Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet Istenért
Napi több frissítés

Somogyi Margit gondolatai

Valami nagyon szépetISTENÉRTMárton Áron püspök atya közbenjárására!

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
05

Erdélyben (nem most) súlyos életveszélyes balesetet szenvedett egy fiatal 26 éves atya. Bevitték a kórházba,és az orvos azt mondta halni hozták be,mert annyira súlyosan megsérült.Majd,Budapestre sikerült elvinni a baleseti sebészetre.Itt ápolták.Plebanosa,aki, bizonyára nagyon szerette a káplán atyát,mindenkit arra kért " csak" Áron püspök atyát kérjék gyógyulásáért.Mint megtudtam nagyon sokan imádkoztak érte, Áron püspök atya közbenjárásat kérve.Isten meghallgatta a sok sok imát,és az atya felgyógyult!!
Most Darvas József atya,minden orvosi leletet , dokumentumot össze gyűjtött,és könyv alakban napló formában ki lesz adva.
Isten,nem minden kérésre ad gyógyulást! Ezt minden hívő ember tudja.De minden kérést meghall! Hallja a segítő kiállítást! Mint ahogy számos esetben történt az evangeliumban. Lázárt nem gyógyítitta meg,pedig a legjobb barátja volt.Vagyis,nem azonnal! Nagyobbat kapott Lázár! Feltamasztotta Jézus!
Isten terve és joga kit gyógyít meg és kit nem. Kérni kell Szentek közbenjárását, vagy jelen esetben Áron püspök atya közbenjárásat! De sohasem olyan hívő magatartással, hogy" én aztán ki tudom imádkozni!" Mert csak Isten mondja ki az utolsó szót!!
Hittel, bizalommal,esedezve kérjük ezt! S még valami! Erre most kifejezetten ügyelni fogok.Sokszor kérnek imát tőlem,de most " csak úgy mondom teszem meg" ha akiért imádkozom velem együtt imádkozik! Mert azt hiszem így helyes!
Most megint tanultam,és nem is keveset.Talan,a sok mindennel együtt ez is a fejemben marad KIEGÉSZÍTÉS!!
Egy csodás ima meghallgatas kell hogy el lehessen indítani a Szent életű püspök atya boldoggá avatását.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépetISTENÉRT

Déli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
04

Isten tenyerén tart,hordoz téged! Megköszönted már?( Ébredéskor jött gondolat..)
Majd elmélkedés.. És mi? Mi hordozzuk Őt? Úgy mint Mária,aki a szeplőtelen fogantatás után útra kel Erzsébethez? Amikor szentáldozáshoz járulunk és Jézust magunkhoz vesszük,mi is Krisztus hordozóvá válunk! Élő tabernákulummá válunk, élő Isten élő Szentség házává.Testünk a Szentlélek temploma! Szavainkkal,tetteinkkel, mennyire tudjuk Őt hordozni, bennünk megtartani? Elmondjuk,terjesszük,dicsekszünk vele?Ki van a mi lelkünkben? Vagy..megáldozunk,elmondjuk imáinkat és kilépve a templomból a világ taposó malmába lépünk.Milyen szép szokást hallottam.Nem nálunk,valahol keleten,ahol össze tett kézzel meghajolva a másik ember felé,azt mondják" Köszöntöm a benned lakó Krisztust!" Nem az embernek szól,nem azt imádják,hanem a benne lakó élő Krisztust!
Hordozzuk Krisztust,mint ahogy egy számomra nagyon tiszteletre méltó lelki testvéremet idézzem" Én egy kis csacsi vagyok,aki Jézust viszem a hátamon..Hordozom!" Eszembe jutott..igen! Jeruzsálemi bevonulásakor Jézus valóban szamár háton vonul be.Dehogy én is lehetek ilyen kis" szamár" erre nem gondoltam.Milyen csodálatos emberekkel hoz össze a jó Isten,és milyen áldás,kegyelem öröm velük beszélgetni!! Építő jellegű, erős hittel megáldott emberek! Istennek legyen hála mindezért!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépetISTENÉRTZakeus

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
03

Mai evangélium egy pici emberről szól.Aki látni szeretné Jézust,és tudta hogy azon az úton fog elhalani,és felmászik egy fára hogy lássa.
Ha nem is beszél vele,de láthassa.Kivancsi volt? Vagy más is volt benne?
Jézus elől nem lehet elbújni! Még egy fa tetején is észre veszi. Mire gondolt Jézus? Megjutalmazom érdeklődését! Zakeus! Gyere le a fáról,mert ma nálad szeretnék lenni! Még szeretnélek ismerni.Beszelgessunk!
Azt a boldogságot! Jézus! Nálam? Komolyan Jézus,te tényleg meg akarsz ismerni? Érdekel az életem? Hat milyen boldog lehetett Zakeus!! Megváltozott az élete egy perc alatt.Beköltözött a boldogság! Az öröm! Jézus szavát itta!!

Zakeus,és a Mária Rádió!
Van egy ajándék Jézustol,és ez a Mária Rádió!
Kíváncsi vagy rá,mint Zakeus? Nem kell fára mászni! Csak meg kell keresni a sávot.Interneten,vagy ha szerencsés vagy,helyben is rádión keresztül is hallgathatod.
Kapcsold be! Láthatod Jézust és hallgathatod! Ha megteszed, Jézus téged is megjutalmaz! Othinodba jön! Csodálatos ajándékai által,mely a Mária rádió által közvetít,ugyan olyan boldogságot tapasztalsz,mint Zakeus.
Menj fel a fára! Mária rádió boldogságnak "fájára". Örülni fogsz,mert ez a kíváncsiság ,be tölti lelkedet!
Sok erőt ad! Színes változatos lelki örömben lesz részed!
Hallgattad már? Autóban? Otthon? Tudsz róla?
Légy rá kíváncsi! Nagyon tudom ajánlani!
Én boldog vagyok!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépetISTENÉRTAmikor nem írok

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
02

Oka,lehet lelki szárazság,vagy éppen töltekezés..olvasás,Szentírást,lelki olvasmányok..tanítások..
Papjaink minden hónapban mennek rekollekcióra,lelkigyakorlatra.Aki csak ad,egyszer elfogy amit ad.Lelki értelemben is ki lehet üresedni.Mint egy duracel elem,lemerül az ember,új elemet kell venni,vagy újra tölteni azt.Lelki értelemben is kell töltekezni.
Lelki szárazság idején is,és egyébként is,nagyon szép a Szentírásban zsoltárok könyve.Magány idején mennyire sok vigaszt ad! Jeremiás! amikor kilátástalanság,magára hagyottság uralkodik el rajtunk...Illés próféta! Amikor úgy mindenki és minden elég...És amikor öröm van? Mária Magnifikátját,újra és újra elénekelni.."Dicsérlek Uram! Áldott legyen most és mindörökké!"
Aki pedig eltévedt,vagy nem tudja merre menjen?Saul Pállá válásában,Tékozló fiú történetét olvasva,rá érezni,mennyire várja tékozló fiát a mi édes Mennyei Atyánk.
Bukdácsoló Jézust megtagadó emberek is vannak.Péter is háromszor mondta,esküdte,nem is ismeri Jézust,de rájött,hogy mekkorát hazudott,hogy Jézus mindig segítette,és Ő képes volt elárulni.Elárultad?Vagy éppen "eleged van"belőle?Nehéz ez a prófétai sors?a Mester követése?Jézus azt mondja"Atyám!bocsáss meg neki!"hiszen nincs is tudatában mekkora hibát követett el.Jézus mint egy védő ügyvéd,szól mellettünk az Ő Mennyei Atyjánál.Beszél,kéri,bocsásson meg nekünk!
Minden alkalom rejt valamit.Legyen öröm, bánat,betegség,kín harc,meg nem értés,lelki szárazság,kiüresedés.Fontos hogy felvegyük a Szentírást,hallgassunk lélek építő szentbeszédeket,ami által lelkünk újra"töltődik"Lelki zarándoklatok,mind a mi épülésünkre kerül(het) az utunkba.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Valami nagyon szépetISTENÉRTLEGSZENTEBB MEGVÁLTÓ

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01

Minden templomnak van titulusa.Egy Szent,egy esemény...
Templom építés során,kigondolják a templom építtetők szeretnének templomot,és mi is legyen a templom védőszentje,a címe,vagy a titulusa,ahogy így is mondjuk.
Nagyon sok minden kell,egy templom megépítéséhez.Manapság pld.sok pénz.Régen,hogyan mehetett?Honnét lehetett,például carrarai márvány,a templom építéséhez,egyáltalán kikeresni,hogy az hol található,NEM VOLT GOGL?!Nem volt internet,nem volt ekkora reklám!Akkor hogyan?Honnét került mégis oda?Azok a csodálatos fa,és arany dolgok,a festmények,cof stílus,barokk oltár,márvány..Azok a mesterek!!!
És a felszentelés! Van egy templom(nem tudom több is-e)amely a LEGSZENTEBB MEGVÁLTÓ titulusát viseli.
Annak idején élt egy asszony.Köcski Sándor unokahúga. Örökölte a birtokát,kb 1325 ben.Ez a drága jó asszony kolostort alapított,Ágostonrendi karinges szerzeteseket hozatott.Ennek volt a neve:A LEGSZENTEBB MEGVÁLTÓRÓL ELNEVEZETT ÁGOSTONRENDI KARINGES SZERZETESEK.Lett prépostság,és perjelség.Tehát e templom titulusa,e nagyon ritka nevet viseli ennek okán.
Soha nem hallottam hol volt az Ő rezidenciája! De neve mindörökké beíródott a történelembe.
Áldott asszony,és Szent asszony volt Ő is!
Éjjel erre gondoltam,és ezen töprengtem..Ő is Szent! Híressé és virágzóvá tett egy kicsi települést.Volt itt sós tó,amit Sóstókának hivtak.A Sárvári fürdő..lehetett volna ott,itt is.Vásárok voltak,és ezek a 13.14 század utáni időkben.
Ki volt ez a Szent asszony?Magyar Pálné,Gersei Margit.
Nagyon sokat tett!Legyen áldott emléke,és minden tette!!!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."