiatal vértanúnak szentelte.

+ Szent Pongrácot csodatevőként és a gyermekek egyik védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Szent Dionüsziosz, Szent Pongrác gyámja és nagybátyja bántalmazás és elhanyagolás következtében halt meg a börtönben valamikor Pongrác vértanúsága után. Őt is vértanúként tisztelik, és az unokaöccsével való kapcsolata iránti tiszteletből emlékeznek meg róla ezen a napon.

Elmélkedés

„Abban az időben Jézus ezeket mondta: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked.””  – Mt 11:25-26

Imádság

Add, Istenünk, hogy Egyházad Szent Pongrác vértanú
támogatásában bizakodva örvendjen,
és dicsőséges közbenjárása révén
a te odaadó szolgálatodban kitartson.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Boldog Gizella (980 körül - 1059 május 7.)A magyarok első koronás királynéja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
07
A nap szentje Boldog Gizella (980 körül - 1059 május 7.) A magyarok első koronás királynéja

Élete

+ Boldog Gizella Szent István király hitvese és Szent Imre herceg édesanyja - életszentsége példaként szolgálhat a mai édesanyák számára is. 

+ Gizella bajor hercegnő, a magyarok első koronás királynéja, Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leánya volt. 985-ben született Regensburgban, és Szent Wolfgang bencés szerzetes gondos nevelésében részesült.

Szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt, eredetileg kolostorba akart lépni, Szent Adalbert püspök azonban rábírta, hogy beleegyezzen a házasságba Istvánnal. A püspök megérttette vele, hogy jobban tetszik Istennek, ha közreműködik egy nép megtérésében, mint ha kolostori elvonultságban él.

+ 996-ban eskették össze Istvánnal Scheyernben (Bajorország), majd ezt követően érkezett új hazájába, ahol az ország kereszténnyé tételében komoly erőfeszítéseket tett.

+ Gizella városa Veszprém volt, amelyet igyekezett megszépíteni, fölépítette a székesegyházat és alapított egy apácazárdát.

+ A királyné valóságos kézműves műhelyet alapított Veszprém városában a liturgikus textíliák készítésére, hogy az ország templomait egyházi felszerelésekkel lássák el. Magyar és bajor udvarhölgyeivel, valamint a veszprémi zárda apácáival együtt maga is részt vett a munkában, nagyon szépen varrt és hímzett. 

+ Gizella példás feleség volt. Kölcsönös nagyrabecsülés, gyengéd megértés és finom tapintat jellemezte a házastársak egymáshoz való viszonyát. Támogatta és sokszor elkísérte férjét nehéz ellenőrző útjaira is az országban.

+ Gyermekeiket gondos szeretettel nevelte, azonban 5 gyermekük közül csak Ágota és Imre herceg érte meg a felnőttkort.

+ Fáradhatatlan volt a jótettek gyakorlásában. Megnyitotta szívét és kezét a szegények előtt, segítő kezet nyújtott minden szükséget szenvedőnek, aki útjába került.

+ Példaadó volt vallásgyakorlata is. A krónikás magasztalja ártatlanságát, vallásosságát, szelídségét, bőkezűségét, jótékonyságát és vendégszeretetét.

+ Bőven volt része szenvedésekben. Kezdetben, az új hazában honvágy gyötörte, később gyermekei halálába kellett belenyugodnia. Férje halála után pedig utódai révén sok méltánytalanság érte.

+ Gizella türelmesen viselte a sérelmeket, végül 48 év múltán visszatért hazájába, ahol megvalósította fiatalkori tervét: Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába.

+ Szerzetesnőként is türelemmel hordozta a nehézségeket, szomorúságot, s idős kora ellenére komolyan böjtölt és önmegtartóztató életet élt.

+ Gizella valószínűleg 1059. május 7-én halt meg. A zárda templomában helyezték örök nyugalomra. Sírja búcsújáró hely. A veszprémi Szent Mihály-bazilikában és a budapesti Szent István-bazilikában őrzik egy-egy csontereklyéjét.


Forrás: https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/3655-boldog-gizella-kiralyne-eletpeldaja


Imádság

Urunk, Istenünk, te megtanítottad Boldog Gizellát,
hogy már itt a földön országodat keresse
és az élet különféle útjain neked szolgáljon.
Közbenjárására engedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk
és egykor beléphessünk a megígért országba.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Flórián vértanú (megh. 304)A tűzoltók védőszentje

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04
A nap szentje Szent Flórián vértanú (megh. 304) A tűzoltók védőszentje

Élete

+ Flórián katonatiszt és polgári tisztviselő volt a mai Ausztria területén.

+ A Diocletianus római császár által elrendelt ádáz keresztényüldözés idején átadta magát a hatóságoknak, és miután kegyetlenül megkínozták, egy kővel a nyakában az Emms folyóba dobták.

+ Flórián holttestét egy jámbor asszony kihúzta a folyóból, és évekkel később ereklyéit egy Linz melletti Ágoston rendi apátságban helyezték el. Mivel ereklyéinek egy részét odaajándékozták Kázmér lengyel királynak és a krakkói püspöknek, Szent Flóriánt Lengyelország egyik védőszentjeként tisztelik.

+ Az utóbbi években Szent Flóriánt a tűzoltók védőszentjeként, valamint a tűz és az árvíz elleni védelem védőszentjeként is tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Az Úr szemében drága dolog az igazak halála.” Zsoltár 116,15

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyház Szent Richard Reynoldsra is emlékezik, aki VIII. Henrik király első vértanúi között volt. A tehetséges és nagy tiszteletnek örvendő tudós a Syon apátság szerzetese volt, és ő az egyetlen brigittita szerzetes, akit szentként tisztelnek. Szent Richárd négy karthauzi szerzetessel együtt 1535. május 3-án szenvedett vértanúságot, és 1970-ben 39 másik angliai és walesi vértanúval együtt avatták szentté.

Imádság

Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket.
Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön,
annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Boldog Ceferino Giménez Malla (El Pelé) (1861 – 1936) roma lókereskedőA romák patrónusa „Éljen Krisztus Király!”

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04
A nap szentje Boldog Ceferino Giménez Malla (El Pelé) (1861 – 1936) roma lókereskedő A romák patrónusa „Éljen Krisztus Király!”

Élete

+ Ceferino Giménez Malla 1861. augusztus 26-án született egy vándor életmódot folytató lókereskedő családban

+ Ceferino apja mesterségét folytatta, és negyvenes éveiig ő maga is nomád életet élt.

+ A roma hagyományok szerint tizenévesen megnősült, de 1912-ben házasságát Teresával templomban is szentesítette. 

+ El Pelé szívesen segített más rászoruló cigány és spanyol gyermekeken is. Bár olvasni nem tudott, a Bibliát mégis jól ismerte, bibliai történetekre és az Evangélium tanításaira oktatta őket.

+ Egy ízben lopás vádjával börtönbe zárták. Ott fogadalmat tett a Szűzanyának, hogy ha kiszabadul, térden állva zarándokol el az egyik kegyhelyre. Ártatlansága hamarosan tisztázódott, és miután kiengedték, El Pelé teljesítette a fogadalmát.  

+ Mélyen vallásos életet élt, naponta járt misére, rendszeresen imádkozta a rózsafüzért.

+ A spanyol polgárháború idején megkérdezték tőle, hogy van-e fegyvere, azt mondta, hogy „Igen, van!” és elővette a rózsafüzérét. Emiatt őt is beállították a többi kivégzésre váró pap és világi hívő közé. Társaival együtt 1936. augusztus 2-án végezték ki a kommunisták. Utolsó szavai ezek voltak: „Éljen Krisztus Király!”

+ Ceferino Giménez Mallát Szent II. János Pál pápa 1997. május 4-én, az első roma származású emberként boldoggá avatta.

Jó tudni

Emléknapja hivatalosan a halálának napja augusztus 2., de meg szoktak róla emlékezni május 4-én, boldoggá avatásának napján, valamint utolsó szavai okán Krisztus Király ünnepén is.  
El Pelének fontos szerepe van a Római Katolikus Egyház cigánypasztorációs gyakorlatában. A szlovákiai Bártfán templomot szenteltek tiszteletére. Magyarországon a Váci Egyházmegyében működő Ceferino Ház, Komlón a Boldog Ceferino Katolikus Óvoda viseli nevét.

Imádság

Boldog El Pelé vértanú, te Krisztus Királyt éltetve adtad életedet
Anyaszentegyházunkért, könyörögj értünk: ma élő romákért
és testvéreinkért,
a nemcigányokért, hogy valamennyien,
Istent egyre jobban szeressük, és az Ő akarata szerint tudjunk
élni és boldogulni.

Ámen
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (első század)A feltámadás tanúi

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
03
A nap szentje Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (első század) A feltámadás tanúi

Történetük

+ Fülöp a galileai Betszaida városában született.

+ János evangéliuma szerint Jézus Pétert és Andrást követően hívta el Fülöpöt, és ő azonnal válaszolt, mert hitt abban, hogy Jézus a Messiás.

+ Fülöp volt az is, aki azzal a hírrel fordult Nátánielhez, hogy megtalálta „azt, akiről Mózes és a próféták beszéltek” (János 12:20-22)

+ A kenyér és a hal megszaporítása után Jézus azt mondta Fülöpnek: „Aki engem lát, látja az Atyát.” (János 14:8-11).

+ A legenda szerint Fülöp Pünkösd után Görögországban hirdette az evangéliumot, és Hierapolisban keresztre feszítették.

+ Jakab Alfeus fia volt, és „az Úr testvérének” nevezik. (Márk 15:40)

+ Jézus mennybemenetele után Jakab a jeruzsálemi egyház vezetőjeként szolgált, és támogatta Szent Péternek a pogány megtérőkkel és a zsidó törvények betartásával kapcsolatos döntését.

+ Az ősi hagyomány szerint Jakab 62 körül mártírhalált halt Jeruzsálemben.

+ Az újszövetségbeli Jakab levélt a kisebbik Jakabnak tulajdonítják.

Imádságra és elmélkedésre

„Az igazság és a szeretet ugyanannak az Istentől származó ajándéknak a két arca, és az apostoli szolgálatnak köszönhetően az Egyházban őrződik és öröklődik ránk, a mi korunkra!”  – XVI. Benedek pápa

Imádság

Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket
Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepével.
Tekints imádságainkra, és add, hogy részesedve
Fiad szenvedésében és feltámadásában, eljussunk örök látásodra.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent Atanáz püspök és egyháztanító (295-373)Jézus istenségének védelmezője

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
02
A nap szentje Szent Atanáz püspök és egyháztanító (295-373) Jézus istenségének védelmezője

Életútja

+ Atanáz az egyiptomi Alexandriában született, és fiatal papként elkísérte Szent Sándor alexandriai püspököt a nikeai zsinatra. Végül ő követte Alexandert a város püspöki székében.

+ Atanáz nyíltan ellenezte az ariánus eretnekséget (amely tagadta Jézus istenségét), és sokat szenvedett Krisztus isteni természetének védelméért.

+ Atanáz életét a hit tanításának szentelte prédikációi és írásai által, és tanításainak nagy részét a megtestesülésre összpontosította, amelyről úgy vélte, hogy feltárta Isten emberiség iránti szeretetének mértékét.

+ Szent Atanáz 46 év püspökként való szolgálat után 373. május 2-áról 3-ára virradó éjszakáján halt meg. 1568-ban egyháztanítóvá nyilvánították, és egyike annak a négy nagy szentnek, akiket a római Szent Péter-bazilikában található „Székelyszék oltárán” ábrázolnak.

+ Szent Antal apát (akit Egyiptomi Szent Antal néven is ismerünk) életrajza Szent Atanáz legismertebb műve. Egyes tudósok a középkor legolvasottabb könyvének tartják, és számtalan férfit és nőt inspirált arra, hogy szerzetesként illetve apácaként Istennek szenteljék magukat.


Imádságra és elmélkedésre

„Isten, az Ige, az emberiséggel való egyesülése által visszaadta a bukott emberiségnek azt az istenképet, amelyre teremtette. Halálával és feltámadásával legyőzte a halált, a bűn következményét.” Szent Athanáz

Lelki bónusz

Ezen a napon Szent Giuse (József) Nguyen Van Luu katekétára és vértanúra is emlékezünk. Laikus és földműves volt, de letartóztatták, amikor Tu-Duc császár üldözései alatt megpróbálta átvenni egy üldözött pap helyét. Szent Giuse 1854. május 2-án halt bele a bebörtönzése során elszenvedett sérüléseibe. Más vietnami vértanúkkal együtt 1988-ban szentté avatták.

Imádság

Mindenható, örök Isten, te megadtad Szent Atanáz püspöknek,
hogy rendíthetetlenül védelmezze Fiad istenségét.
Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával
egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Munkás Szent József (Első század)A munkások és a szerzetesek védőszentje

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01
A nap szentje Munkás Szent József (Első század) A munkások és a szerzetesek védőszentje

Története

+ A Munkás Szent József megemlékezést 1950-ben XII. Pius pápa hozta létre keresztény válaszként a kommunista „május elsejei” ünnepségekre.

+ Pius pápa azt remélte, hogy ez a Szent József munkás életét és szolgálatát tisztelő különleges nap arra ösztönzi majd a keresztény munkásokat, hogy felismerjék a családok és közösségek támogatásáért végzett munkából fakadó értéket és méltóságot.

+ Szent II. János Pál pápa Redemptoris Custos („A Megváltó őrzője”) című enciklikájában Szent József Jézus és Mária názáreti otthonában való szolgálatát dicsérte.

Érdemes tudni

+ Munkás Szent József emléknapját a Szerzetes Testvérek Napjaként is ünneplik. Ilyenkor felidézzük a szerzetesek hozzájárulását az Egyház életéhez. Szent Józsefet évszázadok óta a szerzetesek védőszentjének és alázatos és szolgálatkész életük példaképének tekintik.

Imádság és elmélkedés

„Az emberi munka, és különösen a kétkezi munka különös hangsúlyt kap az evangéliumban. Isten Fiának emberségével együtt a munka is bekerült a megtestesülés misztériumába, és különleges módon megváltást is nyert. A munkapadon, ahol Jézussal együtt végezte mesterségét, József közelebb hozta az emberi munkát a megváltás misztériumához.” Szent II. János Pál, Redemptoris Custos

Lelki bónusz

Ezen a napon az Egyház Laziosi Szent Peregrinus emlékét is tiszteli. Ezt a szervita papot a rákbetegek védőszentjeként tisztelik. Szent Peregrinus 1345-ben halt meg, és 1746-ban avatták szentté.

Hivatások

A Kentucky állambeli Waltonban működő Munkás Szent József Nővérekről a következő honlapon tájékozódhat: www.ssjw.org

Imádság

Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember
dolgozzék és részt vegyen teremtő munkádban.
Segíts jóságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával
úgy dolgozzunk, ahogy megparancsoltad,
és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A nap szentje Szent V. Piusz pápa, domonkos szerzetes 1504-1572A tridenti zsinat reformjainak végrehajtója

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
30
A nap szentje Szent V. Piusz pápa, domonkos szerzetes 1504-1572 A tridenti zsinat reformjainak végrehajtója

Életútja

+ Antonio Ghislieri 1504-ben született Észak-Olaszországban. Tizennégy éves korában belépett a domonkos rendbe, és 1528-ban pappá szentelték.

+ A következő tizenhat évben a római inkvizíció professzoraként, provinciálisaként és generálisaként szolgált.

+ 1556-ban püspökké, 1558-ban pedig bíborossá nevezték ki, és a katolikus világ főinkvizítora lett. Nemtetszése ellenére 1566-ban pápává választották, ami nagyrészt Borromeo Szent Károly befolyásának volt köszönhető.

+ V. Pius pápaként belefogott az Egyház reformjába. A szegények iránti szeretetéről volt ismert, de ragaszkodott az igazságossághoz és az engedelmességhez is. Messzemenő liturgikus és erkölcsi reformjai voltak, és sikerük nagyrészt annak volt köszönhető, hogy sok vezető tisztelte személyes szentségét.

+ Mivel aggódott a protestantizmus terjedése miatt, állandó konfliktusba került II. Maximilián német királlyal, és 1570-ben kiátkozta Erzsébet angol királynőt.

+ Ellentmondásos történelmi személyiség volt, mégis maradandó nyomot hagyott az Egyház életében és istentiszteleti gyakorlatában. Új breviáriumot és misekönyvet adott ki, felülvizsgálta az Egyház naptárát, és elrendelte a Római Mártírológia (az Egyház hivatalos szentlistája) felülvizsgálatát. Végül kiadta a Tridenti Zsinat katekizmusát, amelyben ragaszkodott ahhoz, hogy a katekumenek és a fiatalok katekézise minden plébános számára elsődleges legyen.

+  Szent V. Pius pápa 1572-ben halt meg, és 1712-ben avatták szentté.

Imádságra és elmélkedésre

„Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr; megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmeivel.” A pásztorok közös miséjének belépő antifónája (Pápáért)

Imádság

Gondviselő Istenünk, te Szent V. Piusz pápát rendelted Egyházad élére,
hogy védelmezze a hitet, és emelje az istentisztelet méltóságát.
Közbenjárására add, hogy élő hittel és tevékeny szeretettel
vegyünk részt szent titkaid ünneplésében.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."