Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter
Napi több frissítés

Ferenc pápa twitter üzenetei

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

A #keresztények egységéért ​​​​​imádságának hetében meg akarjuk tanulni, hogy barátságosabbá váljunk, különösen a keresztények körében, a különféle felekezetű testvéreink között is. A vendéglátás a keresztény közösségek és családok hagyománya.

A hac Hebdomada precis pro Christianorum Unitate velimus discere maiorem hospitalitatem demonstrare, ante omnia inter nos christianos, etiam inter fratres variarum confessionum. Hospitalitas ad traditionem communitatum et familiarum christianarum pertinet.

 

A Biblia az Isten és az emberiség között egy nagy szerelmi történet. A középpontban Jézus áll: akinek története beteljesíti Isten iránti szeretetét és mind az ember iránti szeretetét.

Sacra Scriptura magna est historia amoris inter Deum et humanum genus. In medio stat Iesus: eius historia ad effectum adducit amorem Dei in hominem et eodem tempore historiam amoris hominis in Deum.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Az irigység és a féltékenység olyan mag, amelyből háború fakad. Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy legyen olyan áttetsző szívünk, mint Dávidé, olyan átlátszó szívvel, amely igazságot és békét keres. #OmeliaSantaMarta

Invidia et aemulatio sunt semina quae bellum gignunt. Poscamus a Domino gratiam ut cor perspicuum sicut David habeamus, cor perspicuum quod iustitiam et pacem quaerit.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Ebben az évben szeretném a Kommunikációs Világnap üzenetét a történetmesélés témájának szentelni. Annak érdekében, hogy el ne tévedjünk, szükségünk van a jó történetek igazságára, amit sajátunké kell tennünk, hogy segítsenek rátalálni a gyökereinkre és erőt adnak, hogy együtt haladjunk előre. (Ferenc pápa 54. kommunikációs világnapi üzenete)

Hoc anno Nuntium Diei Mundialis Communicationis socialis argumento narrationis dicare volumus. Ne deerremus, bonarum historiarum veritatem veluti spiritum trahere debemus, quae nos instituant, quae nos iuvent ad radices vimque reperiendas ut una simul procedamus.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Az együttműködés a vendégszeretet gyakorlása, különös tekintettel azokra, akiknek a legsebezhetőbb az élete, jobb emberekké, jobb tanítványokká és egységesebb keresztényekké tesz minket. #GeneralAudience

Una simul cum operamur in hospitalitate exercenda, in illos potissimum quorum vita est debilior, humaniores efficimur, discipuli meliores atque christianus populus coniunctior.

 

Az idén a keresztények egységéért imahetét a vendégszeretet témájának szentelték. #GeneralAudience

Hoc anno precationis Hebdomada pro christianorum unitate hospitalitati agendae dicatur.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Keresztényként, a keresztség kenetét mindannyian az Úr megválasztásával kaptuk, és ez tiszta ajándék. Ma arra kérjük a Szentlelket, hogy hűségesen megtarthassuk ezt az ajándékot. Ez keresztény szentség. #OmeliaSantaMarta

Nos christiani, per Baptisma, omnes per electionem Domini uncti sumus, quod est simplex donum. Rogamus hodie a Spiritu Sancto ut fideliter hoc donum custodire valeamus. Haec est christiana sanctitas.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy ideológiákkal megvédje magát az előrelépéshez. Keresztényként szabadnak kell lennünk, mert bízunk az Úrban, és engedelmeskedünk a szavának. #HomilySantaMarta

Christianus esse non sibi vult per doctrinam abstractam se defendere quo procedatur. Christiani sunt qui liberi sunt, quia fiduciam habent, quia dociles ad verbum Domini sunt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Nézzük meg a #mai Evangéliumot (Jn 1,29-34), Krisztus ikonján gondolkodva, Isten Fiának és bárányának képét, hogy megszabadítson minket a gonosztól. Igen, továbbra is szegény bűnösök vagyunk, de nem rabszolgák, hanem gyermekek, Isten gyermekei!

In #Evangeliohodierno (Io 1, 29-34) sistamus, imaginem Christi quoque, si possumus, contemplantes, Filii Dei, qui factus est Agnus, ut a malo nos liberaret. Ita est, miseri adhuc sumus peccatores, non autem servi, sed filii, filii Dei!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Aki hisz, annak nagy szüksége van Istenre, és alázattal teljes bizalommal átadjuk magunkat neki.

Qui fidem habet Deo indiget, sua in parvitate perquam fidenter Ei se dedit.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Jézus a bénára pillant, és a lényegre tér: "Bocsánatot nyertek bűneid." A fizikai egészség olyan ajándék, amelyet meg kell őriznünk, de az Úr azt tanítja, hogy a szív egészségét, és a lelki egészséget is meg kell őriznünk. #OmeliaSantaMarta

Iesus paralyticum contuitus est et praecipua dixit: “Dimittuntur peccata tua”. Corporis salus donum est custodiendum, sed Dominus docet ut cordis quoque salutem colere debeamus, spiritalem nempe salutem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Az Úr annyira együttérző, hogy osztozik a nehézségeinkben. Gyakran ismételjük ezt az egyszerű imát: Uram, bűnös vagyok, irgalmazz nekem, könyörülj rajtam. #OmeliaSantaMarta

Dominus tantam nobis tribuit miserationem et nostris implicatur quaestionibus. Repetamus saepe hanc simplicem precem: Domine, peccator sum, miserere mei, miserationem ostende mihi.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápatwitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Kérjük a Szentlelket, keltse fel mindannyiunkban a bátor és örömteli evangelizátorok felhívását. #UdienzaGenerale

Renovet in unoquoque nostrum Spiritus Sanctus vocationem animosorum laetorumque Evangelii praeconum.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."