Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója
Hetente frissül

Kiss Ulrich SJ

Jezsuita szerzetes vagyok menedzser múlttal és újságíró jelennel. Vállalkozók és vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalomkutató.

http://ulrichblog.wordpress.com

Névjegyemen újabban társadalomkutatóként mutatkozom be. Van egy gyűjteményem régi névjegyekből. Voltam én már minden: egyetemista, marketing asszisztens, cégvezető, jezsuita novícius, majd másfél évtizedig egy egyetemi szakkollégium rektora. Kamasz koromban újságíró akartam lenni, Egon Erwin Kish és Richard Katz riportjai voltak a példaképeim. Édesapám azonban meggyőzött, az újságírás link szakma. Így lettem közgazdász. Nem bántam meg, hisz így legalább értek is valamihez. Végül – ez Isten humora – médiaember lettem, tévéműsorok szereplője, interjúalany és végső sorom ez a blog is gyerekkori álmom kései megvalósítása. A tanulság? Soha ne add fel álmaidat!

Ui. Most új névjegyet kell nyomtatnom. Ismét egy szakkollégium rektora vagyok, a JRSZ-é (Jezsuita Roma Szakkollégium). Új álmok születnek. Nem számítottam rá 67 évesen. Isten még sok meglepetést tartogat!

Kiss Ulrichnaplójaévközi 33. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
14
Kiss Ulrich naplója évközi 33. vasárnap

Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni? És mi lesz a jel előtte?” Így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő! – Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket megölnek közületek. Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket. De nem vész el egy hajszál sem fejetekről. Kitartástokkal megmentitek lelketeket. Lk 21,5-19

 

Félelemmentesen

Mottó: Én vagyok. – Istenkáromlás ez a javából. Akik azt állítják, „én vagyok”, nem csak azt mondják, én vagyok a Messiás, mint már korábban sok hamis próféta, hanem, egyenesen Jézusnak mondják magukat, úgy ahogy azt csak maga a Mester merte és tehette. És ezt a hamis azonosulást szolgálja az „Elérkezett az idő” szólás is, hisz ez is Jézus önazonosulása. Csak vele és benne valósul meg az ígéret. A félrevezetést elkerülendő jeleket kapunk, de íme, ezek nem a vég kizárólagos kísérői. Nagy földrengések, és egyéb katasztrófák voltak és lesznek, de csak az üldöztetéssel együtt számítanak jelnek. A lényeg: mindezek alkalmak tanúságtételre. Jézus nem arra buzdít, mint a mindenkori Nostradamus, hogy spekuláljunk a világ és birodalmai sorsán, azok valószínűségén, hanem kizárólag a régi, a megújulást megelőző, végső kudarcát jelzi előre, és félelemmentességre szólít fel. Kitartásra. Hagyjuk hát elmúlni a tüneményeket és jeleket, és az legyen a vigaszunk, ha a Mester miatt gyűlölnek minket. Az jó jelnek számítson!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrichnaplójaévközi 32. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07
Kiss Ulrich naplója évközi 32. vasárnap

A szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére s asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána.  Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.” Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert a feltámadás fiai. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él.”Lk 20, 27-38

 

Kétszemélyes sírkő

Mottó: Végül az asszony is meghalt – Ebben a látszólag irreális történetben ez az egyetlen józan elem. Mindnyájan meghalunk. Ez nem spekuláció kérdése. A feltámadás viszont annak tűnhet. De mivel a test feltámadása a tétel és a tétel, a dolog jóval kacifántosabb, mint a túlélő lélek halhatatlanságának filozofikus tézise. A testiség és a test fennmaradása, szemben a megtapasztalt enyészettel, sok kérdést vet fel. A fizikusoknak is, nem csak a filozófusoknak.  Mert ha a házasságban a férfi és a nő egy test és egy lélek lesz, akkor mi lesz a mai mozaikcsaládokkal? A szadduceusok által kieszelt többférjűség – amely a föld egyes vidékein bevett gyakorlat, sőt, nem egymás után, hanem egyszerre – még talányosabb. Érthető, hogy a derék szadduceusok ezt megoldhatatlan dilemmának tartották, amit a feltámadás tagadása „megoldott”. Jézus azonban a kérdés felvetését minősíti adott formájában értelmetlennek, félreértésnek. A feltámadottak nem nősülnek, és nem is mennek férjhez. tanítja őket. Ami persze a házasság egyoldalú bemutatását, mint pusztán fajfenntartó intézményt is megkérdőjelezi. Isten Fiai előtt még maradnak misztériumok, feltáratlan rejtélyek. Úgy tűnik azonban, hogy Mohamed próféta feltétele, hogy egyformán kell szeretnünk a feleségeket, ami halandónak nem igazán sikerülhet, az Isten országában már nem okoz gondot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrichnaplójaévközi 31. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31
Kiss Ulrich naplója évközi 31. vasárnap

Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt, Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett haladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett, és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg.” Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.” Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” Lk 19,1-10

 

Látod Zakeust?

Mottó: „De a tömeg miatt nem láthatta” – tömegrendezvényeken mit lát az ember? Többnyire csak a tömeget, a többiek hátát. Jó a gyerekeknek, mert őket apjuk vállára veszi. Zakeust persze senki sem segítette, hisz vámosként nem volt és nem lehetett népszerű. Zakeus vágya azonban mindennél erősebb volt. Nem panaszkodott, nem a szerezőket szidta, hanem sebtében f ára mászott. Sportos ember lehetett. Vagy csak meghaladta önmagát? Az új pozíciója szerencsés választásnak bizonyult. Nem csak látta Jézust, hanem Jézus is látta őt. Jutalmul kitartásáért, szívósságáért. A fordulat meglephette őt: Jézus kijelenti, hogy „meg kell szállnia nála”. Mit jelent ez a “kell?” Mert amúgy is esedékes lett volna, hogy megszakítsa a zarándoklatot, és Zakeus jó megoldásnak tűnt? Mert potenciált látott benne apostoli küldetésre? Hisz ha fennmaradt a vendéglátó neve, az arra utal, hogy tartósan csatlakozott Jézushoz. Vagy éppen meg akarta leckéztetni a helybelieket, hogy hagyjanak fel a Zakeus-félék kiközösítésével? Bárhogy is legyen, Zakeus öröme nem ismert határt. Mégis józan maradt. Vagyonának csak a felét osztotta szét. Regénybe illik, mi lett a második rész sorsa. A mindenkori Zakeusoknak azonban szép lecke. Meghívom hát Jézust magamhoz? Vagy a tömeg visszariaszt?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 30. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24
Kiss Ulrich naplója Évközi 30. vasárnap

Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetente, és tizedet adok mindenből, amim van. A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” Lk 18, 9-14

Mint a többi...

Mottó: Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember – Hálát adhatunk magunkért, azért, amik, és akik vagyunk, és amivé Isten tett minket. Persze, csak ha jó az önismeretünk. A történet farizeusa kettősen is melléfogott: magét túlértékelte embertársát megvetette. Mi a nagyobb hiba? Erkölcsileg lealacsonyít, ha másokat lenézünk, de az önhittség, a magunk félreismerése, több kárt okozhat. Elzárja az utat a megtérés, a javulás elől. Aki tökéletesnek véli magát, az nem tud fejlődni. Sőt, fennáll a veszélye annak, hogy visszafejlődik, elkorcsosul. Hogy a megalázás mindig az öndicséretre következne, az nem garantált, legalábbis rövidtávon. „Hochmut kommt vor den Fall.” – A gőg megelőzi a bukást, mondogatta néhai nagyanyám. Ez mindnyájan megtapasztalhattuk már, és sajna, hogy csak utólag döbbenünk rá. Kivéve, ha szokásszerűen, azaz mindig, gyakoroljuk az alázatot, Akkor nem érhet kellemetlen meglepetés.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 29. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
17
Kiss Ulrich naplója Évközi 29. vasárnap

Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott.  Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.”  A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.” Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” Lk 18, 1-8

 

A BÍRÓT MEGVERIK

„A végén még nekem jön és megver.”   – Elég meghökkentő fordulat! A bíró, aki fél egy özvegyasszonytól, eléggé szokatlan jelenség. S nem szidalmaitól fél, attól, hogy majd rossz hírét költi, hanem veréstől. Az eleve kérdés, miért vonakodott igazságot szolgáltatni ez a bíró. Nemde, ez a feladata? Hivatása? Szóval, nem igen példakép. Igaz, Jézus az istenfélő asszonyt állítja elénk példaképnek, nem a vitatható etikájú, lusta és önhitt bírót. Aki ebből kifolyólag igazságtalan. „És a végén még nekem jön és megver.” – ez győzi meg! Végül csak kényelemből szolgáltat igazságot. Persze, mai ésszel fura, hogy az állhatatos imának a kitartó özvegy lett a jelképe. Lukács soha nem restell nőket példaképül állítani. Jézus sem. S mi elfogadjuk a példát? Tanulunk belőle? Jézus mintha kételkedne bennünk. Talál-e hitet a földön? Ez bizony ma is kérdés! Bízunk benne? Jobban, mint minden földi bíróban?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 28. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
10
Kiss Ulrich naplója Évközi 28. vasárnap

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak és jó hangosan kérték: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, és emelt hangon dicsőítette az Istent, s arcra borulva hálát adott neki. Ez szamariai volt. Jézus megkérdezte: „Nem tízen voltak, akik megtisztultak? Hát a kilenc hol maradt? Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított.” Lk 17, 11-19

 

Útközben

Mottó „Útközben megtisztultak.”

– „Útközben” … Elgondolkodtató. Jézus kortársai valamennyien útban voltak a régi Törvény és az új törvény között. A tisztasági parancs és a valós megtisztulás között. Ott a papok Mózes törvényei szerint dokumentálták és szavatolták a meggyógyulást. Nem ők gyógyítottak. A gyógyuláshoz nem kellettek, a társadalmi újra befogadáshoz azonban igen. Jézus ezt tudta. Akarta, hogy az eddig kitaszítottak integrálódhassanak. Mind. Mind kérte a gyógyulást. Mind meg is kapta. Még útközben. Nem kellett hozzá érintés, közelség. Bizalom, tehát hit kellett. Az távolról is működött. Az mind a tízben megvolt. A hála már nem. Az csak az idegenben volt meg. Ő, aki még gyógyultan is kirekesztett maradt hite miatt, megtapasztalta a teljes szabadulást. De azt is, hogy az út végén a papság csak formailag fogadja be majd őt. Mert előírás. Törvény! Jézus azonban maradéktalanul, teljesen. A teljes embert. Ezért fordult vissza a szamaritánus. .

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrichnaplójaévközi 27. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
03
Kiss Ulrich naplója évközi 27. vasárnap

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben – engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja közületek béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént, ülj asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is? S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: Mihaszna szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.” Lk 17, 5-10

 

„Csak kötelességünket teljesítettük. – Jézus példabeszéde az engedelmességről bizonyára meglepő itt és ebben a szövegösszefüggésben! Szolgálni jött és szolgálatra tanította övéit. Erre szép az engedelmességet illusztráló történet. Akkoriban még érthetőbb volt a történet, hisz a szabadok és a szolgák között óriási volt az árok. Ugyan melyik szolga várta volna el, hogy Ura szolgálja ki? Ilyesmi csak az újkor forradalmi idejében vált elképzelhetővé. De mi köze mindennek a hithez?

Mustármag

Hisz a tanítványok azt kérték Uruktól, növelje bennük a hitet!  A két gondolatsor kapcsa az „engedelmesség”. Míg a felszolgáló engedelmessége természetes, addig a szederfa „engedelmessége” érthetetlen. Ma képzavarról beszélnénk. Jézus azonban azt akarja mondani a kishitűeknek, hogy merjenek merészet, akár lehetetlent is kérni. Egyfajta teszt ez. És Jézus nem azért dicséri őket, hogy „nagy a ti hitetetek,” nem hízeleg nekik, hogy mire képesek, hanem azt sulykolja beléjük, hogy még ici-pici hit is csodákat tehet, ha belé, Krisztusba vetették ezt a hitet. S mi lehetne kisebb szemükben, mint a közmondásos mustármag? Ma atomot mondanánk. Egy atomnyi hit is elég egy Big Bang-hez…

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 26. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
26
Kiss Ulrich naplója Évközi 26. vasárnap

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám – emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt az életben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunka, ahol még öt testvérem van. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám azt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közüli támad is fel valaki, annak sem hisznek.” Lk 16,19-31

 

Ők mire emlékeznek?

Mottó: emlékezzél rá – A gazdag is meghalt, és eltemették. – emlékeztet Jézus. A halál demokratikus. Mindenkinek ugyanaz a vég jut. Emlékeink azonban különböznek. Lényegesen. A gazdag ember nevére se emlékszünk. A szegénynek van neve. Isten segített –- ennyit jelent az Eleazár. – Végigfutott Lázár emlékezetében az összes szenvedés, de most már az is csak egy emlék. Már nem a kutyák, hanem Ábrahám vigasztalja, azaz népének egész hagyománya, amelyből életében a gazdagok kizárták.

A gazdag is emlékezik. Még Lázár is eszébe jut, akire sose figyelt, akinek sorsa közömbös volt neki. És természetesnek veszi, hogy ősatyja, Ábrahám, majd gondoskodik róla. Nem Lázárhoz fordul, hanem az előkelő Ősökhöz. Ábrahám azonban kioktatja, hogy most már hiába hivatkozik rájuk A gazdag pedig rájön, hogy bizony az, akinek jól megy sora, valójában az ősi örökséggel sem törődik. Az Írásokkal sem. Mondhatnak, amit akarnak, a gazdag nem hallgat rájuk. Sőt arra se, aki feltámadt. Talán bocsánatot kéne kérnie Lázártól. Őrá talán “odaát” is hallgatnak. Hisz meghallgatták panaszait is, és csak ott hallgatták meg. S nézzünk ki az ablakon, hátha a kapunkban fekszik Lázár.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 25. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
19
Kiss Ulrich naplója Évközi 25. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:

Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával – hangzott a válsz. Fogd adósleveledet. mondta neki , és írj nyolcvanat. Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonéból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Aki kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” Lk 16,1-13

 

Ha értesz valamihez ….

Mottó: Nem maradhatsz tovább intézőm– Mit tegyen, aki máshoz nem ért, csak vagyonkezeléshez? Mi lenne a sok pénzügyi tanácsadóval és befektetési tanácsadóval, ha menesztik őket? Volt egyszer egy (nyugat)német politikus. Egy bajor szabaddemokrata. Évekig volt földművelésügyi miniszter. Amikor pártja kibukott a hatalomból, Josef Ertl sem volt többé miniszter. A Síszövetség elnöke lett.  Ő nyilatkozta menesztése után a tévének, nem tudja, mitévő legyen, mert máshoz nem ért, mint a mezőgazdaság. Egész Németország mulatott és élcelődött ezen. Okos volt-e, a világosság fia? Tegyük fel.

Azért a dicséret, amiben Jézus a korrupt intézőt illeti, meglep. Sokat rágódhatunk sorsán és szerepén. A legtöbb hallgató önkéntelenül a gazdával azonosul, még ha ő nem is lenne olyan nagyvonalú, mint amaz. Pedig az intéző munkakörébe tette belefér, volt hozzá jogosultsága. S nem rendezetlen, hanem rendezett ügyeket adott át a gazdának. Felmentette őt nem egy kellemetlen elszámoltatás alól. Szóval nem ítélném el olyan gyorsan. S ha egyike vagyok az adósoknak, akkor még lelkesedhetnék is a rezsicsökkentés okán. Döntsük tehát el, kinek az oldalán állunk. S gondoljunk arra, a szerepek kicserélhetők. A gazda azonban ugyanaz marad.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss Ulrichnaplója24. hét

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
12
Kiss Ulrich naplója 24. hét

Abban az időben: A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel, és együtt étkezik velük.” Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédjait, és ezt mondja nekik: «Örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat.» Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: «Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.» Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” Lk 15,1-10

 

Ünnep

Mottó: mint kilencvenkilenc igazon – Ha jól meggondoljuk, Jézus nagyon kegyes a hallgatósággal, amikor kilencvenkilenc igazról beszél. Mintha csak 1 % lenne bűnös. Sok rendőrkapitány és szociálpolitikus örülne ennek az aránynak.  Persze más az egyenlet, ha a hallgatók az egy bűnössel azonosulnak, ami teológiailag sokkal ésszerűbb. S ez igaz a mai hallgatóságra. Amikor ilyen-olyan kisebbségekről beszélünk, többnyire a többséghez számítjuk magunkat. Mi vagyunk a törvénytisztelő, jólelkű, tisztességes polgárok, azok pedig…. Jézus nagyon szuggesztíven javasolja, érezzünk együtt a kisebbséggel. Van, aki elkallódott, eltávolodott a többségtől, peremre került. Nagy történelmi kataklizmák idején sokan is lehetnek. A II. Világháború után 850 ezer ember kóborolt Európában, hazát és otthont keresve. Ők voltak a DP. Displaced Persons. Ki ment keresni őket? Legfeljebb a Vörös Kereszt. És nem nagyon ünnepelték, ha valaki megkerült. Jézus gondos gazdája egyetlen egy elveszett juhnak is utánament. Közgazdászok ezt nem értik. Quantité négligeable, elhanyagolható mennyiség egy kartéziánus franciának. Dispensable a pragmatikus britnek. Lecserélhető vagyis felesleges. Jézus azonban ünnepli, amikor megtalál minket. S jó tudni, hogy én vagyok az elveszett juhocska, legalábbis lehetnék! Lukács egy másik példával is megerősíti, hogy Isten országában nem a többség dönt(ő). Ehhez szegénynek kell lenned. Ha nincs semmid, a nagyon-nagyon kevésnek is örülsz. Így lesz igaz, hogy boldogok a szegények!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 23. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
05
Kiss Ulrich naplója Évközi 23. vasárnap

Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: „Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.”  Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet a tanítványom.”  Lk 14,25-33

Toronyépítés

 Mottó: Nem lehet az én tanítványom– Vállalatok, iskolák, boltok és szekták, mind csábítanak: legyél velünk, csatlakozz hozzánk. Minden közösség új tagokat csábítana magához, és ennek fejében ígérnek fűt-fát. Néha persze az apróbetűs lábjegyzetekben elrejtve kellemetlen feltételek is lappanganak. Itt azonban Jézus határozottan az „apróbetűs” feltételekkel kezdi, sőt azokon van a lényeg. Nyilvánvaló, hogy nem a legnagyobb merítés a célja. Úgy is mondhatnánk, nem hálóval halászik, hanem horgászik. Három előfeltétele van annak, hogy Jézust követhessük: először, teljes odaadást követel, minden mégoly szent emberi kapcsot megelőzve. Az Úr előbbre van, mint bárki, beleértve önmagamat. Másodszor vállalni kell a nehézségeket, a szenvedést, Jézus szavaival a keresztet. Jézus nem csábít könnyítésekkel! Harmadszor nem lehet hirtelen szeszélyből nekigyürkőzni, „majd meglátjuk” alapon, Nagyon-nagyon alaposan meg kell fontolnunk, mire vállalkozunk. Az elköteleződés teljes, korlátlan és végleges. Egy nagy cserét ajánl: mindent az egyért: Krisztusért magáért.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kiss UlrichnaplójaÉvközi 22. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
29
Kiss Ulrich naplója Évközi 22. vasárnap

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezet farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: „Add át helyedet neki.” És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: „Barátom, menj följebb.” Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják. Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédjaidat, mert azok is meghívnak, és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.” Lk 14,1.7-14

Mottó: Ekkor a házigazdához fordult.  Már az is meglepő, hogy szombaton vendéget hívhat a farizeus, de a mai történet nem a szabbatról szól, hanem az alázatról és a nagylelkűségről. Meglepő, hogy itt a vendég veszi át a vezetést, és kioktatja vendéglátóját. Jézus az igehirdetést nem korlátozza a zsinagógára, sem a nagy alkalmakra, amikor tömegekhez beszél, hanem szinte minden alkalmat megragad, amikor joggal hiheti, hogy figyelnek rá. Az ünnepi vendégeskedések ilyen alkalmak. Művészek gyakori panasza, hogy ha meghívják őket vendégségbe, elvárják, hogy produkálják magukat, mondjuk, zenéljenek. Aki, mint VIP, elfogad egy „mondén” meghívást, az nem bánja ezt, sőt némelyik ezért is fogadja el a meghívást. Egyfajta PR neki. Nos, Jézus esetében számtalan példa mutatja, hogy nem habozott egy-egy ünnepséget tanítási alkalomnak látni, és rögtönözni. Nem hozott anyagból „készült”, hanem környezetére reagált, mint itt is.  Előbb a magukat előtérbe tolókat feddte meg. A vendéglátó vajon mit gondolt erről? Lehet, hogy egyetértett Jézussal, de ezt ő nem merte volna nyilvánosan bevallani, miközben gyakorolta a tolakodók visszaszorítását.   Elvégre ő tünteti ki a példabeszédben a később érkező előkelőségeket. Mielőtt azonban elbízná magát, megkapja ő is a magáét. Ő, aki Jézust hátsó gondolattal hívta meg, hogy háza tündököljön a közvélemény előtt, most leckéül kapja, hogy önzetlen vendéglátóként, nem a meghívottak hálájára bízza magát, hanem Istenre magára: ő jutalmaz majd. Így a történet mégis happy enddel végződhet …

Mosollyal viszonozzák

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."