23547 ima található a honlapon, összesen 31464 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Név szerintÉvközi tizennegyedik hét – szerda

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  08

  Evangélium: 
  Mt 10; 1-7
  Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, megparancsolva nekik: "A pogányokhoz vivő utakra ne térjetek rá, s a szamariaiak városaiba ne menjetek be! Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!

  Bevezető ima: Oly sokat tettél értem, Uram. Most szeretnék élni a lehetőséggel, hogy veled töltsem az időmet és rád figyeljek. Tudom, hogy mindig közel vagy és támogatsz engem. Add, hogy befogadjam szavaidat és bátorításodat, és így jobban tudjam szeretni a körülöttem lévőket!

  Kérés: Uram, adj erőt mindannak a megtételére, amire kérsz engem!

  Elmélkedés: 
  1. Kinevezve. Jézus kiválasztotta a tanítványait és megbízta őket művének a kiteljesítésével. Urunk különös bizalmat mutat esendő emberi lényünknek, amikor munkatársainak választ. Krisztus az Egyházon keresztül ma is folytatja ezt a kinevezést. A pápa és a püspökök a vele való közösségben hitelesen adhatják tovább Krisztus tanítását. De Urunk minket is hív erre a küldetésre. Én is küldetésnek tekintem az életemet? Krisztus tervében betöltött feladatnak?

  2. Tévedhetetlen? Krisztus nem tömegével hívja a követőit. Egyenként, a nevükön szólítja őket, ezért a Szentírás is felsorolja őket. De a Krisztustól nyert hivatás nem egyenlő az üdvösséggel. Júdás árulása is említésre kerül a szentírási részletben. Ez számunkra is figyelmeztető jel. Azt gondolhatjuk: Én minden vasárnap járok misére, tehát üdvözülök. Vagy: Nem vagyok rossz ember, bizonyára meg vagyok mentve. Júdás árulása azonban megmutatja, hogy mindenki eleshet. Előfordul, hogy én tévedhetetlennek hiszem magam? Hogyan alakítja Krisztus hívása az én mindennapjaimat?

  3. Ahol a szeretet kezdődik. Jézus búcsúparancsa a tanítványaihoz ez lesz: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28;19). Egyelőre azonban arra kéri apostolait, hogy a saját népükre összpontosítsanak. Mielőtt meg akarnánk menteni a világot, érdemes a hozzánk közel állókra figyelni: a családunkra és szeretteinkre. Isten mindannyiunkat egy egyedi helyre, egy különleges családba tett, hogy segítsünk nekik lélekben növekedni. Ez nagyon nehéz feladat lehet, hiszen különleges szeretetet kívánnak azok, akikkel állandóan együtt vagyunk. A bizalmas viszony gyakran tiszteletlenséget szül. Azonban ha szeretni tudjuk azokat, akik körülöttünk élnek, viszonylag könnyű lesz mindenki mást is szeretni. Hogyan élem meg otthon az adakozó szeretetet? Hogyan élhetek jobban?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, hogy néha a rokonaim viselkedését a legnehezebb eltűrni. Hiszen előfordult, hogy a Te rokonaid is azt gondolták, hogy megzavarodtál (vö. Mk 3; 21). Tudom azonban, hogy mások is problémás embernek tarthatnak engem. Mindannyian pontosan ismerjük egymás hibáit. Segíts a körülöttem lévő emberek jó oldalait is meglátni és megbecsülni! Segíts, hogy az otthonomban is a Te apostolod legyek!

  Elhatározás: Megteszek egy nagy szívességet az egyik családtagomnak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Gyengéd szívÉvközi tizennegyedik hét - kedd

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  07

  Evangélium: 
  Mt 9;32-38
  Alighogy ezek elmentek, íme, egy ördögtől megszállt némát hoztak eléje.
  Mihelyt kiűzte belőle a gonosz lelket, a néma megszólalt. A nép csodálkozva mondta: "Ilyen még nem történt Izraelben!" A farizeusok azonban azt terjesztették: "A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket."
  Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget.
  Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült. "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" - mondta akkor tanítványainak. - "Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz."

  Bevezető ima: Uram, jó veled lenni. Jelenléted értelmet ad életemnek. Te vagy számomra a remény forrása és a szeretet példája, mely vezet a mindennapjaimban. Add, hogy úgy tudjak figyelni erre az imádságra, amennyire azt a küldetésedben megmutattad.

  Kérés: Jézusom, töltsd meg szívemet együttérzéssel mások iránt!

  Elmélkedés: 
  1. Vastag bőr. Jézus ámulatba ejtette a közönségét csodáival és tanításával. Izrael népe még sosem látott hozzá hasonlót. Ennek ellenére nem mindenki hatódott meg. A farizeusok a legrosszabb indítékot feltételezték Jézusról. De ez vajon megállította a mi Urunkat? Aligha. Jézus rendületlenül folytatta a küldetését: tanított és gyógyított. Úgy tűnik, vastag bőr volt az arcán, a kritikák lepattogtak róla. Bennem is megvan ez az elszántság? Eltántoríthatatlan vagyok az evangélium hirdetésében? Nagylelkű vagyok azokkal szemben, akiknek szüksége van a segítségemre, a családommal vagy a plébániám iránt? Jézus nem fél attól, hogy mások mit mondhatnak. Azt akarja, hogy mi is bátrak legyünk hitünk megvallásában. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. (Mt 10;32). Én akkor is jót teszek, ha mások ezért rosszat mondanak rólam?

  2. Érezte fájdalmukat. Urunk együtt érző az eltévelyedett lelkekkel. Ahol gyengeséget tapasztal, ott erőt ad. Ahol sebeket lát, ott gyógyít. Senki sem csalódik benne, ha hittel fordul hozzá. Krisztus szíve szomjazik a lelkek iránt, és nagy készséget mutat a velünk való találkozásra. Cserébe hasonló együttérzést vár tőlünk is a körülöttünk lévők iránt. Én együtt érző vagyok azokkal, akiknek személyes vagy lelki életükben szenvedniük kell?

  3. Munkások egy életre. Krisztus, a Főpap közbenjár az emberiségért a Mennyei Atyánál. Ő, aki valóságos Isten és valóságos ember, összeköt bennünket az Atyával. Jézus mind a mai napig emberekkel gyakoroltatja ezt a hivatást. Papok nélkül elképzelhetetlen az Egyház működése. Ha az Oltáriszentséget ünneplő közösség valódi eucharisztikus gyülekezetté akar válni, feltétlenül egy felszentelt pap vezetésére van szüksége. - írta Szent II. János Pál pápa az Ecclesia de Eucharistia-ban. A papság Krisztus szeretetét tükrözi, és a papi élet egy nagyszerű módja az Egyház szolgálatának. Ráadásul sok lélek függ egy pap hűségétől, ezért a papi hivatás mindannyiunk közös ügye. Én kész lennék egy hivatást támogatni a családomban? Ha Jézus engem hívna, kész lennék követni Őt?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts a legjobbat meglátnom az emberekben. Segíts emlékeznem arra, hogy Te mindenkiért ontottad ki a véredet a kereszten. Adj együttérzést azon emberek iránt, akiknek szükségük van a támogatásomra! Hadd értékeljem egyre jobban azt a munkát, amit a papokon és püspökökön keresztül végzel!

  Elhatározás: Ma egy tized rózsafüzért ajánlok fel a papi hivatásokért.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Gyógyító hitÉvközi tizennegyedik hét - hétfő

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  06

  Evangélium: 
  Mt 9: 18-26
  Míg ezt magyarázta nekik, íme, egy elöljáró lépett hozzá. Leborult előtte s kérte: "Az imént halt meg a lányom, de gyere, tedd rá kezedet és életre kel." Jézus fölkelt, s elment vele tanítványaival együtt. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról megközelítette és megérintette ruhája szegélyét. Így gondolkodott magában: "Ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus megfordult, ránézett és így szólt: "Bízzál leányom, a hited meggyógyított." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házához ért, s látta a fuvolásokat meg a zajongó tömeget, rájuk szólt: "Menjetek innét, hiszen nem halt meg a kislány, csak alszik!" Erre kinevették. Amikor a tömeget eltávolították, bement, megfogta a kezét, és a kislány fölkelt. A dolognak híre járt az egész vidéken

  Bevezető ima: Jézus, add, hogy most csak erre az elmélkedésre összpontosítsak. Segíts, hogy csak rád figyeljek. Te vagy Megváltóm és megmentőm. Hiszem, hogy Te is figyelsz rám. Bizalommal jövök hozzád, és azoknak ajánlom fel ezt az imádságot, akik félnek hozzád közeledni.

  Kérés: Adj erősebb hitet, Uram, hogy erőd meggyógyítson engem és szeretteimet!

  Evangélium: 
  1. A
   mi lépésünkre várva. Láthatjuk, hogy az elöljáró hite cselekedésre készteti Jézust. Ez figyelemre méltó! Isten Fia egy teremtmény rendelkezésére áll annak hite miatt. Oly gyakran várjuk azt, hogy Isten a problémáinkat a saját erőfeszítésünk nélkül oldja meg. Isten jobban ismeri a gondjainkat, mint mi magunk. (vö. Mt 6;8) Olykor mégsem cselekszik addig, amíg nem látja bennünk a hit cselekedetét. Az elöljáróban ezt a hitet látta. Rendkívüli volt, hogy ekkora tömeg előtt Jézushoz menjen, és egy csodát kérjen tőle. Bennem is van ekkora bizalom, amikor Jézushoz imádkozom? Elég erős a hitem, hogy valami rendkívüli dologra kérjem?

  2. Megérintő pillanat. A vérfolyásos asszony szintén nagyon hitt Jézusban. Ő nem szavakban fejezte ki, hanem tettben, és megérintette Jézus ruháját. Ez a hit segít a szavakat a tettekkel összekapcsolni. Egy kérés néha nem elég. Cselekednünk kell, megmozdulni, lemondani a kényelemről ahhoz, hogy közel kerüljünk Jézushoz. Az imádság jó, de a cselekedetekkel együtt adjuk a legjobb táptalajt Isten kegyelmének munkájához. Hogyan tehetem teljessé az imaéletemet? Tudok-e például a plébánosomnak valami szervező-munkával segíteni?

  3. Vége a szomorúságnak. Jézus idejében nem volt ritka, hogy hivatásos gyászolók sirassanak egy halottat. Jézus azon mondata, hogy a lány csak alszik, nevetségessé tette Őt. Jobb esetben csak kétkedést ébresztett. Rosszabb esetben elvette volna az üzletet a hivatásos siratóktól. Hiszen kit kéne siratni, ha a lány él? Néha talán mi is olyanok vagyunk, mint ezek a hivatásos gyászolók; rezignáltan fordulunk a halál és a körülöttünk lévő gonoszság felé. Széttárt kezekkel azt mondjuk, hogy már sose lesz jobb. Esetleg még az is megkísért, hogy megfeledkezzünk Urunk megerősítő jelenlétéről. Azt gondolhatjuk: Micsoda? Hogy én szent legyek? Vagy: Belőlem legyen pap, vagy megszentelt életű? Vagy: Tényleg azt akarod, hogy egy újabb gyerekről gondoskodjunk?  De Krisztus szerencsére tántoríthatatlan. Eljön, hogy életet adjon nekünk, hogy kisegítsen a bűnből, hogy nagylelkűbbé tegyen bennünket. Más szóval eljön, hogy szentté váljunk. Én ellenállok hívásának, vagy követem azt?

  Beszélgetés Krisztussal: Az elöljáró és a beteg asszony csodálatos hitet mutatnak nekünk. Én is ilyen hittel akarok élni, Uram! Néha annyira lebénítanak a problémáim, hogy nehezemre esik közeledni hozzád. Erősítsd hitemet és reményemet. Segíts azzal a biztos tudattal élnem, hogy Te vagy a Föld Ura.

  Elhatározás: Egy adott szándékért hozok egy áldozatot, vagy meglátogatom az Oltáriszentséget.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Túlvilági bölcsességÉvközi tizennegyedik vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  05

  Evangélium: 
  Mt 11; 25-30
  Abban az időben Jézus ezeket mondta: "Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű."

  Bevezető ima: Köszönöm, Uram, hogy ismét lehetőséget adtál a veled való együttlétre. Hiszek benned és szeretetedben; már várom a napot, amikor a mennyben átölelhetlek. Addig is szeretném megmutatni az irántad érzett szeretetemet szavakban és tettekben.

  Kérés: Jézusom, adj a tiedhez hasonló szelíd és alázatos szívet!

  Elmélkedés: 
  1. Esztelenség. Jézus köszönetet mond mennyei Atyjának, amiért az isteni igazságot elrejti „az okosak és a bölcsek elől” és kinyilatkoztatja a kicsinyeknek. Isten útjainak megértése tiszta, alázatos szívet kíván. Amiről azt gondolhatnánk, hogy „intelligencia”, az néha semmivel se több, mint egyes dolgok vagy emberek manipulálása a saját érdekünkben. Valaki lehet például tehetséges a pénzkeresésben, de így is elszegényedhet, ha azt haszontalan dolgokra költi. Vagy lehetnek egy okos embernek olyan ötletei, melyeket egy átlagember nem is ért meg. A másik oldalon ott van a gyermekek okossága, mely egyszerű és bizakodó. Ők könnyebben el tudják fogadni Isten dolgait. Isten szavainak a megértéséhez bíznunk kell az Ő kegyelmében és szeretetében. Fel kell ismernünk, hogy mennyire eltörpülünk az Ő nagyságához képest. Bennem is megvan ez a hozzáállás, amikor hozzá közelítek? El tudok szakadni a saját nézőpontomtól, hogy Isten szemszögéből szemléljem a dolgokat?

  2. Mint Apa és Fia. A világon egyedül Jézus ismerte az Atyát. Azért is jött, hogy megmutassa Őt nekünk. Ezt nem mindenki értette meg. Még Fülöp apostol sem: „Már oly régóta veletek vagyok, - mondta Jézus - és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát?” (Jn 14;9). Az a tudat, hogy Jézus az Atya képmása, segíthet bennünket az imádságban, mert úgyszólván emberi arcot ad az Atyának. Könnyen imádkozhatunk Jézus anyjához, Máriához. Miért ne imádkozhatnánk az Atyjához is?

  3. A szelídség példája. Nagyon fontos, hogy Jézus a szelídségére és alázatosságára mutat rá, amikor példaként áll elénk. Nem dicsekszik a csodatételeivel, vagy bölcs szólásaival, de az édesanyja iránti odaadásával sem. Ehelyett a szelídségéről és alázatosságáról beszél. Már a születésekor példát mutat. „Isten olyan erős, hogy törékennyé tud válni és védtelen gyermekként jön közénk, hogy szerethessük őt.”- mondta emeritus XVI. Benedek pápa a karácsonyi éjféli mise szentbeszédében, 2005-ben. Jézus cserébe azt kéri, hogy mi is váljunk sebezhetővé és nyissuk meg szívünket mások felé, a visszautasítást is kockáztatva. Ezt vállalva érthetjük meg igazán, hogy Jézus mit tett értünk. Lehet, hogy Jézus engem is arra kér, hogy szelídebb legyek valakivel?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, hogy nehéz alázatosnak lennem. Fel kell adnom a nézeteimet, az elismertségre való vágyamat, azon igényemet, hogy mindent ellenőrizni tudjak. Segíts hozzád hasonlóan szelídnek lennem! Ha a követésed alázatosságot követel, akkor legyen úgy. Adj erőt ezt elfogadnom!

  Elhatározás: Ma hagyom, hogy másoké legyen az utolsó szó.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Valami újÉvközi tizenharmadik hét – szombat

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  04

  Evangélium: 
  Mt 9,14-17
  „Akkor odajöttek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?” Jézus így felelt nekik: „Vajon gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek azonban a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot; mert kiszakad a folt a ruhából, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert különben a tömlők szétrepednek, s kiömlik a bor is, meg a tömlők is tönkremennek. Az új bort új tömlőkbe töltik, így mind a kettő megmarad.”

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy bennem élsz. Engedd, hogy szívemben és elmémben is érezzem jelenlétedet! Ezt a napot a Te közelségedben akarom megélni és mindent a hit szemüvegén keresztül szeretnék látni. Beléd akarom ma helyezni minden bizodalmamat és meggyőződésemet. Minden kegyelmet meg fogsz adni nekem, amire a mai nap folyamán szükségem lesz. Csak annyit kell tennem, hogy kérem őket. Teljes szívemmel szeretni akarlak, különösen a felebarátaimban; segíts, hogy át tudjam magam adni nekik és közvetítsem szeretetedet feléjük. Szűzanyám, szegődj mellém ebben az elmélkedésben és járj közben értem, hogy Isten mindent megadjon, és így jobb követője és Országának hatékonyabb apostola legyek.

  Kérés: Uram, tanítsd meg nekem a szeretet új parancsát!

  Elmélkedés: 
  1. A régi teret ad az újnak. A történelem megmutatja, hogy az idő megállíthatatlan előrehaladtával mindig új kerül a régi helyére. Századokon keresztül az emberek új eszméket dolgoztak ki, új technológiákat, új módokat bizonyos dolgok megvalósítására. Az életminőségünk is javult. Hosszabb, egészségesebb életet élünk és sokkal jobb körülmények között, mint őseink. Ez a változás a hit valóságában is megmutatkozik. Az Ószövetségben Isten lépésről-lépésre nyilvánít ki dolgokat a kiválasztottaknak, ameddig el nem küldi Fiát, hogy kinyilatkoztassa az a teljes Igazságot. DE még ezután is, a Szentlélek velünk maradt az Egyházban, hogy mélyítse tudásunkat Krisztus kinyilatkoztatásaival kapcsolatban és végigvezessen minket a szentté válás útján. Felismerjük és követjük sugallatait?

  2. A külső a belsővé válik. Jézus idejében a zsidó embereknek rengeteg olyan cselekedetük volt, amelyet kötelezően végre kellett hajtaniuk ezzel imádva Istent. Ezek között volt a böjt is. Keresztelő Szent János kinyilatkoztatta, hogy Jézus tanítványai ne böjtöljenek és ne kövessenek hamis törvényeket. Krisztus azt mondta, hogy nem a külsőségek tesznek valakit jó emberré. Sokkal inkább a szív az, ami jóvá tesz. Jézus nem azt akarja, hogy miközben hűségesen elmondjuk a napi imádságainkat, mégis megítéljük testvéreinket, vagy nem bocsátunk meg nekik. Mi teszi az ember lelkét tisztává? Betartom a külső kötelezettségeimet, amit a hitem diktál, de belsőleg megtagadom Isten parancsait és a Szentlélek sugallatait?

  3. Egy új parancs. Jézus nem azért jött, hogy megsemmisítse az Ószövetség törvényét; a Tízparancsolatot. Ő azért jött, hogy erre építsen. Az Ótestamentum volt a régi kinyilatkoztatás, amit Krisztus nem akarta megtörni ezt. De ez egy új bor volt, amit Ő követőinek akart adni. Máté evangéliumának ötödik fejezetében Jézus a hegyen prédikál. A mózesi hasonlat teljesen világos. Mózes felment a hegyre, hogy Isten kinyilatkoztassa neki a Tízparancsolatot és ezt Ő továbbította az embereknek. Jézus is, aki maga az Isten, a hegyi beszédben kinyilatkoztatta az új parancsolatot, és ez a szeretet új törvénye az Ószövetség minden kinyilatkoztatása felett áll. Követőinek nem csak felebarátaikat kell szeretniük, hanem ellenségeiket is.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram mutasd meg, hogyan szeressem ellenségeimet! Tanítsd meg, hogy hogyan tudok keresztény életet élni a lelkemben és nem csak a külsőségekben. Én nem csak „látszólag" akarlak követni. Tudom, hogy keresztényként szentségi életre vagyok hivatott. Az egyetlen dolog, ami megakadályozhat engem ebben, a saját önzésem és a nagylelkűség hiánya. Segíts, hogy át tudjam magam adni másoknak a felebaráti szereteten keresztül! Tanítsd meg, hogy miként tudok megbocsátani másoknak! Tisztítsd meg gondolataimat, hogy soha ne gondoljak rosszat senkiről! Irányítsd a gondolataimat, hogy megragadjak minden lehetőséget, amellyel másokat szolgálhatok!

  Elhatározás: Három olyan cselekedetet fogok végrehajtani, amit a felebaráti szeretet vezérel.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Én Uram, én Istenem!Évközi tizenharmadik hét - péntek

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  03

  Evangélium:
  Jn 20, 24-29
  Húsvétvasárnap este, Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki: „Láttuk az Urat!” Ő azonban így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen, és így szólt: „Békesség nektek!” Azután azt mondta Tamásnak: „Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás azt felelte: „Én Uram és én Istenem!” Jézus erre azt mondta neki: „Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.”

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy bennem élsz. Engedd, hogy szívemben és elmémben is érezzem jelenlétedet! Ezt a napot a Te közelségedben akarom megélni és mindent a hit szemüvegén keresztül szeretnék látni. Beléd akarom ma helyezni minden bizodalmamat és meggyőződésemet. Minden kegyelmet meg fogsz adni nekem, amire a mai nap folyamán szükségem lesz. Csak annyit kell tennem, hogy kérem őket. Teljes szívemmel szeretni akarlak, különösen a felebarátaimban; segíts, hogy át tudjam magam adni nekik és közvetítsem szeretetedet feléjük. Szűzanyám, szegődj mellém ebben az elmélkedésben és járj közben értem, hogy Isten mindent megadjon, és így jobb követője és Országának hatékonyabb apostola legyek.

  Kérés: Uram, adj nekem olyan hitet, amely nem ismer kétségeket!

  Elmélkedés: 
  1. Hacsak nem látom…A tudományos fejlődés uralja a világot. Úgy tűnik, hogy minden nap egy újabb áttörést jelent az új technológiák és az orvostudomány területén, és ezek a fejlődések különleges kísérletekhez és tapasztalati bizonyítékokhoz vezetnek. Úgy tűnhet, hogy a hit jelentéktelen és idejétmúlt, mégis mikor ezekre gondolunk, a legtöbb tudáshoz a hiten keresztül jutottunk el. Úgy tanultunk, hogy elhittük, amit a szüleink és a tanáraink mondtak nekünk, és még napjainkban is folytatódik ez, habár sokszor egy kevés szkepticizmussal – azokkal a hírekkel kapcsolatban, amiket a tévében látunk, vagy az újságban olvasunk. A hit elengedhetetlen kelléke a megtapasztalásnak. És ha más embereknek hinni tudunk (és néhányuk őszintesége eléggé megkérdőjelezhető), hogy lehet az, hogy nem hiszünk Istennek, aki maga az Igazság és aki soha nem vezet minket félre?

  2. Nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Jézus tudja, hogy szükségünk van arra, hogy megérintsük Őt ahhoz, hogy higgyünk Benne és ezért hagyta nekünk itt az Oltáriszentséget. Az Ő valós jelenléte az Oltáriszentségben teszi lehetővé, hogy minden nap találkozzunk vele. Minden nap közel érezhetjük magunkhoz a tabernákulumban és beszélhetünk neki örömeinkről, bánatunkról és kérhetünk tőle tanácsot. Ha hozzá megyünk, Ő a lelkünk mélyéig meg tud minket érinteni, oly módon, ahogyan egy másik ember nem képes. Ő egy igaz barát, aki mindig vár ránk.

  3. Én Uram, én Istenem! Amit Szent Tamás kinyilatkoztat az Újszövetségben, az talán a legmélyebb hit megfogalmazása. Ő megvallja, hogy Jézus Úr is, és Isten is. A hite egy személyes találkozásból ered. „Tamás, hogy képes legyen hinni, meg akarta érinteni ujjaival Jézus sebeit. Makacs volt. De az Úrnak éppen egy ilyen makacs emberre volt szüksége ahhoz, hogy megértessen velünk valami még nagyobbat. Tamás látta az Urat, aki felszólította, hogy tegye ujjait Jézus oldalába. És Tamás nem azt mondta, hogy tényleg igaz, az Úr feltámadt! Nem! Ennél többet mondott. Azt mondta: „Én Uram, én Istenem!” Az első volt a tanítványok közül, aki megvallotta Krisztus istenségét a feltámadás után. És imádta Istent. Így megértjük az Úr szándékát, hogy miért akarta megvárakoztatni Tamást: hitetlenségét is hozzá akarta kapcsolni nem feltámadása, hanem istensége elismeréséhez. A sebeken keresztül találkozhatunk Jézus-Istennel” (Ferenc pápa 2013. július 3.) A hit nem abból jön, hogy elolvassuk a katekizmust, vagy könyveket olvasunk, vagy hallgatunk valakire, aki Krisztusról prédikál, hanem a személyes imádságból. Ez egy ajándék, amit kérnünk kell, és amit Isten meghitt közelségében fogunk megtalálni – a misén való aktív részvétellel, szentségimádásokon, vagy egy egyszerű szentséglátogatás alkalmával. Krisztus mindig ott van nekünk az Oltáriszentségben. Tudjuk, hogy hol találjuk.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, engedd, hogy megérintselek a hitemmel! Engedd, hogy felfedezzem az Oltáriszentség csodálatos ajándékát, ahol valóban belépsz a lelkembe, amikor megkaptalak áldozáskor! Szeretnék egy hiten alapuló barátságra lépni veled az Oltáriszentségben. Akárcsak a tanítványok Emmauszban, kérlek, hogy maradj velem és soha ne hagyj egyedül. Szükségem van rád, akárcsak Szent Tamásnak, hogy növekedjen hitem, és szívből tudjam neked kiáltani, hogy „Én Uram, én Istenem” minden alkalommal, amikor találkozom veled ebben a csodálatos szentségben.

  Elhatározás: Ma igyekszem eljutni szentmisére és áldozni, vagy ha ez nem lehetséges, meglátogatom az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Sürgető szeretetSzűz Mária látogatása Erzsébetnél

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  02

  Evangélium: 
  Lk 1, 39-56
  Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: "Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
  Mária így szólt: "Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért." Mária még ott maradt három hónapig, aztán hazatért.

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy végtelenül jó vagy, és mindenekfelett szeretsz minket. Teljesen rád bízom magam, minden reményemmel, gondommal és örömömmel együtt. Köszönöm, hogy az Oltáriszentségben nekünk ajándékozod magad. Azért is hálát adok neked, hogy édesanyádat nekünk ajándékoztad, hogy kísérőnk legyen földi életünk és a hozzád vezető zarándokutunk során. Itt vagyok, Uram, hogy mint Mária, én is megtegyem akaratodat.

  Kérés: Mária, segíts növekednem az alázatban!

  Elmélkedés: 
  1. Gyors és örömteli felebaráti szeretet. Mi vitte Máriát arra, hogy nem csupán egyedül vállalta a veszélyes utazást, hanem ezt még sietve is tette? Egy ellenállhatatlan hatalom vezette Máriát – a Szentlélek jelenléte, amely Urunk születésének hírüladásakor beárnyékozta és eltöltötte őt. „A Szentlélek nem tűri a lassúságot… Az ideiglenesség társadalmában a találkozás, a kapcsolat az, amely az állandóság kultúrája felé lendíthet bennünket. Mária sietve indul, hogy segítsen, hogy találkozzon. Amikor Mária és Erzsébet átölelik egymást, a szívük alatt rejtőző két élet is találkoznak egymással. „Amint hallottam köszöntésed szavát, felujjongott szívem alatt a gyermek!” – vallja meg Erzsébet. Ez az apró mondat jelzi, hogy a találkozás misztérium, valahol a mélyben is zajlik. (Ferenc pápa)

  2. Erzsébet méltatlan vendéglátónak érezte magát. Erzsébet olyan kérdést tesz föl, amely megérint, és rámutat az alázatra - arra az erényre, amely szükséges a Szentlélek befogadására. Erzsébet az Úr látogatásakor mélységesen tisztában van saját kicsinységével. Mária a Magnifikat énekében maga is visszatükrözi ezt az alázatos hozzáállást. Mi az alapja annak, hogy a Teremtő ily nagyot cselekedett vele, hogy ezentúl minden nemzet boldognak fogja őt mondani? Biztosan nem Mária talentumai és tehetsége, és biztosan nem a nagyszerűsége az ok. Nem, Isten egyszerűen szolgálója alázatosságára tekintett le. Értelmemmel képes vagyok-e felfogni saját kicsinységemet, és ennek örülni is, mert ez tesz képessé, hogy a Szentlélek számára otthonná legyen a lelkem, és nagy dolgokat cselekedhessek Krisztusért?

  3. Isten dicsőítése. Máriát olyannyira eltöltötte a Szentlélek, hogy ujjongásban tört ki, és énekre gyújtotta a Mindenható Isten dicsőítésére. „Mi, keresztények nem vagyunk hozzászokva, hogy az örömről, a vidámságról beszéljünk. Sokszor jobban tetszik a siránkozás. Ezzel szemben a Szentlélek örömet ad nekünk. Ő az a Lélek, aki vezet bennünket: Ő az öröm „szerzője”, az öröm Teremtője. Ez az öröm a Szentlélekben megadja nekünk a valódi keresztény szabadságot. Öröm nélkül, mi keresztények nem lehetünk szabadok, szomorúságunk rabszolgájává válunk.
  …Ebből az örömből fakad a dicséret, Mária magasztaló éneke.
  És hogy hogyan dicsőítsük Istent? Úgy, hogy kilépünk önmagunkból, ingyenesen, mint ahogy ingyenes Isten kegyelme is. Amikor a szentmisén, vagyunk, dicsérjük Istent, vagy csak kérünk tőle valamit és hálát adunk neki? Ez egy új dolog spirituális életünkben. Dicsőíteni Istent, kilépni önmagunkból – időt fordítunk rá, hogy dicsőítsünk”. (Ferenc pápa 2013. május 31.)

  Beszélgetés Krisztussal: Hálát adok neked Uram, a Szentlélek óriási ajándékáért, amely a Te jelenléted kimondhatatlan örömével tölt el. Segíts, hogy mint Mária tette, én is sietve válaszoljak a felebaráti szeretet cselekedeteivel a Szentlélek indításaira!

  Elhatározás: Ma keresni fogom az alkalmat, hogy Krisztusról beszélhessek másoknak. A felebaráti szeretet cselekedetei gyakorlásával boldogan és sietve akarok jót tenni, ahogy Mária tette az evangéliumban. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Kiűzni a gonosztÉvközi tizenharmadik hét - szerda

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Júl
  01

  Evangélium: 
  Mt 8,28-34
  Amikor a túlsó parton Gadara környékére ért, két ördögtől megszállt emberrel találkozott. A sírboltokból jöttek elő. Annyira elvadultak voltak, hogy senki sem mert az úton járni. Így kiabáltak: "Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?" Messze tőlük nagy sertéskonda legelészett. Ezért az ördögök kérték: "Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába!" "Menjetek!" - mondta nekik. Erre kimentek és megszállták a sertéseket, mire az egész konda lerohant a meredekről a tóba és vízbe fúlt. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent elmondtak, azt is, ami a megszállottakkal a szemük láttára történt. Az egész város kiment Jézus elé, és amikor megpillantották, kérték, hagyja el határukat.

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy bennem élsz. Engedd, hogy szívemben és elmémben is érezzem jelenlétedet. Ezt a napot a te közelségedben akarom megélni és mindent a hit szemével szeretnék látni. Ma beléd akarom helyezni minden bizodalmamat és meggyőződésemet. Csak kérnem kell, és minden kegyelmet meg fogsz adni nekem, amire a mai nap folyamán szükségem lesz. Teljes szívemmel szeretni akarlak, különösen a felebarátaimban. Segíts, hogy át tudjam adni magam nekik és közvetítsem szeretetedet feléjük. Szűzanyám, szegődj mellém ebben az elmélkedésben és járj közben értem, hogy Isten mindent megadjon azért, hogy jobb követője és Országának hatékonyabb apostola legyek.

  Kérés: Uram, segíts, hogy legyőzzem a bűnös kísértéseket!

  1. A bűn távol tart minket Istentől. Mindannyian megtanultuk a katekizmusból, hogy a halálos bűn elveszi a szentségi állapot kegyelmét és elszakít minket Istentől. Ez az evangélium megmutatja az elszigeteltséget, ahogy a két megszállt ember távol volt Jézustól és azt akarták, hogy magukra hagyja őket. A mi bűneink, akár halálos vagy bocsánatos, eltaszítja Istent tőlünk. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy nincs szükségünk rá, nem akarjuk, hogy jelen legyen az életünkben. Elfogadom a bűnt az életemben, azáltal, távol tartom magamat Istentől? Talán csak kisebb bűnök által?

  2. A bűn miatt sérül a többi emberrel való kapcsolatunk is. A gonosztól megszállt embereknek a barátaikkal, ismerőseikkel is megromlott a kapcsolatuk. Nem tudtak többé a közösségükbe járni, és távol kellett élniük a társadalomtól. Minden bűn bizonyos értelemben "társadalmi ", mert hatással van a társadalomra. Még a legszemélyesebb bűnök is – melyeket gondolatban követünk csak el – sérti az Egyház Titokzatos Testét, ezért hatással van a többiekre is. Azok a bűnök, melyeket mások is látnak, még nagyobbak, mert megbotránkoztathatják, illetve bűnre vezethetik a többieket. Krisztus arra hív minket, hogy utasítsuk el a bűnt. Csatlakozzunk hozzá és űzzük ki a gonoszt mindennapjainkból!

  3. A bűn bennünk is kárt tesz. Magunkra nézve a legveszélyesebb dolog, ha bűnt követünk el. Az megszállott gyakran önmagában is kárt tesz. A fizikai sérülés a testen egy mélyebb lelki szenvedést jelképezhet. A mi lelkünk Istennek lett teremtve, és a tőle való elszigetelődés igazán szívszaggató lehet. A bűn soha nem mutatja meg csúnya arcát, de miután elkövettük, a lelkiismeretünk elkezd piszkálni minket. Ezután észrevesszük, hogy rosszul választottunk, és ez a rossz döntés elválaszt attól az Egyetlentől, akinek kezdettől fogva rendeltettünk. Ilyenkor érezzük az elszigeteltség miatti szenvedést és a törést, amely belülről megoszt minket.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy kizárjam a bűnt az életemből! Szükségem van a segítségedre, erre egyedül nem vagyok képes. Mint ez a két megszállott ember, akik vágytak arra, hogy megszabaduljanak kínjaiktól, én is vágyom arra, hogy életemben legyőzzem a bűnt. Gyakran legyőznek a szenvedélyeim és a kísértéseim. Adj nekem annyi erőt, amennyire szükségem van! Hűséges akarok lenni szeretetedhez és csak téged akarlak keresni egész életem folyamán.

  Elhatározás: Ma megígérem Krisztusnak, hogy egy olyan bűnnek, vagy tökéletlenségnek fogok nemet mondani, amelyben gyakran elbukom.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Hagyjuk Jézust aludni!Évközi tizenharmadik hét – kedd

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  30

  Evangélium: 
  Mt 8,23 – 27
  Jézus bárkába szállt, s tanítványai követték. Egyszerre csak nagy vihar támadt a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a bárkát. Ő azonban aludt. Odamentek hozzá, fölkeltették és kérték: "Uram, ments meg minket, elveszünk!" Jézus ezt mondta nekik: "Mit féltek, kishitűek?" Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt. Az emberek csodálkozva kérdezgették: "Ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki?"

  Bevezető ima: Uram, hozzád jöttem elmélkedésemben, és kész vagyok mindent megtenni, amit kérsz. Ha magamban vagyok, könnyen választom a kényelmes utat, de tudom, hogy a keresztények útja a szűk kapun át vezet. Benned találom meg az értelmét annak, hogy elhagyjam a kényelmes utat, és a szeretet tökéletesebb útját válasszam. Készen állok, hogy megtanuljam, mint jelent a parancsod: „Kövess engem!”.

  Kérés: Uram, add meg nekem az érett hit kegyelmét!

  Elmélkedés: 
  1. Isten csöndje és az ember hite.  Képzeljük magunkat az apostolok helyébe a viharos hullámok között vergődő csónakban. Ilyen helyzetben az embert halálos félelem szállja meg, de Jézus alszik. Elfog a kísértés, hogy zavarjuk fel Őt… és sokan így is tesznek, vég nélkül panaszkodnak, kétségbe esnek, már nem is imádkoznak és haragjukat másokra öntik. A megpróbáltatás pillanatában, amikor úgy érezzük. hogy tehetetlenek vagyunk, a siránkozás mindig kéznél van. Mi azonban ne ezt az utat válasszuk! Gondoljunk inkább az alvó Krisztusból áradó erőre. A próbatétellel Isten hív, hogy még inkább érezzük: rá vagyunk utalva. Hitből kell élnünk, különben eluralkodik rajtunk a félelem, a bizonytalanság, a keserűség. „Krisztus csöndje” erőt sugároz. Ezt könnyedén venni annyit jelent, mint elvetni Krisztus szívének mélységes tanítását. „Krisztus csöndjéből” tanulnunk kell! 

  2. „Krisztus csöndje” hitünkhöz szól. Hogyan alszik Krisztus? Úgy, ahogyan Mária, az ifjú anya gyakran látta, amikor vigyázta Jézus álmát. Martinez érsek írta: „Jézus csodálatosan szép volt, amikor az örök életről beszélt, csodát tett, szeretetteljesen nézett, megbocsátotta a bűnöket és gyengéden simogatott. Szeretném azonban alva is látni, mert akkor az elmélkedés során a szívembe zárhatnám, nem kápráztatná el szememet és lelkemet az Ő tekintete, tökéletes szépsége és tündöklő glóriája. Az ébren levő Krisztus szépsége túl hatalmas kicsinységemhez képest. Hogy bírnám ki? Úgy érzem, jobban illik hozzám az álom leple alatt, mint ahogyan a nap sugárzását is jobban bírja a szemem áttetsző üvegen keresztül. (Mikor Jézus alszik, 15. old.) Bárcsak bízni tudnék Krisztus hatalmában akkor is, amikor nem úgy cselekszik, mint máskor!

  3. Isten örök tanítása. Víz, hajó, apostolok és Krisztus… ez a kép gyakran ismétlődik az evangéliumban. A víz az élettapasztalat emberi szintjének jelképe, a hajó a természetfeletti hit megtapasztalása, életünk Krisztussal. Krisztus azt tanítja, hogy ne hagyjuk a mindennapi élet történéseit eluralkodni a hit megtapasztalása felett. Nem a pillanatnyi, felületes élményekből élünk, hanem a hit mély áramlatából táplálkozunk, amely Isten tetteit, bölcs gondviselését és az örök élet irányát mutatja meg. A hit által látjuk meg Krisztus jelenlétét a hajónkban, a hit által ismerjük fel, hogy minden hullám és szélroham, áldásos hívás a bizalomra az Egyetlen iránt, aki mindennek Ura. A hit által vigasztalja Isten a szívünket, elnyugtatja félelmünket, megőrzi örömünket a hónapokon vagy éveken át tartó gondok és nehézségek közepette.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy hitem törékeny. Azonban azt is tudom, hogy ha nem ismerem fel szeretetedet, ha nem hiszem el, hogy általad boldogabb leszek, ha nem nézek szembe lelkem és hivatásom ellenségeivel, ha nem hagyatkozom kegyelmedre, akkor nem lesz részem a győzelmedben.

  Elhatározás: Ma az egyik gondomat teljes hittel és bizalommal Isten kezébe teszem.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Meggyőződve a hitbenSzent Péter és Pál apostol ünnepe

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  29

  Evangélium: 
  Mt 16, 13-19
  „Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”. Ők ezt felelték: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül". Erre megkérdezte őket: „És ti kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus azt felelte neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. És mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.”

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy bennem élsz. Engedd, hogy szívemben és elmémben is érezzem jelenlétedet! Ezt a napot a Te közelségedben akarom megélni és mindent a hit szemüvegén keresztül szeretnék látni. Beléd akarom ma helyezni minden bizodalmamat és meggyőződésemet. Minden kegyelmet meg fogsz adni nekem, amire a mai nap folyamán szükségem lesz. Csak annyit kell tennem, hogy kérem őket. Teljes szívemmel szeretni akarlak, különösen a felebarátaimban; segíts, hogy át tudjam magam adni nekik és közvetítsem szeretetedet feléjük. Szűzanyám, szegődj mellém ebben az elmélkedésben és járj közben értem, hogy Isten mindent megadjon, és így jobb követője és Országának hatékonyabb apostola legyek.

  Kérés: Uram, erősítsd meg földi helytartóba, a pápába vetett bizalmamat!

  Elmélkedés: 
  1. A zűrzavar világában élni. Az emberek Jézus idejében a Megváltót várták. Semmiben sem különböztek a többi generációtól, akik az élet viharában próbálták megtalálni a megváltást. Az ősibb nemzedékekben is találkoztak az emberek hamis megváltókkal, akik egészséget, jólétet és erőt ígértek. Ezek a hamis megváltók csalóka, materiális javakat kínáltak és csak zűrzavart és az üresség érzését hagyták maguk után. Ezek közül semmi sem képes megtölteni a lelkünket, csak az, amely Istentől és Istennek készíttetett.

  2. Péter megerősít minket hitünkben. Péter felismeri Jézusban a Megváltót és megvallja neki hitét. Ez nem csak Péter személyes hite. Péter Isten eszközeként beszél, aki arra hivatott, hogy testvéreit megerősítse a hitben. Péter utódjai is ezt viszik tovább, ők is a mi hitünk megerősítéséért munkálkodnak. Nemde nagyobb hitre és mélyebben gyökerező reményre indítják az egész világot a Szentatya, Ferenc pápa szavai? Az ő szavai megerősítenek minket meggyőződésünkben, gesztusai megérintik szívünket és felindítják a jövőbe vetett reményünket. Az Egyház körül tomboló viharok ellenére, amelyek áthatják hétköznapjainkat, és személyes életünket is, Ferenc pápa képes lecsendesíteni a „háborgó tengert", épp úgy ahogy Krisztus. Példájával megmutatja, hogy Ő az a kőszikla, amelyre az Egyházunk épült.

  3. Kicsoda számomra Jézus? Az Egyház tagjaként tisztában vagyok vele, hogy kicsoda Jézus. Minden vasárnap az egyetemes hitvallásban megvallom hitemet. Megosztom azt az Egyház többi tagjával, és meggyőződéssel teszem ezt. Vallom és hiszem, hogy a pápa Krisztus földi helytartója, és példájával segít, hogy mindig hűen Krisztus nyomdokaiban járjunk. De megélem-e a Jézusba vetett hitemet napról napra? Jézus tőlem is megkérdezi: „És te kinek tartasz engem?" Krisztus nem egy teológiailag precíz választ vár tőlünk, hanem azt a nagyon személyes választ, amilyenre egy baráttól számíthatunk. A Krisztussal való barátságom megváltoztatta az életemet? Nem csak az ajkammal vallom meg Őt, hanem a szívemmel is? Jézus azt akarja, hogy megéljem a hitemet.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, megadtad nekem a hit meggyőződését. Megengedted, hogy Egyházad tagja legyek a keresztség felbecsülhetetlen szentsége által. A pápa személyében földi helytartót hagytál magad után, aki meg tud erősíteni minket hitünkben. Sohasem lehetünk elég hálásak ezért az ajándékért. Segíts, hogy szeressük és megéljük a pápa tanítását!

  Elhatározás: El fogok olvasni valamit, Ferenc pápa írásaiból, vagy beszédeiből és elmélkedni fogok rajta. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Borulj térdre, és dönts Krisztus mellettÉvközi tizenharmadik vasárnap

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  28

  Evangélium: 
  Mt 10 37-42
  Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:
  Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt.
  Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja.
  S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma.

  Bevezető imádság: Uram, küldd Szentlelkedet, hogy jobban megértselek Téged. Világossá teszed számunkra, hogy nehéz feladat követnünk Téged a kereszt útján. Adj reményt és bizalmat, hogy velem leszel és erősíteni fogod gyenge akaratom. Add, hogy különösen szeretteim felé legyen a szeretet emberi kapcsolataim mozgatórugója. Add, hogy el tudjak engedni mindent, különösen önmagamról legyek képes lemondani Érted, hogy szolgálhassalak a tőlem telhető legnagyobb szeretettel.

  Kérés: Uram, erősíts engem kegyelmed által, hogy a végsőkig kitartsak követésedben.

  Elmélkedés: 
  1. A tömeg és a tanítványok. Sok ember követte Jézust. Egyre jobban szerették Őt. Elérkezett az idő; Jézus most megnyerhette maga számára a tömeget azzal, hogy szép ígéreteket tesz számukra. Azonban Jézus nem úgy cselekszik, mint a politikusok. A megváltás üzenetével nem hangulatot akar kelteni, hanem a lelkeket megnyerni. Nem üres ígéreteket tesz, hanem az örök életet ígéri meg azoknak, akik követik Őt. Engem is hív, legyek egyike azon kevés hűséges tanítványainak, akik mindent értéktelennek tartanak, csakhogy Jézust megnyerjék maguknak.

  2. Gyűlölet és szeretet. Szent János mondja nekem: „Isten a szeretet“. Jézus maga mondja nekem, hogy a legnagyobb parancs Istent mindenek felett szeretnem, és felebarátaimat, mint önmagamat. Akkor most miért kéri tőlem, hogy „gyűlöljem” ezeket a szeretetre méltó embereket, és dolgokat? Talán jobb lenne a kifejezés: „elengedni tudni ezeket a dolgokat”? Jézus csak egyet kér tőlem: szeressek határtalanul – sokkal jobban, mint ahogy egy embert szerethetek. Egyedül Istent állíthatom életem középpontjába. Minden más szeretet csak ezután jön, amely a tökéletes szeretetnek a szolgálatában áll. Van valaki, vagy valami életemben, ami konkurenciát jelent Istennel szemben az első helyért?

  3. A kereszt mellett dönteni. Ha Jézus üzenetét nem magyarázzák, nehezen érthető. Keresztünket hordozni, és mint a mártírok, akár a halált is vállalni, azt jelenti: Közreműködünk abban, hogy meghaljunk önmagunknak. Ha ezt akarom tenni, Krisztus mindenek előtt arra hív, hogy jól gondoljam át a dolgot, és azután hozzam meg a döntést. Ez annak a feltétele, hogy az Ő tanítványa lehessek. Csak így lehetek életem végéig hűséges barátja és tanítványa az én Uramnak.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus Krisztus, Te példáddal vezetsz engem. Hálát adok Neked, és dicsérlek Téged, mert előttem jársz, és mutatod az utat. Te adod nekem az erőt is mindennapi keresztem hordozásához. Miután szemlélhettem, mit kívánsz tőlem követésedben, elhatározást teszek, hogy ezt a nehéz feladatot Érted való szeretetből teljesítem.

  Elhatározás: Ha látom, mit tartogat számomra ez a nap, képes leszek felismerni keresztemet. Döntést akarok hozni, hogy Isten segítségéért imádkozva veszem magamra a keresztet, és igyekszem belső örömmel viselni azt.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi A szeretet eszményeSzent László király

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Jún
  27

  P. Szabó-Molnár Bálint LC

  Evangélium: 
  Mt 22,34-40
  Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szaddúceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”

  Bevezető ima: Uram, Istenem itt vagyok jelenlétedben, rád bízom magam, növeld bennem a hitet! Uram, Istenem remélek benned, hiszen az örök élet ajándékát adtad nekem! Uram, Istenem hálát adok neked, elsősorban azért mert szeretsz engem.

  Kérés: Szent László az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelte, és királyként is neked és népének szolgált. Segíts, Urunk, hogy életünk neked tetsző, embertársainknak pedig példamutató legyen! Add, hogy Szent Szíved szerint szeressünk, és téged helyezzünk az első helyre az életünkben!

  Elmélkedés: 
  1. A keresztény eszmény. A keresztény eszmény Szent Lászlóban teljesedett ki. Ő élhető példaképpé vált minden magyar nemzedék számára. Ez a keresztény eszmény nem más, mint a szeretet eszménye, amely hasonlóan szent és feddhetetlen életre hív minket, amint lovagkirályunkat hívta. Krisztus Urunk hozta el nekünk ezt az „új törvényt”. Az Ő tökéletes példáját szemlélve megismerhetjük milyen is ez a szeretet. A szeretet életünk legnagyobb feladata, az életünk egyetlen értelme.

  2. Hogyan ismerhetjük meg ezt a szeretetet? Csak úgy, ha megtapasztaljuk Isten szeretetét az életünkben. Ez egy különleges kegyelem, amit mindig kérnünk kell.
  Uram, add, hogy megismerhesselek téged! Add, hogy találkozhassak veled az imában, elmélkedésben, de legfőképpen a szentgyónásban és az Oltáriszentségben, hiszen bennük mutatod meg mit is jelent igazán szeretni. Ez nem más, mint folyamatos megbocsátás és önátadás. Taníts engem az evangéliumon, az Oltáriszentségen a szentgyónáson keresztül igazi követőddé válni!

  3. A szeretet ismerete önmagában nem elég. Ha a szeretet élő bennünk, az azt jelenti, hogy szeretjük Istent és törekszünk az életszentségre életállapotunktól függően, miközben gyakoroljuk a felebaráti szeretet embertársaink iránt. Azonban ne saját „zseniális” ötleteinkre hagyatkozzunk, hanem hagyjuk magunkat a Szentlélek által vezetni. Ő szívünk mélyén mindig megmondja, hogy mit kell tennünk.
  Szentlélek, Úristen világosítsd meg értelmemet és nyisd meg szívemet sugallataid iránt, hogy azokat felismerve teljesítsem szent akaratodat. Így adhatom át másoknak is azt a szeretetet, amit tőled ingyenesen, de életed árán kaptam.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Istenem mindenekfölött szeretlek, és miattad szeretem felebarátaimat is. Te vagy a legfőbb, végtelen és tökéletes jóság, aki minden szeretetre méltó. Ebben a szeretetben akarok élni és meghalni.

  Elhatározás: A magyarok Nagyasszonya, aki engedelmesen befogadta a Szeretetet, hűen szolgálta és tanúságot téve róla hirdette, adja meg, hogy az ő közbenjárása nyomán Szent László példáját követve soha meg nem szűnjünk szolgálni rászoruló embertársainkat!   A mai napon egy konkrét cselekedettel fogom támogatni a magyar egyházat. 

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."