17438 ima található a honlapon, összesen 19181 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Medjugorje Szűz Mária üzenetei

  Medjugorje Szűz Mária üzenetei
  Havonta frissül

  Medjugorje Szűz Mária üzenetei

  http://www.medjugorje.hr/hu/

  A SZŰZANYA JELENÉSE MA

  1981. június 24-én 18 óra körül hat fiatal a medjugorjei plébániáról: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković és Milka Pavlović, a Crnica hegyen, melyet Podbrdonak is hívnak fehér tüneményt láttak karjában a gyermekkel. Meglepődtek és megijedtek, ezért nem léptek közelebb hozzá.

  Másnap a napnak ugyanabban az órájában, 1981. június 25-én közülük négyen: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković és Ivan Dragićević erős késztetést éreztek arra, hogy oda menjenek, ahol előző nap látták Azt, akit a Szűzanyaként ismertek fel. Csatlakozott még hozzájuk Marija Pavlović és Jakov Čolo. Így rajzolódott ki a medjugorjei látnokok csoportja. Együtt imádkoztak és beszélgettek a Szűzanyával. Attól a naptól kezdve minden nap megjelent nekik a Szűzanya, akár együtt voltak, akár nem. Milka Pavlović és Ivan Ivanković többé soha nem látták a Szűzanyát.

  Medjugorje Szűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Szep
  02
  Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

  Kedves Gyermekeim,

  Imádkozzatok! Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért - ezt a virágkoszorút, amely anyaként közvetlen kapcsolatban áll a fájdalmaitokkal, szenvedéseitekkel, vágyainkkal és reményeinkkel. 

  Szeretetem apostolai, Fiam kegyelmén és szeretetén keresztül vagyok veletek, és imákat kérek tőletek. A világnak szüksége van imáitokra a lélek megtéréséért. Teljes bizalommal nyissátok meg a szíveteket Fiamnak, és benne felírja szavai összefoglalását - ami a szeretet. Fáradhatatlanul élj a Fiam legszentebb szívével. Gyerekeim, édesanyaként, azt mondom nektek, hogy itt az ideje, hogy letérdeljetek a Fiam előtt, hogy elismerjétek őt Istennek, az életetek középpontjának. Adjatok ajándékokat neki - azt, amit a legjobban szeret -, ami a társaink iránti szeretet, irgalom és a tiszta szív. 

  Szeretetem apostolai, számtalan gyermekem még mindig nem ismeri el a Fiamat Istenüknek; még nem ismerték meg az ő szeretetét. De te, tiszta és nyitott szívből jövő imádkozással, a Fiamnak felajánlott ajándékokkal, még a legkeményebb szíveket is megnyitja. Szeretem apostolai, a szívből hirdetett ima erőssége - a szeretettel teli erős ima - megváltoztatja a világot. Ezért gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Én veletek vagyok. Köszönöm.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Medjugorje Szűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Aug
  02
  Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

   

  Drága gyermekeim, nagy az én Fiam szeretete. Ha megismernétek az Ő szeretetének nagyságát, soha nem hagynátok abba az imádást és a köszönetet. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia a szíve. Az Eucharisztia a hit szíve.  Ő sohasem hagyott el benneteket. Még akkor sem, amikor megpróbáltál elmenni tőle, de Ő nem hagyott el téged. Ezért örül az anyai szívem, amikor azt látom, hogy visszatértek hozzá - szeretettel tele -, amikor látom, hogy a megbékélés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá. Anyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, akkor kihajtatok, mint egy rügy. De az imával és a böjttel gyümölcsé, virággá, a szeretet apostolai lesztek; a világosság hordozói, és szeretettel és bölcsességgel megvilágosítatok minden körülöttetek lévőt. Gyerekeim, anyaként arra kérlek benneteket: imádkozzatok, gondolkodjatok, és elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas és örömteli, ami veletek történik - mindez arra készteti a lelki növekedést, hogy fiam növekedjen bennetek. Gyerekeim, adjátok át magatokat neki, higgyetek benne, bízzatok a szeretetében, hadd vezessen bennetek. Legyen az Eucharisztia az a hely, ami táplálja a lelketeket, és aztán terjesszétek a szeretetet és az igazságot, tegyetek tanúbizonyságot a Fiamról. Köszönöm nektek.

   

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Medjugorje Szűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  02
  Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

  Drága Gyermekeim! Az irgalmas Atya akaratának megfelelően adtam, és még mindig adom nektek, anyai jelenlétem nyilvánvaló jeleit. Gyermekeim, ez egy anyai vágy a lelkek gyógyítására. Ez az a vágy, hogy minden gyermekemnek igazi hite legyen, hogy csodálatos élményeket élhessen át, az én fiam szavaitól - az élet szavai - éltető forrásából merítve.

  Gyermekeim, Fiam szeretete és áldozata révén a hit világosságát hozta a világba, és megmutatta nektek a hit útját. Mert gyermekeim, a hit felmagasztalja a fájdalmat és a szenvedést. A valódi hit érzékenyebbé teszi az imádságot, és az irgalmasság cselekedeteire; párbeszédre, és felajánlásra indít. Azok a gyermekeim, akiknek igaz hitük van, mindentől függetlenül boldogok, mert a mennyei boldogság kezdetét, már a földön megélik. Ezért, gyermekeim, szeretetem apostolai, arra hívlak benneteket, hogy az igaz hit példáját mutassátok, hogy fényt hozzatok ott, ahol sötétség van, hogy a Fiammal éljetek. 

  Gyermekeim, mint anyátok, azt mondom nektek: nem léphettek a hit útjára és nem követhetitek a Fiamat lelkipásztorok nélkül. Imádkozzatok, hogy legyen erejük és szeretetük ahhoz, hogy vezessenek bennetek. Kérlek szüntelenül imádkozzatok érettük. Köszönöm.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Medjugorje Szűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  02
  Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

  Drága gyermekek, csak a tiszta és nyitott szív teszi lehetővé, hogy valóban megismerjétek Fiamat és, hogy mindazok, akik nem ismerik szeretetét, általatok megismerjék. Csak a szeretet által érthetitek meg, hogy a szeretet erősebb a halálnál, mert az igazi szeretet legyőzte a halált és nem létezővé tette azt. Gyermekeim, a megbocsátás a szeretet legmagasztosabb formája. Nektek, szeretetem apostolainak imádkoznotok kell, hogy lélekben erősek legyetek és képesek megérteni és megbocsátani. Ti, szeretetem apostolai a megértéssel és a megbocsátással a szeretet és az irgalom példáját adjátok. A megértés és a megbocsátás olyan ajándék, amelyért imádkozni kell és ápolni azt. A megbocsátással mutatjátok meg, hogy tudtok szeretni. Nézzétek csak gyermekeim, hogy milyen nagy szeretettel, megértéssel, megbocsátással és igazságossággal szeret benneteket a Mennyei Atya, hogy engem, mint szívetek édesanyját  ad nektek. És, íme, itt vagyok veletek, hogy édesanyai áldásommal megáldjalak benneteket, hogy az imára, a böjtre hívjalak titeket, hogy azt mondjam nektek: higgyetek, reméljetek, bocsássatok meg, imádkozzatok pásztoraitokért, és mindenekfelett határtalanul szeressetek. Gyermekeim, kövessetek engem. Az én utam a béke és a szeretet útja, Fiam útja. Ez az az út, amely szívem győzelméhez vezet. Köszönöm nektek.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."