23879 ima található a honlapon, összesen 31963 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi igeValter, valamint Kármen napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  16

  Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért…! (Ézs 55,1a)

  Jézus mondja: De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik… (Jn 4,14a)

  Olvasmányok: ApCsel 15,4–12 és 1Kir 21,17–29

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A víz az élet feltétele. Ha van víz, van élet, van növekedés. Éppen ezért a víz Izraelben az élet jelkepe volt. Ma is az. Ahol nincs víz, ott nincs élet, nincs zöld, nincs hajtás, nincs növekedés. Ahol van víz, ott élet van.

  Amennyiben a víz az élet jelképe, az élő víz az el nem fogyó, a teljes, az örök élet jelképe a Bibliában. Aki merít az élő vízből, annak életébe árad ez az élet. Az élő víz forrását hajlamosak vagyunk elhagyni. Ennek következtében lesz sivataggá, pusztává az életünk. De a szomjazó embert az Úr nem víztároló építésére hívja, hanem önmagához, a Forráshoz, ahonnan meríthetünk életet, mégpedig örök életet.

  Az élő vizet maga Jézus hozta el nekünk. Ő most is hív, neked akarja ajándékozni önmagát, hogy szomjat oltson, hogy életed legyen.

  *

  Örök élet forrása! Add, hogy rád találjunk, add, hogy benned és általad növekedjünk.
  Ajándékozz meg minket frissítő és megújító harmatoddal.
  Öntözd életünket, hogy új hajtást nyerjünk örök országodban. Ámen.  Szerző: Arató János Lóránd

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeHenrik és Roland, valamint Egon, Jolán napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  15

  Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. (Péld 19,21)

  Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben… (1Pt 4,7–8)

  Olvasmányok: Ez 2,3–8a és 1Kir 21,1–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Néha fejjel megyünk a falnak. Meggondolatlanul. Érzelemtől vezérelten. Szoktuk mondani, „elgurult a gyógyszer” vagy „elszakadt a cérna”. Amikor belekerülünk egy érzelmi spirálba, és végeláthatatlanul rójuk elménkben ugyanazokat a köröket, de nincs feloldás, nincs megkönnyebbülés. Mindig csak ugyanoda lyukadunk ki. Amikor elveszítjük minden bölcsességünket, tisztánlátásunkat, józanságunkat, higgadtságunkat, akkor szoktunk olyat tenni, mondani, úgy viselkedni, amit később magunk is megbánunk. Aztán pedig attól szenvedünk, hogy a rossz lelkiismeret, önvád sűrű, ragadós masszáját nem tudjuk magunkról lemosni. Mennyi rossz származik abból, ha nem maradunk józanok, higgadtak! Amikor érzelmileg terhelt helyzetben vagyunk, nagyon nehéz ebből kitörni, ahogy Babits Mihály fogalmaz A lírikus epilógjában: saját magunk börtönében szenvedünk. Ilyenkor szakad meg a kapcsolatunk Istennel és embertársainkkal is.

  De éppen ettől akar megkímélni Isten igéje. Arra biztat, hogy maradjunk józanok, bölcsek, hogy imádkozhassunk. Hogy ne veszítsük el az imádságra való képességünket. Ne szakítsuk meg hirtelen felindulásból a kapcsolatot Istennel, a körülöttünk élőkkel és valódi önmagunkkal. Néha el kell számolni tízig vagy százszor tízig is. Néha nem kell tenni semmit, csak megvárni, míg felszáll a lila köd. Néha nem kell tenni semmit, csak csendben várni az Úr szabadítását.

  *

  Bölcsesség és józanság Lelke! Őrizz meg az elhamarkodott döntésektől, az elkapkodott cselekedetektől, a vissza nem vonható szavaktól. Támogass a rád hagyatkozásban, a megfontolt lépésekben és szeretetteljes, kedves szavak kimondásában. Ámen.  Szerző: Körösi Krisztina

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeÖrs és Stella, valamint Kamill napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  14

  Örs és Stella, valamint Kamill napja.

  Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja és azoké, akik így énekelnek: Adjatok hálát a Seregek Urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete! (Jer 33,11a–b)

  Jézus ezt mondta nekik: Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. (Mk 2,19)

  Olvasmányok: Róm 9,14–23(24–26) és 1Kir 19,19–21

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Úton vagyunk. Úton az utolsó vacsorától a mennyei lakomáig. Az utolsó vacsorán Jézus elbúcsúzik, de egyben a megváltás kegyelmében megerősítő új szövetséget hagyja ránk, testét és vérét a kenyérben és a borban. És így a búcsú valójában megerősítő kíséréssé lesz. Te követed, ő kísér.

  Úton vagyunk az úrvacsora-nélküliségből az úrvacsora asztalközössége felé, minden olyan pillanatban, amikor picit megrogyik a lelkünk, vesztünk a lendületből, és vágyjuk az Isten közelségét, „mint egy falat kenyeret”.

  Úton vagyunk a megerősítésen keresztül a földi kihívások felé fordítva.

  Úton vagyunk egymás felé.

  Úton, ahogy a messzire költözött gyermek hazatér a családi asztalhoz az ünnepi ebédre. Úton, és az út végén ott a terített asztal, amely mellől már nem kell felállni. Amely mellett már nem kell nélkülözni. Ahova már nem kell visszavágyni, mert nem vágyunk többé el mellőle.

  *

  „Az Úr vezessen végig az úton, szerteszét ha sodor is a sors,
  Mert ha őbenne bízva bízunk, nagy örömben majd találkozunk.
  És míg újra látjuk egymást, szent kezében őrizzen meg ő!

  Letér az útról a gyarló ember, ám lelkében Jézus hangja súg,
  Kövesd e hangot, azt mondja néked: »Én vagyok az élet és az út!«
  Meglásd, újra látjuk egymást, szent kezében őrizzen meg ő!”
  (Ír áldás)  Szerző: Farkas Ervin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeJenõ, valamint Henrik, Petronella, Sára napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  13

  Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. (Hós 10,12b)

  Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

  Olvasmányok: Gal 1,13–24 és 1Kir 19,1–18

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Régi szólás: nem a ruha teszi az embert. S valóban, rejthet a szerény öltözet nagy tudóst, kiválóságot, míg a legcsinosabb kollekció egy teljesen hétköznapi embert. A ruha nem számít, sokkal inkább, aki ott rejtőzik alatta.

  Mifelénk, a bócsai tanyavilágban, ahol mindennapi gyakorlat az állattartás, sok hittanosom is szorgosan segít az otthoni gazdaságban, jól szokták érteni a páli szavakat. Szoktam is kérdezni tőlük, hogy ha végeztek az istállóban vagy a silóban a rájuk bízott munkával, ugyanabban a ruhában ülnek-e le a terített asztalhoz.

  Ahogy szükséges levetni a koszos ruhát, ugyanúgy célszerű levetni az életünkből a szennyes emberséget, és felölteni valami újat, immár Krisztus által megtisztítottat.

  Kegyelem az, hogy nem magunknak kell lefeszítenünk az óembert, s megfeszülnünk, hogy új emberré legyünk. Jézus ezt megtette: megfeszítette a régi embert, Ura ellen lázadót, s feltámadt új, megszentelt életre.

  Fel kell ismernem magamban tehát azt, ami az óemberé, s mindazt letenni Krisztus, az én Uram elé, hogy megtisztítson, új életet adjon, szenteljen meg új, Istennek tetsző életre. Vegyük hát le, ami nem méltó a mennyei Atya házához, s nem méltó a Krisztusban nyert új emberhez.

  *

  Szerető mennyei Atyám! Olyan könnyen kivetkőzünk magunkból, s mégis, ha arra kérsz, vessük le a méltatlan gúnyánkat, vonakodunk megtenni.
  Küldd el, Uram, Lelkedet, járja át egész emberségemet, hogy egészen a tiéd legyek: testestől, lelkestől. Legyek hát alkalmas földdé igéd termésének, legyek új emberré tebenned. Krisztus Jézusért kérlek. Ámen.  Szerző: László Lajos Gergely

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe utáni ötödik vasárnapIzabella és Dalma, valamint János napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  12

  Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is… (Dán 9,7)

  Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka… (Ef 2,8)

  Szentháromság ünnepe utáni ötödik vasárnap

  Olvasmányok: Lk 5,1–11 és 1Kor 1,18–25

  Lekció: Lk 5,1–11
  1Móz 12,1–4a

  Igehirdetési ige: 1Pt 2,9–10

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Adrian Plass meséli önéletrajzi írásában, hogy élete derekán, amikor minden összeomlott körülötte és benne, azon gondolkodott, hogy vajon mi az, amit magáénak mondhat, amivel büszkélkedhet. Ahogy (abban az időben) sok embernek a pénztárcájában voltak fényképek szeretteiről, esetleg kedvenc háziállatáról, házáról, hogy az asztalra kitéve megmutathassa az érdeklődőknek, úgy ő is gondolatban kinyitotta a saját tárcáját, hogy szemügyre vegye összegyűjtött „vagyonát”, hogy tisztába tegye, mit is tudna Isten pultjára kiteríteni. Egyszerre volt ijesztő és gyönyörűséges, amit talált: egy Jézus-portré – és semmi más. Ebből a helyzetből kezdett vele új életet a Szentlélek, és lett milliók számára áldást közvetítő keresztény író…

  Valahogy újra és újra teret nyer az a gondolat bennünk, hogy „mentális tárcánkban” van annyi kisebb-nagyobb címletű mennyei valuta (fáradozás, jó szolgálat, jótett, vallásos gyakorlat), hogy amikor Isten előtt kell kinyitni tárcánkat, majd tudunk fizetni szeretetéért, kegyelemért, örök életért. De semmink sincs, csak az a szent portré! És ez elég nekünk, mert „kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka”.

  *

  Uram, Jézusom! Ajándék, hogy megismerhettelek, hogy hallgathatlak téged, és beszélhetek hozzád, veled élhetek, és munkálkodhatok érted. Van valami mélyen bennem lévő ösztön, amely meg akarja kérdőjelezni ezt. Ezért kérlek, győzz meg újra és újra, hogy akaratod szerint mindez tényleg kegyelmed valódi és ingyenes ajándéka számomra – ebben van az én örömöm és erőm. Ámen.  Szerző: Sefcsik Zoltán

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeNóra és Lili, valamint Benedek, Piusz napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  11

  Az Úr erőt ad népének… (Zsolt 29,11)

  Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak… (ApCsel 4,13)

  Olvasmányok: Jón 4,1–11 és 1Kir 18,25–46

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Emlékszem rá, amikor Pécsett konfirmációi órára kezdtem járni. 1976-ot írtunk. Balikó Zoltán bácsi első dolga volt, hogy az eszünkbe vésse azt a törvényt, amelyik a vallásszabadságról szól, hogy tudjuk, semmi bántódásunk nem eshet azért, mert templomba járunk. Mégsem biztatott bennünket bátorságra, arra, hogy megvalljuk feltétlenül bárkinek, hogy hova jövünk. Inkább óvatosságra intett bennünket, nehogy veszélybe sodorjuk magunkat a hitünk miatt.

  Péter és János Jézus nevében meggyógyított egy sánta férfit az Ékes-kapunál, és amikor csodálkozva állták körül őket, bátran tettek vallomást Jézusról, a megfeszített és feltámadott Úrról. Izrael vallási vezetői börtönbe vetették, másnap pedig kihallgatták őket. Péter és János biztosan tudták, hogy akár az életük is veszélyben foroghat, mégsem vallottak mást, csakis az igazat, Jézus nevében cselekedtek. „Egyedül Jézusban van üdvösség” – vallották. Péter és János bátorsága még az ellenségeiket is ámulatba ejtette.

  Könnyű nekem Jézusról beszélni, lelkész vagyok, ez a dolgom, és semmi bántódás nem ér a hitem miatt. Emberileg mégis elképzelhetetlennek tartom, hogy ekkora bátorságom legyen. Ha szükség lesz rá, tudom, egyedül ő adhat nekem erőt ahhoz, hogy bátran beszéljek róla.

  *

  Jézusom, köszönöm, hogy még sosem volt szükség arra, hogy a hitemről ellenséges közegben valljak. Adj nekem a kellő időben bátorságot ahhoz, hogy rólad beszéljek, mert tudom, nélküled a rettegés és a félelem kerítene hatalmába. Add, hogy én is meglássam, hogy a te neved minden emberi hatalomnál erősebb. Ámen.  Szerző: Heinemann Ildikó

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeAmália, valamint Alma napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  10

  Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. (Zsolt 145,4)

  Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. (2Kor 4,15)

  Olvasmányok: Fil 2,1–5 és 1Kir 18,1–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Nem olyan régen jártam egy több száz éves templomban. A falakon régi, éppen megmentett festmények díszelegtek. A padok szépen le voltak takarítva. Minden a helyén volt. A templom illata visszahozta a múltban történt eseményeket. Egy mély levegővétel alatt megelevenedtek a több száz éven keresztül hétről hétre lezajló misék, istentiszteletek. Csak egy pillanat volt az egész, de abban benne volt minden. Láttam a gregoriánt éneklő tömegeket. Hallottam a kvintpárhuzamot. Láttam szépen kiöltözött parasztembereket, láttam grófokat. Hallottam az Erős vár a mi Istenünket. Láttam az oltárnál térdeplők könnyes szemét. Láttam esküt tevő hitveseket. Gyerekeket, akik részesültek a keresztség szentségében. Mosolyokat. Reményteljes arcokat. Bizakodó embereket. Élő köveket, akik nemzedékről nemzedékre dicsérik az Isten műveit és hirdetik hatalmas tetteit.

  A két gondnokasszony szívesen mesélt a múltról, a fénykorról. Tanúságot tettek róla, hogy tudják, minden értük van, azért, hogy Isten kegyelme sokasodjék. Ma már csak pár ember jár kéthetente ebbe a templomba. Fogyunk. Szomorú érzés ez, de éppen ez a nagy feladatunk. Ezen az érzésen felülkerekedni, és hirdetni a megtapasztalt isteni kegyelmet, hogy ennek ellenére minél többen hálát adhassanak az Isten dicsőségére.

  *

  Urunk Istenünk, amikor végiggondoljuk, hogyan tartod fenn a benned hívők közösségét, olykor nem látjuk a te sokkal nagyobb terveidet, és nem azt érezzük, hogy a kegyelem sokasodik, hanem a csökkenő számok miatt szomorkodunk. Kérünk, segíts minket érezni, hogy a te terved sokkal nagyobb, mint a miénk, és hogy te szüntelenül munkálkodsz a kicsiny gyülekezetekben is. Ámen.  Szerző: Szemerei Gábor Benjamin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeLukrécia, valamint Hajna, Marina, Vera napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  09

   

  Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk… (2Kor 3,12)

  Olvasmányok: 1Kor 12,19–26 és 1Kir 17,17–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Oltalom és reménység. Ez a két szó nemcsak tartalmában áll közel egymáshoz, hanem a Szentírás két nagy egységének meghatározó jellemzője is. A kiválasztott népet Isten oltalma tartotta meg a legnehezebb időkben, míg az Újszövetségben a megváltás és örök élet reménysége bontakozik ki.

  Aki megtartó védelem alatt él, annak tapasztalatból van reménysége, bizalma, jövőbe vetett hite. Azonban ha leegyszerűsítve, automatikus tényként kezeljük Isten jelenlétét és ajándékait az életünkben, az hamis biztonságérzetet adhat, ha nem akarata szerint élünk.

  Valóban bármit megtehetünk, mert Isten a védelmezőnk, Krisztus a Megváltónk? Nem. Sem Isten, sem Jézus nem tett ilyen ígéreteket. Urunk a saját akarata ellen nem fog cselekedni. Sőt, a Szentírás kendőzetlenül ismerteti az Istentől kapott védelmező korlátokat átlépő emberek történeteit. Urunk ajándékai felelősséget is helyeznek ránk; ne feszegessük ezeket, hanem magunk és mások javára is éljünk velük. Hogy minél többen megtapasztalhassák szavaink és tetteink által Isten jelenlétét az életükben.

  *

  Urunk, köszönjük, hogy neked évezredeket átívelően terved van velünk. Gondod van ránk, és ezért biztonságban érezhetjük magunkat. Kérünk, add, hogy felelősségteljesen tudjunk élni: gondolkodni, szólni és cselekedni, rólad hitelesen bizonyságot tenni ma is és holnap is, életünk minden napján. Ámen.  Szerző: Grendorf-Balogh Melinda

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeEllák, Aliz, Edgár, Elza, Erzsébet, Kilián, Teréz

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  08

  Azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének… (Ézs 29,14)

  Sokan hallgatták [Jézust], és álmélkodva így szóltak: Honnan kapta ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? (Mk 6,2b)

  Olvasmányok: Mk 11,(20–21)22–26 és 1Kir 17,7–16

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Minden vágyam az, hogy a körülöttem élők, családom, gyülekezetem tagjai ráeszméljenek, rácsodálkozzanak arra, hogy hatalmas Istenünk van. Hogy egyik ámulatból a másikba essenek, mit tesz értünk a mi Urunk. Hogyan vesz körül jóságával, irgalmával, hogyan igazgatja útjainkat.

  Minden vágyam az, hogy újra és újra megtapasztaljuk, a mi Urunk Lelke által köztünk és bennünk van, és általunk cselekszik. Ahogy kétezer évvel ezelőtt ámultak és csodálkoztak Jézus Krisztus tanítását hallgatva, tetteit látva, úgy álmélkodhatunk mi is az ő hatalmán, irgalmán. Csak legyen vágyunk jelenléte tapasztalására! Csak legyen szemünk cselekedetei meglátására! Legyen fülünk tanítása meghallására!

  „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” – mondta Jézus Krisztus. Kérjük, hogy tisztítson meg minket önzésünktől, önigazságunktól, az önmagunkban bízástól, szeretetlenségeinktől. Hogy önmagunk helyett őt keressük, hívjuk és lássuk. Saját útjaink, saját megoldásaink erőltetése helyett legyünk nyitottak és üresek az ő jelenléte, megoldásai felismerésére, befogadására.

  Jézus Krisztus tőlünk sincs távolabb, mint az őt körülvevő sokaságtól kétezer évvel ezelőtt. Előlünk sem szeretné elrejteni magát, hanem szeretné feltárni, kinyilvánítani hatalmát, irgalmát értünk, szabadításunkra, neve dicsőségére.

  *

  Urunk, vágyunk jelenlétedre, vágyunk csodáid megtapasztalására, hűséges tetteid átélésére. Vágyunk arra, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy életünk a te kezedben van. Hadd éljünk néped tagjaiként, benned bízó gyermekeidként. Segíts, hogy szavad hallása, cselekedeteid látása mindennél fontosabb legyen számunkra. Segíts, hogy ne érjük be kevesebbel, mint hogy a te nyomodban járhassunk életutunkon. Hallgass meg minket, Urunk!  Szerző: Karl Jánosné Csepregi Erzsébet

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeApollónia, valamint Cirill, Polla napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  07

  Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. (Zsolt 31,23)

  Egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson… Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! (Mk 10,46–48a.49a)

  Olvasmányok: 2Kor 2,5–11 és 1Kir 16,29–17,6

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Aki hallotta Isten hangját, kapcsolatban élt vele, annak nincs ijesztőbb gondolat, mint az elszakadás. A kevélység, a bűn éket ver az ember és Isten közé. Egyik legfájdalmasabb mondata ez a Szentírásnak: „Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre.” (1Móz 4,16)

  Sokan élnek ma – mily fájdalom – „Édentől keletre”. Templomban, gyülekezetben ülni vagy éppen szolgálni is lehet „Édentől keletre” állapotban. Mégis megtörténhet a csoda: az elhagyott, megvetett, lecserélt Isten jön utánunk, értünk! Bartimeus nem azért gyógyult meg, mert hangosan kiáltott. Sokan kiáltoznak, böjtölnek, sírnak, mégsem történik velük semmi. A gyógyulás titka Jézus jelenléte. A Szabadító arra járt. Jerikóban, vagy ha tetszik, Édentől keletre. Egész világunk Édentől keletre van, messze az Úrtól.

  Ő döntött a mennyekben felőlünk. Kegyelmes döntést hozott. Ő keres, hívogat, alászáll az emberi élet mélységeibe. Isten akarata ma is ez: „…mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” (Mt 18,14)

  *

  Jézusom, néha nagyon messze vagyok tőled. Nagyobbnak érzem ilyenkor bűneimet, hitetlenségemet kegyelmednél. Pedig hányszor olvastam igédben, hogy te nagyobb vagy a szívünknél! Nagyobb a távolságnál, a gonosznál, a lelki vakságnál. Köszönöm, hogy ma megint közel jöttél. Te még mindig nem adtad fel. Itt vagyok, Uram. Ámen.  Szerző: Szeverényi János

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeCsaba, valamint Mária, Marietta, Matild, Tilda

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  06

  Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. (Zsolt 103,12)

  De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem… (Róm 5,20b)

  Olvasmányok: Gal 6,1–5 és 1Kir 14,1–20

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az életellenes bűncselekmények elkövetői évekre búcsút kell mondjanak szabadságuknak. Aki harmadjára követ el erőszakos bűntettet, életfogytig is börtönben maradhat. Ahol megnövekszik a bűn, ott a törvény teljes szigorával lép fel.

  Helen Prejean katolikus nővér az Amerikai Egyesült Államokban sokat küzdött a halálbüntetés eltörléséért. Ments meg, Uram! címmel megjelent könyvéből megrendítő film készült. Helen egy halálbüntetésére váró férfi lelki vezetője volt annak utolsó hónapjaiban. Azé, aki aljas indítékkal és különös kegyetlenséggel ölt. Egyikük megtestesítője a megnövekedett bűnnek, a másik a kiáradt – érthetetlen – kegyelemnek.

  A társadalom a maga védelmében eltávolítja önmagától a közösségnek ártókat. A szülők is óvják gyermekeiket: tartsák magukat távol a rossz társaságtól. Mit tesz Isten a bűnökkel és a bűnösökkel? Az Úr nem kiemeli a bűnöst vagy kiiktatja a bűnt, hanem irgalmával avatkozik közbe. A megnövekedett bűnre az isteni válasz a kegyelem kiárasztása. A teljesen elveszett emberiség nem az Úr haragjával, hanem az ő mentő szeretetével találkozhat Krisztusban. Urunk gyógyítani akarja a világot, s teszi ezt velünk is. Isten Báránya elhordozza a világ bűnét. Felvitte a keresztre, elszenvedte azok büntetését. Eljött, hogy megértsük: megvallott bűneinket jó messze veti el tőlünk.

  *

  Uram, bocsásd meg, hogy magamnál tartom mások bűneit, olykor azokat felhánytorgatva, azok miatt megsértődve.
  Uram, bocsásd meg, hogy görcsösen kapaszkodom a saját bűneimbe, kétségbe vonva szabadító szeretetedet.
  Uram, segíts rajtam, hogy kegyelmedhez meneküljek lelkem terheivel. Ámen.  Szerző: Lázárné Skorka Katalin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnapEmese és Sarolta, valamint Antal napja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  05

  Vigadjatok és örüljetek az Úrnak, a ti Isteneteknek! (Jóel 2,23a)

  [Krisztus Jézusban, a mi Urunkban] van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. (Ef 3,12)

  Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnap

  Olvasmányok: Lk 6,36–42 és Róm 12,17–21

  Lekció: Lk 6,36–42
  1Móz 50,15–21

  Igehirdetési ige: Róm 2,14–24

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Pál apostol mintegy csodálatos kegyelmi ajándékot lát, hogy ő, aki Jézus Krisztus üldözője volt, aki mindannak, amit most hirdet, elnyomója akart lenni, ő maga Krisztussal való találkozása után a maga elesett formájában is nem mást vall, csak ezt a csodát. Nem tud már mást hirdetni. Nem marad minden ugyanúgy a Krisztussal való találkozás során. Pál önmaga példájával erősíti meg mindezt. Mégpedig azt az örök üzenetet, azt az evangéliumot, amely nem változik, amely örök. Ő, az üldöző nem riadt vissza akkor sem, amikor ő maga is üldözötté vált, hanem megmaradt a Krisztus mellett, hiszen megtapasztalta az életet átformáló és életet megújító erejét, s mindennek hírül adójává, továbbvivőjévé válhatott, ahogyan azt írja is: „…többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). S teszi ezt most úgy, hogy valóban mindenkinek hirdeti ezt.

  Mindez ugyanezzel az erővel hat ránk is Isten kegyelméből. Isten igéje, evangéliuma szól napról napra hozzánk, és így a mi életünket is ő formálja át. Ezzel válhat számunkra is egy új életnek az alapjává, és mint vezérfonál, ott van életünk minden egyes napján.

  *

  Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked evangéliumod ajándékáért, hogy napról napra megszólít bennünket. Add, hogy mindig meríteni tudjunk belőle, és életünk formálójává váljon. Ámen.  Szerző: Pfeifer Ottó

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."