Urbán Erik ofm elmélkedések

Urbán Erik ofm elmélkedések
Hetente frissül

"A szeretet és annak műve marad meg." Erő és szolgálat.

Urbán Erik ofmelmélkedésekVízkereszt

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
06
Urbán Erik ofm elmélkedések Vízkereszt

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofmelmélkedésekKarácsony 2. vasárnapja

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
05
Urbán Erik ofm elmélkedések Karácsony 2. vasárnapja

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofmelmélkedésekelsőszombat Mária köszöntő

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
04
Urbán Erik ofm elmélkedések elsőszombat Mária köszöntő

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofmelmélkedésekSzűz Mária, Isten anyja

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Urbán Erik ofm elmélkedések Szűz Mária, Isten anyja

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofmelmélkedésekKarácsony éjféli mise

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
24

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofmA „másik Gyermek” befogadójává lenni...Advent IV - Hétfő: Lk 1,57-66

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
23
Urbán Erik ofm A „másik Gyermek” befogadójává lenni... Advent IV - Hétfő: Lk 1,57-66

A szülők a gyermek születése előtt már gondolkodnak a születendő gyermekük nevén. Minden kornak megvannak a maga sajátos nevei, illetve a források ahonnan a neveket választják. Egy időben a bibliai nevek voltak közkedveltek, máskor a szentek nevei, vagy éppen a szülőkről, nagyszülőkről nevezték el őket, de nevet kölcsönözhetnek a közélet szereplőtől. „Nomen est omen” – „a név meghatároz, a név kötelez” – tarja a latin közmondás. Természetesen azt nem lehet megmondani, hogy milyen szoros kapcsolat lesz a név és viselője között, ezt a nevet viselő személyre kell ráhagynunk, a név viselőjétől függ hogyan és mire használja. Zakariás és Erzsébet fiának nevet adnak. Több javaslat is elhangzik a névadásra összegyűltek körében, de a szülők kitartottak az angyal által közölt név mellett: „János legyen a neve”. A név jelentése „Isten kegyelmes, kegyelme” a viselője küldetését pontosan meghatározta, hiszen az előfutár fellépésével Isten tanújelét adta minden ember iránti könyörületének és kegyelmének. János nevének jelentése nekünk is üzeni, hogy Isten kegyelmi időt biztosít mindannyiunk számára, olyan hasznos időt, hogy a „Gyermek” születése előtti napokban a bűnbánat gyümölcseit beérlelhessük, hogy a megtestesülés éjszakáján a „másik Gyermek” nevét befogadva velünk legyen az Isten. Urbán Erik OFM

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofm Adventi elmélkedésekEgymás felé úton lenni...Advent III. - Szombat: Lk 1, 39-45

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
21
Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések Egymás felé úton lenni... Advent III. - Szombat: Lk 1, 39-45

Mária hallgatja az agyal szavait, elgondolkozik fölöttük, kitárja szívét és hisz. De hisz akkor is, amikor az angyal idős rokonáról jövendöl, hogy gyermeket fogant idős kora ellenére. Mária a hit asszonya, neki szólnak Erzsébet szavai: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki”. Aki hisz, az úton van… Mária útra kel. Mária fia szolgálatában van. Mária elővételezi az Egyház missziós feladatát. Két leendő édesanya találkozik, találkozásuk a gyermekek érdekében történik. Úton lenni egymás felé… Azt tartja a mondás, hogy az ünnepnek ördöge van! – ha hagyjuk, hogy legyen. Az ünnep a párbeszédről, a kommunikációról szól. Párbeszéd Istennel, párbeszéd a felebaráttal. Felkeressük egymást, észrevesszük egymásban a jót, megszólítjuk egymást, mert van közünk egymáshoz. Közösség jön létre. Erzsébet ránéz Máriára, a Szűzanyára, és valami jót vesz benne észre: a legjobbat, az emberiség üdvét és boldogok. Ünnepelni igazán közösségben lehet. Közösség pedig ott jön létre, ahol egymásban észrevesszük a jót, és ez a jó közelebb visz egymáshoz, ennek a jónak a kimondása mentén egymáshoz kapcsolódunk, egymáshoz kötődünk. A közelgő ünnepek alatt figyeljünk oda egymásra, ne adjunk teret a Sátánnak, ne vádoljuk egymást, hanem „szeressük ki egymásból a jót”. Urbán Erik OFM

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofm elmélkedésekIsten számára jelen lenni...Advent III - Péntek: Lk 1, 26-38

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
20
Urbán Erik ofm elmélkedések Isten számára jelen lenni... Advent III - Péntek: Lk 1, 26-38

A tegnapi evangéliumra ha visszagondolunk a gyermek fogantatásának a hírül adása az Jeruzsálemben, a templomban áldozat bemutatás közben történt, ma pedig arról olvasunk, hogy az angyali üdvözlet Jeruzsálemtől messze, egy kisváros egyik házában történt. Tehát különbözik a helyszín. Isten nem csak a szent helyen akar találkozni velem, hanem a mindennapokban is. Az is megszoktuk, hogy az „Angyali üdvözlet” ábrázolásain, hogy Mária éppen imádkozik, sok esetben térdepel amikor az angyal köszönti mint „Kegyelemmel teljeset”. Azonban bár nagyon ritka, de van olyan ábrázolása az angyali üdvözletnek, hogy Mária éppen dolgozik, végzi a házi teendőket és ott, abban a helyzetben köszönti Gábor. Számunkra is vannak helyek, épületek ahol úgy érezzük, hogy megérint Isten szeretete. Ilyen helyek a zarándokhelyek. A magyar a zarándokhelyeket kegyhelynek nevezi. Érdekes és megfontolandó a kegyhely szó jelentése: templom vagy más szent hely, ahová egy csoda vagy történelmi vonatkozás miatt hívők sokasága zarándokol a helyi ordinárius jóváhagyásával (vö. Magyar Katolikus Lexikon). A csíksomlyói szentélybe úgy a csoda, mint a történelmi esemény miatt érkeznek a zarándokok. Máskor pedig otthon, ima közben érezzük Isten jóságát, irgalmát, hozzánk lehajló szeretetét. De az is megtörténik, hogy napi feladataim végzése közben érint meg Isten. A mai napnak legyen ez az imája: „Itt vagyok Uram”. Jövök és itt vagyok talán teli örömmel, boldogsággal békével vagy éppen várakozással, reménytelenségben és ínségben. Így vagyok jelen, nyitottan, bizakodva, hogy Valaki megszólít és mondja: „Én is itt vagyok neked.” Urbán Erik OFM

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofm Adventi elmélkedésekA „József hivatal” beosztottja lenniAdvent III. Szerda: Mt 1, 18-24

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
18
Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A „József hivatal” beosztottja lenni Advent III. Szerda: Mt 1, 18-24

Mária igent mondott: „Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te szavaid szerint” és gyermeket vár, József azon gondolkozik, hogy mindez hogyan történhetett mindez, „igaz volta” pedig arra készteti, hogy ne ítélje el Máriát és ne szegje meg a örvényt sem. Nem tudta ugyanis, hogyan viselkedjen Mária „csodálatos” anyaságával kapcsolatban. Választ keresett a nyugtalanító kérdésre, és kiutat a számára nehéz helyzetből. Már-már ott tart, hogy félreáll, de „Míg ezen töprengett, álmában megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút szül, akit te Jézusnak nevezel, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől”. József az egyedülálló hivatás ajándékát kapja meg: pártfogó és örző. József betöltötte hivatását a Szentcsaládban és teljesíti ma is ez Egyhában. A „József-hivatás” mindannyiunknak szól. Ma is be kell töltenünk József hivatalát. Anyánk az Egyházunk úgy tekint a családra mint „kis egyházra”, „egyházacskára” és akkor minden egyes családban be kell tölteni „József hivatalát”: pártfogó és örző lenni. Azért mert észre kell térnünk, rendet kell raknunk a házunk táján azért, hogy azzal a korszelemmel amely a család alól a biztos talajt ki akarja húzni, ellen tudjunk állni. Térjünk magunkhoz, legyünk az igazság, az Isten alkotta rend képviselői.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Urbán Erik ofm Adventi elmélkedésekA családfa gyógyítója lenni...Advent III. Kedd: Mt 1, 1-17

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
17
Urbán Erik ofm Adventi elmélkedések A családfa gyógyítója lenni... Advent III. Kedd: Mt 1, 1-17

Megkezdtük a visszaszámlálást Karácsony ünnepe előtt. A mai naptól kezdődően a szent liturgiának saját könyörgései, olvasmányai vannak. Az elkövetkező napok a közvetlen karácsonyi előkészület jeles napjait tartjuk. A hívő lélek várakozása Krisztus folytonos eljövetelére a Karácsonyban.

A mai evangéliumi szakaszban Jézus nemzetségtábláját olvassuk. Az evangélista összefűzi a nemzetségeket Ábrahámtól egészen Jézusig. Azt gondolnánk, hogy a szentíró Jézus nemzetségtáblájában csak szent, példás életű személyeket említ. Figyelmesen olvasva észreveszünk köztük kevésbé erkölcsös életű személyeket is. Isten nem válogatott össze Fiának csupán ideális személyekből álló családfát, vagyis Jézus az átlagember konkrét világába lép be, mindenben hasonlóvá lett hozzánk bűnt kivéve. Ez vigasztaló számunkra, hogy Jézus családfája nem egy ideális, átlagon felüli családfa, hanem Isten ott és olyanként akarja megváltani az embert amilyen az valójában. Ha visszanézek az én családfámra milyen személyeket találok ott? Mit tudok róluk? Szüleim, nagyszüleim mit meséltek el családfám felmenőiről? A mai nap kérjem az Urat ha szükséges, hogy szabadítson meg az „örökölt bűnöktől”, bocsássunk meg nekik, és köszönjük meg nekik, hogy segítettek bennünket abban, hogy megismertük az Urat. Álljuk be őseink csarnokába, állj be a sorba, mert ott van a helyed. Urbán Erik OFM

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."