IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!

IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!
Változó frissítés

Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon.

Oszd meg a szándékodat az imafalon és küld be imakérésed!

"De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben," Júd 1, 20

 

IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!

Felhasználói imák

A lenti útmutató alapján küld be imakérésed. Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon.

De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára." Júd 1, 20-21

Feltöltött imák 2020-01-19-n:Összes ima

Ökumenikus IMAHÉTNem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunkMegbékélés: A rakomány kidobása

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

ApCsel 27,18–19; 27,21

„A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel… Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt.”

Zsolt 85 Lk 18,9–14

Magyarázat

Különböző egyházakból és hagyományokból érkező keresztényekként sajnos évszázadok alatt felgyülemlett terhet cipelünk, amely kölcsönös bizalmatlanságból, keserűségből és gyanakvásból áll össze. Köszönjük az Úrnak az elmúlt században létrejött ökumenikus mozgalom megszületését és növekedését. A más hagyományú keresztényekkel való találkozásunk és a keresztény egységért való közös imádságunk arra indít bennünket, hogy kölcsönös megbocsátásra, megbékélésre és elfogadásra törekedjünk. Nem hagyhatjuk, hogy múltunk terhei akadályozzák az egymáshoz való közeledést. Az Úr akarata, hogy elengedjük ezeket, és engedjük Istent munkálkodni!

Imádság

Megbocsátó Istenünk! Szabadíts meg minket a múlt fájdalmas emlékeitől, amelyek megsebezték közös keresztény életünket. Vezess minket a megbékéléshez. Segíts, hogy a Szentlélek által a gyűlöletet szeretettel, a haragot kedvességgel és a gyanakvást bizalommal győzhessük le. Szeretett Fiad és Testvérünk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉTA Krisztus-hívők egységéért"nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19
Ökumenikus IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért "nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”

Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban!

Azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk az egységért a keresztények között és a megbékélésért a világban. A keresztények közötti megosztottság hosszú évszázadok óta tart. Ez nagyon fájdalmas, és ellenkezik Isten akaratával. Hiszünk az imádság erejében. Az egész világon élő keresztényekkel együtt ajánljuk fel imádságunkat, amikor arra törekszünk, hogy legyőzzük a megosztottságot. Az idei imahét forrásanyagát különböző máltai felekezetek állították össze. E kis sziget kereszténységének története az apostoli időkig nyúlik vissza. A hagyomány szerint Szent Pál, a pogányok apostola Kr. u. 60-ban ért Málta partjaira. E mozgalmas és a gondviselés oltalma alatt zajló történet elbeszélését az Apostolok Cselekedetei utolsó két fejezetében olvashatjuk. Ez az ige jelzi a kereszténység kezdetét Máltán. Ez a kis ország Málta és Gozo két lakott szigetét, illetve több kisebb szigetet foglal magában a Földközitenger közepén, félúton Szicília déli csücske és Észak-Afrika között. E bibliai föld civilizációk, kultúrák és vallások útkereszteződésénél helyezkedik el. Imánk és elmélkedésünk a mai napon és az idei keresztény egységért tartott ökumenikus imahét folyamán arra a vendégszeretetre összpontosít, amelyet a szigetlakók a hajótörést szenvedők iránt tanúsítottak: „Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” (ApCsel 28,2). Az év során mindvégig legyen meg bennünk az a szeretet és tisztelet, amelyet ma a keresztény egységért imádkozva egymás iránt tanúsítunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldjön be egy imát!

Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."