Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
Naponta frissül

Napi Ige és Gondolat

Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

Napi Igeés GondolatSzeretettel feltöltődve

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

 „Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” (1 János 4,11)

Ebben a fejezetben többször elhangzik, hogy Isten szeretet. A szeretetnek mindig kölcsönösnek kell lenni. Isten megelőlegezte ezt a szeretetet, mert ő előbb szeretett minket, elküldte erre a földre értünk a legdrágábbat, az ő Fiát, Jézus Krisztust. Ezt azért tette, hogy példát mutasson nekünk, mi is úgy viselkedjünk, mint ő, szeretettel forduljunk egymáshoz. Ez a legnagyobb dolog a világon, mert mindent legyőz a szeretet, még az ellenséges indulatú embert is. Az az indulat legyen bennünk, ami volt a Jézus Krisztusban. Ez a szeretet gyakorlásának az eredménye. Az ige nem tesz kivételt, hogy kit szeressünk, hanem ez mindenkire vonatkozik: kicsikre-nagyokra, családtagokra, szomszédokra, munkatársakra, gyülekezeti tagokra... és még az ellenségünkre is. Különösen mostanában, amikor olyan sok és nagy ellenséges erő vesz körül bennünket. Egyedül nem tudjuk legyőzni őket, csak Istennel, a krisztusi szeretettel. Nagyon fontos a testvéri szeretet gyakorlása, mert ez köti össze legszorosabban az embereket. Akik szeretetben vannak egymással, azok tudnak együtt gondolkodni, beszélgetni, imádkozni. Ezzel megsokszorozódik a hívő ember lelki ereje, amely csodákra képes. Vegyük komolyan az apostol üzenetét: „Azt a parancsot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.” (21. vers) (Horváth Csaba)

****************************************************

Imádság:

Uram! Te még akkor is szeretsz bennünket, ha mi emberek hátat fordítunk neked. Én már azt mondhatom, hogy szeretlek téged és ennek áldásaiban mások is részesülhetnek. Hadd merítsek naponta szereteted nagyságából! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Aki szeret, az kedveséért viseljen el minden bajt és keservet, és a kellemetlenségek miatt ne szakadjon el tőle.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHamis lélek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.”  (1 János 4,1)

Hogyan és honnan ismerjük meg a hamis lelket? A Bibliából, a Szentírás szorgalmas tanulmányozásával. Először Istennel kell rendezni a kapcsolatainkat. Maga a Szentírás tanít meg arra, hogy ki is tulajdonképpen Isten, mit jelent az életünkre vonatkozóan. Ha tisztában vagyunk Isten fogalmával, ki is ő valóban, hogyan irányítja az életünket, mi a célja velünk, akkor már könnyen felismerjük a hamis próféták tanításait, a hamis lelket, a tévelygés lelkét, az Antikrisztus lelkét. Nekünk mindig Isten tanítását kell szem előtt tartani a Biblia alapján. Ezért kell azt naponta olvasni, hogy mindig új erőt kapjunk a gonosz lélek legyőzésére. A hamisított pénzt úgy tudják kiszűrni a szakértők, ha előbb az igaz, hiteles pénzt áttanulmányozzák. Nekünk Jézus Krisztus a hiteles, mindig rá kell tekinteni: „... amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek nem vallja Jézust, az nem Istentől van.” Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk milyen lelkületű emberre hallgatunk, kinek adunk igazat. Manapság igen sok az idegen tanítás, a félre vezető út: ezek a keleti vallások tanításai, ezotéria, jóga, homeopátia, autogén tréning, horoszkópok, természetgyógyászat, stb. Nagyon kell vigyáznunk, hogy kinek hiszünk, mert igen sokan jönnek Jézus nevében, és még a hívő embereket is megtévesztik. Ezért kell ébereknek lennünk, figyelni az igazi mesterünkre, Jézus Krisztusra. (Horváth Csaba)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Igéd életem zsinórmértéke, ehhez kell igazítanom tetteimet, szavaimat, döntéseimet. Bocsásd meg, amikor nem sikerül. Vezess naponként! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Isten nem azt mondja, hogy ismerjük meg érzéseinket, hanem azt, hogy ismerjük meg az ő Igéjének igazságát, mert végeredményben ez az, ami szabaddá tesz minket. Ahhoz, hogy le tudd küzdeni a depressziót, Isten Igéjét kell tanulmányoznod, és gyakorolnod kell, hogy érzéseidet összhangba hozd azzal, amit az Ige mond.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatJézus parancsolata

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

„Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.” (1János 3,23)

Isten jól ismer bennünket, tudja gondolatainkat is. Nincs előtte rejtett dolog, azt akarja, hogy ismerjük meg az ő Fiát, Jézus Krisztust, és higgyünk benne. Ez a mi javunkra válik, mert ha tisztában vagyunk Jézus tanításaival, és azokat magunkévá is tesszük, már teljesítettük az ő parancsolatát, azaz szeretjük embertársainkat. Hiszen a keresztyénség a szeretet vallása, ebben különbözik minden más világvallástól. A szeretet hiánycikk volt Jézus korában, és ma is az. Ezen fordul meg minden. Ha szeretet nincsen bennem, akkor semmi vagyok, értéktelen mind Isten, mind embertársaim szemében. Ezért nem győzi hangsúlyozni ezt a Szentírás, mert ebben a világban a gyűlölködés vesz körül bennünket. Ha kézbe veszünk egy újságot, ha kinyitjuk a televíziót, ha beleolvasunk az internetes hírforrásokba, akkor mindenütt csak a rossz hírek jönnek, melyek tele vannak szeretetlenséggel. Ezek a források áradnak szét, és lesz belőlük gyűlölet, hamis vád, lopások, gyilkosságok, amelyek megfertőzik az egyén, a család, a társadalom életét. Ezek mind a gonosz hatalmaktól vannak, a sötétség fejedelmétől, aki ordítva szeli át az egész világot, hogy elnyeljen mindenkit. Ez ellen hív harcba Jézus Krisztus a szeretet fegyverével, ez az ő parancsolata, mert csak ezzel lehet győzedelmeskedni a gonoszság felett. Ehhez viszont erős hit kell, amit Isten adhat meg mindenkinek, aki kéri tőle. (Horváth Csaba)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Hadd merítsek szeretetedből, hogy aztán másoknak továbbadhassam. Ámen  

***************************************************************

A nap gondolata:

Hidd el, hogyha a koldusnak fillért adsz szeretettel, jobban esik neki, mintha forintot adsz szeretet nélkül.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatAz Úr harcol értünk

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Ezt mondja nektek az Úr: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené.” (2Krón 20,15) 

Jósáfát, Júda királyát úgy tartja számon a Krónikák könyve, mint aki azt tette, amit jónak lát az Úr. Ezért uralkodása idejét megáldotta Isten. Viszont nem mindig volt hű Istenhez, volt időszak, amikor elbizakodott, szövetséget kötött a gonosz Ahábbal, Izráel királyával. Ennek igen gyászos vége lett a közös háborúskodás során, Jósáfát az utolsó pillanatban menekült meg, mert ijedtében az Úrhoz kiáltott. Ezért a felelőtlen magatartásáért feddést is kapott Jéhú látnoktól, amit el is fogadott. A népét Istenhez térítette, a nép hallgatott rá. Korábbi elhajlásáért Isten nagy próba elé állította: sok nép fogott össze ellene, nagy volt a túlerő, amely emberileg nézve legyőzhetetlen volt. Ekkor Jósáfát ismét Istent hívta segítségül, az egész néppel leborult előtte ezekkel a szavakkal: „Istenünk, büntesd meg őket! Mert tehetetlenek vagyunk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támadt, nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Csak rád tekintünk!” (12. vers) Isten meghallgatta a bűnbánó szavakat, megmentette őket úgy, hogy az ellenségen belül keltett zavart, és azok egymást öldökölték.

Intő példa Jósáfát története a mi nemzetünkre is. Nagyon sok külső ellenség vesz körül bennünket, legyőzhetetlennek számítanak. Csak egy megoldás van: keresztyén hitünket kell megtartani és gyakorolni, az ország vezetőinek kell ebben jó példát mutatni, erősíteni hitünket, hitvallásunkat megtartani, az elkövetett bűnünkre bocsánatot kérni, követni Isten akaratát, és először az ő országát keresni és építeni. Ha ezt a kormányunk megteszi, akkor csodákat fog megélni a magyar nép, mert valóban az Úr harcol értünk, az ellenség között támaszt zűrzavart, és azok egymás ellen támadnak, a keresztyén hitét vállaló nemzet pedig győztesen kerül ki a harcokból. (Horváth Csaba)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Népünk vezetőiért imádkozom, hogy merjenek benned bízva gondolkodni és élni minden időben. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

A várakozás a hit elengedhetetlen része.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatÉljünk Istenhez méltóan

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

...éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, úgy hirdettük nektek Isten evangéliumát... és kérve kértünk titeket: éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.” (1Thessz 2,9.11)

Pál ebben a részben a thesszalonikai gyülekezet alapításáról ír, hogyan növekedtek hitben, hogyan váltak példaképpé mások számára. Elfogadták Pálék tanítását, akikben Isten Szentlelke munkálkodott. Isten ítélte őket alkalmasnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot. Odaadták szívüket-lelküket a gyülekezetnek, még az anyagiak elfogadásával sem terhelték őket, hanem maguk dolgoztak a megélhetőségükért. Ez példa volt számukra, ezért az életvitelük hitelessé tette azt, ami hirdettek. Nem a sajátjukból adtak, hanem merítettek a kiapadhatatlan forrásból, eleven közösségben voltak az Úrral, és az ő fénye ragyogott rajtuk keresztül. Ezért fontos, hogy olyan lelki vezetők álljanak a gyülekezetek élére, akiknek világosságuk van Isten üzenetének megértésére. Így váltak a thesszalonikai gyülekezet tagjai példaképpé az egész térségben, mert először bennük, majd általuk munkálkodott Isten beszéde.

Éljünk mi is Istenhez méltóan, hogy általunk is terjedjen az evangélium abban a környezetben, ahová helyeztettünk. Fontos, hogy merjünk kiállni Isten igazsága mellett, mert sok a téves tanítás, az öndicsőítés, az anyagiasság, a hatalomvágy, az irigység, mások lenézése, a könnyű érvényesülés, és ezekhez hasonló elhajlások. Maradjon a Biblia térkép számunkra, és az iránytű Jézus Krisztus. (Horváth Csaba)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Hadd lehessen példává életem mások számára. Ez a vágyam, de csak akkor valósulhat meg, ha engedem, hogy uralkodj szívemben, életemben. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Aki nem önmagát akarja megvalósítani, hanem végzi Istentől kapott küldetését, az isteni áldásokat tud közvetíteni másoknak. Az ember életének értelme ez a közvetítő szolgálat. Aki Istennel kapcsolatba kerül, annak nem marad üres az élete, hanem tőle kap olyan értékeket, amelyekkel gazdagítani tud másokat. Ennek sokféle változata van. Történik-e ez az én életemben?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 6.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az URat: Ezt mondja az ÚR azokról az igékről, amelyeket hallottál: Mivel megrendültél, és megaláztad magad az ÚR előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak! – így szól az ÚR. Ezért gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba; neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre elhozok! És megvitték a választ a királynak. (2Kir 22,18-20)

Hulda végül Isten kegyelmességéről is bizonyságot tehetett. Elmondhatta azt is, hogy mivel Jósiás megalázkodott, mivel komolyan vette Isten szavát, Isten őt megkíméli a rettenetes ítélettől. Mi Hulda nyomában végső soron egy kegyelmes Istent hirdethetünk. Azt az Istent, aki úgy szerette ezt a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte. De a kegyelmet csak az kaphatja meg, aki előbb belátja bűnös voltát, azt hogy teljességgel rá van szorulva erre az isteni kegyelemre. Hiába nyújtja felénk Isten az Ő kegyelmét, ha mi hitünk karjával nem fogadjuk el azt. Hiába tett meg mindent Isten értünk, hiába áldozta fel a Fiát, ha nekünk ez nem kell.

Hányszor olyan szomorúan látjuk azt, hogy emberek vergődnek, küszködnek különféle bűnökkel, kísértésekkel, Isten tálcán kínálja a megoldást, de ők ezt nem fogadják el, máshol keresik azt, ki se próbálják, hogy vajon nem mond-e igazat Isten? Valami hihetetlen erővel kötözi a bűn az embert. Pedig csak le kellene borulni, be kellene vallani: én vétkeztem, könyörülj rajtam Istenem. Boldog ember az, akiben Isten leleplezi a tehetetlenséget, a büszkeséget, aki alázattal és hittel elfogadja azt, amit Isten kínál. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Kegyelmed gazdagon árad az életembe, segíts, hogy ne legyen hiábavalóvá ez az irányomba. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Senki sem örül annyira Isten kegyelmének, mint az a szegény bűnös, akinek egy ideig várakoznia kellett.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 5.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Hulda így szólt hozzájuk: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket: Ezt mondja az ÚR: Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! (2Kir 22,15-17)

Az, amit Istentől kap, és amit tovább kell, hogy mondjon Hulda, az egyszerűen félelmetes. De kész ezt az ítéletes üzenetet is továbbadni. Ő a teljes igazságot mondja meg, semmit sem hallgat el abból, amit az Úr neki mondott. Nem törődik a következményekkel, kerül, amibe kerül, ő nem tehet mást, mint Isten szavának engedelmeskedni.

Ez kell, hogy jellemezze minden időben az Isten gyermekeit. Mi nem azt kell mondjuk, amit ez a világ szívesen hallana, hanem azt, amit Isten igéje tanít. Nátán is ki meri mondani a királynak: te vagy az az ember!

Hányszor vagyunk mi gyávák, hányszor nem merjük Isten igéjét bizonyos helyzetekben bátran felvállalni. Hányszor féltjük pozíciónkat, népszerűségünket. Hányszor nem merjük néven nevezni a bűnt, amit pedig nagyon jól látunk a környezetünkben. Bárcsak adná nekünk az Úr ezt a prófétai bátorságot, ami ebben az asszonyban volt, hogy merjük Isten szavát, szentségét, igazságát képviselni ebben a világban. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Bátor, rád néző hitet adj nekem, mely azt adja tovább, ami tőled van. Akkor is hadd tegyek így, ha ez nem népszerű, hanem kemény üzenet. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Rajtunk semmi más nem segít, csak Isten szava. Emberi szó semmit nem ér.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 4.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Hulda így szólt hozzájuk: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket: Ezt mondja az ÚR: Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! (2Kir 22,15-17)

Alig érkeznek meg a követek, a küldöttek, Hulda már mondja is az Isten válaszát. Hogyan volt ez lehetséges? Úgy, hogy imádság által szüntelen kapcsolatban volt az Úrral, szüntelen készen állt az Úr beszéde befogadására. Ez az, amire Pál apostol is gondol, amikor arra bíztat minket, hogy szüntelen imádkozzunk. Ez nem jelent mást, mint mindig ezzel a nyitottsággal járni, hogy várom az Úr szavát, hogy az életem legapróbb, legjelentéktelenebbnek látszó dolgaiban is megkérdezem őt.

Láthatjuk ezt Jézus életében is. Minden esemény, minden csoda előtt Ő imádkozott, kereste az Atyjával való bensőséges közösséget. Ez hihetetlen belső nyugalmat és lelki erőt adhat nekünk.          

Hulda megkérdezi az Urat, és az Úr azonnal válaszol neki. Isten meghallgatja és megválaszolja az ő gyermekeinek az imádságát. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Köszönöm a veled való közösség csodáját Uram! Az imádság összeköt veled és ennek áldásai megjelennek életemben. Hálás a szívem ezért is. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Tévedés arra várni, amíg nem lesz semmi gondod, kevesebb gondod lesz, vagy minden gondod megoldódik, hogy majd akkor dicsőítsd az Urat. A dicsőítés az egyik legnagyszerűbb lelki problémamegoldó kulcs, mert ráirányítja figyelmedet Istenre, a problémamegoldóra.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 3.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Hilkijjá főpap, Ahíkám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. (2Kir 22:14)

A prófétanő a város másik részén lakott, de nagyon jól ismerték komolyságát, az igében való jártasságát. Ha az élete világított, ez nem maradhatott elrejtve az emberek előtt.

A te hited és Istennel való közösséged se maradhat elrejtve. Ezt előbb-utóbb meg fogják látni, tapasztalni az emberek, és jönnek hozzád kérdéseikkel, bajaikkal. Isten téged is éppúgy használhat, mint Huldát. Nem csak arra vagy elhívva, hogy világíts, hanem arra is, hogy segítsd embertársaidat, hogy a fénybe állítsd őket. Jézus megmutatta az utat, amikor belépett a sötétségbe, hogy átadja nekünk az élet és a Szentlélek világosságát.      

Jézus, tiszta lényed nézve, lelkünk vágyik az égi fényre.

Jöjj, a szívünket átadjuk néked, töltsön el öröm, mennyei béke. Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj, töltsd be szent, égi fénnyel éltünk.

Szívünk tüzét kérünk, gerjeszd fel,

Hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem,

Küldd Szent Tüzed, mindenhol fény legyen!

 

Bárcsak Krisztus égi fénye, rólunk visszatükröződne!

Hadd látnák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj, töltsd be szent, égi fénnyel éltünk.

Szívünk tüzét kérünk, gerjeszd fel,

Hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem,

Küldd Szent Tüzed, mindenhol fény legyen!

(Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Jézusom! Világítsd meg életemet, hogy fényedet megélhessem és továbbadhassam! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Ha választanod kell, úgy válassz, hogy inkább az egész világ ellenséged legyen, sem hogy megbántsd Jézust. Tehát összes szeretteid közül Jézus legyen szíved legfőbb szerelme.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 2.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Hilkijjá főpap, Ahíkám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. (2Kir 22,14)

Gondoljunk bele, hogy mekkora tekintélye volt ennek az asszonynak, hogy a király a főpapot és más főembereket hozzá küld azért, hogy Isten akaratát tőle megtudakolhassák. Azt kell feltételeznünk, hogy ő egy Szentlélekkel teljes asszony volt.

Az, hogy asszony létére ilyen tekintélyre tett szert a népe között, még inkább növeli személyének értékét, gazdagságát. Talán erre mi azt mondjuk: ó igen, de ez egy kivétel volt, ez velem nem történhet meg. Az igaz, hogy Isten az Ószövetség idején csak kivételes esetekben és kivételes embereknek adta az Ő Szentlelkét, de mi már az Újszövetség idejében élünk, amikor pünkösd után beteljesedett Joel próféta szava:  „Kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok.”  (Jóel 2,28) Isten Lelke nem tesz kivételt, férfiakra és asszonyokra egyaránt kitöltetik és ők prédikálhatnak. És Isten ma minden gyermekét nemtől és kortól függetlenül prófétává akarja tenni.

De akkor feltevődik a kérdés: miért vannak manapság olyan kevesen mind a férfiak, mind az asszonyok között, akik prófétálnak, igét hirdetnek, bizonyságot tesznek? Azért, mert olyan kevesen nyitják meg szívüket Isten Szentlelke előtt, hogy ő beléjük áradjon, hogy ő alkalmassá tegye őket erre a szent szolgálatra. Olyan nagy veszély az mindnyájunk életében, hogy csak a földi dolgok, csak e világ csalárdsága tölti be szíveinket, életünket.  Addig nem tölthet be Isten Szentlelke, amíg szívünk a földieken csügg.

Készek kell legyünk nagytakarítást végezni az életünkben, ki kell raknunk minden olyan kacatot, bűnt, ami útjában áll az Isten Lelke kiáradásának. Amikor Jézus látta, hogy a templomban mi minden nem oda való dolog volt, akkor ostort font és azzal űzte ki mindazt és mindazokat, amik, és akik nem oda tartoztak. Ki kellett mennie mindannak, ami az imádság házával nem volt összeegyeztethető. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Köszönöm Lelkedet, aki által bennem élsz és munkálkodsz. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Isten Lelke meggyőz, hitre vezet. Tehát nem mi győzzük meg az embereket, hanem az Ő Lelke győzi le az ember hitetlenségét, és Igéje, Lelke által, az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatHulda 1.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Hilkijjá főpap, Ahíkám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket: Ezt mondja az ÚR: Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az URat: Ezt mondja az ÚR azokról az igékről, amelyeket hallottál: Mivel megrendültél, és megaláztad magad az ÚR előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak! – így szól az ÚR. Ezért gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba; neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre elhozok! És megvitték a választ a királynak. (2Kir 22,14-20)

 

Amikor Jósiás király a templomot, az istentiszteletet helyreállíttatta, a bálványáldozati oltárokat leromboltatta, egyszer csak megtalálták a törvénykönyvet, ma azt mondanánk: a Bibliát. Az értékes leletről azonnal szólnak a királynak, aki elkezdi olvasni azt. De nagyon megrettent, amikor látta, hogy Isten milyen komolyan veszi az ő szavát. Azonnal meglátta, hogy sem az ő élete, sem pedig a népének élete nem volt összhangban azzal, amit ebben a könyvben olvasott. Érezte, hogy Isten haragja van népén, mivel az elfeledkezett róla. Mit fog most Isten cselekedni, ez volt a nagy kérdés Jósiás számára? Ezért egy küldöttséget menesztenek Hulda prófétaasszonyhoz, aki Jeruzsálemben lakott, csak épp annak egy másik részében. Hulda kemény szavakkal üzen a királynak, azt kell a követeknek elmondani, hogy Isten veszedelmet fog hozni e helyre és lakosaira, mivelhogy elhagyták az igaz Istent és idegen isteneknek áldoztak és azokat imádták. De azt is megüzeni, hogy mivel Jósiás király megalázta magát az Isten szava előtt, ezért ő még nem látja meg ezt a veszedelmet, hanem békességgel térhet a sírjába. Ennyi volt a Hulda feladata, ezt a királynak elmondani, megüzenni. Mi mennyire vállaljuk fel, hogy tovább adjuk az Úr ránk bízott üzenetét? (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Olykor kemény az az üzenet, melyet rám bízol Uram. Mégis szeretnék engedelmes gyermeked lenni és átadni a tőled valót másoknak. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

A kétségbeesés időszakában, amikor az aggódás és a levertség ködében hitemet vesztem, egyetlen mentőmellény sem illik rám jobban, és nem jelent nagyobb biztonságot, mint Isten örökkévaló és feltétel nélküli igéje. Igéje megőriz az elmerüléstől. Örvendezhetek a Biblia életmentő erejében és a benne rejlő bölcsességben, abban a tudatban, hogy felkészültem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatÁszá 6.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Abban az időben elment Hanání látó Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki: Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre, az ÚRra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. Ászá azonban bosszús lett a látóra, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá emiatt. Sőt akkoriban Ászá a nép közül is bántalmazott egyeseket. (2Krón 16,7.10)

Sajnos, Ászá élete végén elhajolt az Úrtól, bizodalmát emberekbe helyezte, az őt figyelmeztető prófétát börtönbe vetette, és a nép közül sokakat megnyomorított. Betegségében is nem az Urat, hanem az orvosokat kereste. Ami oly szépen indult, rosszul fejeződött be. Nem véletlen mondja a Szentírás, hogy legyünk állhatatosak, maradjunk meg mindvégig a hitben, legyünk hűek mindhalálig Istenhez. Legyen az életünk ne csak egy ideig, hanem mindvégig áldott!

Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti.

Azt csudaképpen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti.

Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.

 

Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz.

Az Úr-rendelte kegyelemben Örök, bölcs célnak megfelelsz.

Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell nekünk.

 

Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott.

A mennyből gazdag áldást juttat, S majd Jézus ád szép új napot.

Ki Benne bízik és remél, Az mindörökké Véle él. (Református Énekeskönyv 274. dicséret)

(Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Segíts mindvégig rád tekintenem Uram! Mindent neked köszönhetek, miért is gondolnám másképp?! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Ha magadat teljesen legyőzöd, a többi fölött könnyen győzedelmeskedsz. A magunk legyőzése ugyanis az igazán teljes diadal.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."