Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
Naponta frissül

Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

NapiigeJenõ, valamint Ödön, Pál, Péter napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
18

Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. (Zsolt 139,5)

Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? (Róm 8,35)

Olvasmányok: Mt 7,21–27(28–29) és Mt 24,29–31

 

Lelki útravaló a mai napra

„Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.” (Zsolt 139,5) - Szóval be vagyok kerítve. Moccanni sem tudok, teljesen lefegyverezett engem. Nincs út előre, de kihátrálni sem tudok, mindenütt ott magasodik, vagy áthidalhatatlan mélységként tátong. De ki elől is akartam menekülni és miért?

József Attila költői hagyatékában találták meg halála után több évtizeddel ezt a verssort: „Az Isten itt állt a hátam mögött, s én megkerültem érte a világot.” Mint kiderült, egy sötét hangulatú, reménytelennek ismert vers utolsó sorának szánta a költő - az egész vers átszíneződött.

Ha Istennek háttal állok, és megkerülöm a világot, akkor éppen szembetalálkozom vele. Mert a Föld gömbölyű. Hiába futok Jónásként, nem tudok szabadulni tőle. Miért is kellene? Miféle indulatokat, számonkérő bosszúállást vetítek ki rá? Honnan jönnek ezek a sötét képek róla? Milyen jó lenne inkább kifújni a feszültséget és befészkelni magam a védelmező kezekbe...

Most megállok, Istenem, most befejezem a menekülést, most megpróbálok szembenézni Veled. Bátoríts, hogy megtegyem! A szívem mélyén érzem, hogy ez lenne a jó, mégis nehéz kiszállni a menekülős játszmából. Most hadd maradjak kicsit itt, hadd fújjam ki magam, Te pedig ragyogtasd rám szereteted, az élet ezernyi mosolyát, taníts utaidra, a folyamatos változásra! Köszönöm. Ámen.


Balogh Éva

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeHortenzia és Gergõ, Gergely, Gerõ, Gertrúd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
17

Ekkor így kiáltottak az Úrhoz segítségért Izráel fiai: Vétkeztünk ellened, mert elhagytuk Istenünket. (Bír 10,10)

Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. (Kol 1,13–14)

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti (reménység) vasárnap

Olvasmányok: Mt 25,31–46 és Róm 14,(1–6)7–13

Lekció: 2Thessz 1,3–10
Jer 8,4–7

Igehirdetési ige: Lk 19,11–28

 

Lelki útravaló a mai napra

Mai két igénk szorosan összekapcsolódik: az ószövetséginek a következménye kell, hogy legyen az újszövetségi, s az újszövetségit meg kell, hogy előzze az ószövetségi.

Az ószövetségi ige az őszinte bűnbánatról szól: nem is egy egyén, hanem egy egész nép áll meg Isten színe előtt, és ismeri el, hogy vétkeztek. Meg is fogalmazzák, hogy a bűnük a lehető legnagyobb és legmélyebb: elhagyták az Istent. Ezután a hűtlenség után egyértelmű volt, hogy vétkek tömege jelent meg a hétköznapokban, hiszen Isten nélkül elvesztették az útmutatást, így elárasztotta őket a csalás, hazugság, gyilkosság, házasságtörés.

A nép végül eljutott az őszinte bűnbánatig. De ezzel nincs vége a történetnek!

A Kolossé-levélben Pál arról ír, hogy van a bűnöknek bocsánata! Vissza lehet térni a hűtlenségből, és lehet újat kezdeni! Pál egyetlen mondatában benne van a teljes evangélium, egy csodálatos vers Jézus nagyságáról, hatalmáról és szabadításáról.

Ez a két ige így teljes, s jó látni köztük a fokozatosságot is: hatalmas a bűn ereje, még a kiválasztott népet is képes romlásba dönteni, de Isten kegyelme és szeretete sokkal nagyobb! Annyira nagy, hogy nemcsak a jövőben szeretné az Isten, ha részünk lenne benne, hanem már ezen a mai napon is: Isten már átvitt minket szeretett Fia országába, s mi ennek az országnak lehetünk ma is a polgárai. Még nem tökéletesen valósul meg ez az ország, de igazi valóság, amelyben mi is állampolgárok lehetünk!

Urunk, Istenünk! Bocsáss meg, hogy az életünk sokáig nem volt más, mint egy lázadás ellened. Köszönjük, ha eljuthattunk az őszinte bűnbánatig, ha bocsánatot kérhettünk Tőled. Köszönjük, hogy Te kész voltál eltörölni hűtlenségünket, megbocsátottál nekünk, és országod polgáraivá tettél. Kérünk, add, hogy úgy tudjunk élni, mint akik átélték a bűnbocsánat örömét, s ezért ott van a hála a szívükben Tefeléd. Ámen!


Deák László

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeÖdön, valamint Edmond napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
16

Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti. (1Sám 2,10)

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. (Mt 25,31–32)

Olvasmányok: Mk 13,1–8 és Mt 24,15–28

 

Lelki útravaló a mai napra

„Összegyűjtenek elé minden népet.” És ő elválasztja őket, mint a pásztor a juhokat a kecskéktől. Aszerint, ki mit tett: „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. [...] valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. [...] Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.[...] valahányszor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.”

Legalább eggyel megtettem. Legalább eggyel nem tettem meg. Hogy lehet így ítélni fölöttem?! - Mindannyian pont így fogunk ott állni. Mindannyian a két halmaz metszetében. Emberségünk ellentmondásos helyzetének megfelelően egy ellentmondásos helyzetben. És valóban, így nem lehet ítélni.

A Máté írása szerinti evangéliumban ezek Jézus utolsó szavai a nagy nyilvánosságnak. Utána már nem szólhat, mert elárulják, elfogják, vallatják, megverik, ítélkeznek felette, és keresztre feszítik. Merthogy a megoldhatatlan egyenletnek csak ez az egy megoldása van. A nagy összeadás, amelyben ember és Isten odaadja mindenét: az ember azt a sok egyet, akikkel nem tette meg... - Isten pedig azt az egyet, az Egyetlent, akit mindenkiért odaszánt.

Atyám! Add, hogy sohase mentséget keressek, hanem Téged!
Add, hogy sohase kifogást találjak, hanem Téged!
Add, hogy sohase magyarázkodjam, hanem fogadjam el, ahogy Te megbékéltettél magaddal!
Add, hogy sohase azzal az eggyel kérkedjem, akivel megtettem, hanem az Egyetlenben találjam meg békémet, akit értem is odaszántál! 
Ámen.


Kendeh K. Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeAlbert és Lipót, valamint Albertina, Artúr napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
15

A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. (Péld 10,19)

( )

Olvasmányok: 2Kor 6,1–10 és Mt 24,1–14

 

Lelki útravaló a mai napra

„Áldom azt a tanáromat, aki megszerettette velem a matematikát”; „Áldom a nagymamám emlékét, mert ő olyan szigorúan vette a házi munkára való nevelésemet, hogy nem most kell, immár felnőtt fejjel megtanulnom sütni”; „Áldom azt a napot, amikor megismertelek” - és még sorolhatnánk mindennapi áldásformáinkat.

Ugyanakkor mindennapjainkban sokszor tapasztalhatjuk azt is, hogy egy nem megfelelő helyen tett megjegyzés, egy elhamarkodottan mondott vélemény vagy akár félreérthető megjegyzés is nyomban átokká válhat. Úgy látszik, az ember érzékelte, hogy amikor jót mond, akkor áld, amikor rosszat mond, akkor átkoz, hiszen e nyelvi formák is úgy rögzültek, hogy a jót áldásként érzem az életemben, a rossz pedig ránk telepedő átokként jelenik meg.

[U]gyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok” - ezekkel a szavakkal Jakab apostol nyomatékosan felhívja figyelmünket arra, hogy a szó - az emberi szó is - nagy lehetőségeket hordoz magában, de ezzel még nagyobb felelősség jár. Éppen ezért vigyáznunk kell arra, hogy mit mondunk ki, mit kívánunk, és hogy milyen véleményt nyilvánítunk ki.

Szavaink használatával kapcsolatban példát vehetünk magától a teremtő Istentől, aki meg is áldja mindazt, amit alkotott, vagyis jót mond róluk. Szavával odahelyezi őket a jóságba, mely tőle származik. „Látta Isten, hogy ez jó” - olvasható Mózes első könyvében, hogy az élet is áldással, Isten áldásával indult el a földön.

„Ha ajkam vétett ellened, Krisztus kegyelmezz!
A jó hírt zengjem csak veled, Krisztus kegyelmezz!
Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj! Nézd, rám tör a bűn már,
Te adj! Te adj! Erőt! Erőt! Krisztus, kegyelmezz!”

(EÉ 554,2)


Asztalos Richárd

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeAliz, Elza, Erzsébet, Huba, Jozefina, Józsa

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
14

Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! (Zsolt 118,25)

Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. (Fil 2,13)

Olvasmányok: 1Jn 2,18–26(27–29) és Abd 1–21

 

Lelki útravaló a mai napra

Az Isten aktiv, tele van tervvel veled kapcsolatban. Nem tétlenkedik, nem mondja rád, hogy majd egyszer...

Pál apostol ebben a mondatban kétszer használja a görög energeo igét, melyből a ma is használatos energia szavunk származik. Alapjelentése az, hogy `működik, végrehajt, létrehoz, befolyásol, hat`. Igen, az Isten tele van energiával, ha rólad van szó! S pazarlóan adni akar belőle neked is. Ő az, aki az akarást, a tervezést már elkezdte benned. Az életed valódi „energiaitala” akar lenni, a hétköznapjaid érezhető erőforrása, melyből mindig táplálkozhatsz. Indulj el az ő útján még ma, mert ő az, aki veled van!

„Uram, mutasd meg utadat, és tégy késszé, hogy járjak rajta!” (Szent Brigitta imádsága)


Czöndör István

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeSzilvia, valamint Márton, Megyer, Szaniszló napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
13

Hatalma kiterjed a föld határáig. (Mik 5,3)

[Jézus Krisztusban] lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. (Kol 2,9–10)

Olvasmányok: Zsid 13,1–9b és Náh 3,1–19

 

Lelki útravaló a mai napra

A mai igék azt hangsúlyozzák, hogy Isten hatalma mindenek felett való. Kiterjed az egész földre, sőt még azon túlra is: nincs olyan erő és hatalom, mely ne lenne neki alávetve. Ő mindenható, előtte nincs lehetetlen. Szavára egykor létrejött a semmiből a világ, és szava ma is életet teremt. Krisztusban emberi testbe öltözött, és megváltó küldetése által megtörte a gonosz erejét.

Tele van a Szentírás olyan történetekkel, amelyek az ő hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik, s a mi életünkben is számtalan olyan helyzet volt (lehetett), amikor rácsodálkozhattunk nagyságára.

Tartsunk önvizsgálatot! Tudatában vagyunk-e annak, hogy Isten nemcsak hogy szeret minket, gondoskodik rólunk, és elhalmoz áldásokkal, hanem szent és mindenható is? Nagysága indítson arra, hogy elismerjük fenségét, leboruljunk előtte, és hatalmas erejében bízva tegyük le kezébe életünk lehetetlen helyzeteit! Hiszen aki Úr mindenek felett, az képes bármire: megtérésre indíthatja a keményszívűt, megkönyörülhet a szenvedőn, világossá teheti az általa készített utat, elveheti a félelmeket, megerősítheti a reménységet.

Mindnyájan vágyunk arra, hogy teljes életet éljünk, de ezt sokan csak a földi vonatkozásban akarják átélni: boldog családi életben, hivatásbeli sikerek által. A teljesség Jézusban öltött testet (ld. Kol 1,19), és általa lett valósággá a bűnbocsánat, a kegyelem, az új élet és az üdvösség. Milyen jó az, hogy ilyen Urunk van, és ilyen életet kínál!

„Szóljon az ének, áldás, dicséret Néked, Örökkévaló! / Nemzetek, népek, ifjak és vének imádjanak, Mindenható! / Hirdessék neved fenségét mennyen és földön, / Énekeljék, hogy szent az Úr örökkön! / Zengjék egy szívvel hatalmad, / Mert jó és kegyelmes vagy, mi Istenünk, ó Mindenható!” (Ifjúsági ének)


Hulej Enikő

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeJónás és Renátó, Aba, Krisztián, Kunó, Márton

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. (Ez 34,11)

Amikor [Jézus] látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. (Mt 9,36)

Olvasmányok: Jer 18,1–10 és Náh 2,1–14

 

Lelki útravaló a mai napra

Ha valaki megfestené a képet, amint juhok legelésznek pásztor nélkül, mindenki számára szembetűnő lenne valami: a hiány. Merthogy sokszor éppen a hiány döbbenti rá az embert, hogy korábban milyen jó dolga is volt. Biztonságérzet, bizalomjáték. Egy mindenkiért, mindenki egyért. A pásztor figyelme, határozottsága, tájékozottsága otthonérzetet teremt a juhoknak. Ha ő nincs, akkor elveszettség, elgyötörtség, káosz és égbekiáltó hiányérzet üti fel fejét közöttük és bennük.

A pásztor léte rendet jelent. A Szentírás azzal, hogy Istenre, majd Jézusra vonatkoztatva is használja a pásztor képét, arról tesz hitvallást, hogy ez a jó rend. Ez a világ rendje. „Az Úr az én pásztorom” - vallja a zsoltáros, és ez a személyes vallomás hitelessé teszi az egész pásztorképet. A személyesség. A felvállalás. Az egyes szám első személy. Enélkül csak egy romantizáló, idilli festmény marad a falon hol hiánnyal, hol hiánytalanul. A fordulópont maga a személyesség. A megszólítottság és a belőle megszülető vallomás: „az én pásztorom”.

A mára kapott kép nem új. Annyira régi, amennyire csak lehet. De mégis új perspektívát adhat azzal, ha a tied, ha az enyém lesz. Pásztorod, pásztorom. A mai nap lehet a rendrakás napja. Amikor megszűnik a káosz, és a hiányérzet helyett megszületik az a bizonyos bizalom, melyet hitnek nevezünk.

Istenem, Jézusom, Uram, Pásztorom! Köszönöm Neked az egyes szám első személyben rejlő erőt. Ámen.


Gáncs Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeMárton napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

Mert ha nem hallgattok az Úr szavára…, akkor ellenetek fordul az Úr, ugyanúgy, mint őseitek ellen. (1Sám 12,15)

Pál írja: De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra és képtelenek a rosszra. (Róm 16,19b)

Olvasmányok: 1Pt 4,7–11 és Náh 1,1–14

 

Lelki útravaló a mai napra

Csak azért se - valahogy így indul a dackorszak a legkisebbeknél. Hiába mondjuk édesanyaként vagy édesapaként, óvónőként vagy tanítóként, hogy ezt tedd, azt ne tedd: csak azért is megteszi a gyermek. Ez a dac, ez az „én jobban tudom” ősidők óta bennünk van. A bűneset története ugyanezt mondja el nekünk. És mégsem figyelünk a történetben arra, hogy mindennek következménye van. Nem számolunk azzal, hogy az Úristen figyelmezteti gyermekeit. És persze meglepődünk, amikor mégis megtörténik a „nem várt”, egyértelmű következmény, mintha ez az Úristen rosszindulata lenne. Pedig magunknak okoztuk a bajt. Pont, mint ahogyan elődeink is megélték. Mégsem tanulunk.

És az Úristen ennek ellenére foglalkozik velünk, foglalkozik a következménnyel. Mert nem hagy elveszni bennünket. Hanem Fiában, Krisztusban nem ellenünk, hanem értünk veszi magára minden bűnünk minden következményét. Ez a kereszt. És ezt a keresztet lehet megtalálnunk, amikor a jót vagy a rosszat kell választanunk, hiszen iránytűként vezet bennünket Krisztusban, hogy merre kell mennünk. Így lehetünk képtelenek arra, amit rossznak tart az Úr.

Kegyelmes Istenünk! Ne nézd engedetlenségünket, ne nézd bűneinket, hanem tégy késszé arra, hogy a jót válasszuk - benned. Tudom, hogy nélküled képtelen vagyok erre a jóra. De benned és veled minden világossá és egyértelművé válhat - a legnehezebb élethelyzetekben is. Ámen.


Aradi András

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeRéka, Andor, András, Andrea, Endre, Leona

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
10

Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. (Zsolt 127,1b)

Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. (1Kor 3,7)

Szentháromság ünnepe után utolsó előttit megelőző (ítélet) vasárnap

Olvasmányok: Lk 17,20–24(25–30) és Róm 8,18–32

Lekció: 1Thessz 4,13–18
Jób 14,1–17

Igehirdetési ige: Lk 11,29–35ZZZ

 

Lelki útravaló a mai napra

Egy svéd bútorgyár nagyszerű termékét vásároltam meg kislányomnak. Gyerekkonyha, az egyszerű fajtából. A doboz kibontása után szemügyre vettem a tartozékokat, és örömmel láttam, hogy nem lesz probléma az összerakása. A kis füzetet, amely pontról pontra megmutatja az összeállítás lépéseit, félreraktam. „Értek én hozzá, ennél bonyolultabbakat is összeraktam már!” - gondoltam magamban. A negyedik lépésnél azonban nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elképzeltem. „Nem baj, van rá jó ötletem!” De semmilyen kézügyesség és rutin sem hozott sikert. „De akkor, hogy kell ezt?!” Tomboltam!

Akkor eszembe jutott az útmutató. Hiszen ennek van leírása is! Kinyitottam. Majd - kislányom nagy örömére - pontról pontra, lépésről lépésre már sikerült összeállítani azt a bizonyos minibútort.

A kis feladat nem volt könnyebb attól, hogy kicsinek tűnt. A könnyű próbatétel - hiába a korábbi tapasztalat - nem vezetett előre. Azt hiszem, ilyen az Isten útmutatásának figyelmen kívül hagyása is. Hiába tevékenykedem nagy erővel és lendülettel, ha kihagyom az ő elképzelését és terveit a számításból. És nem jutok előre, csak izzadok, háborgok, vesződöm őnélküle!

Te kinek engeded meg, hogy beleszóljon az életedbe, hogy tanácsot adjon, segítse munkálkodásod? Te is olyan vagy, mint én voltam? Te is a „majd én jobban tudom”-ember vagy? Akkor próbálkozz csak! És izzadni, vesződni, fáradozni fogsz!

Add át a terveidet, és ő megmutatja a saját elképzeléseit! Kínáld fel készséged, és kreativitást kapsz tőle! Nyújtsd oda erőnléted neki, és ő maga fogja azt megsokszorozni! Bízz benne, mert bármit csinálhatsz, csak Isten „szeretetterve” számít!

Mutasd meg terved, Uram! Ne engedd, hogy amit eddig megismertem belőle, azt érdektelenül vagy fellengzősen félrerakjam! Útmutatásod, áldásod nélkül nincs áldás a növekedésen. Láttasd meg velem tisztán akaratod, hogy ne legyenek, olyan napjaim, melyekre azt mondom: hiábavalók. Tégy készségessé, hogy léted harmóniába kerüljön saját létezésemmel! Ámen.


Benkóczy Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeTivadar napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
09

Ki irányította az Úr lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta? (Ézs 40,13)

Nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. (ApCsel 17,29)

Olvasmányok: Péld 3,1–8 és Jób 42,10–17

 

Lelki útravaló a mai napra

A jó bálvány nem látszik bálványnak. Ellenkezőleg. Ha tényleg jó, akkor tökéletesen elhiteti velünk, hogy ő isten, az igazi. Éppen ezért nem célravezető, ha az Ószövetség lapjain próbálunk tájékozódni saját bálványainkat leleplezendő. Mi már nem dőlünk be faragott szobroknak, emberkéz alkotta álisteneknek. Lényegében ugyanez áll a modern, mitológiátlanított ember bálványaira: a pénzre, a sikerre és a testre is. Igaz ugyan, hogy néha ellenállhatatlan erővel hatnak ránk, hogy gyakran hódolunk nekik, de azért tudjuk róluk, hogy csak bálványok, istenpótlékok.

Akkor járunk jó nyomon - ha ez egyáltalán lehetséges -, ha a magunk elképzeléseit vesszük górcső alá. Azt, hogy mit tartunk jónak, szentnek, igazságosnak, méltányosnak, hogyan képzeljük a rendet, miben látjuk mindannyiunk javát. Mindazt, amit Istennel asszociálunk. Ez a mi istenünk.

Egyetlen példa. A bűnbeesés történetében még a kígyó szájából halljuk: ha esztek belőle, olyanok lesztek, mint Isten... Alig néhány fejezettel később, Bábel készülő tornyát látva már Isten beszél úgy, mintha féltené tőlünk hatalmát, mintha ez lenne az egyetlen, az igazi gondja.

A kísértő nem csak elhiteti velünk, ami nem igaz, nemcsak rábír dolgokra, melyeket nem szabadna megtennünk; istenképünket sem hagyja érintetlenül.

Istenem, bocsásd meg, hogy minduntalan a saját képemre formállak, hogy így látlak és így láttatlak másokkal is! Add, hogy ne Te légy az enyém, inkább én legyek a Tiéd! Ámen.


Cserháti Sándor

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeZsombor, valamint Gotfrid, Kolos, Mihály napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

Ezt mondták Izráel fiai Sámuelnek: Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz, az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket. (1Sám 7,8)

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. (Jak 5,16a)

Olvasmányok: Jn 18,28–32 és Jób 42,7–9

 

Lelki útravaló a mai napra

Van-e, aki imádkozik érted? Vannak-e olyan barátaid, akiket meg tudsz kérni, hogy imádkozzanak érted? Tudsz-e arról, hogy valaki időnként az imádságába belefoglal téged is? Hihetetlen jó érzés, amikor az ember néha azt hallja idős nagymamáktól, hogy imádkoznak nemcsak az unokákért, hanem végig is gondolják, hogy kinek is van szüksége arra, hogy könyörgésükbe foglalják a nevét, és ezt esetleg vele is megteszik.

Sámuel Istennek szentelt életet élő ember volt. A próféta szó azt jelenti, hogy `Isten embere`. Milyen jó volt, hogy Izráel fiai tudták, hogy Sámuel a biztos pont, őt szereti az Isten, meg kell kérni, hogy imádkozzon értük, és kiszabadulnak nehéz helyzetükből, még a félelmetes filiszteus sereget is legyőzik.

Te is megharcolod napi harcaidat, megvannak a te filiszteusaid is, a te szorult helyzeteid is. Vajon van-e Sámueled, vagy van-e a közeledben egy mélyen hívő nagymama, akit megkérhetsz, hogy imádkozzon érted? Ha nincs is, legyenek lelki társaid, akiknek megvallhatod nyugodtan a bűneidet, akikkel tudtok egymásért imádkozni, mert így lesz gyógyulásotok. Krisztus arcát lelki társad arcában felfedezheted. Ha épp nincs, legyen ez az imatémád, vagy vedd észre azokat magad körül, akikre nem is gondolsz így. Mindenkinek szüksége van arra, hogy imádkozzanak érte. Te is tedd ezt: imádkozz másokért!

Tanuljunk Luthertől imádkozni. Ő ezt mondja: „...ha az idő és a hely megengedi, minden imádságomban négy csokrot kötök. Először is tanításnak tekintem az imádságot, és megvizsgálom, hogy mit kíván tőlem a mi Urunk. Azután hálaadássá formálom, harmadszor bűnvallássá, negyedszer kéréssé.”

Atyám, add, hogy ma magam mellett kifejezetten tudjak másokra is gondolni az imádságomban, és keressem a lehetőséget, hogy az imádság közösségében lehessek a körülöttem élőkkel! Ezt add meg ma nekem, kegyelmes Atyám! Ámen.


Gerlai Pál

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeRezsõ, valamint Csenger napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint a múló árnyék. (1Krón 29,15)

Jézus mondja: Az én Atyám házában sok hajlék van. (Jn 14,2)

Olvasmányok: 1Kor 14,26–33 és Jób 40,6–41,3; 42,1–6

 

Lelki útravaló a mai napra

Nagyon nagy ajándék hazajönni. Ajándék, ha tudom, hogy van egy olyan hely, ház, lakás, ahol otthon vagyok. Tudom, nagyon sokan értékelik, és sokan kevésbé értékelik ezt. És tudom, hogy sokan hiányolják a hajlékot. Az, hogy ki hogyan viszonyul a hajlékhoz itt, e földön, még változhat. De bízom benne, hogy változik a mennyei hajlékhoz való viszonyunk is.

Óvodások közötti hittanórán hangzott el egy hatéves kislány szájából: „De jó, hogy mi járhatunk hittanra!” Bennem pedig az fogalmazódott meg, hogy ha egy hatéves kislány szíve hálás az Isten szaváért, ott már Jézus jelen van az ő kis szívében, és már most tud a mennyei hajlékról, és szeretne részese lenni.

Isten igéje arról beszél, hogy sok hajlék van a mennyben, és Isten mindenkit hív és vár oda. Isten országának hajléka készen áll! Ezért a hajlékért maga Jézus Krisztus szenvedett és küzdött, hogy mi az ő nevében átvehessük azt. A földön egy-egy hajlék megszerzéséért rengeteget kell küzdeni, dolgozni, spórolni. Isten hajlékát „csak” elfogadnunk és átvennünk kell Jézus Krisztus által.

A mennyekben, a mennyekben
Vár öröm végtelen.
Nem némul el az énekszó.
Zeng, ujjong szüntelen.
Ott színről színre lát a szem,
És ékességben látja fenn
Ég és föld Istenét.

[...]

Megnyerni mennynek örömét
Készíts el, Jézusom!
Te értem hullott véredért
Vár engem irgalom.
Mi jó most áment mondani,
És mindörökké áldani
Ég és föld Istenét!

(EÉ 527,1.5)


Tamásy Zsóka

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."