Xavéri Szent Ferenc A külmissziók védőszentjeJezsuita pap és misszionárius (1506-1552)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03
Xavéri Szent Ferenc A külmissziók védőszentje Jezsuita pap és misszionárius (1506-1552)

Élete

+ Ferenc Spanyolországban született 1506-ban. Párizsban, ahol filozófiát tanult, megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal, a Jézus Társasága (jezsuiták) alapítójával.

+ Barátja, Ignác ihletésére Ferenc lett a Jézus Társaságának egyik első tagja. 1537-ben pappá szentelték, az elsők között tett jezsuita fogadalmat, és 1541-ben Indiába indult.

+ Az evangélium hirdetésének Ferenc erőfeszítései Indiába, Malajziába, az indonéz Sulawesi-szigetekre, a Maluku-szigetekre és Srí Lankára vitték. Minden helyen nagy számú embert térített a kereszténységre.

+ 1549-ben Ferenc Japánba utazott, ahol virágzó keresztény közösséget hozott létre. Két év után visszatért Indiába. 1552-ben úgy döntött, hogy Kínába utazik. November 20-án lázas lett. Magára hagyva és a hajó legénysége által elhagyva, 1552. december 2-án a Sancian partján meghalt.

+ Xavéri Szent Ferencet 1602-ben Loyolai Szent Ignáccal együtt szentté avatták. Lisieux-i Szent Teréz mellett a misszionáriusok védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

"Sokan csak azért nem lesznek kereszténnyé, mert nincs, aki keresztényekké tegye őket." - Xavéri Szent Ferenc

Hivatások

Férfiak:
A Xavéri testvérek: https://xaverianbrothers.org/
A Xavéri Misszionáriusok: https://www.xaverianmissionaries.org/

Nők:
Mária Xavéri misszionárius nővérei: https://www.saveriane.it/en/

Imádság

Istenünk, te Xavéri Szent Ferenc áldozópap igehirdetésével számos népet térítettél a hitre. Add, hogy az ő buzgó hite lángoljon híveid lelkében, és az Anyaszentegyház örömmel lássa maga körül sok hűséges gyermekét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."