17320 ima található a honlapon, összesen 18949 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Faustyna Kowalska naplója

  Faustyna Kowalska naplója
  Naponta frissül

  Faustyna Kowalska naplója

  Faustyna Kowalska naplója

  Faustyna Kowalskanaplója

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  Dél felé (újra) bementem a kápolnába, s újra szíven ütött a kegyelem ereje. Mikor teljesen elmerültem ájtatosságomban, a sátán felkapott egy cserép virágot, s teljes erőből a földhöz vágta. Láttam egész elkeseredését és féltékenységét. A kápolnában nem volt senki, így felemelkedtem az imádságból, összeszedtem a cserepeket, átültettem a virágot. Gyorsan a helyére akartam tenni, mielőtt bejön valaki a kápolnába. De nem sikerült, mert bejött a főnöknő, a sekrestyés nővér és néhány apáca. A főnöknő csodálkozott, mit csinálok az oltárnál, s miért esett le a virág. A sekrestyés nővér nem rejtette el elégedetlenségét. Nem akartam magyarázkodni és bizonygatni ártatlanságomat. Estefelé igen kimerültnek éreztem magam, s nem tudtam megtartani a szent órát. Engedélyt kértem a főnöknőtől, hogy korábban lefekhessem. Hamar elaludtam, de 11 óra körül a sátán megrázta az ágyamat. Azonnal felébredtem, és nyugodtan elkezdtem imádkozni az Őrangyalomhoz. Ekkor megláttam több, tisztítótűzben szenvedő lelket, s köztük sok ördögöt. A lelkek árnyszerűek voltak. Az egyik ördög zaklatni próbált. Macska alakban ráugrott az ágyamra, s a lábamra feküdt. Nehéz volt, mint néhány pud. [Régebbi orosz mérték, kb. 16,38 kg] Egész idő alatt a rózsafüzért imádkoztam. Hajnal felé eltűntek ezek az alakok, s el tudtam aludni. Reggel, midőn a kápolnába mentem, ezt a hangot hallottam: ,,Te hozzám tartozol, és ne félj semmitől, de tudd, gyermekem, hogy a sátán gyűlöl téged; bár ő minden lelket gyűlöl, de irántad egészen rendkívüli gyűlölet ég benne, mert sok lelket elszakítottál uralma alól." (412)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Faustyna Kowalskanaplója

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  10

  A szentmise alatt gyakran látom az Urat lelkemben, érzem az Ő jelenlétét, amely teljesen átjár. Érzem isteni pillantását, sokat beszélek Vele egyetlen szó nélkül, tudom, mi után vágyódik Isteni Szíve, s mindig teljesítem azt, ami legjobban tetszik Neki. Az őrülésig szeretem, s érzem, hogy Isten is szeret engem. Azokban a pillanatokban, mikor Istennel bensőmben találkozom, oly boldognak érzem magam, hogy ezt nem tudom elmondani. Rövid pillanatok ezek, mert a lélek nem bírná hosszabban elviselni őket, el kellene válnia a testtől. Bár ezek a pillanatok igen rövidek, de az erejük, melyből részesül a lélek, nagyon sokáig megmarad. A legkisebb erőfeszítés nélkül is érzem azt a mély áhítatot, mely ilyenkor eltölt, s ez nem csökken, ha emberekkel beszélek, s nem zavar a munkámban. Állandóan érzem az Ő jelenlétét magamban, s érzem, hogy lelkem bármely erőfeszítése nélkül Istennel olyan bensőségesen egyesültem, mint egy vízcsepp a feneketlen óceánnal. Ezen csütörtökön az imádság vége felé kaptam meg ezt a kegyelmet, s rendkívül sokáig tartott – az egész szentmise alatt. Azt hittem, meghalok az örömtől. Az ilyen pillanatokban jobban megismerem Istent és tulajdonságait, de saját magamat, az én nyomorúságomat is, és csodálom Isten nagy leereszkedését ilyen szánalmas lényhez, mint amilyen én vagyok. A szentmise után is Istenbe merülve éreztem magam, s tudatában voltam szívem mélyébe vetett minden pillantásának. (411)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Faustyna Kowalskanaplója

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  04

  Midőn helyet foglaltam az autóban, én is szabad folyást engedtem érzelmeimnek. Sírtam az örömtől én is, mint egy gyermek, s hálaimába merültem, amiért Isten oly sok kegyelemmel árasztotta el a családomat. (403)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Faustyna Kowalskanaplója

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  02

  Ezek az otthoni napok nagy társaság közepette teltek el,mert mindenki látni akart, s váltani velem pár szót. Gyakran 25 személyt is megszámoltam. Kíváncsiak voltak a szentekről szóló történeteimre. Elképzeltem, hogy a házunk valóságos Isten háza, mert minden este itt csak Istenről beszélünk. Ha kimerültem a beszédtől, s már magányra vágytam, este kiszöktem a kertbe, hogy egyedül csak Istennel beszéljek. Sajnos nem sikerült ott maradnom, mert rögtön utánam jött az egyik fivérem vagy nővérem, s behívtak a házba. Újra beszélnem kellett, s eltűrnöm a sok figyelő tekintetet. Végül megkértem fivéreimet, énekeljenek valamit, mivel szép hangjuk volt, ráadásul egyikük hegedült, a másik pedig mandolinon játszott, így egy kis ideig átadhattam magam a belső imának, anélkül, hogy elhagytam volna a társaságot. Sok önlegyőzést jelentett nekem a gyermekek csókolgatása. Az ismerősök elhozták gyermekeiket, s kérték, legalább egy kis időre vegyem fel, s csókoljam meg őket. Nagy kegynek tartották ezt, nekem pedig alkalmat adtak az erények gyakorlására, mivel némely gyermek nagyon piszkos volt, de hogy önmegtagadást gyakoroljak, s ne mutassak undort, az ilyen gyermeket kétszer is megcsókoltam. Egy ismerős gyermekének valami szembaja volt, szemei egészen gennyesek voltak. Az anyja így szólt hozzám: ,,Nővér, vedd fel a karodba egy pillanatra!'' –Természetem undorodott, de nem törődve semmivel karomba vettem, s kétszer megcsókoltam gennyes szemeit. Gyógyulást kértem részére Istentől. Elég sok alkalmam adódott az erények gyakorlására. Mindenkinek meghallgattam panaszait. Hamarosan feltűnt, hogy azért nincs örömteli szív, mert nincs olyan lélek, aki őszintén szeretné Istent. Nem csodálkoztam hát a sok panaszon. Nagyon aggasztott, hogy két nővéremet nem láthattam. Megéreztem, mily nagy veszélyben van a lelkük. Fájdalmasan elszorult a szívem, ha rájuk gondoltam. Midőn egyszer egészen közel éreztem magam Istenhez, bensőségesen kértem az Úr kegyelmét részükre. Az Úr azt válaszolta: ,,Nemcsak a szükséges kegyelmeket adom meg nekik, de különlegeseket is.'' – Megértettem, hogy az Úr közelebb vonja őket magához. Kimondhatatlanul örülök a családunkban uralkodó nagy szeretetnek. (401)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."