17320 ima található a honlapon, összesen 18949 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 5. hét kedd

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  Isten jelenléte

  Uram, segíts, hogy megnyíljak Feléd egészen, mialatt félreteszem evilági gondjaimat.
  Tölts el békéddel, szereteteddel.

  Szabadság

  "Szabad vagyok."
  Ahogy így leírva nézem e szavakat, úgy érzem, repes a lelkem. 
  Igen, csodálatos a szabadság élménye.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet.
  Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok.
  Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Mk 7, 1-13

  Egy alkalommal köré gyűltek a farizeusok néhány Jeruzsálemből való írástudóval együtt. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyökig, így tartják magukat a vének hagyományaihoz. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért eszik tisztátalan kézzel a kenyeret?” Ezt a választ adta nekik: „Találóan jövendöl rólatok, képmutatók, Izajás, amikor így ír: Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem. De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz, a korsók és poharak megmosásához és sok ehhez hasonlóhoz ragaszkodtok.” Majd így folytatta: „Szépen semmibe veszitek Isten parancsát, hogy hagyományotokat állítsátok a helyére.” Mózes azt mondta: „Tiszteld apádat és anyádat.” És: „Aki gyalázza apját és anyját, az halállal lakoljon.” Ti viszont ezt mondjátok: Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, hogy korbán, azaz áldozati ajándék az, amivel segíthetnélek, már nem engeditek meg neki, hogy valamit is tegyen apjáért vagy anyjáért. Isten szavát érvénytelenítitek hagyományotokkal, amellyel azt átadjátok. És sok ehhez hasonlót tesztek.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus és tanulatlan tanítványai körébe kifinomult írástudók keverednek Jeruzsálemből, akik már elsajátították a rituális tisztaság bonyolult szabályait, és lenézték azokat, akik nem ismerték őket. Mi, keresztények, szintén meg tudjuk határozni, hogy milyen az istenfélő, tiszteletreméltó magatartás, és közben megfeledkezünk arról, hogy a szív az, ami számít. Jézus mindig átlát viselkedésünk külsőségein, ha a szeretet és a jóság háttérbe szorul.

  Párbeszéd

  Mi minden kavarog a gondolataimban, mialatt imádkozom?
  Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek?
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 5. hét hétfő

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  10

  Isten jelenléte

  Isten jelenlétére gondolok körülöttem, bennem.
  A világegyetem, a nap és a hold, a Föld,
  minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője,
  Isten benne van minden szívdobbanásomban.

  Szabadság

  A szabadság nagyszerű ajándékát adtad nekem, Uram.
  Add, kérlek, hogy megszabaduljak a rasszizmus és intolerancia minden formájától.
  Tudatosítsd bennem, Uram, hogy a Te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

  Szerető figyelmesség

  Lelkem jelenlétedre vágyik, Uram.
  Mikor feléd fordítom gondolataimat,
  békességre, megnyugvásra találok.

  Isten igéje

  Mk 6, 53-56

  Átkelve a tavon Genezáret földjére érkeztek s kikötöttek. Amikor kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön felismerték. Bejárták az egész környéket, s ágyastul odahordták a betegeket, ahol hallomásuk szerint tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakon, városokon és tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Szent Márk evangéliuma tele van mozgással. Már eddig is többször olvastuk, hogy „átkeltek”. Számunkra az átkelés olyasmit jelenthet, hogy valamit otthagyunk, hogy Jézussal lehessünk. Állandó készenlétet jelent, hogy kiléphessünk komfortzónánkból, és valami új helyzetbe kövessük Jézust. Jó imádság reggelente: „Uram, ma hova megyünk?”
  • Az emberek „felismerték”. Uram, ma hol ismerlek fel? Adj látó szemet, hogy meglássalak a szegényben, a megvetettben a világ nyomorultjaiban.

  Párbeszéd

  Beszélni kezdek Jézushoz az evangéliumi szakaszról, amit most olvastam. 
  Melyik része érintett meg? Talán eszembe jut valami, amit nemrég hallottam, egy baráti beszélgetés, vagy egy történet, amit olvastam. Ha így van, segít-e ez az emlék, hogy felismerjem, milyen üzenete van számomra a mai evangéliumnak?

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 5. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  09

  Isten jelenléte

  Megállok egy percre,
  elgondolkodom Isten életadó jelenlétén
  minden porcikámban, mindenben, ami körülvesz,
  életem egészében.

  Szabadság

  Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is a háború pusztításától.
  Fejemet lehajtva mondok köszönetet szabadságomért.
  Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Taníts, hogy felismerjem jelenlétedet másokban.
  Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

  Isten igéje

  Mt 5,13-16

  Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mit jelent számomra a só? Mit jelent nekem a világosság? Hogy állok adottságaim elismerésével, akarom-e használni őket? Érzek-e "hívást", hogy engedjem fényemet világítani? Hogy só legyek?
  • Elismerem Istent minden javak szerzőjének és ajándékozójának? Van-e hála bennem mindezért, az életemért? Amikor hálás vagyok, nem sok hely marad lelkemben a panaszra!!

  Párbeszéd

  Saját szavaiddal tanítottad meg, hogyan imádkozzam.
  A szépséges „Mi Atyánk"-imádság mindent magába foglal, amit mondani szeretnék.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 4. hét szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  08

  Isten jelenléte

  Tudatosítom magamban, hogy a te jelenlétedben vagyok, ó Uram.
  Menedéket találok szerető szívedben.
  Te vagy az erőm, amikor gyenge vagyok.
  Te vagy a vigasztalóm, amikor szomorkodom.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Mikor arcomon a nap melegét érzem, tudatosítom, hogy  jelen vagy a világunkban.

  Isten igéje

  Mk 6, 30-34

  Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: „Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit!” Mert annyian felkeresték őket, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elindultak, és kitalálták szándékukat. Erre a városokból mindenünnen gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A Megszentelt tér közössége naponta összegyűl Jézus körül, mint hajdan az apostolok. Még ha kevés időnk van is, jólesik az ilyen imádság, amikor beszámolunk Jézusnak arról, mi mindent tettünk, mi történt velünk legutóbbi beszélgetésünk óta. Megnyugtat a jelenléte, ránk figyelő tekintete. Gyakran pásztor nélküli juhoknak érezzük magunkat, de ő együttérzőn ott van velünk a nehézségekben is. Ha odafigyelünk rá, észrevesszük, hogy tanít minket, meghalljuk, amit hallanunk kell, mert az ő szavai mindig életadó igék.

  Párbeszéd

  A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek. Hallgatom is a másikat.
  Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is.
  Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz,
  szeretettel rám mosolyog.
  Teljes őszinteséggel mondhatok el Jézusnak mindent, ami bánt, ami gondot okoz.
  Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről.
  Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, 
  átadjam neki magam,
  tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 4. hét péntek

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  07

  Isten jelenléte

  A nappal vagy az éjjel bármelyik percében megszólíthatjuk Jézust.
  Ő mindig várja, figyeli hívásunkat.
  Mekkora áldás ez!
  Nincs szükség telefonra, emailre, csak egy belső suttogásra.

  Szabadság

  Félelmeim és elvárásaim magam felé sokszor gátat jelentenek abban, hogy szabad legyek.
  Megszokott, automatikus reakcióim akadályozzák, hogy a fejlődés új lehetőségei után kutassak.
  Nagyobb belső szabadságért imádkozom, és azért, hogy odaforduljak az új kihívások felé forduljak, melyeket Isten nekem szán.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Mk 6, 14-29

  Heródes király is hallott róla, hiszen messze elterjedt nevének a híre. Azt gondolta, Keresztelő János támadt fel a halálból, azért van benne csodatevő erő. Voltak, akik azt állították, hogy Illés. Ismét mások azt mondták, hogy próféta, olyan, mint egy a próféták közül. Heródes ezek hallatára megállapította magában: „János támadt fel, akit lefejeztettem.” Mert Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett. János tudniillik figyelmeztette Heródest: „Nem szabad testvéred feleségével élned.” Emiatt Heródiás megharagudott rá, el szerette volna tétetni láb alól, de nem tudta. Heródes ugyanis félt Jánostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta. Végül mégis eljött a kedvező alkalom. Születése napján Heródes lakomát rendezett főembereinek, tisztjeinek és Galilea előkelőinek. Közben Heródiásnak a leánya bement és táncolt nekik, s Heródes és vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked.” Meg is esküdött neki: „Bármit kérsz, megadom, akár országom felét is.” Az kiment és megkérdezte anyját: „Mit kérjek?” „Keresztelő János fejét” – válaszolta. Visszasietett a királyhoz és előadta kérését: „Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. Azon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az ment, és lefejezte a börtönben, és tálcára téve elhozta a fejét, odaadta a leánynak, a leány pedig átnyújtotta anyjának. Amikor tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Heródes meggondolatlan ígéretet tett, és büszkesége nem engedte, hogy visszavonja. Uram, irányítsd szándékaimat és vezesd szavaimat, hogy dicsőségedet szolgáljam velük.
  • Hogyan segítheti ez a szörnyű történet az imámat? Gondolhatok a kiszolgáltatottakra, ártatlanokra, balgákra - mindazokra, akiket kihasználnak mások, hogy célhoz érjenek. Imádkozom azért, hogy növekedjék bennem az együttérzés irántuk.

  Párbeszéd

  Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
  és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
  Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 4. hét csütörtök

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  06

  Isten jelenléte

  Jézusom, ma másként szeretnék Veled lenni.
  Általában kérni szoktam.
  Most meg csak itt vagyok a jelenlétedben.
  Add, hogy szívem válaszoljon Szeretetedre.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez.
  Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok az életért, ami árad belőlük.
  Találok elvékonyodott vagy megszakadt szálakat - van, amit sajnálok, de dühöt, csalódást is érezhetek.
  Imádkozom a belenyugvás és a megbocsátás ajándékáért.

  Isten igéje

  Mk 6,7-13

  Végigjárta a falvakat és tanított. Magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken. Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot; sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot, sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Az újszülött Egyház első lépései. A megváltás működésbe lép. Sokat tanulhatunk belőle. A tanítványok csoportja Jézusra figyel, az ő üzenetét fogják közvetíteni egy felkészületlen világba. Küldetésre indulnak.Ott kell hagyniuk, ami eddig biztonságot nyújtott: lakóhelyet, munkahelyet, pénzt, minden tulajdonukat. Bízniuk kell Jézusban, hogy tudja, mit csinál; és szükségük van azok jóindulatára, akikhez mennek. Cserébe Jézus megosztja velük gyógyító erejét, és hatalmát a gonosz felett.
  • Döbbenetes Jézus belénk vetett bizalma. Engem is küld minden nap, hogy elvigyem a jó hírt azoknak, akik életem részét képezik. Add, Jézusom, hogy felismerjem, hogy mindenhol velem vagy, bárhová megyek!

  Párbeszéd

  Néha eltűnődöm, mit mondanék Neked, Uram, ha személyesen találkoznánk.
  Talán így szólnék: „Köszönöm, Uram, hogy mindig mellettem voltál.
  Biztosan tudom, hogy voltak idők, mikor a tenyereden hordoztál, Uram.
  Mikor a Te erőd segítségével jutottam keresztül életem sötét szakaszán."

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 4. hét szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  05

  Isten jelenléte

  Add, Uram, hogy megnyíljak előtted most,
  hogy magam mögött hagyom a világ gondjait.
  Tölts fel békéddel, szereteteddel.

  Szabadság

  Kevesen fogják fel,
  mivé alakítaná őket Isten,
  ha átadnák Neki magukat,
  és hagynák, hogy kegyelme formálja őket. (Szt. Ignác)
  Segítségért imádkozom, hogy tudjam magamat teljesen Isten szeretetére bízni.

  Szerető figyelmesség

  Megvizsgálom magam, milyen lelkiállapotban vagyok. Fáradtság, szorongás, lehangoltság jellemez? Ha bármelyiket felfedezem magamban, van-e mód arra, hogy megszabaduljak attól, ami ezt okozza, hogy elengedjem a gondot, ami gyötör?

  Isten igéje

  Mk 6,1-6

  Unpublished

  Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.
  Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne.
  Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Francois Mauriac Jézus életéről írt könyvében megjegyzi: "Érthetetlen, hogy az Emberfia harminc éves koráig nem tűnt másnak, csak egynek a férfiak közül." Azok, akik vele éltek, azt hitték, ismerik őt. Megjavította asztalaikat, székeiket. Együtt ettek, ittak kiterjedt családjával. Amikor aztán kilépett a hozzárendelt szerepből, akkor becsmérelték miatta, hisz szerintük ő csak egy kétkezi munkás volt.
  • Uram, mindannyiunkban vannak olyan mélységek, melyekről csak Te tudsz. Még azokban is, akikről azt hisszük, jól ismerjük őket. A becsmérlés többet árul el arról, aki mondja, mint áldozatáról. Ments meg Uram, ettől a hibától!

  Párbeszéd

  Add, kérlek, hogy a Szentlélek irányítson a másokkal való ügyeimben.
  Add, hogy a beszéd ajándékát szeretettel használjam.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 4. hét kedd

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  04

  Isten jelenléte

  Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
  vágyakozással Feléd.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabad életre születtem.
  Szabadon örülhetek mindannak a jónak és szépnek, amit nekem teremtett.
  Engedd, Uram, hogy a Te akaratod szerint éljek, szereteted teljes biztonságában.

  Szerető figyelmesség

  Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez.
  Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok az életért, ami árad belőlük.
  Találok elvékonyodott vagy megszakadt szálakat - van, amit sajnálok, de dühöt, csalódást is érezhetek.
  Imádkozom a belenyugvás és a megbocsátás ajándékáért.

  Isten igéje

  Mk 5, 21-43

  Unpublished

  Amikor Jézus a bárkával ismét átért a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köré. Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult, és igen kérte: „Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.” El is ment vele. Nagy tömeg kísérte, ott tolongtak körülötte. Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, és sokat kiállt az orvosoktól, mindenét rájuk költötte, de semmi javulás nem mutatkozott, inkább romlott az állapota. Hallott Jézusról, azért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Rögtön meg is szűnt a vérfolyása, érezte testében, hogy meggyógyult. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. A tömeghez fordult: „Ki érintette meg a ruhámat?” Tanítványai ezt válaszolták: „Látod, hogy tolong körülötted a tömeg, mégis kérdezed: Ki érintett meg?” De ő körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve – mert hisz tudta, hogy mi történt vele – előlépett, leborult előtte, és őszintén bevallott mindent. Ő megnyugtatta: „Leányom, hited meggyógyított. Menj békével, és maradj egészséges!” Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójának házából jöttek és közölték: „Meghalt a lányod. Minek fárasztanád tovább a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, csak higgy!” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek nem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy sírást-rívást, sok siratót, jajgatót találtak ott. Bement, s így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, mit sírtok? A kislány nem halt meg, csak alszik.” Erre kinevették. Ő azonban mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement abba a helyiségbe, ahol a kislány feküdt. Megfogta a kislány kezét, s így szólt hozzá: „Talita kum”, ami annyit jelent: „Kislány, parancsolom, kelj föl!” A kislány fölkelt, és elkezdett járkálni. Tizenkét éves lehetett. A nagy csodálkozástól azt se tudták, hová legyenek. De ő szigorúan meghagyta nekik, hogy senki se tudjon a dologról, aztán még figyelmeztette őket, hogy azonnal adjanak a kislánynak enni.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Két eseményt kapcsol itt össze Márk, egyiket, a vérfolyásos asszony történetét beleilleszti a másikba, Jairus lánya meggyógyításának elbeszélésébe. Megragadó mindkét történet, szélsőséges esetekről szólnak. Az asszonynak fájdalommal, kétségbeeséssel járó betegsége volt, mely gyógyíthatatlannak tűnt, és tisztátalanként kirekesztette őt a közösségből. Jairus leánya, mire Jézus odaérkezik, meghal. Mint mindig, Jézus gyöngéd együttérzéssel fordul feléjük, és bebizonyítja, hogy az ő hatalma legyőzi a betegséget és a halált.
  • Figyeljük meg, hogy mindkét esetben milyen erős nyomatékot ad Jézus a hitnek. Az asszonynak ezt mondja: „Leányom, hited meggyógyított.” Jairusnak pedig: „Ne félj, csak higgy!”. Hogyan tudod ezt alkalmazni keresztény életedben?

  Párbeszéd

  Mi minden kavarog a gondolataimban, mialatt imádkozom?
  Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek?
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 4. hét hétfő

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  03

  Isten jelenléte

  Jelen lenni azt jelenti, hogy akként jövök, amint vagyok, és megnyílok a másik előtt.
  Abban a pillanatban, amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem.
  Isten mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra,
  mint a legjobb barátom.
  Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

  Szabadság

  Isten kegyelméből szabadságra születtem.
  Szabadon örülhetek mindannak a szépnek és jónak, amit nekem teremtett.
  Uram, add, hogy a Te terved szerint éljek, teljes bizalommal szerető gondoskodásodban.

  Szerető figyelmesség

  Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem elmúlt napi érzéseimet, a hegyeket, a völgyeket és a talajszintet. Látom-e, hol volt jelen az Úr?

  Isten igéje

  Mark 5:1-20

  Unpublished

  Átértek a tó túlsó partjára, a gadaraiak vidékére. Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele. A sírboltokban lakott, és még lánccal sem tudták fogva tartani. Már sokszor megbilincselték és láncra verték, de széttépte a láncokat, összetörte a bilincseket. Senkinek sem sikerült megfékeznie. Éjjel-nappal állandóan sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel ütötte-verte magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott hozzá, a földre vetette magát előtte, és hangosan kiabált: „Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Mert ráparancsolt: „Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!” Meg is kérdezte: „Mi a neved?” „Légiónak hívnak – válaszolta –, mert sokan vagyunk.” Egyúttal nagyon kérte, ne zavarja el őket erről a vidékről. Ott legelészett a hegyoldalon egy nagy sertéskonda. „Küldj a sertésekbe – kérték –, hadd szálljuk meg azokat.” Megengedte nekik. Erre a tisztátalan lelkek kimentek (az emberből), és megszállták a sertéseket. Erre a mintegy kétezer sertésből álló konda a meredekről a tóba rohant, s vízbe fulladt. A kanászok elfutottak, s elvitték a hírt a városba és a tanyákra. Az emberek jöttek, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy akit azelőtt egy légió tartott megszállva, most ott ül felöltözve, eszének birtokában. Erre megijedtek. A szemtanúk elbeszélték nekik, mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Arra kérték, hagyja el határukat. Amikor beszállt a bárkába, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Nem engedte meg neki. „Menj haza a tieidhez – mondta neki –, s beszéld el, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, hogyan könyörült meg rajtad.” Az el is ment, és Dekapoliszban mindenütt híresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Mindenki csodálkozott.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Drámai jelenet ez az ördögűzés: egymásnak feszül a démon, aki gyötri a megszállott embert, és a higgadt jézusi erő. A démon felismeri Jézus felsőbbségét és hatalmát, és engedelmeskedik felszólításának, hogy hagyja el az embert.
  • Uram, mikor rettegek a gonosz erőktől másokban vagy magamban, jusson eszembe, hogy te felvetted a harcot a démonokkal, és legyőzted őket. Benned olyan Szabadítóm van, akivel szemben nincs ereje az ördögnek.
  • A meggyógyított ember szeretett volna Jézussal menni, de Jézus kérésére otthon maradt, hogy hirdesse az örömhírt. Velünk is Jézus kezdeményezi az együttműködést, a partnerséget. Tanítványok vagyunk, akik várják, hogy mesterük megmondja, mit csináljanak, hova menjenek szolgálatra. Ima közben megérezhetjük hívását, hogy részt vegyünk tevékenységében. Minden napra szóló hivatásunk, hogy hirdessük Jézus evangéliumát szóval és tettel, életvitelünkkel, ott és azoknak, akik környezetünkhöz tartoznak. Hivatásunk, mint a démontól megszabadított emberé, hogy hirdessük az Urat barátainknak, hogy megosszuk a hozzánk közel állókkal, miként tapasztaljuk meg Urunk Jézus működését az életünkben.

  Párbeszéd

  Az Írás istene a Szentírás szavain keresztül jön el hozzánk.
  A Szentlélek világítsa meg elmémet és szívemet, hogy válaszoljak az evangélium tanítására.
  Hogy úgy szeressem a szomszédomat, mint saját magamat..
  Hogy figyeljek minden testvéremre Krisztusban.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédUrunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  02

  Isten jelenléte

  Jelen lenni azt jelenti, hogy akként jövök, amint vagyok, és megnyílok a másik előtt.
  Abban a pillanatban, amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem.
  Isten mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra,
  mint a legjobb barátom.
  Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

  Szabadság

  Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit?
  Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni?
  Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat,
  és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

  Szerető figyelmesség

  Életem mely területein érzek reményt, biztatást, növekedést? Visszanézve az elmúlt hónapokra, észrevehetem, milyen tevékenység vagy alkalom hozott bő termést. Ha látok ilyen területeket, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rájuk, több figyelmet szentelek nekik. 

  Isten igéje

  Lk 2, 22-40

  Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.
  És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
  Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. 
  Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
  Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mikor Jézust bemutatják a templomban, József és Mária a "szegények áldozatát" ajánlja fel: két galambfiókát. A gazdagabbak bárányt áldoztak. A kis család találkozott Simeonnal, a messiásvárók közül való zsidó férfival, aki imádságos lélekkel és csendes éberségben várakozott, hogy Isten eljöjjön népéhez. Nem diadalmas hadvezérre várt. Imámban csatlakozom Máriához, és hallgatom Simeon kedves és mélyértelmű üzenetét.
  • A modern elme számára furcsa fogalom a "megtisztulás". Az izraelita gondolkodás szerint bizonyos profán és szent dolgok, mint például a szülés, titokzatos tulajdonságokkal bírnak, és ezt kisugározzák mindenkire, aki kapcsolatba kerül velük, ezzel elkülönítve őket a közönséges emberektől. "Meg kellett tisztulniuk", hogy visszatérhessenek hétköznapi világukba, mindennapi tevékenységeikhez. Habár ez a mentalitás primitív hozzáállást tükröz, a tisztulást körülvevő szabályok elhatárolták az izraelitákat a környező népektől, és erősítették önazonosságukat.
  • Elmélkedem a bemutatás történetéről, és hagyom, hogy Isten szóljon hozzám, főként Simeon szavain keresztül.

  Párbeszéd

  A te saját szavaid tanítottak meg imádkozni, Uram. A csodálatos Miatyánkban minden benne van, amit mondani szeretnék.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 3. hét szombat

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  01

  Isten jelenléte

  Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram.
  Mikor Feléd fordítom gondolataimat,
  békére lelek, és jól érzem magam.

  Szabadság

  Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit?
  Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni?
  Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat,
  és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

  Szerető figyelmesség

  Isten szerető jelenlétében legombolyítom képzeletben az elmúlt napot, visszatekintve sorban mindenre. Hálásan begyűjtöm azt, ami jó volt és ragyogó, és odafigyelek az árnyakra, az üzenetre, amit hordoznak, gyógyulást, bátorságot, megbocsátást kérek a feldolgozásukhoz.

  Isten igéje

  Mk 6, 1-6

  Ezután kijött onnan, és elment a saját falujába. A tanítványai követték. Amikor szombat lett, elkezdett a zsinagógában tanítani. Sokan, akik hallgatták, csodálkoztak tanításán, és azt kérdezték: ,,Honnan vette ez mindezt? Milyen bölcsesség az, amely neki adatott? És milyen csodák történnek a keze által? Nem az ács ez, Mária fia, Jakab és József és Júdás és Simon testvére? Nem az ő nővérei vannak itt nálunk?' És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: ,,Nem vetik meg a prófétát, csak a maga hazájában, a rokonságában és a házában.' Nem is tehetett ott egy csodát sem, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk téve. És csodálkozott hitetlenségükön. Ezután bejárta a helységeket a környéken és tanított.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus próféta a saját hazájában, lebecsülik és kigúnyolják. Lehetséges, hogy én is ugyanígy lebecsülök időnként másokat?
  • Előfordulhat, hogy elmegyek egy ünnepségre, amit az egyik családtagom, vagy munkatársam tiszteletére rendeznek. Hirtelen azzal szembesülök, hogy idegenek mennyire szeretik és csodálják az illetőt, jobban, mint azt bármikor képzeltem volna. Én más szemmel látom őt. Lehet, hogy az a tény, hogy ismerem a családját és az eddigi életét, eltakarja előlem azokat az értékeit, amik őt mások szemében annyira értékessé teszik.

  Párbeszéd

  Uram, segíts, hogy minden nap egyre inkább keressem a jelenlétedet.
  Töltsön el az irántad való szeretet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 3. hét péntek

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jan
  31

  Isten jelenléte

  Jelen lenni azt jelenti, hogy akként jövök, amint vagyok, és megnyílok a másik előtt.
  Abban a pillanatban, amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem.
  Isten mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra,
  mint a legjobb barátom.
  Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

  Szabadság

  Kérem a kegyelmet, hogy el tudjam ereszteni
  azt, ami foglalkoztat,
  és nyitott szívvel fogadjam Isten kéréseit.
  Hagyjam, hogy szerető Teremtőm formáljon és vezessen.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy az Úr jelenlétében vagyok. 
  Menedéket találok szerető szívében.
  Ő az erősségem, amikor gyenge vagyok.
  Ő vigasztal szomorúság idején.

  Isten igéje

  Mk 4, 26-34

  Azután ezt mondta: „Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás.”
  Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük? Olyan, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál. De aztán, hogy elvetették, egyre nő, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Akkora ágakat hajt, hogy az égi madarak árnyékában tanyáznak.” Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik a tanítást, hogy megértsék. Példabeszéd nélkül nem tanított. Mikor tanítványaival magukra maradtak, mindent megmagyarázott nekik.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mikor ezt a szót halljuk: csoda, a pillanat csodájára gondolunk. Pedig van lassan létrejövő csoda is: a növekedés csodája. Ez nem egy egyszeri esemény, mely a szemünk előtt zajlik, hanem az idők folyamán lassan megvalósuló történés. És Isten keze rejtve irányítja.
  • Életem "Isten projektje". Engednem kell, hogy szabadon dolgozhasson rajtam. Így leszek "Isten műalkotása".

  Párbeszéd

  Uram, segíts, hogy minden nap egyre inkább keressem a jelenlétedet.
  Töltsön el az irántad való szeretet.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."