106069 ima található a honlapon, összesen 253370 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa imaszándéka
Havonta frissül

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nők szerepéért2024. április

Napi Ima68 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nők szerepéért 2024. április

A nők szerepéért

Imádkozzunk, hogy a nők méltóságát és rendkívüli értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy megszűnjön a világ különböző részein tapasztalható diszkriminációjuk.
 

A hónap imája

Uram Jézus, Te, aki Máriát Édesanyánkul adtad:
ma az egész Egyházzal együtt
hálát szeretnék adni minden nőért:
az anyákért, lányokért, testvérekért, feleségekért;
a megszentelt nőkért, a hivatásukat gyakorló nőkért...
mindannyiukért, nőiességük minden szépségéért és értékéért.
De nem feledkezhetem meg a nők által
gyakran tapasztalt diszkrimináció problémájáról.
Ezért kérlek Téged, hogy mindegyiküknek,
különösen azoknak a nőknek, akik könnyebben
ki vannak téve az erőszaknak és a bántalmazásnak...
tiszteljék a méltóságukat és alapvető jogaikat.
Segíts hallatnom azoknak a nőknek a hangját,
akik bántalmazás és kizsákmányolás,
kirekesztés és jogtalan elnyomás áldozatai, és hogy
erőteljesen felszólaljak az őket ért igazságtalanságok ellen.
Engedd, Uram, hogy teret adjunk az ő cselekedeteiknek,
és az élet védelme felé forduljunk minden államban,
bármely korúak és állapotúak is ők,
és hogy értékeljük a nők tagadhatatlan és
egyedülálló hozzájárulását a közjóhoz.
Napjainkban pedig, amikor az emberi nem
ilyen mélyreható változásokat él át,
nyújtsanak a nők segítséget
az emberiség elkorcsosulásával szemben. Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

ISMERJÜK EL AZ  EGYENLŐSÉG MÉLTÓSÁGÁT

„Mindenki méltóságát és alapvető jogait tiszteletben kell tartanunk: az oktatás, foglalkoztatás, szólásszabadság stb. terén. Ez különösen igaz a nőkre, akik jobban ki vannak téve az erőszaknak és a bántalmazásnak.”  (Ferenc pápa) 

Hogyan fejezed ki ezt a nők iránti tiszteletet a családodban és a társadalmi környezetedben? Ha pedig nő vagy, hogyan mutatod ki a méltóságodat?

LEGYÜNK TUDATÁBAN AZ ELŐÍTÉLETEKNEK ÉS SZTEREOTÍPIÁKNAK 

„Nem hallgathatunk korunk eme csapása előtt. A nőket kihasználják... Tegyük hallhatóvá azoknak a nőknek a hangját, akik a visszaélések és a kizsákmányolás, a háttérbe szorítás és az indokolatlan nyomásgyakorlás áldozatai.”  (Ferenc pápa)

Kerüljük az előítéleteket és a sztereotípiákat mindenkivel szemben. Nézzünk mindenkire Krisztus szemével.

ISMERJÜK EL A NŐK LELKI ÉRTÉKÉT ÉS GAZDAGSÁGÁT

„A nők... egyedülálló módon képesek arra, hogy cselekvésükben három különböző nyelvet: az elme, a szív és a kéz nyelvét egyesítsék. Mindezt egyszerre. Egy érett nő azt gondolja, amit érez és tesz; azt érzi, amit tesz és gondol; azt teszi, amit érez és gondol. Mindezt összhangban. Ez a nők zsenialitása.”  (Ferenc pápa)

Keressetek és becsüljetek meg egy hozzátok közel álló nőt, és fejezzétek ki hálátokat neki.

SEGÍTSÜK ELŐ AZ OKTATÁST ÉS AZ ÖNÁLLÓSÁGOT 

„Kreativitás. Tagadhatatlan, hogy a nők a maguk egyedi módján hozzájárulnak a közjóhoz... Napjainkan, amikor az emberiség ilyen mélyreható változásokat él át, a nők nagyban segíthetik az emberiséget az elfajulás ellen.”  (Ferenc pápa)

Hogyan tudsz együttműködni a nők egyenlő képzésében? A te helyzetedből kiindulva sokat tehetsz.

KÜZDJÜNK A DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN 

„A nőket gyakran érő diszkrimináció problémája (az, hogy a társadalom más kiszolgáltatott csoportjaihoz hasonlóan tekintsük őket). Gyakran hangsúlyoztam, hogy a sokféleség soha ne vezessen egyenlőtlenségre, hanem hálás kölcsönös elfogadásra.”  (Ferenc pápa) 

Küzdj a diszkrimináció ellen azzal, hogy megbecsülöd, megköszönöd, befogadod, ha valaki közeledik hozzád, különösen, egy nő esetében.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az új vértanúkért2024. március

Napi Ima94 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az új vértanúkért 2024. március

Az új vértanúkért

Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Imádság

Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével érhetjük el a békét.
Ámen
 

Mindennapi magatartásunk

TEGYÜNK TANÚSÁGOT A SAJÁT ÉLETÜNKKEL
 

„A vértanúknak... megadatott a kegyelem, hogy mindvégig, mindhalálig megvallották Jézust. Szenvednek, életüket adják, és mi az ő tanúságtételük által Isten áldását kapjuk.” (Ferenc pápa)
 

A te életed tanúságot tesz Jézus testvéreid iránti szeretetéről? Áldás a számukra?


TESTESÍTSÜK MEG AZ EVANGÉLIUMOT
 

„Sok rejtett mártír is van, azok a férfiak és nők, akik hűségesek a szeretet szelíd erejéhez, a Szentlélek hangjához, akik a mindennapi életben igyekeznek segíteni testvéreiket, és minden fenntartás nélkül szeretik Istent.” (Ferenc pápa)
 

Mi a mozgatórugója minden egyes napodnak? A szeretet vagy a személyes érdekeid?


SUGÁROZZUNK BÁTORSÁGOT
 

„Az Ő Lelkének befogadása elvezethet bennünket ahhoz, hogy annyi szeretet legyen a szívünkben, hogy felajánljuk életünket a világért anélkül, hogy megalkudnánk annak csalárdságával, és elfogadnánk elutasításait.” (Ferenc pápa)
 

Fordíts időt a Szentlélek befogadására, és akkor lesz bátorságod ahhoz, hogy ne köss kompromisszumot a világ csalárdságaival.


VÁLLALJUNK KOCKÁZATOT
 

„Ha a világ a pénz függvényében él, akkor bárki, aki megmutatja, hogy az életet lehet önfeláldozóan és áldozatkészen élni, kellemetlenné válik a kapzsiság rendszerében... van valami kényelmetlen ebben a szépségben, ami megköveteli, hogy állást foglaljunk: engedjük, hogy kétségbe vonjanak; és megnyíljunk a jóra, vagy elutasítjuk ezt a fényt és megkeményítjük a szívünket.” (Ferenc pápa)
 

Melyik álláspontot szeretnéd elfoglalni? Ne félj Krisztust választani, többet nyersz, mint amennyit veszítesz.


HOZZUK LENDÜLETBE A KÜLDETÉST
 

„Mire van szüksége ma az Egyháznak? Vértanúkra, tanúságtevőkre, vagyis a mindennapok szentjeire... a hétköznapi élet következetesen véghezvitt szentjeire; de azokra is, akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet, hogy tanúi legyenek a végsőkig, mindhalálig. Ők mind az Egyház éltető vére. Ők azok a tanúk, akik előreviszik az Egyházat; azok, akik tanúsítják, hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus él.” (Ferenc pápa)
 

Legyen következetes az életed! Éld meg, amit hiszel, fontos a mindennapi tanúságtételed.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A gyógyíthatatlan betegekért2024. február

Napi Ima106 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A gyógyíthatatlan betegekért 2024. február

A gyógyíthatatlan betegekért

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Imádság

Urunk Jézus, aki az irgalmas szamaritánus
példázata által arra tanítottál minket,
hogy viseljük gondjukat a szenvedőknek:
Amikor elvesztek a hiteles értékek
és az emberi és keresztényi kötelességek,
a szolidaritás és testvériség,
és az életet csak hatékonysága
és hasznossága szerint értékelik,
egészen azok haszontalannak vagy értéktelennek
tekintéséig, amelyek nem felelnek meg
ezeknek az elvárásoknak,
kérünk téged, hogy mindig fel tudjuk ismerni
Az emberi élet felfoghatatlan értékét
és méltóságát minden helyzetben,
még a bizonytalanságban és törékenységben is.
Alakítsd át szívünk tekintetét,
hogy az együttérzés soha ne hiányozzon belőle,
hogy megtanuljunk meghatódni,
nézni és belemerülni abba, amit látunk,
hogy megálljunk és törődjünk azzal, ami történik,
anélkül, hogy elmennénk mellette.
Kérjük, hogy a halálos betegeket mindig
szakképzett orvosi, pszichológiai
és lelki támogatás kísérje,
és hogy mindig legyen mellettük valaki,
aki közel áll hozzájuk, aki a szemükbe néz,
aki fogja a kezüket, aki gyengédséget mutat
és gondoskodik róluk, hogy méltósággal élhessenek,
és vigaszt nyújtson számukra szeretteik közelsége
földi életük utolsó szakaszában.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi viselkedésünk

KÍSÉRJÜK EL

„A beteg ember körül szükség van egy valóban emberi kapcsolati platform létrehozására, amely az orvosi ellátás elősegítése mellett a remény felé is nyit, különösen azokban a határhelyzetekben, amikor a fizikai fájdalmat érzelmi szorongás és lelki gyötrelem kíséri.” (Ferenc pápa)

Milyen hozzáállással tudnál jelenléteddel vagy imáiddal elkísérni egy távozás előtt álló beteget?

 

GONDOSKODJUNK AZ ELESETTEKRŐL

„Amikor betegség kopogtat életünk ajtaján, mindig szükségünk van arra, hogy legyen valaki a közelünkben, aki a szemünkbe néz, aki kézen fog, aki gyengédséget mutat és gondoskodik rólunk, mint az evangéliumi példázatban az irgalmas szamaritánus.” (Ferenc pápa)

Kérd Jézustól az ő könyörületes szívét, és mutasd ki gyengédségedet a rászorulóknak.

 

FOGADJUK SZERETETTEL A SÉRÜLÉKENYSÉGET

„Akiknek együttérző a szívük, azokat megérinti és részt vállalnak az eseményekben; megállnak és odafigyelnek arra, ami történik.” (Ferenc pápa)

Ne menj el mellettük, kapcsolódj azokhoz, akiknek befogadásra és vigasztalásra van szükségük.

 

LEGYÜNK JELEN ÉS ÁLLJUNK RENDELKEZÉSRE

„Arra gondolok, hogy milyen jól működnek a palliatív ellátó egységek, ahol a gyógyíthatatlan betegeket szakképzett orvosi, pszichológiai és lelki támogatás kíséri, hogy méltósággal élhessenek, szeretteik közellététől megvigasztalódva.” (Ferenc pápa)

Gondold át, hogyan tudsz részt venni a gyógyíthatatlan betegek gondozásában.

 

TARTSUK ÉBREN A REMÉNYT

„Kalkuttai Szent Teréz, aki együttérző és osztozó módon élt, és megőrizte az emberi méltóság tiszteletét az élet kezdetétől a természetes halálig, ezt mondta: „Aki az élete során akár csak egyetlen fáklyát is meggyújtott valaki sötét órájában, az nem élt hiába.”” (Ferenc pápa)

Légy te magad is a remény szikrája a szenvedők számára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház sokszínűségének ajándékáért2024. január

Napi Ima98 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház sokszínűségének ajándékáért 2024. január

Az Egyház sokszínűségének ajándékáért

Imádkozzunk, hogy a Szentlélek segítsen minket, hogy felismerjük a keresztény közösségen belül a különböző karizmák ajándékát, és felfedezzük a különböző hagyományok és rítusok gazdagságát a Katolikus Egyházban.


Imádság

Szentlélek,
aki az Egyház egységét építed
és megmutatod végtelen kreativitásodat
a karizmák sokféleségén keresztül,
töltsd be az Egyházat Isten csodálatos
Gondviselésének terve szerint ajándékaiddal,
hogy megtanulhassuk értékelni mások ajándékait
és együtt cselekedjünk mindenki javára,
megosztva karizmáinkat
a közösség szolgálatában.
A keresztények közötti sokféleség
soha ne legyen a megosztottság oka,
hanem a kölcsönös gazdagodásé,
mert a sokféleség
mélységet és gazdagságot ad az életnek.
Ne engedd, hogy abba a kísértésbe essünk.
hogy adottságainkat
felsőbbrendűnek tekintsük másokéval szemben,
vagy magunkat tekintsük felsőbbrendűnek.
Legyen az Egyházban hely mindenki számára
és növekedjünk együtt harmóniában, hitben és szeretetben
mint egy test, Krisztus teste.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi viselkedésünk


SOKSZÍNŰSÉG

A karizmák e sokasága előtt tehát meg kell nyílnia a szívünknek az örömre, és azt kell gondolnunk: Micsoda gyönyörűség! Ennyi különböző ajándék, hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk, mindannyian egyedülálló módon szeretettek'"" (Ferenc pápa)

Ne feledjétek, hogy Isten egyedülálló módon szeret benneteket, ahogyan testvéreiteket is. Mindnyájunknak van egy eredeti ajándéka, amit a szolgálatába állíthat.
 

AJÁNDÉKUNK FELISMERÉSE

A közösségben hajtanak ki és virágoznak az Atya által ránk árasztott ajándékok; és a közösség kebelében tanulja meg az ember felismerni őket az Ő minden gyermeke iránti szeretetének jeleként. (Ferenc pápa)

Figyeljétek meg a közösségeteket! Milyen ajándékokat fedeztek fel az egyes emberekben?
 

FEDEZZÜK FEL A GAZDAGSÁGOT

A karizma... olyan ajándék, amelyet Isten ad nekünk, mert az Ő ingyenesen adott szeretetével az egész közösség szolgálatába állíthatjuk, mindenki javára. (Ferenc pápa)

Ismerd fel a gazdagságodat, és szolgáld vele a közösségedet.
 

ÜDVÖZÖLJÜK A MÁSIKAT

Soha ne váljanak ezek az ajándékok irigység, megosztottság vagy féltékenység okává! Ahogy Pál apostol emlékeztet..., minden karizma fontos Isten szemében, ugyanakkor egyikünk sem pótolhatatlan. (Ferenc pápa)

Örülsz mások ajándékainak? Segítesz másoknak, hogy a legjobbat hozzák ki magukból?
 

LEGYÜNK HÁLÁSAK

A keresztény közösségen belül szükségünk van egymásra, és minden kapott ajándék akkor teljesedik ki teljesen, ha megosztjuk testvéreinkkel, mindannyiunk javára." (Ferenc pápa)

Légy hálás a saját ajándékodért, és azokért az ajándékokért, amelyeket Isten másoknak adott mindenki javára.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A fogyatékkal élőkért2023 december

Napi Ima90 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A fogyatékkal élőkért 2023 december

A fogyatékkal élőkért

Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket!


Imádság 

Isten, a mi Atyánk.
A korunkban elterjedt leselejtezés kultúrája
nem tekinti az embert a legértékesebbnek,
akit tisztelni és védeni kell, különösen,
ha szegényekről vagy fogyatékkal élőkről van szó.
Kérünk téged ma mindazok befogadására,
akiknek fizikai vagy szellemi korlátaik vannak.
Segíts nekünk az élet kultúrájának előmozdításában,
amely folytonosan megerősíti minden egyes ember méltóságát,
különösen a fogyatékkal élők védelmét.
Legyen a befogadás az a szikla, amelyen a civil intézmények
programokat és kezdeményezéseket építenek,
hogy senki se maradjon ki.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi viselkedésünk


Legyenek a fogyatékkal élők a középpontban

 
„Mélyen legbelül az embereket, különösen, ha szegények vagy fogyatékkal élők, már nem tekintik olyan legfőbb értéknek, amelyet tisztelni és védeni kell.” (Ferenc pápa)
 
Ismerkedj meg a különböző fogyatékossággal élő embereket kiszolgáló intézményekkel, és kérdezd meg magadtól, hogy együtt tudnál-e működni valamilyen módon.
 

Értékeljük őket

 
„Megnőtt a minden ember méltóságának ismerete, ami bátor döntésekhez vezetett arra, hogy bevonjuk a fizikai és/vagy szellemi korlátoktól szenvedőket is.” (Ferenc pápa)
 
Értékeld nagyra a környezetedben lévő embereket, különösen a testi vagy szellemi fogyatékossággal élőket.
 

Erősítsük a tehetségüket.

 
„Segítsétek elő az olyan élet kultúráját, amely folytonosan megerősíti minden egyes ember méltóságát, különösen a fogyatékkal élő férfiak és nők védelmében, bármilyen korú és társadalmi helyzetűek legyenek is.” (Ferenc pápa)
 
Tedd lehetővé, hogy az emberek megmutathassák tehetségüket, és ne szoríts háttérbe másokat, különösen, ha gyengék vagy fogyatékkal élők.
 

Fogadjuk be őket

 
„A befogadás legyen az a „szikla”, amelyre a civil intézmények a programokat és kezdeményezéseket építik, hogy senkit se rekesszenek ki, különösen azokat, akik a legnagyobb nehézségekkel küzdenek.” (Ferenc pápa)
 
Te is bevonsz másokat a mindennapi tevékenységeidbe, még akkor is, ha vannak köztetek különbségek? Munkálkodj azon, hogy a nehézségekkel küszködők is lehetőséget kapjanak a ragyogásra.
 

Vegyenek részt aktívan

 
„Ahhoz, hogy társadalmunkat „még jobban újjáépítsük”, szükséges, hogy a legnehezebb helyzetben lévők befogadása az aktív részvételük előmozdítását is magában foglalja.” (Ferenc pápa)
 
Kezdeményezd, hogy a fogyatékossággal élőket képességeiknek megfelelően vonják be a közösségi életbe és a közösségedbe, és egyúttal üdvözöld a tehetségeiket.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A pápáért2023. november

Napi Ima109 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A pápáért 2023. november

A pápáért

Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni!


Imádság 

Jézus Krisztus, Jó Pásztor.
Amikor Péter fogoly volt,
az egyház szüntelenül imádkozott érte.
Tisztában voltak azzal, hogy imáik életben tartják őt.
Ma arra kérünk benneteket, hogy imádkozzatok a Szentatyáért.
Azért, amit a szívében hordoz, és imádkozzatok azért, ami aggasztja.
Növekedjen az Egyház iránti szeretetünk
és fogadjuk el az összes egyházak közösségének élén álló
Róma püspökének a tisztánlátását, aki
az ő mindent átfogó tekintetével segít felismernünk a
Szentlélek tevékenységét.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi viselkedésünk


Imádkozzunk Péter utódjáért

„Fontos, hogy az emberek imádkozzanak a pápáért és a szándékaiért. A pápa kísértésnek van kitéve és körbe van kerítve. Csak népének az imádsága tudja megszabadítani  őt." (Ferenc pápa)

Imádkozz Ferenc pápáért és a szándékaiért.


Érezzünk együtt az Egyházzal

„Az egység egy olyan elv, ami az ima által valósul meg, mert az ima teszi lehetővé, hogy a Szentlélek beavatkozzon, reményt nyisson, és a nehézségek során is megőrizze az egységünket.”  (Ferenc pápa)

Imádkozol a közösségedért, mindenkiért az Egyházban, azokért is, akiket nem kedvelsz?


Fogadjuk el Róma püspökének megkülönböztető szavát

„Amikor az evangélium ellensúlyozza a bizonyosságot, prófécia keletkezik. Csak az válik prófétává, aki megnyílik Isten meglepetései előtt. Itt van tehát Péter és Pál, próféták, akik messzebbre látnak. Péter az első, aki hirdeti, hogy Jézus „a Messiás, az élő Isten Fia”.” (Mt 16,16) (Ferenc pápa)

Tanuld meg megkülönböztetni azokat a döntéseket, amelyeket nem értesz az Egyházban vagy a közösségedben. Fogadd őket nyitottan és tapintatosan, és segíts bennük, amivel csak tudsz.


Cselekedjünk jóhiszemű előfeltételezéssel.

„Gondoskodunk az Egyház egységéről imádságunkkal? Imádkozunk egymásért? Mi történne, ha többet imádkoznánk és kevesebbet beszélnénk, ha egy kicsit jobban visszafognánk a nyelvünket?”  (Ferenc pápa)

Gondoskodsz-e közösségedben és az egész Egyházzal való egységről? Gyorsan kritizálsz, vagy el tudod fogadni a gyengeségeket? Imádkozz Ferenc pápáért és az egész Egyházért.


Támogassuk őt küldetésében

„Az újonnan született Egyház kritikus időszakon ment keresztül, majd Pétert is letartóztatták. A közösség tanácstalannak tűnt, és mindenki féltette a saját életét. Ebben a tragikus pillanatban azonban senki sem menekült el. Senki sem gondolt arra, hogy épségben kijusson. Senki sem hagyta magára a többieket, hanem mindenki együtt imádkozott.”  (Ferenc pápa)

Te támogatsz másokat a konfliktusok és ellentmondások nehéz pillanatai során? Vagy visszahúzódsz és kritizálod a többieket? Imádkozz és légy híd a közösségi konfliktusokban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A Szinódusért2023. október

Napi Ima145 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A Szinódusért 2023. október

A Szinódusért

Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is!

 

Imádság 

Szentlélek, az egység forrása,
az Egyházban nagy szükségünk van
a meghallgatásra és a párbeszédre.
Nyisd meg a fülünket
hogy szívesen adjuk az időnket arra,
hogy meghallgassunk másokat, és
hogy meghallgassunk Téged testvéreinkben,
és a kölcsönös figyelem által;
hogy közösség-teremtők legyünk, azaz olyan
Általad vezetett férfiakká és nőkké váljunk, akik
a világ peremvidékei felé nyitott Egyházként lépnek fel.
Ámen

 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk


Megallgatás és párbeszéd

Hallgass és hallgass meg minket. Ez a legértékesebb és leggyümölcsözőbb ajándék, amit egymásnak nyújthatunk. Mi keresztények elfelejtjük, hogy a meghallgatás szolgálatát az bízta ránk, aki par excellence a meghallgató, akinek munkájában való részvételre hivatottak vagyunk. (Ferenc pápa) 

Keressük meg a belső és külső csendet, hogy meghalljuk testvéreinket a mindennapokban.


Életmód

A közösség nem stratégiák és programok eredménye, hanem a testvérek közötti kölcsönös meghallgatásra épül. Mint egy kórusban, az egység nem egyformaságot vagy egyhangúságot követel, hanem sokszínűséget és a hangok sokféleségét, polifóniát. (Ferenc pápa) 

A közösség és a másokkal való együtt járás szerinti a közösségetek stílusát? Hogyan növekedhet a közösségetek ebben az értelemben?


A továbblépés módja

Imádkozni nem azt jelenti, hogy szavakat mondunk. Nem, imádságban lenni azt jelenti, hogy megnyittjuk a szívünket Jézus előtt, közelebb kerülünk Jézushoz, beengedjük Jézust a szívünkbe és érezzük a jelenlétét. (Ferenc pápa) 

Az imádságban mint az Úr jelenlétére nyitott életmódban maradsz? Érzed, hogy az imádságod javítja a kapcsolataidat és a létezésed módját?

 

Imádság és megkülönböztetés

Az ima nélkülözhetetlen segítség a lelki megkülönböztetéshez, különösen akkor, ha a szeretetünket is magába foglalja, lehetővé téve számunkra, hogy egyszerűen és bizalmasan szólítsuk meg Istent, mintha egy barátunkhoz beszélnénk." (Ferenc pápa) 

Időt fordítasz-e arra, hogy együtt imádkozz a közösségeddel, hogy megszervezd az apostoli tevékenységedet, hagyva, hogy az Úr ösztönözzön téged?

 

A Szentlélekre való nyitottság

"Annak tudatában, hogy egy olyan közösségben veszünk részt, amely megelőz és magába foglal minket, újra felfedezhetjük a szimfonikus egyházat, amelyben mindenki a saját hangján énekelhet, másokét ajándékként elfogadva, hogy megnyilvánuljon az egész harmóniája, amelyet a Szentlélek komponál" (Ferenc pápa) 

Érzed, hogy valóban részt veszel egy nagyobb közösségben, ahol mindenki növekszik az imádságban és hallgat az Úr Lelkére? Vagy a részvételed csak házimunka és parancs teljesítés"?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A társadalom peremén élőkért2023. szeptember

Napi Ima123 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A társadalom peremén élőkért 2023. szeptember

A társadalom peremén élőkért

Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!


Imádság

Szentlélek, a szegények Atyja.
Hogyan nyújthatunk valódi és konkrét megoldást
a szegények millióinak, akik gyakran
csak közönnyel találkoznak?
Milyen utat kell járnunk
a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdése
és az oly sokszor lábbal tiport
emberi méltóság helyreállítása érdekében?
Győzd le cinkos egyénieskedésünket,
és segíts bennünket, hogy olyan fejlesztési folyamatokat
keltsünk életre, amelyben mindenki képességeit értékelik,
hogy az egymást kölcsönösen kiegészítő hatáskörök
és karizmák sokfélesége
közös cselekvési tervhez vezessen.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

 
Fogadjuk be a periférián élőket.
 
„Ti az Egyházban nem a periférián vagytok. Ti az Egyház szívében vagytok. Az Egyházban senki se érezze magát kívülállónak vagy kirekesztettnek. Ez nem csak egy mondás, hanem az Egyház létformája.” (Ferenc pápa)
 
Mennyire vagy együttérző a legszegényebbek iránt? Tudsz osztozni azáltal, hogy adsz magadból, és elfogadod tőlük azt, ami az övék és amijük van?
 
 
Lássunk és hallgassunk meg!
 
„Ez az erős „együttérzés” Jézus és az asszony között, valamint az a mód, ahogyan Jézus a felkenést értelmezte, ellentétben Júdás és a többiek botrányos látásmódjával, termékeny utat nyit a Jézus, a szegények és az Evangélium hirdetése között fennálló elválaszthatatlan kötelékről való elmélkedés számára.” (Ferenc pápa)
 
Hogyan nézed és hallgatod meg az életedben lévő kirekesztetteket? Kérd Jézust, hogy adja neked az Ő tekintetét és együttérző fülét.
 
 
Vegyük észre mások gazdagságát.
 
„Meg kell nyílnunk a peremvidékek felé, felismerve, hogy még azok is, akik a periférián vannak, még azok is, akiket a társadalom elutasít és megvet, Isten nagylelkűségét képviselik.” (Ferenc pápa)
 
Megbecsülöd a testvéreid és nővéreid tehetségét? Még a legszegényebbekét és a legegyszerűbbekét is? Határozd el, hogy növekedni fogsz ezen a téren.
 
 
Vegyünk részt a feladatokban
 
„A szegények szolgálata hatékonyan ösztönöz a cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb eszközöket az emberiség eme túl gyakran névtelen és néma, mégis a segítségért könyörgő Megváltó arcának lenyomatát magán viselő részének a felemelkedéséhez és támogatásához.” (Ferenc pápa)
 
Hogyan sikerül integrálnotok és megnyitnotok az ajtókat a legkiszolgáltatottabbak előtt, és aktív részévé tenni őket a közösségeteknek?
 
 
Nyújtsunk segítséget egymásnak
 
„A szegények nem lehetnek csupán azok, akik kapnak; olyan helyzetbe kell hoznunk őket, hogy tudjanak adni, mert jól tudják, hogyan viszonozzanak. A szegények gyakran tanítanak minket szolidaritásra és megosztásra.”
 
Milyen szellemben éled meg a szolidaritást? Osztozol másokkal, vagy te csak az adakozó vagy a másokkal való kapcsolatodban?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az Ifjúsági Világnapért2023. augusztus

Napi Ima128 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az Ifjúsági Világnapért 2023. augusztus

Az Ifjúsági Világnapért

Imádkozzunk, hogy a Lisszaboni Ifjúsági Világnap segítse a fiatalokat abban, hogy az evangéliumot megéljék és életükkel tanúságot tegyenek róla!

 

Imádság

Uram Jézus, a te irgalmas Szívedre bízunk minden fiatalt,
hogy eleséseik ellenére vágyakozzanak arra, hogy Téged kövessenek.
A világnak szüksége van a ti erőtökre,
lelkesedésetekre és szenvedélyetekre.
Imádkozzunk, hogy a keresztségben nekik ajándékozott
új életet felvállalva az új idők prófétái legyenek,
akik reménységgel telve ébrednek
és elindulnak a damaszkuszi úton, hogy tanúságot tegyenek
azokról a cselekedetekről, amelyeket Te elkezdtél megvalósítani bennük.
Ámen

 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk


Éljünk az Evangélium szerint

„Milyen veszélyesek és milyen károsak azok a szokásaink, amelyek miatt elveszítjük a csodálatunkat, a elragadtatásunkat vagy a lelkesedésünket a testvériség és az igazságosság evangéliumának megélése iránt!” (Ferenc pápa) 

Határozd el, hogy megváltoztatod bizonyos szokásaidat, és ténylegesen az Evangélium szerint élsz.


Fogadjuk be az Urat az életünkbe

„A történelem sötétségében Ő a fény, Aki megvilágítja a szív és a világ éjszakáit, Aki legyőzi a sötétséget és úrrá lesz minden vakságon. Nekünk is van vakság a szívünkben. Mi is az élet sötétségében gyakran elmerülő utazók vagyunk. Az első dolog, amit tennünk kell, hogy Jézushoz megyünk.” (Ferenc pápa) 

Bezárom magam az öröm forrásait elapasztó melankólia sötétségébe, vagy Jézus elé megyek, és felajánlom Neki az életemet? Keresem Őt, elkiáltom Neki szükségleteimet vagy átadom neki a keserűségemet?


Engedjük, hogy Ő ránk találjon

„Meghívok minden keresztényt, bármilyen helyen és helyzetben is van, hogy haladéktalanul újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis hozza meg a döntést, engedi, hogy Ő megtalálja, hogy minden nap szüntelenül próbálkozik.” (Ferenc pápa) 

Tégy konkrét elhatározást arra, hogy ebben a hónapban gyakran találkozol személyesen Jézus Krisztussal.

 

Keljünk fel és induljunk el sietve

„Keljetek fel és tegyetek bizonyságot örömmel arról, hogy Krisztus él! Terjesszétek az Ő szeretetének és üdvözítésének üzenetét társaitok között, az iskolában, az egyetemen, a munkahelyeteken, a digitális világban, mindenütt.” (Ferenc pápa) 

Gondolkodj el azon, hogyan tégy tanúságot az életeddel arról, hogy Krisztus él.

 

Szolgáljuk a küldetésünket

„Ha valaki valóban megtapasztalta Isten megmentő szeretetét, nincs szüksége sok felkészülési időre ahhoz, hogy elmenjen és hirdesse azt. Nem kell sok tanfolyamra vagy hosszú útmutatásra várnia.” (Ferenc pápa) 

Sokaknak van szükségük körülötted a tanúságtételedre. Rendelkezésre állsz a misszióra? Hogyan tudod terjeszteni Jézus Krisztus örömhírét magad körül?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az eucharisztikus életért2023. július

Napi Ima143 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az eucharisztikus életért 2023. július

Az eucharisztikus életért

Imádkozzunk, hogy a katolikusok az Eucharisztiát helyezzék életük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsolatokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való találkozásra!

Imádság

Jézus, az Élet Kenyere!
Minden alkalommal, amikor
az Eucharisztiában részesülünk Benned,
eljössz, hogy új tartalommal töltsd el gyengeségeinket,
és emlékeztetsz minket arra,
hogy mennyire értékesek vagyunk a Te szemedben.
E szentség gyakori vétele által
egyre jobban eggyé válunk Veled,
és hasonulunk a Te életmódodhoz,
a Te készségedhez, hogy megtörd magad,
amikor Önmagadat adod testvéreidnek,
és a Te képességedhez arra,
hogy a rosszra jóval válaszolj.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

Az Eucharisztia ünneplése

„Nem feledkezhetünk meg arról a nagyszámú keresztényről, akik a világ minden táján és a történelem kétezer éve folyamán a végsőkig kitartottak az Eucharisztia védelméért; és hányan kockáztatják még ma is az életüket, hogy részt vehessenek a vasárnapi Szentmisén. „Vasárnap nélkül nem tudunk élni.” Ha nem ünnepelhetjük az Eucharisztiát, akkor nem tudunk élni, és keresztény életünk meghalna.” (Ferenc pápa)

Van valami, amin javítani tudnál a napi vagy vasárnapi Szentmisén való részvételedben?


Hallgassuk Isten Igéjét

„Isten Igéje táplálja és megújítja a hitünket. Helyezzük vissza imádságunk és lelki életünk középpontjába! Az Ige legyen a középpontban, amely feltárja előttünk, hogy milyen Isten, és az Ő közelébe vonz bennünket.” (Ferenc pápa)

Tudatosítsd magadban azt a valóságot, hogy Isten Igéje az ima lényeges része.


Osztozzunk az Ő életében

„Az Eucharisztia gyógyít, mert Jézussal egyesít bennünket. Elsajátítjuk Általa az Ő életmódját, azt a képességét, hogy lemond önmagáról és testvéreinek adja magát, és azt a készségét, hogy a rosszra jóval válaszoljon. Bátorrá tesz arra, hogy kilépjünk önmagunkból, és szeretettel forduljunk mások gyengesége felé, ahogyan Isten teszi velünk.” (Ferenc pápa)

Kinek van szüksége körülötted a jelenléted, a társaságod kenyerére?


Engedjük átalakítani magunkat

„Minden alkalommal, amikor magunkhoz vesszük az Élet Kenyerét, Jézus eljön, hogy új tartalmat adjon gyengeségeinknek. Emlékeztet minket arra, hogy az Ő szemében értékesebbek vagyunk, mint gondolnánk. Azt mondja nekünk, hogy örül, ha megosztjuk Vele gyengeségeinket. Megismétli nekünk, hogy az Ő irgalmasságát nem riasztják a hiányosságaink.” (Ferenc pápa)

Imádságodban megosztod Vele a gyengeségeidet, teljes bizalommal az Ő irgalmában és abban a képességében, hogy át tudja alakítani az életedet?


Nyíljunk meg a küldetés felé

„Ez az Eucharisztia logikája: befogadjuk Jézust, Aki szeret minket és meggyógyítja gyengeségeinket, azért, hogy egész életünkben szeressünk másokat és segítsünk nekik gyengeségeikben.” (Ferenc pápa)

Mennyire állsz készen arra, hogy együttműködj az együttérzés küldetésében, amelyre Jézus hív téged?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kínzás eltörléséért2023. június

Napi Ima128 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kínzás eltörléséért 2023. június

A kínzás eltörléséért

Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!
 

Imádság

Irgalmasság Atyja, te arra hívsz minket,
hogy könyörületesek legyünk minden testvérünkkel,
függetlenül attól, hogy milyen irányt vesz az életük.
Adj nekünk hús-vér szívet a törékenységgel szemben,
hogy emberi családként örökre felszámoljuk a kínzást.
Add nekünk a te világosságodat,
hogy szívünkben és elménkben tudatára ébredjünk annak,
hogy egyetlen állam vagy személy sem nézheti el ezt a gyakorlatot,
hogy semmi sem igazolhatja ezt az eltévelyedést,
hogy a kínzás színtiszta gonoszság, amely elembertelenít bennünket..
Segíts minket, hogy megtaláljuk az emberségesség útjait
a közös élet biztonságos tereinek kialakítása által,
hogy tiszteletben tartsuk az emberi méltóságot,
és a világot a Te Fiad, Jézus szemével szemléljük.
Add, hogy szavainkat, tetteinket és vágyainkat mindig
a bőséges élet ösztönözze, amelynek megélésére
és megosztására meghív bennünket a Szentlélek.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk


A személy méltósága

„Napjainkban is kínoznak embereket; sok foglyot azonnal megkínoznak, hogy szóra bírják őket... Ez szörnyű! Napjainkban is vannak férfiak és nők túlzsúfolt börtönökben; úgy élnek - már bocsánat - mint az állatok. Mostanában is előfordul efféle kegyetlenség.” (Ferenc pápa)

Ismerkedj meg és szerezz tapasztalatot a környékeden működő börtönlelkészségről, és próbáld meg lehetőségeidhez mérten támogatni azt.

 

Fogadjuk el a másikat

„Oly sok ember szenved: a betegek, a háborúban lévők, a hajléktalanok, az éhezők, azok, akiket kételyek kínoznak az életükben, akik számára hiányzik a boldogság, a megváltottságuk tudata, vagy akik saját bűneik súlyát érzik.” (Ferenc pápa)

A beszélgetések során igyekezzünk gyengéden és szeretettel a másik szemébe nézni.

 

Nézzünk új módon, irgalommal

„Mindannyian bűnösök vagyunk. De Jézus szeret minket, Ő szeret bennünket. Mi tehát ne bűnösökként, hanem Isten gyermekeiként cselekedjünk, Jézus Atyjának gyermekeiként. Mondjunk mindannyian együtt egy imát értük, a világban napjainkban annyi szörnyűséget, annyi rosszat elszenvedőkért.” (Ferenc pápa)

Amikor bántanak vagy kellemetlenség ér minket, kérdezzük meg magunktól: Hogyan tekintene erre a helyzetre az Úr?

 

Szólítsuk a nevükön őket

„Imádkozzunk hát azért a sok férfiért és nőért, akiket ma a világ annyi országában kínoznak; az ott állatokként összezsúfolt foglyokért.” (Ferenc pápa)

Nevezzük meg azokat az embereket, akikért imádkozunk, írjuk fel a nevüket a lelki jegyzetfüzetünkbe vagy a határidőnaplónkba, és tartsuk az emlékezetünkben őket ebben a hónapban.

 

Hallgassunk oda a hangjukra

„Imádkozunk minden ma a világban élő Jézusért: az éhezőkért, a szomjazókért, a kétkedőkért, a betegekért, az egyedül lévőkért, azokért, akiket annyi kétség és bűntudat súlya nyom. Ők sokat szenvednek. Imádkozzunk a sok beteg, ártatlan gyermekért, akik fiatal koruktól kezdve hordozzák a keresztjüket." (Ferenc pápa)

Forduljunk feléjük figyelemmel, és hallgassuk meg szeretettel és törődéssel azokat, akiknek szükségük van erre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházi mozgalmakért és csoportokért2023. május

Napi Ima131 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházi mozgalmakért és csoportokért 2023. május

Az egyházi mozgalmakért és csoportokért

Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák!


Imádság

Köszönjük, Atyám, hogy a küldetéshez
az ajándékok és karizmák sokféleségében
életet adtál nekünk a Te Lelked által.
Szeretnénk hűséggel és odaadással megélni keresztségünket,
mindennapi életünkben tanúságot téve az evangéliumról.
Segítsd egyházi mozgalmaidat és csoportjaidat,
hogy a szolgálat és a másoknak való odaadás
gyümölcsöző terepei legyenek.
Éljen minden tagjuk a testvérei iránti szeretettel
és az ő szolgálatukra készen.
Itt, a Pápa Világméretű Imahálózatában
különösen imádkozunk az EYM, az
Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalom
fiataljaiért és gyermekeiért,
hogy minden nap Jézusi módon éljenek,
tanúságot téve Krisztusról az Eucharisztiában,
élő eucharisztiaként mindenki számára nyitottan,
a világ szükségleteit szolgálva.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Legyünk nyitottak a világ szükségletei iránt.

„A világi hivatás mindenekelőtt a családban való szeretet valamint a társadalmi és politikai életben való szeretet: konkrét, a hitre alapozott elkötelezettség egy új társadalom építésére. Éljünk a világ és a társadalom sűrűjében, hogy annak sokféle területén szolgáljuk az evangelizációt.” (Ferenc pápa)
 
Részt veszel az egyházi küldetésben, a plébániádon, mozgalmadban, csoportodban a legelesettebbek szükségleteinek szolgálatára?
 

Használjuk ki a helyi lehetőségeket.

„Mindig hasznosabb, ha a hitet együtt éljük meg, és szeretetünket egy közösség életén belül fejezzük ki, megosztva szeretetünket, időnket, hitünket és gondjainkat más fiatalokkal. Az Egyház sokféle teret kínál a hit közösségben való megélésére, mert együtt minden könnyebb.” (Ferenc pápa)
 
Nyílt küldetésben éled meg a hited, vagy azoknak a szükségleteire tekintettel, akikkel közösségben élsz?
 

Álljunk rendelkezésre

„A Szentlélek arra akar bátorítani bennünket, hogy lépjünk ki önmagunkból, szeretettel öleljünk át másokat, és az ő javukat keressük.” (Ferenc pápa)
 
Mielőtt cselekszel, kérdezd meg magadtól: mi jót tehetek itt és most másokért?
 

Térjünk vissza a forráshoz.

„„Isten szeret téged.” Nem számít, ha már hallottad, szeretnélek emlékeztetni erre: Isten szeret téged. Soha ne kételkedj ebben, függetlenül attól, ami az életben veled történik. Minden körülmények között végtelenül szeret téged.” (Ferenc pápa)
 
Fordíts időt az evangélium által való imádkozásra, hogy Jézus Krisztus élete átjárjon téged.
 

Szolgáljunk

„Barátaim, ne várjatok a holnapra, hogy energiátokkal, merészségetekkel és kreativitásotokkal közreműködjetek a világ átalakításában... Mert „ha adtok, akkor kaptok”, és a jó jövőre úgy tudtok a legjobban felkészülni, ha a jelenben jól: odaadóan és nagylelkűen éltek.” (Ferenc pápa)
 
Vegyél részt egy egyházi mozgalom vagy csoport szolgálatában, vagy támogasd azokat, akik ezt teszik.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."