81680 ima található a honlapon, összesen 191960 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A Szentek kincsesháza

A Szentek kincsesháza
Naponta frissül

Szentek és Boldogok imái az év minden napjára

Manapság sokan panaszkodnak, hogy nem tudnak imádkozni, mert nincs idejük az elmélyedésre, nem képesek elcsendesíteni benső világukat, vagy egyszerűen csak nem tudják szavakba önteni Isten előtt érzéseiket, gondolataikat.

Szélesre tárja a kétezer éves Egyház lelki-szellemi kincsesházának kapuját, hogy megossza az olvasóval a legnagyobb szentek, boldogok, szentéletű férfiak és nők imáit az őskeresztény kortól a harmadik évezredig.
Sivatagi magányban élő remeték és sok millió embert vezető pápák; évszázadok gondolkodását meghatározó filozófusok és iskolázatlan férfiak, nők; koldusok és uralkodók... Kézen fognak és vezetnek bennünket napról napra az év során, hogy szavaikhoz és imáikhoz társulva mi is hasonlóképpen forduljunk a föld és ég Urához kéréseinkkel, köszönetünkkel és dicséretünkkel.

A Szentek kincsesháza II. János Pál pápa

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
22
A Szentek kincsesháza II. János Pál pápa
Urunk, jézus Krisztus,
aki a kereszt súlya alatt megalázkodva
kinyilatkoztattad a világnak
megváltásod árát,
add meg a harmadik évezred embereinek
a hit világosságát,
hogy fölismerve Benned
Isten és az ember Szenvedő Szolgáját,
legyen bátorságuk követni Téged
ugyanezen az úton,
mely a kereszten és a kiüresedésen át
a vég nélküli életbe vezet.
Urunk, Jézus,
aki teljes odaadással fogadtad el
a kereszthalált üdvösségünkért,
tégy minket és a világ minden emberét
keresztáldozatod részesévé,
hogy létünk és cselekedeteink
szabad és tudatos részesedés legyenek
üdvözítő' művedben.
Urunk, Jézus Krisztus,
aki elestél az ember bűnének súlya alatt,
és fölkeltél, hogy magadra vállald és eltöröld,
add meg nekünk,
gyönge embereknek az erőt,
 
hogy hordozni tudjuk
mindennapi keresztünket,
és fölkeljünk eleséseinkből,
S elmondjuk a következő nemzedékeknek
üdvözítő hatalmad Evangéliumát.
Urunk, Jézus Krisztus,
aki halálküzdelmedben
sem maradtál közömbös
az ember sorsa iránt,
és utolsó leheleteddel együtt
az Atya irgalmába ajánlottad
minden idők minden emberét
gyöngeségeikkel és bűneikkel együtt,
áraszd belénk és a jövendő nemzedékekbe
szereteted Szentlelkét,
nehogy közömbösségünk
hiábavalóvá tegye bennünk
halálod gyümölcseit.
Megfeszített Jézusunk, aki Isten bölcsessége és hatalma vagy, I   tiéd a tisztelet és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

A Szentek kincsesháza Hofbauer Szent Kelemen

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
15
A Szentek kincsesháza Hofbauer Szent Kelemen
Jézusom, addig akarok élni, amíg akarod! Addig akarok szenvedni, amíg akarod! Akkor akarok meghalni, amikor akarod!
Az legyen, amit Isten akar, ahogyan akarja, ameddig akarja, mert Isten akarja. Ámen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."