106117 ima található a honlapon, összesen 253457 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyve

A Boldogságos Szűz Mária zsoltárkönyve
Naponta frissül

„A Boldogságos Szűz zsoltárkönyve, Szent Bonaventura írta Dávid zsoltárai alapján. Van ebben százötven zsoltár, amelyeknek kezdetei összhangban állnak Dávid zsoltáraival, az egymást követő szavak a Boldogságos Szűzre szépen illenek. Nyolc kantikumot is tartalmaz, úgy mint Izajás, Ezekiel, Anna kantikuma, Mózes és Habakuk, a három fiú és Zakariás; ezenkívül a Téged Isten Anyja dicsérjünk himnuszt, aminek eredetijét ő is Ambrusnak és Ágostonnak tulajdonítja; végül egy hitvallást, a „Quicumque vult”, azaz az Athanasius-hitvallást.

” Az eredeti mű: S. BONAVENTURA Psalterium majus Beatae Mariae Virginis In: S. BONAVENTURA, Opera Omnia, A.C. Peltier, Parisiis 1868. Új fordítás Fordította és szerkesztette: Dr. HEGYI FERENC Lektorálta: Dr. NÁNÁSI IRÉN A könyv elektronikus változatai elérhetők és ingyen letölthetők az alábbi webhelyen: www.szuzanyam.hu


Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."