23544 ima található a honlapon, összesen 31463 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kiss Ulrich naplója

  Kiss Ulrich naplója
  Hetente frissül

  Kiss Ulrich SJ

  Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

  http://ulrichblog.wordpress.com

  Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

  Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 14. vasárnap

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  02
  Kiss Ulrich naplója Évközi 14. vasárnap

  Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsiknek! Igen, Atyám, így tetszett neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én, felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyűMt 11,25-30

  MottóMert az én igám édes

  Meghökkentő ellentmondás, ugye? A szótár szerint ennek a tájszónak a jelentése járom. Mi is jut róla eszünkbe?  „Befogja az igába; igába beletör; igába hajt”: mindez a barmok, a jószág alantas helyzetére utal. Átvitt értelemben még kevésbé rokonszenves a fogalom: annyit jelent, hogy „szolgai engedelmességre, szolgaságra kényszerít; igába tör:  vonakodó embert rendszeres, fegyelmezett munkához, kötelességteljesítéshez szoktat; sőt, emberi közösséget hódolatra kényszerít, leigáz.” Ugye, nem kérünk belőle? Hogyan akar Jézus erre csábítani, nyilvánvalóan önkéntes alapon? Még irritálóbb, hogy azok után hív meg erre, hogy megígéri, hogy felüdít minket.

   

  édes iga

  Mindez érthetőbb lesz, ha visszatekintünk a beszéd előzményére! Megátkozza Korozaint, és Kafarnaumot, működésének színhelyeit, mert nem hittek neki, nem fogadták be őt. A sikertelenségre azonban ez csak első reakció! Azzal folytatja, hogy hálát ad az álbölcsek kirekesztéséért és az együgyűek befogadásáért. Mintha csak maga is épp rádöbbenne az atyai stratégia zsenialitására! Ebből a felismeréséből levezetve, ennek ujjongva hív meg minket az édes igára. Az ige az iga, amely rendeletetésénél fogva édes és könnyű.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 13. vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  27
  Kiss Ulrich naplója Évközi 13. vasárnap

  Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: „Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül. S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom: bizony mondom nektek, nem marad el jutalma.” Mt 10,37-42

  Mottó: nem méltó hozzám.

  Mit is jelent ez?  Az értelmező szótár szerint méltó, az aki, vagy ami „értéke vagy érdeme szerinti jogosan részesül egy bizonyos (előnyös vagy hátrányos) helyzetben, hatásban.” Hátrányos is lehet, például, ha valaki ítéletre vagy büntetésre méltó.  Persze rokonszenvesebb, ha valami vagy valaki dicséretre, vagy kitüntetésre méltó. Érezzük, hogy itt egyfajta arányosság áll fenn, más szóval, az igazságosság logikája érvényesül. A jelző dolgokra éppúgy vonatkozhat, mint személyekre. Végső soron azonban az Úr a forrása: tőle ered és hozzá visz el.

   

  Szolgálatra méltó

  Dávid ezért így énekel: „Az Úrhoz folyamodtam, aki minden dicséretre méltó” (2 Sám 22, 4) Így dicsőíti azt, aki kimentette Dávidot „minden ellensége kezéből” (2 Sám 22, 1).  Kissé meglepő talán, hogy Dávid dicséri Istent, azaz megítéli. De az is igaz, hogy az Úr azoknak „adja a győzelmet, akiket méltónak tart.” (2 Mak 15,21) Az Újszövetségben a katonai szövetségből nagyon is civil szolgálat lesz. A szolgálattal leszünk méltók a jutalomra, és e szolgálat már magában kellő titulus arra, hogy méltók legyünk. Mihez? Nem mihez, hanem Kihez. Jézushoz, ahhoz a Jézushoz, aki nem kardot lenget, hanem megmossa lábunkat. János még méltatlannak tartja magát, hogy akár csak megoldja – ahogy a rabszolga tenné – saruja szíját. Péter is tiltakozik: „Az én lábamat meg nem mosod soha!” (Jn 13, 8) S íme, a drámai fordulat: Jézus türelmesen elmagyarázza, hogy senki sem méltó saját érdemén a szolgálatra, hanem ez a szolgálat teszi őt méltóvá: társsá, közösségének tagjává. A búcsúbeszédben azonban még nagylelkűen kitágítja a méltók körét: egyetlen pohár vízzel is kiérdemelhetjük barátságát, már akkor is, ha a legkisebbet (a látszólag legméltatlanabbat!)  kínáljuk meg, ha ezt Jézusért tesszük. Hogy lehet, hogy bárki nem vágyik erre a jutalomra?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÉvközi 12. vasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  20
  Kiss Ulrich naplója Évközi 12. vasárnap

  Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok ki világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatok számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. Mt 10, 26-33

  MottóHa valaki megvall engem az emberek előtt


  Diszkrét hitvallás

  PC, politikailag korrekt, Jézus-pártinak lenni? Hisz még az sem világos, hogy Jézus vajon jobb vagy baloldali? Vagy, ami végképp elfogadhatatlan, sem ez, sem az? Pedig ma a közmondásos verebek is teljes jogú közvélemény-formálók. Hála a közösségi médiának, ahol mindenki mindent megmondhat…. Mindent azért mindent tán mégse. De mindenképp tiszteletben kell tartani verébségüket. Az európai alkotmányba például, Krisztus megvallása nem fért bele. A görög alkotmány viszont ünnepélyesen megvallja. A bajorok levették az iskolák faláról a keresztet. Szóval, jelenleg még sok variáns létezik. De a polgár is állást foglal. Mondjuk egy kereszttel a nyakában, mint Müller Cecília. Egyesek szerint ez nem haladó, hanem meghaladott. Mint például a köztársaságunk címere. Kereszttel. Igaz, ferde.

  Félelemből teszi, aki teszi? De ha nincs rejtett dolog, akkor az identitás szégyenlős elhallgatása kettősen rossz stratégia: végül úgyis kiderül, és ráadásul lejáratjuk magunkat. Nem leszünk hitelesek, a végén még magunk szemében sem. Szóval, ne bánjuk, hogy a „közösségi” médiában számon tartják kevés hajamat is. Amúgy a számontartást is számon tartják. Sőt, a lélekölők lelkét is. És ez nem fenyegetés, hanem megnyugtató.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaÚRNAPJA

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  11
  Kiss Ulrich naplója ÚRNAPJA

  Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.”Erre vita támadt a zsidók közt: „Hogy adhatja ez a testét eledelül?”Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.” Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógábanJn 6, 51-58

   

  Mottó: Így az is élni fog általam, aki engem eszik

  Az alázat maszkja

  Kell-e arra elékeztetni, hogy mindez a kenyérszaporítás után történik? Sőt, azután, hogy lecsendesítette a vihart. Nemde, érthetetlennek tűnik, hogy ezek után még kételkednek, arra hivatkozva, hogy ismerik családját. Honnan veszi a bátorságot, hogy kijelentse, ő a mennyből alászállt kenyér? Mert azt jól értették, hogy akkor Jézus nagyobb Mózesnél, akire nemzeti büszkeségüket és elhivatottságuk tudatát építették. Nem akartak új forrásból új azonosságot, „jó nekünk a régi”… alapon. Jézus ezért beszédében arra emlékezettei őket, hogy a manna nem Mózestől, hanem atyjától, az Atyától jön. S ráadásul a manna isteni származása dacára romlandó táplálék. Nem akartok romolhatatlant? – kérdi. S mi? Naponta táplálkozunk, azaz táplálkozhatunk az örök ételtől, mely örök életet ad. Nemde, mégis zúgolódunk? Talán túl könnyű és iszonyúan kényelmes a megoldás? Nem építi egónkat? Csak el kell fogadni – hisz ez a hit. De a hit alázatot feltételez. Annak elismerését, hogy a túl egyszerűt nehéz elfogadni, hisz nem tőlünk van, nem a mi érdemünk.

  Lehet, hogy mindig is maszkot hordtunk, csak nem láthatót? És félre kellene húznunk ezt a maszkot, tehetetlenségünk jelképét, hogy „áldozhassunk”, kifejezve kiszolgáltatottságunkat?

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaSzentháromság vasárnapja

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  04
  Kiss Ulrich naplója Szentháromság vasárnapja

  Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz benne, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” Jn 3, 16-18

  Mottó: El ne vesszen

  Elveszhet egyáltalán az életünk? Genki Kawamura szerint, „ahhoz, hogy megkapj valamit, egy másik dolgot el kell veszítened… az emberek semmit sem akarnak elveszíteni, amikor kapnak.” Az élet Kawamura szerint amolyan adok-veszek, egyfajta cserebere lenne. Tételezzük fel egy pillanatig, hogy Kawamurának igaza van. Az ő ördöge ilyesfajta “üzletet” kínál. No nem örök életet, csak egy napot. Egy napot egy dologért. Ami fontos neked! Mondjuk, odaadnád a pandákat egy napért, amennyivel meghosszabbíthatjuk a civilizációnkat?

  Két kérdés: Mire vágysz őrülten, amit nem lehet megvenni? A piac prófétái szerint minden megvásárolható, csak meg kell adni az árát. Tegyük félre a pénz hipotézist, ami vagy van, vagy nincs. Tegyük fel, hogy a pénzt eltörlik. Egyszer és mindenkorra. Akkor, ha valamire vágysz, cserélgetned kell, mint egykor, a feketepiacon a háború után. Mit nem adtak ott egy doboz amerikai cigarettáért! Egy Steinway zongorát egy zsák krumpliért. Egy bundát egy pár almáért. De mit adnál az életedért? Elvileg mindent, de mi az a „minden”?

   

  Eltűnt. Végleg?

  Amit meg akarunk kapni, az az örök élet. És most jön a döbbenetes ajánlat: ezt ingyen kapjuk. Valójában persze más fizette ki helyettünk. A Más az Isten Fia, mondja János. De álljunk meg egy percre! Mit adunk – ha egyszer fizetni nem tudunk, és nem is kell – cserébe? Azért valahogy el kell menni az ajándékért, vagy valahogy át kell venni … Az Isten Fia nem fogja ránk tukmálni, ugye? Nos, valamit mégis kell adni: hitet. Igaz, azt is tőle kaptuk. És itt nem lehet, nincs mit veszíteni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplója TeherPünkösdvasárnap

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  28
  Kiss Ulrich naplója Teher Pünkösdvasárnap

  Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Jn 20, 19-23

  Mottó: Békesség nektek! – Érdemes és hasznos megismételni! Azon az eső húsvéton csak a tanítványok szívében volt békétlenség, meg talán némely főpapéban, akit a várható politikai bonyodalmak aggasztottak. Ma, járvány alatt és feltehetően még jó ideig utána, az egész világ békétlen. Megtapasztalta sebezhetőségét. Hogy szolidárisak vagyunk, ha nem is lélekben és önként, de ténylegesen és kényszerből.  Elsőnek és mindenekelőtt békére van szükségünk. Csak így tudjuk józanul mérlegelni a jövőt. Ehhez szükségünk lesz a Lélekre. A Lélek kreatív, a Lélek áthidalja a most újra feltárult szakadékokat, a Lélek megadja az oly szükséges békét.

  RABSZOLGASÁG

  Megéltük a Nagypénteket, szinte napról napra várjuk a Feltámadást, de akarjuk-e a pünkösdöt? Hogy egy nyelvet beszéljünk? Hogy a múlt bűneinek aprólékos és pedáns könyvelését eltöröljük, amint az egyéb adósságokat is? Ugye, néhányan bátortalanul kérik a hitelek, a pénzbeli adósságok eltörlést? Úgy érvelnek, hogy csak így kerülhetjük el, hogy évekig, sőt évtizedekig nyögjük az adósságokat. Mert ha nem töröljük el, akkor megbénul a világgazdaság – mondják. De akarjuk-e az erkölcsi adósságok törlését is? Akarunk-e tiszta lappal kezdeni? A legegyszerűbb, ha elsőnek mi magunk tépjük szét az adósságleveleket!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplója A gömbnek hol a vége?Urunk mennybemenetele

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23
  Kiss Ulrich naplója A gömbnek hol a vége? Urunk mennybemenetele

  Abban az időben: a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” Mt 28, 16-20

   

  Nekik hol a Világ vége?

  Mottó: „És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” – Nemde, szokatlanul hangzik ez az ígéret, a búcsú pillanatában? De még nagyobb a látszólagos ellentmondás, ha azt halljuk, hogy Jézus elküldi őket: „menjetek el!” Szétválik útjuk. Az Úr megy atyjához, a tanítványok a “világ végére.” Mindenhova, hisz különben hogyan tennék tanítvánnyá az összes nemzetet? S hogyan akar akkor velük maradni? Mindenütt? A világ végéig? Ami nála mást jelent, mint a tanítványoknak: térben és időben is érvényes állítás! S a világ végtelen!

  És íme, Jézus nem is ígéretet tesz, hiszen nem azt mondja nekik, hogy velük lesz, majd, a jövőben, hanem már velük is van: “én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” Kijelentő mondat ez: Amikor kimondja, már meg is valósul(t) a jövő. A tanítványok, és velük mi is, a mai tanítványok, kezdjük sejteni, hogy miközben mi a történelemben igyekszünk végrehajtani az Ő parancsait, Ő túl van ezen a történelmen, az örök jelenben. Most és mindörökké. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplója Az Igazság lelkeHÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  14
  Kiss Ulrich naplója Az Igazság lelke HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyában vagyok, ti énbennem én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom és megmutatom neki magamat.  Jn 14, 15-21

   

  Vigasztalás

  Mottóveletek marad és bennetek lakik – Rejtélyes ígéret ez. Csodás vigasztalás. Az Atya maga fogja vigasztalni őket? Nem, Jézus az Atyát arra kéri, hogy küldjön nekik, a tanítványoknak, más Vigasztalót. Nem magára gondol, bár azt mondja magáról, hogy visszajön hozzájuk. Az Igazság Lelke? Aki örökre velük marad? Akit ismernek is, bár jelenleg ez teljesen titokzatos és érthetetlen. Jézus feltárja előttük a leendő”munkamegosztást” a Szentháromságban. Várják hát azt a napot, amikor mindez világossá válik. Mennyi a rövid idő? Mit jelent az, hogy „én az atyában vagyok”? De ne csüggedjünk. Mert Jézus megadja a kulcsot e titokzatos jövőhöz: a szeretet az! Nincs más dolgunk, mint szeretni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplója Az Út az ÉletHÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07
  Kiss Ulrich naplója Az Út az Élet HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

  Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek, és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek! Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki se juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.  Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk! Jézus így válaszolt: Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.  Jn 14, 1-12

  iGAZ-ság?

  MottóMár olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem? – a szemrehányás, ugye, fáj? Hisz nem csak Fülöpnek szól, hanem nekünk is. 2000 év után még mindig rejtélyes marad a názáreti Mester. Aki csak egyet kér: hogy higgyünk benne! Ez a legjobb beruházás, amit csak elképzelhetünk!  Én vagyok az út, az igazság és az élet. – mondja a Mester.

  Van, akit leköt az élet. Kit az élet számtalan öröme, kit ugyanazon élet keservei. S mivel beletemetkezik ezekbe, letéved az útról. Van, aki mindenét odaadná az Igazságé! S hányféle igazságért! Csupa nagybetűs Igazságért! Az eszméért. Az eszmék azonban időnként lelepleződnek, mint veszélyes illúziók. Bálványok. Keressük tehát az utat a végső igazsághoz? De, ugye mi is Tamásként valljuk kishitűen: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus válasza teljesen váratlan. Nem azt mondja, én megmutatom nektek! Azt mondja, én vagyok az Út. Ha erre az útra térsz, az élet és az igazság ráadásul adatik.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaHÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30
  Kiss Ulrich naplója HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

  Abban az időben így szólt Jézus: Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak a szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak előle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél.

  Jézus ezért így folytatta: Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Kik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Jn 10, 1-10

   

  Mottó: Én vagyok az ajtó a juhok számára – de ők nem értették meg, hogy miről beszél. S mi értjük? Megszoktuk a pásztor és nyáj asszociációkat, mi vagyunk a nyáj, és néhány kiválasztott a pásztor, akit követnünk kell. A “nyáj” persze felvilágosult körökben inkább ironikus csengésű, és nem bóknak szánják. Mostanában ráadásul új szóval gazdagodott sztárunk: nyájimmunitás. A svédek például, úgy döntöttek, hogy nem követik a világméretű bezárkózást, mert bíznak abban, hogy minél többen fertőződnek meg, annál immunisabb lesz a teljes lakosság. Ezért ők a kávéházaik teraszain ücsörögtek, miközben a világ összehúzta magát az akolban. Nem hagyták magukat kivezetni.

  Nyájimmunitás

  A Wikipédia szerint a „nyájimmunitás, vagy közösségi immunitás olyan immunitás egy fertőző betegséggel szemben, amely úgy jön létre, hogy a népesség egy bizonyos részének beoltása, vagy kigyógyulása védettséget biztosít a beoltatlanok számára is.” A közösségi immunitás persze elegánsabb megjelölés, mint a sértegetés számba menő nyájimmunitás. Valahol arra utal, hogy amint a közösség közvetíti a vészt, úgy a közösség hozhatja a gyógyulást is. Akárhogy is nézem, a fűáramlatú individualizmus megkérdőjelezése.

  Mi a szerepe a pásztornak, és mi az ajtónak? A pásztor vezet. Leader: „előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.” Kinek a hangja ismerős, sőt ismert? Ugye Ferenc pápáé az emlékezetes március 27-i áldás alkalmából ismerős volt? Miért? Mert nevükön szólított 8 milliárd embert. Nem a hivatalos kommünikék emelt hangján, hanem úgy, ahogy a pásztor beszél juhaihoz, mert ismeri őket. A világ „vezetői” irigykedve hallgatták, és ígérgették, hogy ők majd kivezetnek minket. A többséget, ha minden igaz, mínusz a marginális veszteséget. Kik itt és ma az „idegenek”, döntse el mindenki maga. Marad az ajtó rejtélye. Azon kell bemenni, nem lopódzva, hanem emelt fővel. Elől haladva. Csak az vezethet ki minket, aki az ajtón jött be. Az ajtó pedig Krisztus maga.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaHÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  23
  Kiss Ulrich naplója HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

  Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt

  Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három órai járásra) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mit történt ott ezekben a napokban? Ő megkérdezte: Miért, mi történt? Azok azt felelték: A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik az állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták, őt magát azonban, nem látták. Jézus erre így szólt: Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahova tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták, és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak: Ugye, lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak! Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.  Lk 24, 13-35

   

  Mottó: Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt

  Vigasztalanság

  A tanítványok minden bizonnyal olyan lelkiállapotot érezhettek, melyet később Loyolai Szent Ignác vigasztalanságnak nevezett. Jó, ha ismerik a szabályokat, „hogy valamiképp észrevegyük és megismerjük a lelkekben támadt különböző megmozdulásokat: a jókat, hogy elfogadjuk, a rosszakat, hogy elutasítsuk.” (Lgy 313) A lelkek Mestere azt tanította, hogy „vigasztalanságnak nevezem a harmadik szabályban foglaltak teljes ellentétét: a lélek elsötétülését, zavarát, az alacsony és földi dolgok felé való vonzódását, a különféle zaklatásokból és kísértésekből származó nyugtalanságot.” (Lgy 317) Felismerjük ebben a jelenlegi lelkiállapotunk leírását? Elmondhatjuk, hogy lelkünk „egészen restnek, lanyhának, szomorúnak, Teremtőjétől és Urától mintegy elszakadtnak érzi magát?” (Uo.) Erre az esetre a Szent kettős szabályt ad: egyfelől a „vigasztalanság idején sohase változtassunk, hanem szilárdan és állhatatosan maradjunk meg azoknál a feltételeknél, elhatározásoknál, melyeket az ilyen vigasztalanságok megelőző időbe tettünk.” (Uo.) Másfelől arra figyelmeztet, hogy „bár a vigasztalanság idején nem szabad megváltoztatnunk jó feltételeinket, az azonban nagyon hasznos, ha a vigasztalanság elleni küzdelemben mi magunkat változtatjuk meg erőteljesen.” (Ez a hatodik szabály) Erre példát is ad: „azáltal, hogy jobban kitartunk az imádságban, elmélkedésen, gyakran végzünk önvizsgálatot és valamilyen alkalmas módon vezeklünk.” (Lgy 319)

  Nincs időd?

  A jelen válságban szerencsésen erre elég időnk van. Ezt nem „agyonütni” kell, hisz lelkünket ütnénk vele agyon, hanem gyümölcsöztetni. Hallani itt is, ott is, hogy sokfelé épp ez történik. Felhívnak barátok, akikről rég nem hallottam, és spontánul megosztják tapasztalataikat. Más szóval: Útközben megbeszéljük egymás között mindazt, ami történt. A mélyben rejtőző közösségi vágy így felszínre tör(t). Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy, amint Szent Ignác fogalmaz, „aki vigasztalanságban van, arra törekedjék, hogy kitartson a türelemben, ami épp az ellenkezője az őt érő vigasztalanságnak. Gondoljon arra is, hogy hamarosan vigaszban részesül” (Lgy 321).

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Kiss Ulrich naplójaHÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16
  Kiss Ulrich naplója HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

  Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!  Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: Láttuk az Urat. De ő így szólt: Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem! Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, és köszöntötte őket: Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: Nyújtsd ki az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás így válaszolt: Én Uram, én Istenem! Jézus ezt mondta neki: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek! Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.  Jn 20, 19-31

  Képletesen

  Mottó: Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok

  Alkalmazzuk e történet tanúságait a vasárnapokra. Ugye, minden vasárnap a Feltámadás ünnepe? Ugye, minden vasárnap a közösség ünnepe? Amikor együtt vagyunk, mi a tanítványok. Jézus megjelent ugyan egyes személyeknek is, a hagyomány szerint például Péternek, de az emmauszi tanítványok már közösségben voltak, habár vigasztalanságban, és akkor nyertek vigaszt, amikor Jézus is csatlakozott hozzájuk. Ez hát a hiteles találkozás színhelye: a közösség. Nem tudjuk, hogy az első vasárnap Tamás miért hiányzott a közösségből.  De Jézus csak akkor adott küldetést a csapatnak, amikor az együtt volt. Hiánytalanul. ezért kívánsága, hogy ő is tanú lehessen, nem különcködés, hanem jogos vágy. A ma embere nem érintheti meg a történelmi Jézus sebeit, de kezébe veheti a testét magát. most, amikkor üres templomokban kell bemutatni a Feltámadottat, mert a halál fenyegeti a közösséget, lélekben kell imádnunk az Urat, amint a szamariai asszonynak megjósolta. Van, aki, mint Don Guiseppe, az üres padokra kiteszi a hívei beszkennelt képét, így jelezve a közösség jelenlétét. Van, és ez a mi választásunk is, aki odaképzeli őket, és az egységet lélekben valósítja meg, s még a testet, ami a jel, is csak lélekben veheti magához. De a közösség mindig az egyedül hiteles hely, és ahol a Közösség van, ott az Úr is.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."