81680 ima található a honlapon, összesen 191960 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter
Napi több frissítés

Ferenc pápa twitter üzenetei

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
24

A vértanúk a legértékesebb ajándék, amelyet Isten az ő Egyházának adhatott, mert bennük valósul meg az a „nagyobb szeretet”, amelyet Jézus a kereszten mutatott nekünk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
23

A #Nagyböjt idején különösen ügyeljünk, hogy bátorító, megnyugtató, erőt adó, vigasztaló, ösztönző szavakat mondjunk a megalázó, elszomorító, bosszantó, lenéző szavak helyett.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
22

Isten által kiválasztottak és szeretettek vagyunk, arra hivatva, hogy úgy éljünk, „ahogy a szentekhez illik.” (Ef 5:3), hogy a jóság, az alázat, a szelídség, a nagylelkűség érzéseibe öltözzünk, és a Lélek gyümölcseit teremjük. #ÁltalánosKihallgatás

 

A nemzetközi közösségnek együtt kell működnie azért, hogy mindenki számára biztosítsa a vízhez és a higiéniához való hozzájutást, hogy a vízhez való jog, amely maga az élethez, a jövőhöz, a reményhez való jog, egyetemesen megvalósuljon. #AVízVilágnapja

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
21

Minden ember szent és sérthetetlen. Ahhoz, hogy egy társadalomnak legyen jövője, ki kell fejlesztenie minden ember méltóságának szívből jövő tiszteletét, függetlenül a helyzetétől.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
20

#SzentJózsef-ben mindnyájan a mindennapokban észrevétlenül jelenlévő, diszkrét és rejtett embert, a nehézségek idején közbenjárót, támaszt és vezetőt találhatunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19

Ma minden apának a legjobbakat kívánjuk! Találjanak Szent Józsefben példaképet, támogatást és vigaszt ahhoz, hogy jól éljék meg apaságukat. #ImádkozzunkEgyütt az apákért!

 

Tegnap #Ecuadorban egy földrengés halálos áldozatokat követelt, sérülteket és jelentős károkat okozott. Közel állok az ecuadori néphez, és biztosítom őket imáimról az elhunytakért és mindazokért, akik szenvednek.

 

Kérjük a kegyelmet, hogy minden nap meglepődjünk Isten ajándékain, és az élet különböző körülményeit, még azokat is, amelyeket a legnehezebb elfogadni, alkalomnak lássuk a jótettre, ahogyan Jézus tette a vak emberrel. #MaiEvangélium (Jn 9:1-41)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18

Integráció nélkül nincs befogadás. Az emberekkel kell lennünk a kezdetektől egészen addig, amíg valóban be nem integrálódnak a társadalmunkba. „A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a közületek való.” (3Móz 19:34)  https://vatican.va/content/france  

 

Bűnösök vagyunk, és olyan szükségünk van irgalomra, mint a levegőre, amit belélegzünk. A megtérésre, a megtisztulásra, az élet megváltoztatására való hajlandóság a bátorság, az erő jele. #Nagyböjt

 

Ez a kiengesztelődés szentsége, és ennek is kell lennie: ünnepi találkozás, amely meggyógyítja a szívet, és békét hagy benne; nem emberi bíróság, amitől félni kell, hanem isteni, vigasztaló ölelés. #24 óra az Úrral

 

Csak a lélekben szegények, üdvösségre szorulók és a kegyelem koldusai jönnek Isten elé érdemek felmutatása, tettetés vagy elbizakodottság nélkül: mivel nincs semmijük, mindent megtalálnak, mert megtalálják az Urat. #24 óra az Úrral

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
15

Együtt érzek #Malawi, Mozambik és Dél-Afrika lakosságával, ahol az elmúlt napokban egy nagyon erős ciklon pusztított. #ImádkozzunkEgyütt a halottakért, a sérültekért és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülőkért. Az Úr támogassa azokat a családokat és közösségeket, amelyeket ez a csapás leginkább megpróbált.

 

Arra vagyunk hivatva, hogy továbbadjuk a keresztény hivatásunk által kapott kincset: ilyen a hivatás dinamikus jellemzője, az élet dinamikus természete.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
14

Ahogy a fát a gyümölcséről ismerjük fel,
úgy a jó cselekedetekkel teli élet is világít,
és Krisztus illatát hozza el a világba.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
13

Köszönöm, hogy velem voltatok imáitokkal.
Kérlek benneteket, tegyétek ezt továbbra is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."