21854 ima található a honlapon, összesen 27976 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédPünkösdvasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  31

  Isten jelenléte

  Uram, te nevemen szólítottál.
  Belevéstél tenyeredbe.
  Növeld bennem a bizalmat Irántad, add, hogy soha ne essek kétségbe.

  Szabadság

  Szabadságra teremtettél, Uram.
  Add, hogy Szentlelked irányításával szabadon kövesselek.
  Olts vágyat a szívembe, hogy egyre jobban megismerjelek és megszeresselek.

   

  Szerető figyelmesség

  Most feléd fordítom gondolataimat, Uram.
  Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat.
  Megpihenek és felfrissülök jelenlétedben, Uram.

  Isten igéje

  Jn 20, 19-23

  Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
  Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Most csak maradjak csendben, várjak az Úrra. Vegyem észre, hogy Jézus éppúgy közeledik hozzám, mint valaha a tanítványokhoz, és békét kíván. Hallom, amint mondja: "Békesség Neked!" Figyelem a reakciómat, esetleges ellenállásomat. Azt is, ha be tudom fogadni ajándékát, Isten Lelkét, és imádkozom, hogy ezt az ajándékot ingyen tovább is adhassam másoknak.

  Párbeszéd

  Tudom, Uram, hogy nincs szükség szavakra, amikor feléd fordulok. A szívembe látsz. Ismered vágyaimat, szükségleteimet. Kezedbe helyezem magam.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 7. hete – szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  30

  Isten jelenléte

  Jézusom, ma másként szeretnék Veled lenni.
  Általában kérni szoktam.
  Most meg csak itt vagyok a jelenlétedben.
  Add, hogy szívem válaszoljon Szeretetedre.

  Szabadság

  Félelmeim és elvárásaim magam felé sokszor gátat jelentenek abban, hogy szabad legyek.
  Megszokott, automatikus reakcióim akadályozzák, hogy a fejlődés új lehetőségei után kutassak.
  Nagyobb belső szabadságért imádkozom, és azért, hogy odaforduljak az új kihívások felé forduljak, melyeket Isten nekem szán.

  Szerető figyelmesség

  Szükségünk van rá, hogy néha félretegyük napi teendőinket.
  Tudjuk azt is, hogy testünknek is pihenésre van szüksége.
  Mikor a jelenlétedben állunk, Uram, szívünk és elménk megújul, lelkünk felemelkedik.

  Isten igéje

  Jn 21, 20-25

  Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?”
  Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!”
  Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta: „Nem hal meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?”
  Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága.
  Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • "Úgy hírlik....!" C.S. Lewis egyik történetében valaki kifogásolja a - Krisztust megszemélyesítő - főszereplő magatartását egy másik személlyel szemben. Ezt feleli: "Senkinek nem mondom el más történetét, csak a sajátját!" Ne avatkozzam bele abba, ami mások és Isten között történik!
  • Mit tanulhatok magamról, mikor észreveszem, hogy haszontalan morfondírozásokba kezdtem valaki másnak az életéről vagy cselekedeteiről?

  Párbeszéd

  Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 7. hete – péntek

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  29

  Isten jelenléte

  Ahogy itt ülök, elképzelem, ahogy Isten szeretettel néz engem, és őriz a létben.
  Elidőzöm néhány percig ennél a gondolatnál.

  Szabadság

  A szabadság nagyszerű ajándékát adtad nekem, Uram.
  Add, kérlek, hogy megszabaduljak a rasszizmus és intolerancia minden formájától.
  Tudatosítsd bennem, Uram, hogy a Te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

  Szerető figyelmesség

  Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
  Menedéket keresek szerető szívedben.
  Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
  Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

  Isten igéje

  Jn 21,15-19

  Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
  Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
  Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!
  Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Pétert, hibái ellenére, kiválasztja Jézus, hogy folytassa az ő munkáját másokért végzett alázatos szolgálattal. Jézus rám is azt bízza, hogy szolgáljak. Tisztában vagyok vele? Tudom-e végezni akkor is, ha fájdalommal jár?
  • Milyen választ adnék, ha mint Pétertől, tőlem is megkérdezné Jézus, mennyire szeretem Őt? Tudom-e legalább azt mondani, hogy: "Te tudod, hogy igyekszem szeretni Téged."

  Párbeszéd

  Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 7. hete – csütörtök

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  28

  Isten jelenléte

  Uram, Te mindig vársz rám.
  Bár soha ne lennék túl elfoglalt ahhoz, hogy időt szánjak Rád!

  Szabadság

  „Szabad vagyok."
  Ahogy nézem ezt a két szót, mely itt áll előttem, tiszteletet érzek.
  Felkeltik bennem a szabadság felemelő érzését.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Taníts, hogy felismerjem jelenlétedet másokban.
  Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

  Isten igéje

  Jn 17,20-26

  De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ez Jézus imája követőiért a századokon át. Jézus mindegyikünkért imádkozik. El tudjuk őt képzelni imádkozás közben, ahogy megnevezi apostolait, barátait és mindazokat, akikért imádkozik? Az imádságban mi Istent nevezzük meg. De az imádságban a mi nevünk is benne van, ahogy Jézus kimondja az Atyának. Engedd, hogy kimondja nevedet. Gondolkozz is el azon, vajon miért könyörög, mikor téged említ az Atyának. Maradj csendben, és hagyd, hogy érted szóló imája eltöltse a szívedet.
  • Én is egyike vagyok azoknak, akik az apostolok ránk hagyományozott szavai által hisznek Jézusban. Itt tehát Jézus rólam beszél, értem imádkozik, hogy egy legyek vele és az Atyával.
  • Jézus be akar vonni az életébe, melyet megoszt az Atyával. Azt kérem tőle, hogy segítsen elengednem mindent, ami visszatart attól, hogy elfogadjam nagylelkű meghívását.
  • Jézus bevon az életébe, hogy tanúságot tehessek róla. Elfogadom a táplálékot, melyre lelkemnek szüksége van, és imádságos lélekkel végiggondolom, hogyan tehetnék tanúságot.
  • Jézus azt kéri számunkra, amit ő is keresett: az egységet Istennel. Mialatt hív ebbe a kapcsolatba, átgondolom, mit kell feladnom érte, és kérem a szabadságot, amire ehhez szükségem van.
  • Jézus kéri tanítványait, hogy úgy éljenek, hogy Isten működése megnyilvánuljon rajtuk. Átgondolom, én hogy élek, és megnevezem a területet, ahol segítségre van szükségem.

  Párbeszéd

  Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám.

  Ma válaszolni szeretnék hívásodra.

  Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 7. hete – szerda

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  27

  Isten jelenléte

  Jézusom, eljöttem Hozzád, mert a Te jelenlétedre vágyom.
  Úgy szeretnélek szeretni, ahogyan Te szeretsz engem.
  Bár soha semmi ne választana el Tőled!

  Szabadság

  Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok.

  A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát.

  Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez.
  Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok az életért, ami árad belőlük.
  Találok elvékonyodott vagy megszakadt szálakat - van, amit sajnálok, de dühöt, csalódást is érezhetek.
  Imádkozom a belenyugvás és a megbocsátás ajándékáért.

  Isten igéje

  Jn 17, 11-19

  Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia; így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus szeretete tanítványai iránt nem fakul meg. Örökké megmarad. Kéri az Atyát, hogy vezesse és védelmezze őket. Atyja szerető gondoskodására bíz minket, barátait és társait.
  • A szülők, a gondviselők legszebb éveiket gyermekeik életének, hitének gondozásával töltik. Aztán ahogy a gyermekek felnőtté válnak, fokozatosan elengedik őket,. Jézushoz hasonlóan mi is imádkozunk azokért, akik lassan kinőnek tevékeny gondoskodásunk köréből. Az Atya karjai között biztonságos helyük van.

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 7. hete – kedd

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  26

  Isten jelenléte

  Ahogy itt ülök, elképzelem, ahogy Isten szeretettel néz engem, és őriz a létben.
  Elidőzöm néhány percig ennél a gondolatnál.

  Szabadság

  „Hagyjatok csak egészen egyedül,
  E cellában hol fény sose derül,
  Hol soha senki engem nem szólít,
  Ez arany csend bizton megszabadít."

  (A dachaui koncentrációs tábor egyik rabjának a verse, ford. Bodó Mária)

  Szerető figyelmesség

  „Mindennek megvan a maga helye és ideje" - szoktuk mondani.
  Uram, segíts, hogy mindig vágyódjam arra, hogy a jelenlétedben időzzek. Add, hogy mindig meghalljam hívásodat.

  Isten igéje

  Jn 17, 1-11

  Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
  „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.
  Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
  Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.
  Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők – hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük.
  Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus szavai szíve mélyéről fakadnak. Beszél Isten szeretetéről iránta és az ő szeretetéről az Atya iránt, aki egész lényének szíve, középpontja. Az Atya szeretete elkíséri az utolsó percekig, egészen a keresztig, élete, mindene odaadásáig.
  • „Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.” Egész életünkben azon vagyunk, hogy megismerjük Istent – szavakból, példázatokból, a világból, melyet őrzésünkre bízott. Mégsem mondhatjuk sosem, hogy értjük őt. Szent Ágoston írja: „Az értés a hit jutalma. Ne azon igyekezz hát, hogy megértsd és így hinni tudj, hanem higgy, hogy megértsd.” Emberi voltom küldetése, hogy mindenben és mindennel Istent keressem, és Istenkereső maradjak mindaddig, míg színről-színre látom őt.

  Párbeszéd

  Néha eltűnődöm, mit mondanék Neked, Uram, ha személyesen találkoznánk.
  Talán így szólnék: „Köszönöm, Uram, hogy mindig mellettem voltál.
  Biztosan tudom, hogy voltak idők, mikor a tenyereden hordoztál, Uram.
  Mikor a Te erőd segítségével jutottam keresztül életem sötét szakaszán."

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 7. hete – hétfő

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  25

  Isten jelenléte

  Minél inkább Istenre hagyatkozunk,
  annál inkább érezzük Isten jelenlétét.
  Nap mint nap közelebb vonz
  Isten szerető szíve.

  Szabadság

  Szent Ignác szerint egy vastag, alaktalan fatörzs
  sosem hinné el, hogy csodálatra méltó
  szobor válhatna belőle,
  és sosem adná meg magát a szobrász vésőjének,
  aki a maga zsenialitásával látja benne a mesterművet.
  Isten kegyelmét kérem, hogy hagyjam magam szerető Teremtőm keze által formálódni.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, Te mindig szeretettel voltál a gyermekekhez, mikor a földön közöttünk jártál.
  Taníts meg, hogy gyermeki bizalommal forduljak Feléd.
  Abban a biztos tudatban akarok élni, hogy sohasem hagysz el engem.

  Isten igéje

  Jn 16, 29-33

  Erre a tanítványok megjegyezték: „Most már nyíltan beszélsz, nem képekben. Így világossá vált előttünk, hogy mindent tudsz, s nincs szükséged rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél.” Jézus így felelt: „Most hiszitek? Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus két ajándékot akar ránk hagyni: a békét és a bátorságot. A békét, mely abból a tudatból táplálkozik, hogy Ő mindig velünk lesz. A bátorság pedig abból, hogy tudjuk, ha az evangélium fényében élünk, akkor Isten ereje átragyog emberi gyengeségeinken (2Kor 12, 9).
  • Életem mely területén van most szükség békére és bátorságra?

  Párbeszéd

  A beszéd óriási ajándék.
  Bárcsak kedvesen élnék vele!
  Bárcsak vigyáznék, hogy ne ejtsek ki durva és sebző szavakat, és hogy ne haragból szóljak!

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédUrunk mennybemenetele

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  24

  Isten jelenléte

  "Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten."
  Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt 
  mindenben jelenlétedet keresem,
  mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

  Szabadság

  Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 
  Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.
  Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

  Szerető figyelmesség

  Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez.
  Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok az életért, ami árad belőlük.
  Találok elvékonyodott vagy megszakadt szálakat - van, amit sajnálok, de dühöt, csalódást is érezhetek.
  Imádkozom a belenyugvás és a megbocsátás ajándékáért.

  Isten igéje

  Mt 28,16-20

  A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ezek Jézus utolsó szavai, utolsó megbízásai. A tizenegy szegény halász, akik még nem jutottak túl a keresztrefeszítés sokkhatásán, döbbenten hallgatja. „Tegyetek tanítványokká minden nemzetet” – mikor pusztán egy nyelven beszélnek, és csak a halászathoz értenek! De nekifogtak, először helyben, Jeruzsálemben. Ha Xavéri Ferenc, ez a világjáró misszionárius élne, itt kezdené, helyben, az interneten, és úgy használná a Szent Teret, mint mi: számtalan nyelven eljuttatná az üzenetet az emberekhez. Az Úr velünk van most is, mint ahogy a tanítványoknak ígérte – másként hogyan magyarázhatnánk, hogy jelenleg mintegy 1,8 milliárd ember vallja magát kereszténynek a földön?
  • Uram, te velem vagy, mikor rólad beszélek másoknak. Adj bátorságot ehhez a feladathoz.
  • Voltak a tanítványok között, akik kételkedtek, de Jézus mégis mindnyájukhoz szól. Ő ismeri tétovázásomat, gyengeségemet, és küld mégis.
  • Megállok Jézus szavainál: „veletek vagyok mindig” – és hagyom, hogy megérintsék szívemet, megtelepedjenek benne. Mit jelent most nekem ez a mondat?

  Párbeszéd

  Észrevettem-e, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom?
  Kihívásnak érzem? Megnyugtat? Vagy dühös lettem?
  Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem,
  elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 6. hete – szombat

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  23

  Isten jelenléte

  Uram, most, hogy idejöttem hozzád,
  töltsd fel szívemet és egész lényemet
  jelenléted csodájával.

  Szabadság

  A szabadság nagyszerű ajándékát adtad nekem, Uram.
  Add, kérlek, hogy megszabaduljak a rasszizmus és intolerancia minden formájától.
  Tudatosítsd bennem, Uram, hogy a Te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

  Szerető figyelmesség

  Milyennek látom ma magam?
  Hogy állok Istennel? Másokkal?
  Van valami, amiért hálás lehetek? Köszönjem meg.
  Bánok valamit? Kérjek bocsánatot.

  Isten igéje

  Jn 16, 23-28

  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!
  Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.
  Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem.
  Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus nevében kérni más, mintha valamit saját nevünkben kérünk. Be kell vonnunk őt döntéseinkbe, és meg kell próbálnunk úgy látni a dolgokat, mint ő. Ha ezt tesszük, akkor túllépünk önmagunkon, és megnyílunk Isten számára. Nem biztos, hogy Isten pont azt adja, amit kérünk, de soha nem ad kevesebbet, mint amire szükségünk van.
  • Jézus egyszerűen beszél arról, hogy az Atyától jött a világba, és a világot elhagyva az Atyához tér vissza. Átérzem-e, hogy az Atya szeretettel elkísér egész életemben, ugyanúgy, mint majd a jövendő világban?

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 6. hete – péntek

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  22

  Isten jelenléte

  Uram, ahogy ma megállok előtted,
  töltsd el szívemet és egész lényemet
  jelenléted csodájával.

  Szabadság

  „Szabad vagyok."
  Ahogy nézem ezt a két szót, mely itt áll előttem, tiszteletet érzek.
  Felkeltik bennem a szabadság felemelő érzését.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Uram, Te adtad az éjszakát, hogy pihenhessek.
  Add, hogy ébredésem idején se feledkezzem meg hozzám való jóságodról.
  Úgy irányíts, Uram, utamon, hogy áldásodat másokkal is megoszthassam.

  Isten igéje

  Jn 16, 20-23a

  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul.
  Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra.
  Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek.
  Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus fájdalomról beszél, ami örömre fordul, és azt kéri a tanítványoktól, hogy legyenek türelmesek, ahogy ő is az volt. Nem üres várakozás ez, hanem alkalom arra, hogy növekedjünk a bizalomban, hogy elmélyüljön kapcsolatunk a minket szerető Istennel.

  Párbeszéd

  Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 6. hete csütörtök

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  21

  Isten jelenléte

  Minél inkább Istenre hagyatkozunk,
  annál inkább érezzük Isten jelenlétét.
  Nap mint nap közelebb vonz
  Isten szerető szíve.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Jézusom, eszembe jut szenvedésed a Getszemáne kertben.
  Hányszor válaszoltál kiáltásomra, mikor szenvedésemben Hozzád fordultam!
  Add, hogy mindig segítsek, mikor megkérnek rá.

  Isten igéje

  Jn 16, 16-20

  Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok engem, (mert az Atyához megyek.)”
  Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani ezzel: »Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok engem?« És hogy: »Az Atyához megyek?« Mit jelent az, hogy: »Még egy kis idő?« Nem értjük, mit beszél.”
  Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják. Így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt mondtam: »Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok engem?« Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A „még egy kis idő” kifejezés többször is elhangzik ebben a rövid szakaszban. A „kis idő” jelentheti a három napot, ami Jézus halála és feltámadása között eltelt, de vonatkozhat arra az időre is, ami Jézus első és második eljövetelét elválasztja egymástól: arra az időre, amiben mi élünk, mozgunk és vagyunk. Jézus nem szépíti a valóságot; megmondja, hogy életünkkel együtt jár a fájdalom, a pusztulás, de megígéri azt is, hogy gyászunk reménnyé, szenvedésünk örömre változik.
  • Krisztus előtt hét évszázaddal Habakuk próféta hosszú beszédet intéz Istenhez, amiért megengedte, hogy a rossz győzedelmeskedjen a világon. Isten válaszában közli, hogy időbe telik, amíg Habakuk látomása kibontakozik. „Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik s nem hiúsul meg; ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül” (Hab 2,3). Bárcsak tudnék Habakukkal együtt így válaszolni: „Én azonban örülök az Úrban, ujjongok üdvözítő Istenemben. Az én erőm az Úr, az Isten. A szarvaséhoz teszi hasonlóvá a lábam, felvisz a magasságokba” (Hab 3,18-19).

  Párbeszéd

  Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk.
  Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál.
  Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor válladon vittél.
  Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
  Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédHúsvét 6. hete szerda

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  20

  Isten jelenléte

  Lelkem vágyik jelenlétedre, Uram.
  Mikor Feléd fordítom gondolataimat,
  békére lelek, és jól érzem magam.

  Szabadság

  Add, Uram, kegyelmedet, hogy megszabaduljak világi dolgaink szemetétől.
  Segíts, hogy ne kapjon el a meggazdagodás gépszíja.
  Tartsd szabadon szívemet és elmémet, hogy Téged szolgáljalak és szeresselek.

  Szerető figyelmesség

  Mikor arcomon a nap melegét érzem, tudatosítom, hogy  jelen vagy a világunkban.

  Isten igéje

  Jn 16,12-15

  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
  Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
  Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.“

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus még mindig szól hozzánk: az ima segít növekedni a szeretetben, barátságban, Isten útjainak megértésében. A Lélek támogat minket, közvetíti Isten üzenetét. Segít felismerni, hogy életmódunk megfelel-e annak, amit Isten kér tőlünk, és felfedi, ha nem. Uram, tégy képessé, hogy befogadjam Lelkedet, és hallgassak rá. Emlékeztess, hogy a Lélek a te szavaiddal szól hozzám

  Párbeszéd

  A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek. Hallgatom is a másikat.
  Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is.
  Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz,
  szeretettel rám mosolyog.
  Teljes őszinteséggel mondhatok el Jézusnak mindent, ami bánt, ami gondot okoz.
  Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről.
  Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, 
  átadjam neki magam,
  tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."