17438 ima található a honlapon, összesen 19181 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeBálint és Valentin, Cirill, Kürt, Valentina napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  14

  Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! (2Sám 12,9a)

  Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére… (Zsid 12,1–2)

  Olvasmányok: Mal 3,13–18 és 1Kor 9,1–12

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A győzelem és a győzelemre törekvés az emberi élet egészét átjáró, így az emberi kapcsolatrendszer, társadalom egészét átszövő meghatározottság.

  A kereszténység a győzelem mibenlétében, irányultságában, értelmezésében, elérésének módjában (is) teljesen eltér a világi megközelítéstől. Minket nem a másik legyőzése vezérel, hanem segítése, nem a magunk mások fölé helyezése, hanem épp fordítva: a másik embert magunknál különbnek tartjuk (Fil 2,3b). A győzelem – önmagunk legyőzése. A győzelem – célba érkezés, ahol a cél a mennyország, az Istennel teljességében megélt tökéletes közösség, ahova sokan megérkezhetnek, és ahol minden befutó győztes. A győzelem – térnyitás Isten akaratának érvényre jutásához. Mai igénk erről szól. Nem általánosságban, hanem személyre szólóan egyes emberre lebontva, nekem.

  Amennyiben győzni szeretnék, sőt a végső győzelemig győzedelmes életet élni, meg kell szabadulnom a célba jutásban akadályozó fölösleges terhektől és a bűntől (ami már önmagában is teher), tántoríthatatlanul és a rendelkezésre álló rövid idő sürgetését átérezve kell befutnom az előttem álló pályát. Legfőképpen pedig Jézuson kell tájékozódnom, akit a kereszten haldokolva senki nem tarthatott győzedelmesnek (miközben ő épp ott és akkor emelte a győzelmet teljesen új megvilágításba), és aki ma is él, és ígérete szerint velünk van – győztesként győzelemre segítve minket.

  *

  Győzelmes Jézus, köszönöm, hogy győzelmeim mögött te vagy. Jól tudom, érdemem semmi bennük, de a te nagyságod, szereteted és jóságod kisugárzik belőlük. Azt is köszönöm, hogy vereségeimből, veszteségeimből te segítesz talpra állni. Ámen.  Szerző: Bakay Péter

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeElla és Linda, valamint Katalin, Kitti, Levente

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  13

  Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj! (5Móz 31,8)

  Jézus mondja: Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Jn 10,27–28)

  Olvasmányok: 1Kor 3,(1–3)4–8 és 1Kor 8,7–13

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Megdöbbenéssel töltenek el azok a híradások, elbeszélések, amelyekben pásztorok találkoznak, elkezdenek beszélgetni, közben a nyájaik összekeverednek, s amikor továbbindulnak, pásztoraik szavára juhaik követik őket. Erős kapcsolatról, mélységes ragaszkodásról árulkodik mindez.

  A 8. zsoltár tanúsága szerint Isten az embert nagy méltóságra teremtette. Arra, hogy vigyázzon a gondosan teremtett világra, azaz kevéssel tette Isten kisebbé az embert önmagánál. És mégis sokszor mit látunk? Míg az egyszerűnek tartott állat követi a pásztort, addig az ember, aki értelmet és méltóságot kapott Istentől, sokszor figyelmen kívül hagyja vagy eltéveszti a hangot. Nem a jó pásztort, hanem a hamis pásztorokat követi.

  Jézus annyira szeret minket, hogy nem akarja, hogy elvesszünk. Folyamatosan előttünk jár, és hallatja hangját, hogy egyszer végre csak az ő hangja legyen döntő nekünk. Mit taníthat meg nekünk Jézus szava, hangja? Azt, hogy számára fontos vagyok, ismer engem. Ismeri örömömet és bánatomat, felhőtlen vagy éppen gondokkal teli életemet. Tudja, mire van szükségem testi és lelki értelemben, kezében van az életem.

  Juha lehetsz, kedves testvérem, és én is juha lehetek a jó pásztornak. Adjunk hálát ezért!

  *

  „Én is juhod vagyok, / Én is juhod vagyok, / Nyájadnak legkisebbje, / Kit te megtéríthetsz, / Bűnből kivezethetsz / A szép, kies helyekre. / Kérlek azért hitből, / Töredelmes szívből: / Fogadj, végy kegyelmedbe!”
  (EÉ 422,2)  Szerző: Tamásy Zsóka

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeLívia és Lídia, valamint Evelin napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  12

  De én visszaemlékezem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. (Ez 16,60)

  A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)

  Olvasmányok: Róm 4,1–8 és 1Kor 8,1–6

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Van egy közös történetünk az Istennel, egy közös emlék, sztori, ami csak a miénk. Erőt ad, amikor csüggedsz, vigasztal, amikor szomorú vagy, veled van, amikor egyedül érzed magad. Szeretem a szövetség szót, mert annyira kifejező és képies. Magam előtt látom a kedvenc ruhám szövetét, amelyben a szálak egymást keresztezve futnak, és az összeszőtt szálakból összeáll valami egész.

  Mindnyájunk életét átszövik Isten apró jelenlétei, csodái. Úgy is mondhatnám, hogy az életünk szövetét átszövi egy vertikális és egy horizontális szál, és ez így van jól. Ha bármelyik hiányzik vagy felbomlik, akkor az egész szövet semmivé lesz, szétfoszlik. Keresztezik egymást ezek az életszálak, az isteni és az emberi, s csak ebben a keresztmetszetben válnak erőforrássá, amely, mint egy kabát, védelmet, meleget ad neked.

  Húzd magadra ma a szövetség pulóverét, amely rád, a te méretedre van elkészítve, örök darab.

  *

  Atyám,
  kérlek, nyisd meg a szememet csodáidra.
  Az apró, egészen láthatatlanokra,
  az észrevétlen mozdulatokra,
  a jelentéktelennek tűnő dolgokra.
  Engedd, hogy felfedezzelek ott,
  ahol nem kereslek.
  Találkozzam veled
  ott, ahol elkerülnélek.
  Örüljek a jelenlétednek akkor,
  amikor egyedül maradok, veled, neked.
  Ámen.  Szerző: Czöndör István

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBertold és Marietta, valamint Adolf, Mária napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  11

  Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. (Zsolt 23,3)

  Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem… (Jn 10,14)

  Olvasmányok: 5Móz 7,6–12 és 1Kor 7,25–40

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Jézus a jó pásztor.

  Ezt tudjuk.

  Jézus ismer minket.

  Ezt is tudjuk.

  De ismerjük-e mi Jézust?

  Mindenkinek van egyfajta Jézus-képe, sok mindent gondolunk róla, de olyannak ismerjük őt, amilyen ő valójában? Milyennek kell ismernünk őt?

  Ebben a Jézus által használt képben az egyik legfontosabb üzenet: ismerni őt azt jelenti, hogy szuverén úrként elfogadom az életemben. A bárány és pásztor kapcsolata lehet szeretetteljes, de soha nem egyenrangú kapcsolat. A pásztor mondja meg, merre kell menni, s ő rendelkezik a bárány élete felett.

  Jézus is ilyen úr akar lenni a mi életünkben. Nem kedves haver, nem olyan, akihez néha odafutunk, aztán megyünk a saját fejünk után, hanem az egész életünket, minden döntésünket meghatározó úr.

  Ilyennek ismerjük őt?

  Sokan mindezt tudják, csak nem akarják elfogadni – legalábbis így nem. Mert nem megy a lemondás a saját döntéseinkről, a saját vágyainkról, terveinkről, hogy ezek helyett kövessük a Mestert. Pedig az igazi boldogság, békesség és biztonság éppen ebben az alázatban van! Erről beszél ószövetségi igénkben a zsoltáros is: Isten ösvényén járni az igazi felüdülés a lelkünknek.

  Ismerjük Jézust?

  Olyannak ismerjük, amilyen valójában?

  Készek vagyunk követni őt oda és arra, amerre ő vezet?

  Tegyük meg ezt bátran, mert ő valóban jó pásztor!

  *

  Urunk! Rengeteg ember és a korszellem ezernyi hatása szeretné, ha őket követnénk. Boldogságot, békességet és kiteljesedést kínálnak nekünk.
  Ne engedd, hogy ezek elcsábítsanak minket, s add, hogy mi egyedül a te utadon tudjunk járni.
  Hisszük, hogy veled járni, neked engedelmeskedni a legjobb és legteljesebb út ezen a világon.
  „Nincs más út, csak az Isten útja, bármit hoz reánk…” Ámen.  Szerző: Deák László

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeElvira, valamint Szorina, Virág napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  10

  Az Úr… elküldi majd angyalát veled, és szerencséssé teszi utadat… (1Móz 24,40)

  [A tanítványok] valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívülre, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. (ApCsel 21,5)

  Olvasmányok: Lk 19,1–10 és 1Kor 7,17–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ószövetségi igénk nem ígéret a jövőre nézve, hanem egy lehetőség, hogy a csoda kiteljesedjen. Van egy élete legizgalmasabb küldetésén járó szolga, akinek a szájából elhangzik ez a mondat, miközben elmeséli küldetését. Akinek mondja, az egy apa, akitől a lányát kéri, hogy egy távoli, ismeretlen országba vigye, és ezzel teljesítse urának, Ábrahámnak tett esküjét. Egy ilyen küldetéshez nem árt a csoda és némi arany ékszer.

  Évezredes távolból is érezzük a szolga őszinte izgalmát, sikerül-e a küldetése. Már majdnem minden megvan: megtalálta a lányt, a lány a rejtélyes párválasztó teszten átment, csak az apa beleegyezése kell még, és a küldetés sikerül. Az apai válasz pedig így szól: „Az Úrtól indult el ez a dolog, mi nem mondhatunk neked sem rosszat, sem jót. Itt van a lány, fogd, és menj!” (1Móz 12,50–51) Nem egyszerű igen ez, hanem a nagy összefüggés belátása. Az apa nem áll a csoda útjába. A maradék kis családi fenntartást pedig majd Rebeka, a lánya intézi el. Hajlandó azonnal indulni. Ez a nyitottság a sorsfordításra agyontervezett világunkban a felelőtlenség határát súrolja. Pedig egy garancia végig megvan, amelyre minden szereplő rábízza a sorsát, a lány, az apa és a szolga is. Ez pedig a felismerés: az isteni terv része lehetek, igenemmel a csoda teljesedhet ki.

  *

  Uram, életem útján, döntéshelyzeteimben terveid nyomára bukkanok. Add a hitet, hogy részévé váljak, ezzel saját életem és a rám bízottak élete is kiteljesedjen a te szeretetedben. Ámen.  Szerző: Szabó B. András

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Hetvened vasárnapAbigél és Alex, valamint Apollónia, Hanga, Polla

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  09

  Áldott, aki az Úr nevében jön! (Zsolt 118,26a)

  [Jézus Krisztus] eljött, békességet hirdetett nektek… (Ef 2,17)

  Hetvened vasárnap

  Olvasmányok: Mt 20,1–16 és Fil 2,12–13

  Lekció: Mt 20,1–16
  1Kor 9,24–27

  Igehirdetési ige: Dán 9,4–19

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Egy alkalommal olvastam Roald Amundsen sarkkutató nyilatkozatát: „Én csak zarándok voltam a jeges pusztaságokon, a földnek olyan egyedülálló vidékein, ahol béke honol, mert nincsenek ott emberek. A mi egész földünk hatalmas csatatérré vált, és a békét kiszorították a földről.”

  Tiszteletre méltó, bár nem könnyű feladat vitázó, harcban álló, békétlenkedő, érdek- vagy nézetkülönbséggel egymásnak feszülő emberek között a megbékélést munkálni. Honnan van a békétlenség az emberekben? Mintha az emberléttel együtt járna ez az állapot, hiszen mindegyikünk önálló személyiség, saját, mindenki mástól különböző világával. Az örök, változatlan derűs harmónia itt a földön sajnos elérhetetlen utópiának tűnik. Elérhetetlen utópia volt mindaddig, amíg el nem jött Jézus, hogy békességet hirdessen közelieknek és távoliaknak. Vele, benne, az ő követségében járva minden széttöredezettség teljességgel helyreáll.

  Krisztus valódi követe azonban csak az lehet, aki megbékült Istennel, megbékült embertársával és önmagával.

  Mit jelent megbékülni önmagunkkal? Hiszen úgy tűnhet, önmagunkkal nincs semmi komolyabb bajunk. Inkább a másikkal van, illetve Istennel, aki nem teljesíti kéréseinket, és nem cselekszik úgy, ahogyan tőle elvárnánk. Megbékülni önmagunkkal először is azt jelenti, hogy befogadjuk azt a békét, amely nem e világtól való béke, amely Jézus Krisztus feltámadásából fakad, aki legyőzte a bűnt és annak következményét, a halált a keresztfán.

  *

  „Adj békét a mi időnkben! / Adj békességet nékünk, / Mindenütt: házban és szívben! / Jézus nevében kérünk. / Így hallgass meg minket, ámen!”
  (EÉ 291,3)  Szerző: Rostáné Piri Magda

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAranka, valamint János napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  08

  Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert kiragadja a szegény ember életét a gonoszok kezéből! (Jer 20,13)

  Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel… (Lk 1,52)

  Olvasmányok: 4Móz 6,22–27 és 1Kor 7,10–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Aki szeret énekelni, az boldog ember! – szokták mondani. Mert énekelni öröm. Erre az örömre tanít bennünket Mária is Istent magasztaló énekében. Arra, hogy merjük dicsérni az Urat, és örömmel adjunk hálát neki. Szomorú tapasztalat, hogy nem énekelnek a mai fiatalok. De vajon mi énekel(t)ünk-e gyermekeinknek?

  Isten csak az alázatos emberekkel tud bármit is kezdeni. Ezt látja és láttatja meg velünk Mária, és erről énekel. Ez mutatkozik meg az egész történelemben, hogy Isten a felfuvalkodott embert helyére teszi, és a megalázottakat felemeli.

  Érdekes, hogy Luther Márton akkor kezdte el írni a Magnificat magyarázatát, amikor már tudta, hogy neki, a névtelen „senki-szerzetesnek” oda kell állnia Európa akkori vezetői elé. Reformátorunk nem volt olyan hős, mint ahogyan később ábrázolták, nem volt mindenkivel dacoló bajnok. Remegő ember volt, sokat bizonytalankodó: „Isten a tanúm, akaratom ellenére kerültem ebbe a perpatvarba” – írja. Mintha csak Mária szavait hallanánk! Talán ezért is tudott Luther szívvel-lélekkel írni Mária énekéről. Mert rá tudott csodálkozni őszintén, gyermekien Isten hatalmas dolgaira, amit rajta keresztül is cselekedett az Isten. Ez a gyermeki rácsodálkozás kell, hogy meglegyen a mi életünkben is – ami aztán hálaadásra indít bennünket.

  *

  „Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent, / Nagy nevét vígan, énekszóval áldja, / És buzgó hálát vigyen oltárára! / Dicsérjük Istent!
  Hű őrizőnk, te, minden jó kútfője! / Míg itt a földön vándorolunk, élünk, / Légy éjjel-nappal ezután is vélünk! / Dicsérjük Istent!
  Kísérj el minket, őrizd lépteinket, / Hogy ma az úton békességgel járjunk, / Mindenütt mindig kegyelmedben álljunk! / Dicsérjük Istent!”
  (EÉ 52,1–3)  Szerző: Baranyay Csaba

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeTódor és Rómeó napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  07

  Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt…! (5Móz 6,6–7)

  A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. (1Tim 1,5)

  Olvasmányok: 1Kor 2,6–10 és 1Kor 7,1–9

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Parancs. Ez a szó semmi jóval nem kecsegtet, és nem is nagyon szeretjük hallani. Valami olyan cselekvésre utal, amelynek megtétele kötelező, s elmulasztása akár súlyos következményekkel is járhat. Gyakran a félelem és a kényszer fogalmával kapcsolódik össze e szavunk.

  Van-e olyan parancs, amelyet nem rettegésből, hanem azért hajtunk végre, mert meggyőződéssel, szívből hisszük, hogy számunkra ez a legjobb? El tudjuk-e fogadni, hogy a parancs teljesítése sokszor nem könnyű, és minden erőnkkel azon kell igyekeznünk, hogy a tőlünk telhető legnagyobb mértékben sikerüljön, mégis lehet, hogy olykor kudarcot vallunk? Meg tudjuk-e érteni, hogy ez a parancs értünk van, és nem ellenünk?

  Nem arról van szó, hogy nincsen szankciója annak, ha figyelmen kívül hagyjuk, éppen ellenkezőleg. Mégis szívbe markoló, szinte már fojtogató szeretet tükröződik benne, célja is és eszköze is annak, hogy megmutathassuk az Atya iránt való, gyarló, de tán igyekvő szeretetünket. Azt mondja az Atya: „Én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad- és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat.” (5Móz 5,9–10) Van-e az ezerízig kegyelmet ígérőnél nagyobb szeretet?

  *

  Szerető mennyei Atyám! Oly sokszor szólítalak meg így, mégis elsikkad értelme az első szónak. Olyan nehezen tudom elfogadni feltételekhez nem kötött szeretetedet! Olyan furcsa számomra, hogy nem szeretetedet kell kicsikarnom parancsod megtartásával, hanem magamért kell megtartanom azokat, hogy el ne vesszek, hanem országodban veled együtt ülhessek majd egy asztalnál. Ne hagyj el engem, esendőt, kegyelmeddel, Uram! Ámen.  Szerző: Németh Kitti

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeDorottya és Dóra,Gaszton, Pál, Titanilla napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  06

  Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. (Zsolt 105,8)

  Jézus mondja: Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. (Mk 13,31)

  Olvasmányok: Jel 1,(1–2)3–8 és 1Kor 6,12–20

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A 21. század emberének annyi információval kell megbirkóznia, mint amennyivel az előző koroknak eddig összesen. Képek, dallamok, videók, adatok, időpontok, leírt és kimondott mondatok sokasága ömlik ránk különböző csatornákon keresztül. Ott vannak még ezenfelül a személyes beszélgetéseink, találkozásaink, élményeink. Próbáljuk ebből a hatalmas információhalmazból kimazsolázni és eltárolni mindazt, ami igazán értékes. Jó memóriára van szükségünk, hogy legalább a lényeges dolgokra emlékezni tudjunk. Ezen a téren is hamar megtapasztalhatjuk korlátainkat. Még a számítógépek hatalmas tárolókapacitása sem elég ahhoz, hogy minden információ megmaradjon a memóriájukban.

  Clairvaux-i Bernát egyik énekében egy különleges és határtalan memóriáról ír: Jesu, dulcis memoria, azaz „Jézus, édes emlékezet”. Krisztus emlékezete az, amely mindent magában foglal. Ő az, aki semmiről és senkiről nem feledkezik meg. Ismeri életünk minden rezdülését, és – velünk ellentétben – ő egy pillanatra sem felejti el, hogy mit tett értünk, és mit ígért nekünk. Isten emlékezik arra a szövetségre, amelyet Krisztus keresztjével ajándékozott az emberiségnek. A mi memóriánkból sohase kopjon ki nagypéntek és húsvét üzenete, mert ebben rejlik számunkra is az élet teljessége.

  *

  „Jézus, édes emlékezet, / Te adsz szívünknek örömet. / Se méz, se semmi nem lehet / Jelenlétednél édesebb.
  Maradj velünk, Uram, maradj, / Fényedből fényességet adj, / Elménkben ködöket ne hagyj, / Ki e világnak méze vagy!”
  (Clairvaux-i Bernát: Jesu, dulcis memoria; EÉ 360,1.4)  Szerző: Kovács Áron

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeÁgota és Ingrid, valamint Etel, Etelka napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  05

  Megszabadított engem az Úr, pengessük hát a lantot az Úr házában egész életünkben! (Ézs 38,20)

  [A sánta] felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. (ApCsel 3,8)

  Olvasmányok: Jn 3,31–36 és 1Kor 6,1–11

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Milyen gyakran ébred úgy reggel az ember, hogy keresi az előtte álló nap értelmét! Monotonnak és kiüresedettnek tűnik előtte minden, és fényévekre érzi magát attól az állapottól, amelyben boldog, kiegyensúlyozott, az életéért hálát adó ember tudna lenni. Pedig nagyon vágyik a változásra, valami olyan egyensúlyi állapotra, amelyben nincsenek ott azok a terhek, amelyek a hétköznapokat mókuskerékké torzítják.

  A Biblia nem csupán egy nép, hanem egyes emberi életek nagy változásainak történetét is elbeszéli. Akár odáig menően is, hogy az Isten szabadító erejét megtapasztaló emberek énekelnek, ugrándoznak, hálát és köszönetet mondanak azért, hogy nyomorúságos helyzetükből megszabadultak. A Jézussal való találkozás ilyen változások kiindulópontja. Emberi életek helyreállásának, felszabadulásának, értelmet találásának lehetősége. Olyan reggelek ígérete, amelyekben az élet szépsége és békessége köszönt be sokat gyötrődött emberi szívek ablakán. Ezeknek a reggeleknek a reménységéért könyörög az egyház minden istentiszteleti alkalommal. Templomaink, imaházaink és minden hely, ahol Isten dicséretére összegyülekezünk, könyörgő és hálaadó helyekké válnak, és kiöntheti szívét minden ember és az egész egyház az Istennek. Énekkel, igével, imával vagy éppen csenddel leteheti Isten színe elé a reggelek reménységét és a szabadulás örömét.

  *

  Isten áldása legyen minden reggelen.
  Hordozza és gyógyítsa Isten a gyötrődést, és adjon helyébe békességet és reménységet.
  Krisztus keresztje legyen szabadulás és erő a mindennapokban.
  Teremtsen Isten Lelke vágyat a változásra, az Isten kezében való formálódásra.
  Isten háza adjon helyet a fohásznak és a hálának, az éneknek és az imának, Isten igéje életet adó hallgatásának.  Szerző: Pángyánszky Ágnes

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeRáhel és Csenge, Andor, András, Andrea, Endre

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  04

  A nincstelenek és szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az Úr, meghallgatom őket… (Ézs 41,17)

  Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21,6c)

  Olvasmányok: Jn 1,43–51 és 1Kor 5,9–13

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Víz nélkül nem bírjuk. Az emberi szervezet 50-70%-a víz. A kiszáradás (dehidratáció) az a súlyos állapot, amikor nem pótoljuk a folyadékveszteséget. A szomjúság már a testtömegünk 1%-ának megfelelő vízveszteségnél jelez, hogy pótolni kell a hiányzó vizet. Ha ez eléri a súlyunk 2%-át, fáradtak, kimerültek leszünk. 5%-nál komoly fizikai rosszullét lép fel, szédülés, fejfájás, hányinger, bénító gyengeség és mentális zavarok. 10% felett az izmok lebénulnak, a bőr összeaszik és megrepedezik, a vese működése fájdalmasan leáll, és gyötrő látomások támadnak. Ha a vízveszteség eléri a testsúly 15 százalékát, a szomjazó élete véget ér.

  Nemcsak a testünknek, hanem a lelkünknek is létszükséglet a víz. Nem átvitt értelemben vett, hanem a nyers H2O-ra gondolok. Mivel testünk zöme víz, eleve valami eleminek vagyunk a része. De tovább megyek. Számtalan módon adjuk le a vizet, de csak egyetlen módon juthatunk hozzá: a szájunkon keresztül lenyelve. A szomjúságból fakadó ivás aktusa mintha bekapcsolna minket egy nagy folyamatba, az elemi víz nagy áramlásába, rajtunk is átáramlik, egyenesen átmos minket.

  A Föld vízkészletének 1%-a olyan édesvíz, amely iható vagy ihatóvá tehető. Létkérdés: hozzá tudunk-e jutni az igazi vízhez? Ma kilépve spirituális elefántcsonttornyunkból, egyszerűen imádkozzunk azokért, akik ténylegesen szomjaznak szerte a világban.

  *

  Uram, te vagy minden élet forrása. A víz maga az élet, és ahogy a teremtés küszöbén már jelen volt, add, Uram, hogy elérhető legyen minden élőlény számára. Kérünk, segíts nekünk, hogy a Föld vizeinek mérgezése, szennyezése csökkenjen. Add, hogy szomjúságunk révén mind hozzád juthassunk, mert te vagy az élet forrása! Ámen.  Szerző: Novotny Dániel

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeBalázs, valamint Oszkár napja

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Feb
  03

  Megszégyenülve mennek hozzá [az Úrhoz] mind, akik szembeszálltak vele. (Ézs 45,24b)

  És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2,11)

  Olvasmányok: 2Kor 3,(9–11)12–18 és 1Kor 3,1–8

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Sokszor gyötör a stressz, a fáradtság, nyomaszt a gondok súlya. Dühös és bosszús leszek, és azon töltöm ki a haragomat, aki közel áll hozzám. Megbántom a társamat, a családomat, akik segíteni, támogatni próbálnak. Haraggal fordulok Isten felé, akit a nehézségek miatt okolok. Amikor sötét fellegek gyűlnek össze felettem, hajlamos vagyok csak a problémákat látni, holott az áldás fénye ekkor is próbál áttörni a felhőkön. Egy pillanatra becsukom a szemem, veszek egy nagy levegőt, és eszembe jut az ének: „Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd! / Jöjj, kapudat tárd az Úr felé! Jöjj, úgy, ahogyan vagy, és dicsérd! / Jöjj, menjünk együtt az Úr elé! Jöjj! / Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr, / S mindenki térdet hajt. / Megtalálja majd a legnagyobb kincset, / Ki őt választja majd.” Ekkor érezni kezdem, ahogyan oszlanak a felhők, újra átjár az öröm, és eltölt a végtelen nyugalom, mert tudom, hogy van Istenem, aki dicső és mindenható.

  *

  Mindenható Istenem, dicsőség Atyja! Kérlek, fordulj felém türelmesen, mert időre van szükségem, hogy ráeszméljek, te vagy az én egyetlen segítségem.
  Oszlasd el a fellegeket, és erősítsd meg hitemet, hogy képes legyek mások előtt is rólad vallani és bizonyságot tenni. Ámen.  Szerző: Arató Eszter Dóra

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."