Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója
Naponta frissül

Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója

FaustynaKowalskanaplója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Ó, Istenem, egyetlen reményem! Beléd helyeztem minden bizodalmamat, s tudom, nem fogok csalódni. (317)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

FaustynaKowalskanaplója

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
05

-- ,,Részt adok neked az emberi nem megváltásából. Enyhülésem vagy haláltusám percében.'' (310)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

FaustynaKowalskanaplója

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
04

Az ég és föld jelenlétében, az angyalok minden kara, a Szentséges Szûz Mária és minden égi Hatalom elôtt kijelentem a Szentháromság Egy Istennek, hogy ma egyesülve Jézus Krisztussal, a lelkek Megváltójával, önként áldozatul ajánlom fel magam a bûnösök megtéréséért, különösen azokért, akik elvesztették reményüket Isten irgalmában. Ez az áldozat abban áll, hogy tökéletesen alárendelem magamat Isten akaratának, s magamra vállalom a bûnösök lelkében élô összes szenvedést, félelmet és aggodalmat; viszonzásul átengedem nekik lelkem minden vigaszát, melyet az Istennel való érintkezésbôl nyerek. Egyszóval mindent felajánlok értük: a szentmiséket, a Szentáldozásokat, a bûnbánatot, az önmegtagadásokat és imákat. Nem félek a csapásoktól -- az isteni igazságosság büntetéseitôl -- mert egyesültem Jézussal. Ó, Istenem, elégtételt akarok adni Néked ily módon azokért a lelkekért, akik nem bíznak jóságodban. Teljes reménnyel bízom irgalmad tengerében. Uram, Istenem, ki részem vagy örökre, ezt a felajánlást nem saját erômre támaszkodva teszem, hanem Jézus Krisztus érdemeire alapozva. Ezt a felajánlást mindennap meg fogom ismételni azzal az imádsággal, melyet Te magad tanítottál nekem, Jézusom: ,,Ó, Jézus Szívébôl az irgalom forrásaként fakadó Vér és Víz, bízom Benned.'' A Legszentebb Oltáriszentségrôl nevezett Fausztina nôvér Nagycsütörtökön, a szentmise alatt. [1934. Március 29.] (309)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

FaustynaKowalskanaplója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
03

1934. Nagycsütörtök. Jézus ezt mondta: ,,Azt akarom, hogy áldozatul ajánld fel magad a bûnösökért, különösen azokért, akik elvesztették reményüket Isten irgalmában.'' Isten és a lelkek -- A felajánlás aktusa (308)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

FaustynaKowalskanaplója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
02

+ 1934. Nagyböjt idején házunk és kápolnánk felett nagy világosságot és nagy sötétséget pillantottam meg. Láttam e két hatalom harcát. (307)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."