17438 ima található a honlapon, összesen 19173 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Urbán Erik ofm elmélkedések

  Urbán Erik ofm elmélkedések
  Hetente frissül

  "A szeretet és annak műve marad meg." Erő és szolgálat.

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A „József hivatal” beosztottja lenniAdvent III. Szerda: Mt 1, 18-24

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  18
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A „József hivatal” beosztottja lenni Advent III. Szerda: Mt 1, 18-24

  Mária igent mondott: „Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te szavaid szerint” és gyermeket vár, József azon gondolkozik, hogy mindez hogyan történhetett mindez, „igaz volta” pedig arra készteti, hogy ne ítélje el Máriát és ne szegje meg a örvényt sem. Nem tudta ugyanis, hogyan viselkedjen Mária „csodálatos” anyaságával kapcsolatban. Választ keresett a nyugtalanító kérdésre, és kiutat a számára nehéz helyzetből. Már-már ott tart, hogy félreáll, de „Míg ezen töprengett, álmában megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit te Jézusnak nevezel, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől”. József az egyedülálló hivatás ajándékát kapja meg: pártfogó és örző. József betöltötte hivatását a Szentcsaládban és teljesíti ma is ez Egyhában. A „József-hivatás” mindannyiunknak szól. Ma is be kell töltenünk József hivatalát. Anyánk az Egyházunk úgy tekint a családra mint „kis egyházra”, „egyházacskára” és akkor minden egyes családban be kell tölteni „József hivatalát”: pártfogó és örző lenni. Azért mert észre kell térnünk, rendet kell raknunk a házunk táján azért, hogy azzal a korszelemmel amely a család alól a biztos talajt ki akarja húzni, ellen tudjunk állni. Térjünk magunkhoz, legyünk az igazság, az Isten alkotta rend képviselői.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A családfa gyógyítója lenni...Advent III. Kedd: Mt 1, 1-17

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  17
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A családfa gyógyítója lenni... Advent III. Kedd: Mt 1, 1-17

  Megkezdtük a visszaszámlálást Karácsony ünnepe előtt. A mai naptól kezdődően a szent liturgiának saját könyörgései, olvasmányai vannak. Az elkövetkező napok a közvetlen karácsonyi előkészület jeles napjait tartjuk. A hívő lélek várakozása Krisztus folytonos eljövetelére a Karácsonyban.

  A mai evangéliumi szakaszban Jézus nemzetségtábláját olvassuk. Az evangélista összefűzi a nemzetségeket Ábrahámtól egészen Jézusig. Azt gondolnánk, hogy a szentíró Jézus nemzetségtáblájában csak szent, példás életű személyeket említ. Figyelmesen olvasva észreveszünk köztük kevésbé erkölcsös életű személyeket is. Isten nem válogatott össze Fiának csupán ideális személyekből álló családfát, vagyis Jézus az átlagember konkrét világába lép be, mindenben hasonlóvá lett hozzánk bűnt kivéve. Ez vigasztaló számunkra, hogy Jézus családfája nem egy ideális, átlagon felüli családfa, hanem Isten ott és olyanként akarja megváltani az embert amilyen az valójában. Ha visszanézek az én családfámra milyen személyeket találok ott? Mit tudok róluk? Szüleim, nagyszüleim mit meséltek el családfám felmenőiről? A mai nap kérjem az Urat ha szükséges, hogy szabadítson meg az „örökölt bűnöktől”, bocsássunk meg nekik, és köszönjük meg nekik, hogy segítettek bennünket abban, hogy megismertük az Urat. Álljuk be őseink csarnokába, állj be a sorba, mert ott van a helyed. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Az igazi hatalom győzelmének tanúja lenni...Advent III. Hétfő: Mt 21, 23-27

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  16
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Az igazi hatalom győzelmének tanúja lenni... Advent III. Hétfő: Mt 21, 23-27

  Jézust, aki azt vallotta magáról, hogy ő az igazság, a nép vezetői csapdába akarják csalni azért, hogy nyilvánosan megszégyenítve, megrendítve a nép bizalmát Jézus személyében, saját hatalmi helyzetüket megerősítsék. Ez azt is jelenti, hogy Istent félreteszik, a nép tetszését keresik, hogy hatalmuk megmaradjon, amely részben a néptől függ. Saját hatalmunk igazolására ma is le akarjuk határolni Isten működését népe között. Miféle hatalommal cselekszik? Istentől kapott hatalmával, amelyet Keresztelő János igazolt. De nem hittek János bűnbánatra buzdító beszédének, ezért nem tudnak hinni a Messiás eljövetelében sem. Nem volt hiábavaló János szolgálata. Akik elfogadták Keresztelő János meghívását az „útkészítése”, azok találkoznak az úton érkezővel, a Messiással. Bizonyos értelemben fel kell nőnünk arra, hogy találkozhassunk Jézussal és megtapasztalva jelenlétét az életünkben, Isten Fiának valljuk őt. A mai nap nyissuk ki szemeinket és még inkább tárjuk ki szívünket, hogy észrevegyük azokat az apró jeleket amelyek Jézus jelenlétére utalnak a mindennapokban, hogy így igazi hatalma győzelmének tanúi lehessünk. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A hit és a bizalom embere lenni...Advent II. Szombat: Mt 17, 10-13

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  14
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A hit és a bizalom embere lenni... Advent II. Szombat: Mt 17, 10-13

  A zsidó hagyomány szerint a Messiás érkezést megelőzi Illés próféta visszatérése. Illés, a nagy, a bátor, akit Elizeus próféta látott utoljára, mielőtt tüzes szekéren a mennybe ragadtatott. Szentírás magyarázók szerint nem fizikai visszatérésre kell gondolni, hanem egy olyan férfi fellépésére aki szintén prófétáló karizmával megáldott. Ennek értelmében nem nehéz Keresztelő Jánosra rávetíteni a hagyományt. A mai evangéliumi szakaszban Keresztelő János holtában is jövendöl a Messiásról, de már nem bűnbánatot hirdet, nem utat készít, hanem a Bárány – Isten Báránya – tragikus sorsát jövendöli meg. Sokszor jobb, kényelmesebb számunkra is kivetni a városaink, falvaink falain Krisztust, kimagyarázni tanítást, minthogy lelkiismeretünk szavára hallgatva szállást készítenénk, befogadnánk és hallgatnák feléje fordítva szíveinket. A jel ma is ugyanaz: Jézus Krisztus aki eljött közénk, „értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből..." Ma is körülöttünk vannak azok a személyek, jelek akiknek jelenléte jó gyümölcsöt terem az életünkben. De mindenekelőtt bízni kell Abban aki alkotott, aki életet, aki megvált és örök életet ad nekünk. Hitre és bizalomra van szükség. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A bölcsesség megtapasztalójává lenni...Advent II. Péntek: Mt 11, 16-19

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  13
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A bölcsesség megtapasztalójává lenni... Advent II. Péntek: Mt 11, 16-19

  Ha visszaemlékezünk gyermekkorunkra, mindjárt könnyebb lesz megértenünk Jézus hasonlatát, amelyet a végén ő maga magyaráz meg. A gyerekek játék közben gyakran játsszák el amit a felnőttektől látnak: egyesek furulyáznak, mások táncolnak, lakodalmat vagy temetést, vigalmat és szomorú helyzeteket jelenítenek meg. Egy csoportban azonban nagyon gyakran vannak ünneprontók (játékrontók), mert ellenszegülnek mindennemű játékfelhívásnak. Keresztelő János bűnbánatra, megtérésre szólító felhívására nem mindenki válaszolt, ugyanakkor a Bárány menyegzőjére sem tört ki mindenki ujjongásban. Támadják mindkét személy magatartását kortársai. „Az Isten bölcsességét azonban tettei igazolták” – Isten teremtő és üdvözítő tevékenységét személyesíti meg, vagyis az Atya igazolja János és Jézus magatartását és tetteit, minden ellenkezés ellenére a megváltás célba jut. Sokszor vagyunk mi is elégedetlenek az életünkkel, nem vagyunk megelégedve a dolgok menetével, „a pohár csak félig van tele”, vagyis nem tudunk örülni annak amit Istentől kapunk ajándékba. Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni Istenre, mint aki nem tudja a dolgát, mert ha az ő helyébe lennénk akkor megszüntetnénk a háborúkat, az emberek kizsákmányolását, a szegénységet, az emberiség ellen elkövetett bűnöket, stb. De ilyenkor csupán emberi bölcselkedéssel gondolkodunk és nem engedjük, hogy Isten bölcsessége működjön bennünk. Pál apostol arra kéri a korintusiakat, hogy a korábban megszerzett bölcsességüket adják fel, hogy képesek legyenek helyébe megkapni a Lelket, aki bevezeti őket a titok meglátásba. Hittel és bizalommal élve új dimenziót tapasztalunk meg, amely hétköznapi feladatainkra is hatással van. A mai nap imára kulcsolt kézzel tekintsünk az életünkre, azokra a dolgokra, helyzetekre amikor sikeres volt, de azokra is amikor a kitűzött vagy elfogadható célt nem teljesítettük és a siker ellentéteként értelmezhettük. Imára kulcsolt kézzel fogjuk megtapasztalni a „Bölcsességet”, amely tetteitől nyer igazolást. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Az ígért javak örököse lenni...Advent II. Csütörtök: Mt 11,11-15

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  12
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Az ígért javak örököse lenni... Advent II. Csütörtök: Mt 11,11-15

  Assisi Szent Ferenc (+1226) Meg nem erősített regulájának 23. fejezetében hosszú imában ad hálát a Mennyei Atyának jóságáért, a teremtésért, Szent Fia eljöveteléért, a megváltásért és visszatéréséért az Atyja dicsőségébe. Ferenc méltatlannak érezvén magát, Krisztust, a Szentlelket és a szenteket kéri, hogy közvetítsék háláját. Miután megemlítette a Boldogságos Szűz Máriát, aki szűz lévén templommá lett és az angyalok kórusát, a szentek seregéhez fordul: Beatus Joannem Baptistam, Joannem Evangelistam, Petrum, Paulum…. A felsorolásban Keresztelő Szent János első helyen áll, de ez érthető is, mert asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. Jánosnak kiemelkedő szerep jutott osztályrészül az üdvösség történelmében, mint előfutár egyedi feladatot végzett, de tevékenysége kisebb mint az Isten Országa terjedéséért dolgozóké. János anyja méhében megszentelődött, küldetése megállt az új idők kezdeténél. Bátor nagyhatású szót adott az Úr ő ajkára. János volt a pusztában kiáltó szó, de Jézus volt az Ige akire rámutatott. A Szónak az Ige adott tartalmat, értelmet. Ezért érvényesek Jánosra Izajás szavai: „Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett. Mint a hegyes nyíl, olyanná tett, és a tegzébe rejtett (Iz 49, 1-2). János élete nem harc volt, hanem rámutatás az Isten Bárányára. A Bárány országa kibontakozik ugyan, de akadályt gördítenek elébe. Nekünk az feladatunk, hogy mindenki erőnek erejével törekedjék az Isten Országa javainak elérésében és megszerzésében, vagyis az ellenállásokat legyőzve haladjunk előre. Igen, legyünk erőszakosak, eltökéltek és buzgók. Elkötelezettek Isten Országa iránt, hogy ellen tudjunk állani a Gonosz próbálkozásainak, amelyek el akarnának téríteni a Mennyek Országától és Isten dolgaitól. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Az iga boldog hordozójává lenniAdvent II. Szerda Mt 11, 28-30

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  11
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Az iga boldog hordozójává lenni Advent II. Szerda Mt 11, 28-30

  2014 márciusában a konklávétól valami ujjat vártunk. Az ujjat meg is kaptuk, de nem úgy ahogy a világ várta. Az ujjat megkaptuk, hiszen a pápát a „világ végéről” hozták a Bíboros atyák, akinek származása kifejezi az Egyház egyetemességét. A névválasztásáról az Assisi Szent Ferencet jellemező öröm és a szegények szeretete jut eszünkbe.

  Sokan azt hitték, és a média egyik oldala úgy mutatta be mint aki gyorsan új szeleket hozz az Egyházba. Akik ezt hitték, azok gyorsan csalódtak: isteni törvényeket /pl. házasság férfi és nő között, élet tisztelete a fogantatástól egészen a halálig/ nem lehet megváltoztatni. Ferenc pápa Krisztustól vette át a hatalmat. Új karizmákkal, új kincsekkel Péter székébe új ember ül, akiben számomra Isten kincsekkel ajándékoz meg. A Szentatya a kormányos, aki az irányt meghatározza, ennek a szándéknak Krisztus szándékát kell tükröznie. Segít abban, hogy az Úr igája szeretettre méltóvá és édessé legyen, vagyis, hogy a új kapcsolat jöjjön létre Isten és ember között. Az iga, a teher az kellemetlen mindannyiunk számára, azonban Jézus bátorító példája, alázatos és szegény élete, ahogy ő maga hordozta az igát, amely sokszor nehéz volt, de nem tette le, elfogadja az Atya akaratát, amely nem mindig volt összhangban a vágyaival, amely példa engem arra ösztönöz, hogy a „jézusi igát” nem letegyem, hanem nőjek fel hozzá. Ebben jár elől számumra Ferenc pápa, aki mint Krisztus földi helytartója megéli függőségét és alárendeltségét azzal szembe Akitől a hatalmat közvetlenül kapta. Erre van legnagyobb szükség, magam helyett Jézusra fókuszolni. Őt visszahelyezni a középpontba és engedjem, hogy életemet alakítsa, formálja, csíszolja, akinek igája boldogító és terhe könnyű. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedésekA jó Pásztor munkatársa lenni...

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  10
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A jó Pásztor munkatársa lenni...

  Olvastam egy rövid történetet, a pásztor és az elcsatangoló bárányocska kapcsolatáról. Afrika némely területén szokás, hogy ha egy bárány a nyájtól elkóborol, akkor a pásztor furcsa tettre szánja el magát: mivel a kóbor bárány a többit is hajlamos elcsábítani és bajba sodorni, a pásztor fogja a csatangolót és eltöri a lábát. De amikor vonul tovább a nyáj, akkor az eltört lábú állat a legjobb helyre kerül: a pásztor vállára teszi, s így a legközelebb lehet hozzá... A tapasztalat szerint az ilyen bárány gyógyultan a leghűségesebb jószág lesz. Mindig a pásztor közelében akar maradni. Ennek a történetnek a fényében érthető a mai evangéliumi szakasz is: a kicsi nem csak a növekedésben levőt jelenti, hanem azt is jellemzi aki ingadozó, hitében bizonytalankodó tanítványt, azokat akiknek már kritikussá vált Istennel és felebarátaival a kapcsolata, akiket az élet megpróbált önhibájukból vagy éppen önhibájukon kívül. Közösségeinknek fel kell pártolni azokat akikben meghalt a kezdeti lelkesedés, segíteni kell szeretettel, megértéssel de ugyanakkor kellő határozottsággal, hogy szívük megfáradt tüzét felszítsák, hogy eljussanak a második naivitásra, vagyis a gyermeki hitet elhagyva, tudatos felnőtt keresztényekké váljanak, olyanokká akik kitartanak a Jó Pásztor mellett. Az evangéliumi lelkipásztorkodás bemutatása a mai evangéliumi szakasz: mindent megteszek a botladozóért, a gyengéért, hogy visszataláljon az atyai házba, ez a testvéri szeretet megnyilvánulása. Dolgozzunk azon, hogy közösségeink /család, szerzetes-, papi-, munkahelyi-, plébániai-, stb. közösségek/ legyenek olyanok, ahol senkinek nem kell maszkot hordania, a gyengeségeit eltakarnia, ahol senkit nem ítélnek el, ahol megtehetik az emberek, hogy nyíltan beszélnek egymással, ahol egymással a hitükről is tudnak beszélgetni, ahol mindenki megnyilatkozhat, mert tudják, hogy szeretetben elfogadják, ahol másokról nem lenézően beszélnek, ahol megpróbálják az evangéliumot megélni. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Isten számára Mária lenni...Advent 2. hete hétfő

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  09
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Isten számára Mária lenni... Advent 2. hete hétfő

  Az Atya az Ő Fiának, mint királyi sarjnak előre lefoglalta Máriát, hogy egyszülött Fia megtestesülhessen. Különleges szerepet kapott Mária az üdvtörténetben. Mária a kegyelem által a teljességre jutott teremtmény, Mária kezdettől fogva megváltott ember, mentes volt az áteredő bűntől és a bűnre való hajlandóságtól. J. Ratzinger magyarázatában az áteredő bűntől való mentesség azt jelenti, hogy Máriában megszűnt az ellentmondás az isteni „legyen” és az emberi nem között. Ez azt lenti, hogy az isteni „igen” és az „igen” amelyet Mária képvisel egybeesik. Az az IGEN amelyet a megtestesüléskor mondott ki Mária, az elkísérte egész életében, amelyet nagyon sokszor aprópénzre kellett váltani és a kereszt tövében csúcsosodott ki, mert ki tudta mondani újra és újra: „Íme az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint”. Mi is érezzük, ha tiszta a lelkünk, könnyebben igent tudunk mondani Isten akaratára ha közvetlenül szól hozzánk, vagy éppen felebarátainkon keresztül közeledik felénk és rajtuk keresztül mutatja az utat. Uram, tudom, hogy számodra mindannyian Máriák vagyunk. Legszebb vágyaink, álmaink a Te szent terveid, melyeket alázattal, benned bízó lélekkel felvállalhatunk, vagy félve, kicsinységünk tudatában megijedve elutasíthatunk. Alázattal kérlek, add nekünk Mária bátorságát, benned való végtelen bizalmát, hogy mi is igent mondva Neked, megtapasztaljuk világunkat megújító csodáidat. Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedésekAz „aratás ura” napszámosa lenni...

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  07
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Az „aratás ura” napszámosa lenni...

  Az „aratás ura” egyedül is el tudná végezni az aratást, ő mégis munkatársakat keress, olyan napszámosokat akik észreveszik az „elgyötörteket és az elesetteket”. Az Úr bennünket is be akar vonni munkájába, vagyis a munkából származó örömnek és dicsőségnek a részesévé akar tenni. Isten számít ránk, mint munkatársakra, kiváló munkásokat is tudna biztosítani. De azzal, hogy kérni kell az aratás urát, hogy küldjön munkásokat, ezzel kifejezzük azt is, hogy szükségünk van ezekre a pásztorokra, s ha megkaptuk őket, akkor fogjuk ezeket a pásztorokat a sajátunknak érezni, ha megköszönjük őket az „aratás urának”. Az Úr pedig nem kér nagy dolgot, nem kell semmilyen erőket felülmúló dolgot tenni, csak imádkozni. Nincs szükség mutatványokra, látványosságokra, csak egyszerű, csendes, kitartó imára. Ennek pedig kölcsönösnek kell lenni, a nyáj a pásztorért, a pásztor a nyájért járjon közbe az „aratás uránál”, hogy valóban építeni tudjuk az Isten Országát. Az Isten Országa boldogságot kínál, ez pedig elsősorban az üdvös cselekedetekben mutatkozik meg. Szent Ferenc miután magához ölelte a kitaszítottat, a mindenki által megvetettet, a leprást, így szólt: „Ami keserű volt, édessé lett számomra”. Azért imádkozzunk, hogy a félelemtől, a kishitűségtől, a reménytelenségtől megszabadulva egymás kezét megfogva, bízó lélekkel a helyi értékeket felhasználva, mint Isten egyszerű és alázatos napszámosai hirdessük, hogy elközelgett a mennynek országa! - Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedésekA csoda részese lenni...

  Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Dec
  06
  Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A csoda részese lenni...

  Roppant ötletes kezdeményezés volt néhány éve itt Csíkszeredában, hogy városunk nevezetes épületeinek elkészítették a pontos makettjeit, hogy a gyengén látók és a vakok kitapogatva fogalmakat alkossanak róluk. Látássérült testvéreinknek segíthetünk különféle módszerekkel, hogy minél nagyobb részt teret megtapasztalhassanak a világunkból, azonban a vak ember fizikai értelemben beszűkített világban él. A vakság bezártságot, leszűkültséget jelent, az egészből egy részt tapasztalnak. Jézus ebből a korlátoltságból szabadítja meg az evangéliumban szereplő két embert. Elgondolkodtatóak Jézus szavai: „Hiszitek-e, hogy meg tudom tenni ezt?” A csoda, a rendkívüli dolog amely megtörténik az életünkben elvezett a hithez, de mindenek előtt a hitet feltételezi. Itt a csíksomlyói kegyhelyen is a fogadalmi tárgyak és a márványtáblák a Kegyszobor körül hitet erősítenek, de mindenekelőtt a zarándokok mély hitéről, bizalomáról, imájáról, áldozatáról tanúskodnak. Elfogadni az szentháromságos egy Isten tervét, és személyes előnyök keresése nélkül elkötelezem magam megvalósítása mellett. Hit kapcsolat egy személlyel, akinek tanítását beleviszem a történelembe, hogy még inkább megvalósulhasson Isten Országa. Ezért kell megszabadulni a lelki vakságtól, hogy már ne önmagunknak éljünk, hanem őérte, aki meghalt és feltámadt értünk, aki hozzánk is így szól: „legyen a hitetek szerint”.

  Urbán Erik OFM

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."