Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
Naponta frissül

Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Napi igeVízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnapVanda és Paula, valamint Tamara, Timót, Títusz

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Te uralkodsz a dühöngő tengeren; ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. (Zsolt 89,10)

Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet. (2Thessz 3,16a)

Vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnap

Olvasmányok: Mt 8,5–13 és Róm 1,13–17

Lekció: Róm 12,17–21
2Kir 5,1–15a

Igehirdetési ige: Mt 4,23–25

 

Lelki útravaló a mai napra

Az élet nem állóvíz. Hányszor vágyunk a csendes víztükörre, amikor semmi sem zavar meg minket! Amikor minden sima, kiszámítható, simogató. De időről időre jön a szél, felborzolja a hullámokat, kibillent minket az egyensúlyunkból. Ilyenkor kapaszkodnánk mindenbe, mindenkibe, de kicsúsznak a dolgok a kezünk közül, a legbiztosabbnak tűnő dolgok is megroppannak.

Egy óriási hajó is papírhajónak tűnik a tengeri viharban. Kivéve, ha van horgonya. Mert míg a hullámok játszanak a hajóval, a horgony biztosan tartja azt, még ha kívülről nem is látszik. Ilyen az Istenben bízó ember élete is. Életünk hajóját sok minden meg-megdobja, tépázza, játszik vele, mint szél a hullámokkal. De biztosak lehetünk benne, hogy életünk horgonya, Jézus megtart minket.

Mivel? A szavával. Ahogy egykor Jézus szava lecsendesítette a vihart, úgy képes lecsendesíteni a mi zaklatott szívünket is. Jézus szava tud rendet teremteni összekavarodott gondolatainkban, vele győz az Istenbe vetett remény az emberi reménytelenség felett. Ő az, aki megtart, míg le nem csendesül a vihar körülöttünk, s tükörsima nem lesz a tenger, az élet tengere. A viharban kapaszkodjunk bele. Minden vihar véget ér egyszer.

*

„Dicsérem nevedet, Atyám és Teremtőm, mert tőled, általad és érted van minden. Áldott légy, hogy magadhoz vonsz mindeneket. Áldott légy, hogy magadhoz vonsz engem is. Add, hogy a nyugtalan világban ma benned találjak nyugalmat.” (Luther Márton)Szerző: Pethő-Szűcs Mária

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigePál, valamint Bottyán, Henrik napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az ÚR, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. (Ézs 40,28)

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róm 15,13)

Olvasmányok: 5Móz 33,1–4(7.12–16) és 1Kor 2,10–16

 

Lelki útravaló a mai napra

Tudjuk! Halljuk! Minden ember rendelkezik istenismerettel. A teremtett világ mint Isten csodálatos alkotása hitelesen hirdeti az alkotó nagyságát és szándékát. Folyamatos jelenléte lehetőséget ad az embernek arra, hogy közelebb kerüljön hozzá. Különféle utakon, eszközökön keresztül munkálkodik. Nem fárad el, nem lankad meg, nem „ég ki”. Embermentő szeretetének semmi nem szab határt. Örökkévaló Úr, aki minden ember hozzá akar segíteni a teljes élet megéléséhez, annak a teljességnek az eléréséhez, amelyhez az ember értelme, tudása, megszerezhető ismerete kevés. Az Örökkévaló Úr nem kevesebbet kínál fel a hit reménységében élő embernek önmagában, a Lélek vezetésében, jelenlétében. Öröm és békesség ennek a Szentléleknek a tapasztalható munkája!

Nemcsak felkínálja mint lehetőséget, hanem feltölt vele, megerősít, felkészít, alkalmassá tesz mindarra, amivel szembe kell néznünk a mindennapok küzdelmében. Vándorként ez a reménység, amely Isten ajándéka és az ember egyetlen lehetősége, hogy a beláthatatlant bejárhassa, és a Szentlélek ereje által célhoz is érjen. Abba a kegyelembe, amelyet Isten készített az ő Fiában, Jézus Krisztusban.

Tudom! Hallom! Ismerem! Érzem, hogy velem van, benne élek és vele vagyok Örökké! Cselekedje meg velünk az Isten lelke ezt a csodát, ami az élet! Mi a te válaszod?

*

Uram, Istenem! Köszönöm, hogy én, a porszem teremtmény megsejthetek valamit abból a hatalomból, ami a tiéd. Csodáidat és titkaidat, amelyeket látok, hiszek és remélek. Köszönöm, hogy mindenben te hajolsz le hozzám, akkor is, amikor ajándékaidból élek, de akkor is, amikor hittel kell rád bíznom magam. Add lelked ajándékát, hogy a mulandó és maradandó között különbséget téve részem legyen az örökkévalóban. Ámen.Szerző: Kis János

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeTimót, valamint Metella, Xénia napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Megalázza a kevély tekintetű embert, a halandók nagyságát porba hajtja. Csak az ÚR magasztaltatik föl azon a napon. (Ézs 2,11)

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. (Gal 6,7a)

Olvasmányok: Jer 14,1–9 és 1Kor 2,1–9

 

Lelki útravaló a mai napra

Fölkelek. Reggeli rutin, munka, bevásárlás, otthoni teendők, egyéb kötelezettségek, esti rutin, zuhanás az ágyba. Napról napra. Ugyan mi végre? Mi a célom mindezzel? Hova vezet az út, amelyen lépkedek előre? Megélhetéshez? Lakásvásárláshoz? Családom boldogulásához? Karrierhez? Sok pénzhez? Megbecsültséghez? Kényelemhez? De vajon mi lesz azután? És azután?

„Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi.” Ezt a feliratot olvasom a nagycenki Széchényi-mauzóleum kriptájának bejáratánál. Voltunk, mint ti – élők –, lesztek, mint mi – por és hamu – üzenik a holtak, a hajdani nagy elődök. Tehát egyszer véget ér a nagy hajsza, s meglátom, mit ért, hova vezetett: az Úristen elé, az egyedül örök elé, „aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható” (Jel 1,8b).

Ő a Teljesség, ő a Világosság, ő az Örökkévaló, ő a Mindenható. Mégis arra vágyik, hogy velem töltse el az örökkévalóságot. Az örök élet azonban nem a halál után kezdődik. Az örök élet akkor kezdődik, amikor Jézusé leszek. Amikor kevélységem porba hull, mert megismertem az élet királyát. Amikor elengedem görcsös akarásomat, és átadom az irányítást annak, aki a menny felé vezet. Amikor ráébredek, hogy egyedül annak van értelme, ha vele és benne élek.

Nélküle vagy vele jártál? Azon a napon csak ez fog számítani. Sőt ma is csak ez számít.

*

Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy vágysz rám. Köszönöm, hogy hívsz magadhoz. Köszönöm, hogy örökre tervezel velem.
Kérlek, Szentlelkeddel add meg nekem, hogy én is mindennél jobban vágyjak rád.
Add, hogy a tiéd legyek, és örökre veled éljek. Ámen.Szerző: Lázárné Tóth Szilvia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeZelma és Rajmund, valamint Emerencia napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól… (Zsolt 116,8)

[Jézus] megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. (Zsid 2,15)

Olvasmányok: ApCsel 15,22–31 és 1Kor 1,26–31

 

Lelki útravaló a mai napra

Kicsi gyermekek sokszor fogalmazzák meg félelmeiket. Félnek a sötéttől, az egyedülléttől, egy nagy kutyától a kerítés túloldalán. Egy bizonyos életkorban pedig elkezdenek félni a haláltól. Találkoznak vele valamiképpen, én is emlékszem, hogy dédapám halála után kisiskolásként sok estén mondogattam szüleimnek, hogy én félek a haláltól. Ismeretlen, titokzatos dolog, még ha sokszor mondjuk is, hogy az élet része ez is, mint a születés. Nemcsak a gyerekek félnek azonban, hanem mi, felnőttek is ettől az ismeretlen, fájdalmas pillanattól.

Jézus Krisztus ismerete nélkül valóban nagyon félelmetesnek tűnő állapot a halál. Az ember építgeti, szépítgeti a dolgait, tervezi a jövőt, gondol a gyermekeire, unokáira… és nem akar gondolni arra, hogy ennek egyszer vége lesz. Vége lesz, és nincs tovább.

Az, hogy Krisztus megmentett a haláltól, nem jelenti azt, hogy ránk nem vonatkozik mindez. Bennünket is félelemmel tölt el a gondolat, mi is tudjuk, hogy mindaz, amiben ebben az életünkben részünk lehetett, nem jön velünk tovább. De azt is tudjuk, hogy nincs vége, hanem Isten örök országában folytatódhat az életünk. Krisztus az ő halálával és feltámadásával legyőzte a halált, és bennünket is részesít a feltámadás csodájában. Így ment meg elbukástól, könnyhullatástól, örök haláltól.

*

Megváltó Urunk! Köszönjük, hogy a te szereteted ereje legyőzte a halált, és ebben a győzelemben nekünk is részünk lehet. Segíts mindenkor ebben bízni, és ha félelmek gyötörnek, erősíts meg hitünkben életünk minden napján. Ámen.Szerző: Keczkó Szilvia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeVince és Artúr, valamint Anasztáz napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

De ha nem hisztek, nem maradtok meg! (Ézs 7,9b)

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. (1Tim 6,12)

Olvasmányok: Gal 5,1–6 és 1Kor 1,18–25

 

Lelki útravaló a mai napra

Konfirmációra készülök. Az ünnep előestéjén megszokott rituálé, nézem a konfirmandusaim arcképét, és keresem azt az igét, amellyel az ünnepen megajándékozhatom őket. Álmom és reményem, hogy talán jól választok, és meg tudom érinteni szívüket, lelküket Isten drága igéjével. Újra és újra szemem elé tárul Pál szava: „Harcold meg a hit harcát!” Jól ismert, gyakran használt konfirmációi ige. Hány és hány csillogó szemű evangélikust indított ezzel a csodálatos igével útra lelkésze évek vagy évtizedekkel ezelőtt!

Mostanában valahogy mindig átugrom ezt a bátor mondatot. Mert kevés ma már, aki szeret harcolni. Még kevesebb, aki a hitéért harcolna. Olyan fiatalt, akit meg érdekel az örök élet, nem is találok. Máshova kerültek a hangsúlyok. A harc helyett az elfogadás, az örök ország helyett a mában élés, a hitvallás helyett a magánügy-vallás.

Így aztán nincs kihez párosítsam az igét.

Valahogy így enyészett el az európai keresztyénség ereje is lassan, fokozatosan. Milyen igaz Jeremiás szava: „Békesség, békesség! – pedig nincs békesség!” (Jer 6,14) Elhisszük, hogy minden jó. Elhisszük, hogy békeidőben élünk, és közben nem veszünk tudomást a valóságról. A kereszt szüntelen harc az életért!

Ülök az íróasztalomnál a lelkészi hivatalban, és azon tűnődöm, mi lesz velünk tűz nélkül.

*

Szentlélek Isten! Te vagy életünk ereje és forrása. Ne engedj elszenderednünk! Ne engedj elpuhulnunk! Ne engedj elkényelmesednünk!
Szentlélek Isten! Ébreszd hitünket, tápláld az örök életbe vetett reménységünket, és munkáld szívünk és szánk bizonyságtételét, hogy lehessen új reformáció. Lehessen ébredés!
Szentlélek Isten! Kezdd rajtam munkádat! Ébressz!
Ámen.Szerző: Pongrácz Máté

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeÁgnes napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak a szolgái. Összetörtem igátok jármát, hogy fölegyenesedve járhassatok. (3Móz 26,13)

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. (Gal 5,1)

Olvasmányok: Róm 9,31–10,8 és 1Kor 1,10–17

 

Lelki útravaló a mai napra

Számtalanszor megfigyelem az emberek járását, tartását. Igen sok mindent elárul. Nem csupán külsőleg, hanem a léleknek az állapotát is. Mennyi minden rejlik a lélekben, ami aztán tükröződik másban is!

Nagy ajándék, ha belül szabadok vagyunk nézeteinkben, döntéseinkben, látásunkban. Isten mindannyiunk számára ezt a szellemi, lelki szabadságot adja, mely minden esetben egy új lehetőség. Ennyire tiszteli és szereti Isten az ő teremtményét, az embert. „Krisztus szabadságra szabadított meg minket…” Ez a szabadság adja meg igazán a fejlődést, előrehaladást, de természetesen a felelősséget is. A kérdés éppen ezért az, hogy merünk-e ezzel élni. Akkor is, ha tudjuk, hogy a társunk másként döntene, cselekedne? Felvállalni önmagunkat, nézetünket s egyben döntésünket is.

„Mindent szabad nékem, de nem minden használ” (1Kor 10,23) – mondja Pál apostol. A mindenben megadja azt a tág utat, amelyben a kapott bölcsesség által megláthatjuk, hogy milyen választási lehetőségünk van, s melyik lesz a saját döntésünk. Ezek után pedig ahogy mi megkapjuk Istentől a szabadságot, igen jó lenne, ha mások számára mi is megadnánk. Szeretteinknek, munkatársunknak, barátunknak, de keresztény testvérünknek is. A választott népnek Isten elmondja: "Én, az Úr vagyok a ti Istenetek." Ő az, aki cselekszik, mégpedig a legbölcsebben. Éljünk mi is ezzel az ajándékkal!

*

Légy áldott, amikor lehetőséget adsz másnak a döntésre!
Légy áldott, amikor békességgel elfogadod a másik embert!
Légy áldott, amikor hálát adsz Istennek a szabadságodért!
Légy áldott, amikor mindehhez bölcsességet kapsz Istentől!
Merj ebben a szabad, Istentől kapott szeretetben élni, és azt bőséggel továbbadni mindenki számára!Szerző: Tóth Melinda Anna

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeFábián és Sebestyén, valamint Özséb, Sebõ napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. (Zsolt 32,2)

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az… Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által… (2Kor 5,17–18)

Olvasmányok: 5Móz 4,5–13 és 1Kor 1,1–9

 

Lelki útravaló a mai napra

Amikor ezeket a sorokat írom, sírnak az őserdők, és lángokban áll világszerte megannyi terület. Mi pedig reménykedünk valami jobban, a csodában, a megújulásban, a békében, avagy az Istennel megbékéltetett világban. Hatalmas változásra van szükség – elsősorban Isten és az ember között. Aztán ha belegondolunk ennek mélységébe, eszünkbe juthat a hangya és az elefánt esete… És Lackfi János szavai:

„Nem tudok Istenhez méltatlanná válni,

egyszerűen mert nem vagyok

és sose voltam méltó.

Az elefánt és a hangya sosem lesz egy súlycsoport.

De a hangya bármit elérhet,

ha hagyja, hogy felemeljék.”

Hagyjuk magunkat felemelni, hagyjuk, hogy Isten megváltoztasson minket, hagyjuk, hogy „Krisztusban” legyünk, és hagyjuk, hogy Isten újra és újra megbékéltessen minket önmagával!

Ennek a katasztrófáktól, háborúktól, öldökléstől és gyűlölködéstől sújtott világnak az egyetlen reménysége Isten, aki minden rossz ellenére meg tud békéltetni minket önmagával – Jézus Krisztus által. Ez a legnagyobb evangélium, hiszen mi nem tudunk, hiszen én „nem tudok Istenhez méltatlanná válni, / egyszerűen mert nem vagyok / és sose voltam méltó”.

Hangyányi létünk ellenére az Úristen felemelhet minket, és új teremtményekkel és új reménységgel, új énekkel töltheti meg pusztulni látszó világunkat. Így legyen!

*

Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és adjon békességet békétlen világunknak! Ámen.Szerző: Heinrichs Eszter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeVízkereszt után 2. vasárnap, ökumenikus imahétSára és Márió, valamint Gréta, Margit, Megyer

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé a bűneit, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. (Ez 18,27)

Pál írja: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. (1Tim 1,15)

Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnap, ökumenikus imahét

Olvasmányok: Jn 2,1–11 és 1Kor 2,1–10

Lekció: Róm 12,6–16
2Móz 33,17–23

Igehirdetési ige: Jn 4,31–38

 

Lelki útravaló a mai napra

Minden útra kelés előtt, reggelente bepakoljuk a táskánkat. Átgondoljuk, mire lesz szükségünk aznap, mit vigyünk magunkkal. Sokszor túlzásokba esünk, hiszen olyan dolgokat is beteszünk, amelyekről már előre tudjuk, hogy nem biztos, hogy kelleni fog. De azért elvisszük, egész nap cipeljük magunkkal a felesleges holmit is. Ha túl nehéznek bizonyul már napközben, akkor átnézzük, hogy mit dobhatunk ki, mit vehetünk ki belőle, mi az, ami felesleges.

Valahogy így vagyunk a hibáinkkal, bűneinkkel is. Cipeljük őket talán évek, évtizedek óta. Nehezen ismerjük el, és nehezen is változtatunk. Meg vagyunk győződve, hogy így jó. Nehezen térünk át más útra.

Jézus azért jött a földre, és azért vállalta a kereszthalált, hogy megszabadítson bennünket a bűneinktől. Napról napra lehetőségként kínálja fel számunkra, hogy keresztjéhez bármikor leborulhatunk, terheinket mindenkor letehetjük, és bűnbocsánatot kaphatunk.

Bátran pakoljuk ki életünk hátizsákjának felesleges terheit Jézusnál, hiszen ő azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.

*

Köszönjük, Istenünk, hogy keresztedhez bármikor letérdelhetünk, és ott megpihenhetünk.
Köszönjük, hogy gondod van ránk, és terelgetsz bennünket életutunkon.
Köszönöm, hogy én is fontos vagyok neked, külön rám is gondod van. Ámen.Szerző: Németh Katalin

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigePiroska, valamint Margaréta, Margit napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Mert van-e olyan Isten az égben vagy a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghezvinni, mint te? (5Móz 3,24b)

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm 11,36)

Olvasmányok: Mt 6,6–13 és Mk 3,31–35

 

Lelki útravaló a mai napra

Az ember hajlandó azt gondolni, hogy ő a világ közepe. Aztán ha szétnéz maga körül, szembesül a számára szinte megismerhetetlen világ csodáival, és el nem tudja képzelni, hogy hogyan jött létre minden ilyen rend szerint. Az élet apró kezdeti csíráitól kezdve a csillagokkal teli ragyogó éjszakai égboltig.

Mózes az ígéret földjének határán Isten hatalmas tetteiről beszél, pedig igazán nem olyan helyzetben hangzik el ez a mondat a szájából, amikor egyértelmű lenne a dicsőítés. A nép vezetője, aki könyörög, hogy a Jordánon túli területeket is megláthassa, visszautasítást kap válaszul az Úrtól a kérésére. Felmehet a Piszgá csúcsára, szétnézhet a négy égtáj irányába, de az ígéret földjére nem teheti be a lábát.

Alázattal felismeri, hogy itt nem az ő érdemei szerint történnek a dolgok. Nem ő vezette a népet idáig az egyiptomi fogságból, nem ő tett csodákat, hanem az Úr, nem övé a dicsőség, hanem az Úré. Őtőle, őáltala és őreá nézve van minden.

Életünk egy-egy sikeresebb periódusában talán nehéz átengedni a dicsőséget Istennek. Valakik mindig lenni akarunk. Alázattal érthetjük meg, hogy vagyunk valakik, bármilyen eredmények vagy eredménytelenségek is fémjelzik az életünket. Mégpedig azok, akikért a végtelen hatalmú Isten Krisztusban minden érdemre való tekintet nélkül odaadott mindent.

*

Urunk, engedd meglátnunk életünk történéseiben is a te gondviselő szeretetedet. Adj alázatos szívet! Nyisd szánkat neved dicséretére, hogy felismerjük, milyen kicsik vagyunk mi, és milyen nagy vagy te. Köszönjük, hogy mégsem porszemként tekintesz ránk, hanem szeretett gyermekeidként. Ámen.Szerző: Pápai Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeAntal és Antónia, valamint Örs napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: Így szól az ÚR… Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem! (2Móz 10,3)

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok! (Mt 10,16)

Olvasmányok: Kol 2,1–7 és Mk 3,20–30

 

Lelki útravaló a mai napra

A Bibliát ismerők hamar felismerik, hogy az egyiptomi szabadulás történetéből való az ószövetségi ige. Mózes és Áron – látszólag – úgy ment az egyiptomiak közé, mint juhok a farkasok közé, de valójában tőlük kellett volna rettegnie a fáraónak, hiszen az Atya küldte hozzá követeit, hatalmával felruházva.

Krisztus-hívő emberként ilyen bizonyossággal végezheted feladataidat, ha rábízod magadat teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. Mindezekkel ráhagyatkozhatsz. Nem véletlenül áll így a Szentírásban, mert ha az ember szíve, lelke, elméje, ereje nem rá hagyatkozik, akkor egyből gyarapodnak az akadályok és a küzdelmes megfeszülései életünknek, amelyeket nem tudunk legyőzni. Ha viszont Istenre hagyatkozunk, akkor e világ dolgai is engedelmeskednek nekünk.

Lukács tolmácsolásában a hamis sáfár történetében olvashatunk egy, a mai újszövetségi igére rímelő szakaszt: „…e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.” (Lk 16,8–9)

Látszólag nyereségvágyó, ügyeskedő hozzáállás ez, de Isten ismeri a szándékainkat: ha a tőle tanult hit, remény, szeretet a motiváló erő, akkor a világ mammonjai (földi, anyagi hatalmai) sem győzhetnek felettünk.

*

Drága Istenem! Köszönöm, hogy a hétköznapokban is felruházol erővel, hogy a mindennapok terhei, kötelességei közben is tudjak boldogulni.
Hányszor érzem magam úgy, mintha farkasok közé keveredett bárány lennék! Ilyenkor te adj nekem erőt, és tölts be lelkeddel, hogy leküzdjem elakadásaimat, amelyek elfordítanák tőled szívemet és akaratomat.
Add, hogy terád tudjam bízni egész életemet! Ámen.Szerző: Gerlai Pál

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeGusztáv, valamint Marcell napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre! (Zsolt 119,64)

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre… (2Tim 3,16)

Olvasmányok: Ef 1,3–10 és Mk 3,13–19

 

Lelki útravaló a mai napra

Iránytű, naptár, óra. Megannyi dolgot használunk mérésre, hogy tudjuk a helyes irányt, a pontos időt, a megfelelő arányokat. Sokszor olyan szigorú keretek közé szorítjuk az életünket, hogy az szinte megbénít. A világ megannyi elvárásához igazítjuk mindennapjainkat, hogy mindenkinek megfeleljünk. Úgy keretezzük az életünket, hogy sokszor csak a nyomást érezzük, amelyet hol a főnökünk, hol a családunk, hol a szomszédunk, hol a munkatársunk gyakorol ránk. Szorongatnak a vélt és valós elvárások. Mindig a maximumot, a legjobbat nyújtani, hogy mindenki elégedett legyen, hogy mindenkinek megfelelj. De miért is? Miért akarsz mindenkinek megfelelni? Hiszen hányszor szembesültél már vele, hogy lehetetlen! Akkor miért ragaszkodsz hozzá görcsösen? Engedd el! Hagyd, hogy az Úr Isten tanítson! Hagyd, hogy az Úr Isten mutassa az utat! Figyelj az ő feddő, megjobbító, igazságra nevelő igéjére! Engedd, hogy kegyelme utat és célt mutasson, amely nem megítél és elítél, hanem életre visz.

*

Istenem! Hálát adok, hogy ezzel a nappal is megajándékoztál! Köszönöm, hogy elfedezed megannyi gyengeségemet és hibámat. Kérlek, add, hogy ne legyek hamis elvárások rabja, hanem törekedjem mindig a te törvényed betöltésére. Istenem, adj nekem erőt és kitartást ehhez, hiszen tudod, hogy sokszor elesem, mert gyenge vagyok. Emelj fel! Légy velem! Erősíts! Ámen.Szerző: Horváth-Csitári Boglárka Flóra

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeLóránd és Lóránt, valamint Itala, Mór, Pál, Roland

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Az ÚR azonban azt mondta neki [Gedeonnak]: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon oltárt épített ott az ÚRnak, és így nevezte el: Az ÚR a békesség. (Bír 6,23–24a)

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,16)

Olvasmányok: Róm 8,26–30 és Mk 3,7–12

 

Lelki útravaló a mai napra

Már jó két hete, hogy elindultunk a 2020-as esztendő zarándokútján. Talán itt az ideje egy pillantást vetni az „égi GPS-re”, a mai újszövetségi útmutató igére, nehogy eltévedjünk. Az apostoli biztatás egyértelműen jelzi a helyes irányt: „a kegyelem trónusa” az úti cél. Ez a kissé titokzatos bibliai kép nem egy földrajzi helyre utal, amelynek meg lehet adni a GPS-koordinátáit, hanem egy konkrét személyre, Jézus Krisztusra, aki a kegyelem trónusán ül.

Az ő nevében indultunk az új évbe, amely az ő ajándéka: anno Domini 2020 – az Úr 2020. esztendeje.

Ő az, akihez a mai napon is bizalommal fordulhatunk. Akinél irgalmat nyerhetünk, kegyelmet találhatunk, és minden valós szükségünkben segítséget kaphatunk. Még segélyhívó szám tárcsázására sincsen szükség, hiszen, ahogy az ismert gyermekének fogalmaz: „Kis telefonon van nekem, két összetett kezem…” 2020-ban, érett, felnőtt fejjel se szégyelljük ezt az egyszerű mozdulatot. Ma sincs korszerűbb, hatékonyabb kommunikációs eszköz Urunk elérésére, mint az igei biztatására adott imádságos válaszunk. Gedeonhoz hasonlóan mi is oltárt építhetünk az Úrnak, nem kövekből, hanem őszinte imádságunk szavaiból.

*

Hálát adunk, Urunk, hogy ezt a napunkat is a te bátorító igéd intonálja. Köszönjük, hogy feléd tarthat egész életünk, s benne ez a mai napunk is. Tudjuk, hogy ma is szükségünk lesz a te vezetésedre, segítségedre, áldó kegyelmedre. Gedeonhoz hasonlóan mi is tapasztaljuk és valljuk: te vagy a békességünk forrása! Taníts meg ebből meríteni és ezt megosztani másokkal is. Ámen.Szerző: Gáncs Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."