32843 ima található a honlapon, összesen 46755 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  A nap szentje

  A nap szentje
  Változó frissítés

  A nap szentje Pallotti Szent Vince(1795-1850)

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  22
  A nap szentje Pallotti Szent Vince (1795-1850)

  Élete

  + Vince nemesi családban született Rómában. 1820-ban pappá szentelték, később teológiai doktorátust szerzett.

  + Fiatal papként Vince kitűnt a pestis áldozatainak gondozásával és a lelkipásztori munkával. Iskolákat szervezett kereskedőknek, valamint esti órákat gazdáknak és szakképzetlen munkásoknak. Rómában második „Néri Szent Fülöp” néven ismerték.

  + 1835-ben Vince új vallási intézetet alapított: a Katolikus Apostolság Unióját. Felismerte, hogy az egyház munkája valóban egyetemes: „az emberek minden osztályában közös, abban áll, hogy mindent megteszünk és megtehetünk Isten nagy dicsőségéért, saját és felebarátunk üdvösségéért."

  + Ugyanebben az évben Vince megalapította a Katolikus Apostol Társaságot - a papok és testvérek közösségét -, hogy támogassa az unió munkáját. Ma 45 országban szolgálnak „palotti” papok és testvérek.

  + 1838-ban Vince megalapította a Társaság testvérfiókját.

  + Pallotti Szent Vince 1850. január 22-én halt meg, és 1963-ban szentté avatták.

  Imádságra és elmélkedésre

  „A hit csak akkor terjedhet el az egész világon, ha először újraélesztik a katolikusok körében, és jóindulatuk újra fellendül.” - Pallotti Szent Vince

  Hivatások

  Ha többet szeretne megtudni a pallotti papokról és testvérekről, látogasson el ide:
  Szeplőtelen Fogantatás Tartománya: 
  www.sacapostles.org
  Ha többet szeretne megtudni a Pallotti Nővérekről, látogasson el ide: http://pallottinesisters.org
  Ha többet szeretne megtudni a Pallotti Misszionárius Nővérekről, látogasson el ide: http://pallottine-missionaries-rome.com

  Ima

  Mindenható, örök Isten, tölts be minket Szentlelkeddel, hogy szívünket ugyanaz a hősies szeretet járja át, amellyel Szent Vince vértanú minden testi kínt legyőzött. 

  A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Szent Ágnes - szűz és vértanú (megh. 304.)Hozzád jövök, akit szerettem

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  21
  A nap szentje Szent Ágnes - szűz és vértanú (megh. 304.) Hozzád jövök, akit szerettem

  Élete

  + Ágnes - akinek neve „bárányt” jelent - mártírhalált szenvedett Diocletianus császár üldöztetései alatt.

  + Az ősi és megbízható hagyományok szerint 12 éves volt, amikor meghalt, és az egyik legünnepeltebb római mártír. Halálára reflektálva Szent Ambrus azt írta: „vidámabban ment a kivégzés helyére, mint mások esküvőjükre.”

  + Ágnest a Via Nomentana utcán temették el, és Konstantin császár egy bazilikát épített a tiszteletére a sírján. Ünnepét az egyház 350 éve körül ünnepli, és a neve szerepel a római kánonban (az „első eucharisztikus ima”).

  Imádságra és elmélkedésre

  „Szent Ágnes felemelte a kezét, és imádkozott: Szentatyám, hallgass meg. Hozzád jövök, akit szerettem, akit kerestem és mindig vágytam.” - Magnificat Antifóna, Szent Ágnes emlékére

  Lelki bónusz

  Január 21-én ünneplik tiszteletreméltó Angeline McCrory, az idősek és fogyatékos karmelita nővérek alapítójának halálát. Írországból érkezett bevándorló, Angeline anya 1944-ben bekövetkezett haláláig az életét New York-ban az idősek és a szegények szolgálatának szentelte.

  Hivatások

  A Szent Ágnes nővérekkel kapcsolatos információkért látogasson el a www.csasisters.org oldalra

  Ima

  Mindenható, örök Isten, te ebben a világban a gyöngéket választod ki arra, hogy megszégyenítsd az erőseket. Segíts kegyelmeddel, hogy mi, akik Szent Ágnes szűz és vértanú égi születésnapját ünnepeljük, példáját követve állhatatosak maradjunk a hitben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Szent Sebestyén vértanú (kb. 284)A sportolók és a katonák védőszentje

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  20
  A nap szentje Szent Sebestyén vértanú (kb. 284) A sportolók és a katonák védőszentje

  Élete

  + Az ősi hagyományok szerint Sebestyén Milánóban született és tanult.

  + Sebestyén állítólag 283 körül lépett be a római hadseregbe, hogy segítséget tudjon ajánlani azoknak a keresztényeknek, akiket üldöztek Jézusba vetett hitük miatt.

  + Bár elrejtette saját keresztény hitét, végül a császár előtt megtudták és feljelentették. Nyilakkal halálra ítélt Sebestyén túlélte a megpróbáltatásokat, és egy helyi keresztény nő ápolta.

  + Sebestyén bemutatkozott a császár előtt, majd 284 körül vértanúhalált halt. Testét a katakombákba temették, és sportolók, katonák és orvosok védőszentjeként tisztelik.

  Lelki bónusz

  Ezen a napon az egyház emlékezik meg Boldog Basil Anthony Moreau-ra, a Szent Kereszt Kongregáció (papok és testvérek) alapítójára, a Szent Kereszt nővéreire (marianiták) és a Szent Kereszt testvéreire is . Boldog Basil 1873-ban halt meg, és 2007-ben boldoggá avatták.

  Idézet

  „Ha sok az üldözés, akkor sok a teszt; ahol sok a győzelem koronája, ott sok az erőpróba. Akkor az az előnye, ha sok üldöző van; a sok üldözés között könnyebben megtalálhatja a győzelem útját.” - Milánói Szent Ambrus

  Ima

  Istenünk, add meg nekünk az erősség lelkét, és taníts minket Szent Sebestyén vértanú ragyogó példájával, hogy inkább kell neked engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Árpádházi Szent MargitDomonkos apáca (1242-1271)

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  18
  A nap szentje Árpádházi Szent Margit Domonkos apáca (1242-1271)

  Élete

  + Margit Magyarország királyának és királynőjének a lánya és a bizánci császár unokája volt. Fogadalom teljesítésével - amelyben szülei ígéretet tettek Isten következő gyermekére, ha Magyarországot megkímélhetik a tatárok inváziójától - 3 évesen a veszprémi domonkos apácák kolostorába helyezték.

  + 10 éves korában Margit egy másik kolostorba költözött Buda közelében, ahol élete hátralévő részét élte.

  + Bár az apja később megpróbálta megkötni Margit házasságát a cseh királyral, elutasította az ajánlatot, és úgy döntött, hogy a vallási életben marad. Végül 18 éves korában vallomást tett.

  + Margit példaértékű apáca volt, aki bűnbánó szelleméről és veleszületett kedvességéről volt ismert.

  + Árpádházi Szent Margit 1271. január 18-án hunyt el. Hatalmas közbenjáróként és csodatevőként 1943-ban kanonizálták.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Krisztus jelenlétében, az Eucharisztiában burkolva vagy a kereszten ábrázolva, szabadon kiöntötte a szívét; imádkozott mindenhol és szüntelenül, gyakran hozzáadva az előírt tisztséghez az egész zsoltárt, valamint imákat az Atya Istenhez vagy a Szentlélekhez, vagy üdvözletet Isten Szűzének, akit nagyon szeretett.” - XII. Pius pápa, Kanonizációs levél Árpádházi Szent Margithoz

  Lelki bónusz

  Ezen a napon az egyház tiszteletben tartja négy laikus nő emlékét, akik mártírként haltak meg a francia forradalom alatt. Áldott Charlotte Lucast, Félicité Pricetet, Monique Pichery-t és Victoire Gusteau-t 1794. január 18-án a franciaországi Avrillében kivégezték, és 1984-ben az Angers Egyházmegye 95 más vértanújával boldoggá avatták.

  Ima

  Istenünk, szüzesség kedvelője és védelmezője, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jócselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Szent Antal apát (kb. 201-306)A nyugati szerzetesség atyja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  17
  A nap szentje Szent Antal apát (kb. 201-306) A nyugati szerzetesség atyja

  Élete

  + Antal Felső-Egyiptomban született. Szülei halála után felosztotta örökségét és javait, és a sivatagba utazott, és magányosan akarta keresni és szolgálni Istent.

  + Antal hosszú évekig remeteként élt, hősi vezekléseket gyakorolt, és a csendnek, az imának és a fizikai munkának szentelte magát.

  + Közel húsz éves elzárkózás, megpróbáltatások és kísértések után szentségéről szóló hír kezdett terjedni, és több száz ember elkezdett remete közösségeket építeni Antal körül.

  + A közösség irányításához Antal utasítást adott a remetéknek, és végül életszabályt írt nekik. 305-ben Fayumban, majd később Pispirnél egy másik remete közösséget hozott létre.

  + Antal halála előtti években az alexandriai Szent Atanáz beszámolt a remete életéről. Ez a könyv nagyban hozzájárult Antal népszerűségéhez, és elősegítette a korai egyházon belüli szerzetesi mozgalom népszerűsítését.

  + Szent Antal, akit a keleti egyházban „Nagyként” ismernek, 306-ban hunyt el 105 éves korában. Az évszázadok során a remeték, a sírkövesek (mivel több éve egy elhagyott sírban élt) és a sertéstenyésztők védőszentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Közelegnek azok a napok, amikor a férfiak megőrülnek; és amikor találkoznak egy emberrel, aki még nem vesztette el az eszét, fel fognak szállni ellene, mondván: „Megőrültél, mert nem vagy olyan, mint mi.” - Egyiptomi Szent Antal

  Lelki bónusz

  Ezen a napon 1871-ben a Boldogságos Szűz Mária megjelent egy falusias csoport számára a francia Pontmain apró falucskájában. Ez a jelenés - amelyet néha a „Remény Szűzanya” néven is ismertek - a francia – porosz háború idején kapott helyet, amikor német csapatok közeledtek a falu felé. A jelenés során a Boldogságos Szűz csillagokkal borított sötétkék ruhát viselt és feszületet hordott. Az ábra alatt egy sor szó jelent meg: Kérlek imádkozz. Isten hamarosan meghallja. A fiam hagyja, hogy megérintse. Ugyanezen az éjszakán a német hadsereget visszavonásra rendelték, és megkímélték a falut; a háború befejezését felszólító fegyverszünetet 11 nappal később írták alá. A Pontmain-i jelenéseket 1872-ben a helyi püspök jóváhagyta. 1905-ben X. Szent Piusz pápa bazilika státusszá emelte a ponmain-i szentélyt, XI. Pius pápa pedig misét és hivatalt hagyott jóvá a Pontmain-i Miasszonyunk tiszteletére.

  Ima

  Istenünk, kegyelmed ajándékából Szent Antal apát csodálatosan szép remeteélettel szolgált neked a sivatagban. Közbenjárására segíts, hogy önmagunkat megtagadva, mindennél jobban szeressünk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje „Krisztus Istenségének Orvosa”SZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ (kb. Kb. 368)

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  13
  A nap szentje „Krisztus Istenségének Orvosa” SZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ (kb. Kb. 368)

  Élete

  + Hiláriusz egy nemesi családban született Poitiers-ben, Franciaországban. Noha pogányként nevelték, filozófiai vizsgálódásai és a Szentírás tanulmányozása a keresztény hit felé vezetett.

  + 353-ban Poitiers püspökké kinevezett Hiláriusz jelentős időt és energiát fordított az ariánus eretnekség elleni küzdelemre, amely tagadta Jézus istenségét. Míg nagyon szelíd modorú és kedves ember, nem habozott szigorú nyelvezetet használni Constantius császár bizonyításában az arianizmus támogatásáról.

  + A felháborodott császár bírálatként száműzte Hiláriuszt. Hiláriusz ezeket az éveket száműzetésben töltötte a Hit védelmében, és napjaiban a legbefolyásosabb egyházi emberek közé tartozott.

  + Saint Hiláriusz végül visszatért Poitiers-be és ott halt meg 368 körül. Hagyományosan kígyómarások elleni védelemre hívták fel, és 1851-ben az egyház doktorává nyilvánították.

  Imádságra és elmélkedésre

  „A próféták és apostolok által tudunk rólad, az egyetlen Atya Istenről és az Úr Jézus Krisztusról. Legyen nekünk kegyelem, az eretnekek arca, akik megtagadnak téged, hogy tiszteljelek téged, mint Istent, aki nincs egyedül, és ezt igazságnak hirdessük.” - Poitiers-i Szent Hiláriusz

  Ima

  Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy Fiad istenségét, amelyet Szent Hiláriusz püspök rendíthetetlenül védelmezett, kellő módon megértsük és igaz hittel megvalljuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Pucci Szent Antal Mária, szervita pap (1819-1892)Egy „juhillatú” pásztor

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  12
  A nap szentje Pucci Szent Antal Mária, szervita pap (1819-1892) Egy „juhillatú” pásztor

  Élete

  + Eustace Pucci egy kis városban született, Firenze közelében, Olaszországban. Apja azzal támogatta a nagy családot, hogy egy szegény plébánia sekrestyéjeként dolgozott.

  + Eustace hívást érzett arra, hogy belépjen a vallási életbe, de apja ellenezte ezt a döntést. Egy idő után azonban képes volt teljesíteni ezt a vágyat, és a Szervita Rend tagja lett, megkapta az „Atonio Maria” vallási nevet.

  + 1843. évi pappá szentelését követően a Viareggio-i Sant'Andrea plébánia szolgálatába rendelték; haláláig ezen a poszton maradt.

  + Az Il Curatino néven ismert („kis plébános”) különös gondosságot tanúsított szegények és betegek iránt. 1853-ban megalapította a helyi gyermekek oktatási intézetét, és tengerparti szállót hozott létre a falu beteg és szegény gyermekei számára.

  + 1892. január 6-án éjszaka viharban ment ki, hogy segítséget nyújtson egy betegnek, aki tüdőgyulladást kapott, amely január 12-én a saját életét követelte.

  +  Pucci Szent Antal Máriát kanonizálta XXIII. Szent János pápa 1962-ben.

  Imádságra és elmélkedésre

  „ Az a pap, aki ritkán lép ki önmagából ... kihagyja népünk legjobbjait, ami felpörgetheti papi szíve mélyét ... Pontosan ez az oka annak, hogy egyes papok elégedetlenek, elvesztik szívüket és bizonyos értelemben gyűjtői lesznek régiségek vagy újdonságok - ahelyett, hogy „juhszaggal” élő pásztorok lennének. Ezt kérem önöktől: legyetek juhszagú pásztorok.” - Ferenc pápa, 2013. nagycsütörtöki szentbeszéde

  Ima

  Istenünk, a hűséges lelkipásztorok fénye, aki áldott Pucci Szent Antal Máriát állítottad az egyházba, hogy szavaival etesse a juhait, és példájával formálja őket, adja meg, hogy közbenjárásával megőrizhessük a szavai által tanított hitet és kövessük a példája által mutatott utat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentjeUrunk megkeresztelkedése

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  10
  A nap szentje Urunk megkeresztelkedése

  Az ünnep jelentése

  + Az Úr keresztsége a Vízkereszt misztériumának része, amikor felidézzük Jézus kinyilatkoztatását, mint Atya szeretett fiát abban a pillanatban, amikor János megkeresztelte a Jordán folyóban.

  + Az egyházatyák felismerték a Szentlélek Jézusra való leszállását, mint kenetét és Messiássá való kinevezését, ezzel jelezve nyilvános szolgálatának kezdetét. (lásd ApCsel 10: 34-38)

  Az ünnepi szentmise előszavában imádkozunk:

  Te csodálatos jelekkel vetted körül Jézust, amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében: – mennyei szózatod hidette, hogy Igéd itt lakik köztünk. A galamb képében leszálló Lélek tanúságot tett arról, hogy Krisztust, a te szolgádat az öröm olajával fölkented, – és a szegényekhez küldted az üdvösség jó hírével.

  + Az Úr keresztségének ünnepe a karácsonyi ünnepkör végét jelenti.

  Imádságra és elmélkedésre

  Az Úr szava a vizek fölött, az Úr a hatalmas vizek fölött. Az Úr szava tele erővel, az Úr szava tele fönséggel. (Zsoltár 29: 3-4)

  Ima

  Istenünk, egyszülött Fiad hozzánk hasonló emberi testben jelent meg köztünk. Add, kérünk, hogy bensőleg alakítson újjá minket Jézus, aki külsejét tekintve hasonló lett hozzánk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad álta, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Penyaforti Szent Rajmund áldozópap (1175–1275)Kánonjogászok, ügyvédek védőszentje

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  07
  A nap szentje Penyaforti Szent Rajmund áldozópap (1175–1275) Kánonjogászok, ügyvédek védőszentje

  Élete

  + Raymond a spanyolországi Katalónia közelében született, és olyan fényes volt, hogy csak húszéves korában tanított filozófiát Barcelonában. Fizetést nem kérve teljes mértékben elkötelezte magát tanítványainak megalakításáért.

  + Miután kánon- és polgári jogi doktori fokozatot szerzett, egyházmegyéjének főesperessé és főispánjává választották. 1222-ben belépett a domonkos rendbe.

  + Dominikánus fráterként Raymond elkötelezte magát a muszlimok és zsidók megtérése érdekében.

  + Felismerve természetes adottságait és műveltségét, IX. Gergely pápa Rómába hívta, és kinevezte az Apostoli Palota, a Büntetés-végrehajtási Intézet revizorává és Őszentsége gyóntatójává.

  + 1238-ban Rajmundot a dominikánus rend tábornokává választották, és a rend alkotmányainak kodifikálásával megbízzák.

  + Szent Rajmund 1275-ben halt meg és 1601-ben szentté avatták. Kánonjogászok védőszentjeként tisztelik.

  Lelki bónusz

  Ezen a napon az egyház Boldog Marie Therese Haze is emlékezik, a Liège-i kereszt nővéreinek alapítóját (ma Krisztus leányainak is nevezik. A szegények és a leginkább rászorulók iránti szeretetéről ismert, Boldog Marie Therese 1876-ban halt meg, és 1991-ben boldoggá avatták.

  Reflexióra

  „Nézzen utána Jézusra, a hit írójára és megőrzőjére: teljes bűntelenségben szenvedett, azok kezén, akik az övéi voltak, és a gonoszok közé sorolták. Amikor megissza az Úr Jézus poharát, (milyen dicsőséges!) mondjon köszönetet az Úrnak, minden áldás adományozójának.” - Penyaforti Szent Rajmund

  Ima

  Istenünk, te Penyaforti Szent Rajmund áldozópap lelkét csodálatos szeretetre gyullasztottad a bűnösök iránt. Közbenjárására add meg nekünk, hogy a bűn rabságából megmeneküljünk, és szabad lélekkel mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Vízkereszt ünnepe"Láttuk a csillagát Keleten"

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  06
  A nap szentje Vízkereszt ünnepe "Láttuk a csillagát Keleten"

  Az ünnep jelentése

  + Urunk megjelenése, Vízkereszt („kinyilatkoztatás”) megünneplése az egyház egyik legősibb ünnepe.

  + A megtestesülés eredeti ünnepe a nyugati egyházban ezt a napot „Három király napjának” nevezik, amelyen a bölcsek látogatására emlékeznek. A régi hagyományoknak megfelelően azonban a mai nap liturgiái a kinyilatkoztatás két másik pillanatára is emlékeznek: Jézus megkeresztelésére és a kánai esküvőre (lásd a Magnificat Antiphonát a II . Esti imához )

  + Máté evangéliuma azt írja, hogy a bölcsek három ajándékot adtak át az újszülött királynak. A régóta fennálló hagyomány szerint ezeket az ajándékokat különleges lelki jelentőséggel bírnak: az arany, mint királyi státuszának szimbóluma, a tömjén az istenségének tiszteletére, a mirha pedig az általa elszenvedett halál elismeréseként.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Aranyat ajánlunk az Úrnak, amikor a mennyei bölcsesség fényével ragyogunk az ő szemében. Tömjént kínálunk neki, amikor tiszta imát küldünk elé, és mirha, amikor testünket önellátással megrontva az ördöggel és szenvedélyekkel, Jézus mögött hordozzuk a keresztet.” - Segni Szent Bruno, Vízkereszt 1. prédikáció

  Ima

  Istenünk, te a mai napon a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket, és kinyilatkoztattad nekik Egyszülöttedet. Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, miután a hitből már itt megismertünk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentjeJézus Szent Neve

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  03
  A nap szentje Jézus Szent Neve

  Az ünnep jelentése

  + A Jézus neve iránti odaadás legkorábbi bizonyítéka az Újszövetségből származik. (pl. ApCsel 4:10 , Róma 10:13 és Filippi 2:10 ) A középkorban az olyan írók, mint Canterburyi Szent Anselm és Richard Rolle, elkezdték népszerűsíteni a Szent Név iránti elkötelezettséget.

  + A tizenötödik században a sienai szent Bernardinus ferences pap a Szent Név bajnoka lett, és aktívan támogatta ezt az odaadást.

  + Jézus nevének liturgikus megemlékezését 1721-ben kiterjesztették az Egyetemes Egyházra. Bár a megemlékezést 1969-ben eltávolították az egyház naptárából (mivel „Jézus nevének feltüntetésére már a Karácsony Oktávjának is emlékeznek.”), 2002-ben visszaállították az általános római naptárba. A január 3-i dátum a Jézus Társaságának régóta fennálló hagyományán alapszik, akik ezt a napot ünnepként ünnepelték.

  + Ez az ünnep arra hív bennünket, hogy gondolkodjunk el az üdvösség misztériumáról, amely nyilvánvalóvá vált Jézus életében és küldetésében, akinek neve azt jelenti, hogy „Isten megment”.

  Imádságra és elmélkedésre

  "Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr." - Fil 2: 10-11

  Hivatások

  A Jézus Szent Nevéről elnevezett vallási közösségek számára keresse fel az alábbi linkeket.

  -Franciscan Testvérek (Papok és Testvérek), Legszentebb Név Tartomány: www.BeAFranciscan.org

  -Dominikai testvérek (papok és testvérek), Jézus legszentebb nevének tartománya: www.opwest.org

  -A Szent Név Bencés Nővérek Kolostora (St. Leo, FL): https://benedictinesistersoffl.org/

  -Jézus legszentebb nevének karmelita apácái (Dánia, WI): http://holynamecarmel.org

  -A bűnbánat és keresztény szeretet nővérei, a legszentebb név tartomány: www.stellaosf.org

  Ima

  Istenünk, aki az emberi faj üdvösségét a Szavad megtestesülésén alapítottad, add meg népednek azt az irgalmasságot, amelyet kértek, hogy mindenki tudhassa, nincs más név, amelyre csak Egyszülött Fiad neve hivatkozhat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely A legszentebb Szentháromság tanításairól ismertekpüspökök és egyháztanítók (IV. Század)

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  02
  Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely A legszentebb Szentháromság tanításairól ismertek püspökök és egyháztanítók (IV. Század)

  Történetük

  + Vazul 330-ban született egy szent családban Kappadókia városában. Tanulmányairól és erényéről ismert, hogy remete élt több évig, majd 370-ben Caesarea püspökévé nevezték ki.

  Püspökként harcolt az ariánus eretnekség ellen, és számos befolyásos művet írt a Szentháromságról és a megtestesülésről, valamint a szerzetesek életszabályát, amelyet ma is használnak.

  + Szent Vazul 379. január 1-jén hunyt el.

  + Nazianzi Gergely, mint barátja, Vazul, 300-ban született egy szent családban. Fiatalkorában utazva találkozott Vazullal, miközben Caesarea-ban tanult.

  + Gergely 381-ben vonakodva fogadta el a konstantinápolyi püspöki tisztséget. Az egyházat megosztó vetélytársak miatt rövid idő múlva visszatért Nazianzenbe. Ott halt meg 389. vagy 390. január 25-én.

  + Szent Gergelyről különösen a Szentháromságról szóló kiemelkedő és sokatmondó tanításairól emlékeznek.

  + Saint Vazul és Nazianzi Szent Gergely 1568-ban az egyház doktorává lettek nyilvánítva, és 1969 óta együtt ünneplik ezen a napon.

  Imádságra és elmélkedésre

  „Amikor az idők folyamán elismertük barátságunkat és felismertük, hogy ambíciónk valódi bölcsességű élet, akkor mindenné váltunk egymásnak: ugyanaz a szállás, ugyanaz az asztal, ugyanazok a vágyak, ugyanaz a cél. Az egymás iránti szeretetünk mindennap melegebbé és mélyebbé vált ... Ugyanaz a remény inspirált bennünket: a tanulás utáni törekvés.” - Nazianzi Szent Gergely

  Lelki bónusz

  Ezen a napon emlékezünk Bufalo Szent Gáspárraaz Értékes vér misszionáriusainak alapítójára is. Szent Gáspár 1837-ben halt meg és 1954-ben szentté avatták.

  Hivatások

  Számos vallási közösség követi Szent Vazul ősi szabályát, vagy őt tartják különleges védnöknek.

  A bazilita atyák (Szent Bazil kongregációja): http://www.basilian.org/

  baziliuszi szalvatoriai atyák: www.saintbasils.org

  Szent Josaphat (ukrán katolikus) baziliusi rend: bazilikus atyák

  Nagy Szent Vazul nővérei (bizánci katolikus): www.sistersofstbasil.org

  A Nagy Szent Vazul Rend lovagjai (ukrán katolikus): www.stbasils.com

  Ima

  Istenünk, te Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely példájával és tanításával világosságot árasztottál Egyházadra. Add, kérünk, hogy igazságodat alázatos szívvel megismerjük, és azt szeretetben hűségesen tettekre váltsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."