Keresztes Szent János aranymondásai

Keresztes Szent János aranymondásai
Naponta frissül

Keresztes Szent János maximái az aszketikus irodalom rendkívül értékes termékei. E maximák valóban „arany” mondások, amelyek mindegyik szerzőjük lángoló istenszeretetéről s mélységes ember- és lélekismeretéről tesz tanúbizonyságot. tartalmuk nagyon gazdag és változatos, és szinte kimeríthetetlen kincsesbánya a lelki életet élők számára.

Úgy a kezdők, mint a haladók, sőt a legelőrehaladottabbak is igen nagy lelki haszonnal olvashatják azokat. Valódi igazgyöngyök, s miként a természetes gyöngyöket csak a tenger mélyén élő kagylók tudják magukból kitermelni, épp úgy ezen lelki igazgyöngyöket csak oly mélyen Istenbe merült lélek tudta számunkra elkészíteni, amilyen Keresztes Szent János volt.

szerző Juan de la Cruz (1542-1591)
kiadó Budapesti Kármelita Zárda
fordította   Hárs Ágoston Ferenc (OCD) ((1861-1929))

Keresztes Szent Jánosaranymondásai

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Ha meg akarod őrizni Isten világos képét a lelkedben, akkor fordulj el a teremtményektől és ily módon Isten világosságában fogsz járni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent Jánosaranymondásai

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

A természetfeletti dolgokról való benyomásaink és ismereteink nem erősítenek bennünket annyira az Isten iránti szeretetben, mint az egyszerű élő hit és remény.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent Jánosaranymondásai

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Ahhoz, hogy a lélek Istennel egyesülhessen, el kell felejteni a teremtményeket, mert a teremtmények változandók és felfoghatók, Isten azonban változatlan és felfoghatatlan.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent Jánosaranymondásai

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Ha a lélek a hit világosságára és igazságaira hagyatkozva él, akkor ment lesz a tévedéstől. A tévedés általában saját egyéni kívánságainkból, ízlésünkből, kutatásainkból és ismereteinkből ered.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent Jánosaranymondásai

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

A benső sugallatokat mindig az isteni parancsnak és a hitnek kell szabályoznia.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent Jánosaranymondásai

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

A hit útja az igazi és biztos út. Ezen kell járni a lelkeknek, ha az erényben előre akarnak haladni. A hitben való tökéletesedés által a lélek egyre közelebb jut Istenhez.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent Jánosaranymondásai

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Az isteni erények őszinte gyakorlása nélkül lehetetlen eljutnunk a szeretet tökéletességére.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Keresztes Szent Jánosaranymondásai

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Az isteni erényeknek az a feladatuk, hogy a lelket megszabadítsák mindattól, ami nem isteni; azután az is a feladatuk, hogy egyesítsék Istennel.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."