Medjugorje Szűz Mária üzenetei

Medjugorje Szűz Mária üzenetei
Havonta frissül

Medjugorje Szűz Mária üzenetei

http://www.medjugorje.hr/hu/

A SZŰZANYA JELENÉSE MA

1981. június 24-én 18 óra körül hat fiatal a medjugorjei plébániáról: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković és Milka Pavlović, a Crnica hegyen, melyet Podbrdonak is hívnak fehér tüneményt láttak karjában a gyermekkel. Meglepődtek és megijedtek, ezért nem léptek közelebb hozzá.

Másnap a napnak ugyanabban az órájában, 1981. június 25-én közülük négyen: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković és Ivan Dragićević erős késztetést éreztek arra, hogy oda menjenek, ahol előző nap látták Azt, akit a Szűzanyaként ismertek fel. Csatlakozott még hozzájuk Marija Pavlović és Jakov Čolo. Így rajzolódott ki a medjugorjei látnokok csoportja. Együtt imádkoztak és beszélgettek a Szűzanyával. Attól a naptól kezdve minden nap megjelent nekik a Szűzanya, akár együtt voltak, akár nem. Milka Pavlović és Ivan Ivanković többé soha nem látták a Szűzanyát.

MedjugorjeSzűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
02
Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

Drága Gyermekeim. Az én szeretett Fiam mindig imádkozott, és dicsőítette a Mennyei Atyát. Mindig mindent elmondott neki, és bízott az akaratában. Ez az, amit nektek, gyermekeim, szintén meg kell tennetek, mert a Mennyei Atya mindig hallgat gyermekeire. Egy szív a szívben - szeretet, fény és élet.


A Mennyei Atya emberi arcát adja, és ez az arc a Fiam arca. Ti, szeretetem apostolai, mindig fiaim arcát kell viselnetek a szívetekben és a gondolataitokban. Mindig gondolni kell az ő szeretetére és áldozatára. Imádkozni kell, hogy mindig érezze az Ő jelenlétét, mert szeretetem apostolai, ez az út számotokra, hogy segítsetek mindazoknak, akik nem ismerik a Fiamat, és akik még nem ismerik az Ő szeretetét.


Gyerekeim, olvassátok el az evangélium könyvét. Ez mindig valami új, az az, ami megköt benneteket a Fiamhoz, aki azért született, hogy gyermekeimnek elhozza az élet szavait, és mindenkiért feláldozza magát. Szeretetem apostolai, akiket a fiam iránti szeretet hordoz, minden testvéreteknek szeretetet és békét hoznak. Ne ítélj senkit. Szeressetek mindenkit a Fiam iránti szeretetből. Ilyen módon a lelkeddel is törődsz, és ez a legértékesebb, amely valóban hozzád tartozik. Köszönöm.

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

MedjugorjeSzűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

Drága gyermekek!

A Mennyei atya akarata és szeretete által vagyok itt köztetek, hogy édesanyai szeretetemmel segítsek abban, hogy szívetekben növekedjen a hit, hogy valóban megérthessétek a földi élet célját és a mennyei magasztosságát. Gyermekeim, a földi élet út az örökkévalósághoz, az igazsághoz és az élethez – Fiamhoz. Ezen az úton szeretnélek vezetni benneteket. Gyermekeim, ti, akik mindig több szeretetre, igazságra és hitre szomjaztok, tudnotok kell, hogy csak egyetlen forrás van, amelyből ihattok – a Mennyei Atyába vetett bizalom, az Ő szeretetébe vetett bizalom. Adjátok át magatokat teljesen az Ő akaratának és ne féljetek. Meg fogjátok kapni mindazt, ami a legjobb a számotokra, mindazt, ami az örök életre vezet benneteket. Meg fogjátok érteni, hogy az élet célja nem mindig valamit akarni és elvenni, hanem szeretni és adni. Igazi békétek és igazi szeretetetek lesz, szeretetem apostolai lesztek és példátok által azon gyermekeim, akik még nem ismerik Fiamat és az Ő szeretetét vágyni fognak arra, hogy megismerhessék. Gyermekeim, szeretetem apostolai, velem együtt imádjátok Fiamat és szeressétek mindenek felett. Törekedjetek arra, hogy mindig az Ő igazságában éljetek.

Köszönöm nektek.

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

MedjugorjeSzűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
02
Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

Kedves Gyermekeim,

Imádkozzatok! Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért - ezt a virágkoszorút, amely anyaként közvetlen kapcsolatban áll a fájdalmaitokkal, szenvedéseitekkel, vágyainkkal és reményeinkkel. 

Szeretetem apostolai, Fiam kegyelmén és szeretetén keresztül vagyok veletek, és imákat kérek tőletek. A világnak szüksége van imáitokra a lélek megtéréséért. Teljes bizalommal nyissátok meg a szíveteket Fiamnak, és benne felírja szavai összefoglalását - ami a szeretet. Fáradhatatlanul élj a Fiam legszentebb szívével. Gyerekeim, édesanyaként, azt mondom nektek, hogy itt az ideje, hogy letérdeljetek a Fiam előtt, hogy elismerjétek őt Istennek, az életetek középpontjának. Adjatok ajándékokat neki - azt, amit a legjobban szeret -, ami a társaink iránti szeretet, irgalom és a tiszta szív. 

Szeretetem apostolai, számtalan gyermekem még mindig nem ismeri el a Fiamat Istenüknek; még nem ismerték meg az ő szeretetét. De te, tiszta és nyitott szívből jövő imádkozással, a Fiamnak felajánlott ajándékokkal, még a legkeményebb szíveket is megnyitja. Szeretem apostolai, a szívből hirdetett ima erőssége - a szeretettel teli erős ima - megváltoztatja a világot. Ezért gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Én veletek vagyok. Köszönöm.

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

MedjugorjeSzűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
02
Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

 

Drága gyermekeim, nagy az én Fiam szeretete. Ha megismernétek az Ő szeretetének nagyságát, soha nem hagynátok abba az imádást és a köszönetet. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia a szíve. Az Eucharisztia a hit szíve.  Ő sohasem hagyott el benneteket. Még akkor sem, amikor megpróbáltál elmenni tőle, de Ő nem hagyott el téged. Ezért örül az anyai szívem, amikor azt látom, hogy visszatértek hozzá - szeretettel tele -, amikor látom, hogy a megbékélés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá. Anyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, akkor kihajtatok, mint egy rügy. De az imával és a böjttel gyümölcsé, virággá, a szeretet apostolai lesztek; a világosság hordozói, és szeretettel és bölcsességgel megvilágosítatok minden körülöttetek lévőt. Gyerekeim, anyaként arra kérlek benneteket: imádkozzatok, gondolkodjatok, és elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas és örömteli, ami veletek történik - mindez arra készteti a lelki növekedést, hogy fiam növekedjen bennetek. Gyerekeim, adjátok át magatokat neki, higgyetek benne, bízzatok a szeretetében, hadd vezessen bennetek. Legyen az Eucharisztia az a hely, ami táplálja a lelketeket, és aztán terjesszétek a szeretetet és az igazságot, tegyetek tanúbizonyságot a Fiamról. Köszönöm nektek.

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

MedjugorjeSzűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02
Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

Drága Gyermekeim! Az irgalmas Atya akaratának megfelelően adtam, és még mindig adom nektek, anyai jelenlétem nyilvánvaló jeleit. Gyermekeim, ez egy anyai vágy a lelkek gyógyítására. Ez az a vágy, hogy minden gyermekemnek igazi hite legyen, hogy csodálatos élményeket élhessen át, az én fiam szavaitól - az élet szavai - éltető forrásából merítve.

Gyermekeim, Fiam szeretete és áldozata révén a hit világosságát hozta a világba, és megmutatta nektek a hit útját. Mert gyermekeim, a hit felmagasztalja a fájdalmat és a szenvedést. A valódi hit érzékenyebbé teszi az imádságot, és az irgalmasság cselekedeteire; párbeszédre, és felajánlásra indít. Azok a gyermekeim, akiknek igaz hitük van, mindentől függetlenül boldogok, mert a mennyei boldogság kezdetét, már a földön megélik. Ezért, gyermekeim, szeretetem apostolai, arra hívlak benneteket, hogy az igaz hit példáját mutassátok, hogy fényt hozzatok ott, ahol sötétség van, hogy a Fiammal éljetek. 

Gyermekeim, mint anyátok, azt mondom nektek: nem léphettek a hit útjára és nem követhetitek a Fiamat lelkipásztorok nélkül. Imádkozzatok, hogy legyen erejük és szeretetük ahhoz, hogy vezessenek bennetek. Kérlek szüntelenül imádkozzatok érettük. Köszönöm.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

MedjugorjeSzűz MáriaMirjana Soldo által kapott üzenete

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
02
Medjugorje Szűz Mária Mirjana Soldo által kapott üzenete

Drága gyermekek, csak a tiszta és nyitott szív teszi lehetővé, hogy valóban megismerjétek Fiamat és, hogy mindazok, akik nem ismerik szeretetét, általatok megismerjék. Csak a szeretet által érthetitek meg, hogy a szeretet erősebb a halálnál, mert az igazi szeretet legyőzte a halált és nem létezővé tette azt. Gyermekeim, a megbocsátás a szeretet legmagasztosabb formája. Nektek, szeretetem apostolainak imádkoznotok kell, hogy lélekben erősek legyetek és képesek megérteni és megbocsátani. Ti, szeretetem apostolai a megértéssel és a megbocsátással a szeretet és az irgalom példáját adjátok. A megértés és a megbocsátás olyan ajándék, amelyért imádkozni kell és ápolni azt. A megbocsátással mutatjátok meg, hogy tudtok szeretni. Nézzétek csak gyermekeim, hogy milyen nagy szeretettel, megértéssel, megbocsátással és igazságossággal szeret benneteket a Mennyei Atya, hogy engem, mint szívetek édesanyját  ad nektek. És, íme, itt vagyok veletek, hogy édesanyai áldásommal megáldjalak benneteket, hogy az imára, a böjtre hívjalak titeket, hogy azt mondjam nektek: higgyetek, reméljetek, bocsássatok meg, imádkozzatok pásztoraitokért, és mindenekfelett határtalanul szeressetek. Gyermekeim, kövessetek engem. Az én utam a béke és a szeretet útja, Fiam útja. Ez az az út, amely szívem győzelméhez vezet. Köszönöm nektek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."