Valami nagyon szépet ISTENÉRTSzent Pál apostol megtérése

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Szent Pál apostol megtérése
Saulból,Szent Pál.
Saul.
Benjamin törzséből származom, zsidó vagyok a zsidók közül. A törvény megtartásában farizeus, az Egyház üldözésében szenvedélyes, a törvény szerinti jámborságban feddhetetlen voltam. - mondja magáról a megtért Szent Pál a Filippiekhez irt, 3,5-től.
Majd a Galatáknak írt levélben az 1,14-ben így beszél A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományainak.
Nagyon betartotta a szabályokat. Nem volt buta! Hitte, amit megtanult. Üldözte a keresztényeket. Saul leesett a lóról és meg is vakult. Sőt, amikor azt hallja: Saul, Saul miért üldözöl engem? Nem tudja, ki szól hozzá Ki vagy, Uram?- kérdezi. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl!
Le kell esnie a lóról, meg kell vakulnia, hogy végre jól lásson. Ahhoz pedig tanulnia kell, hallgatni, olvasni, tanulmányozni, mi az, amit eddig hitt, és mi az, amire meghívta Jézus. Nagyon kemény lecke volt a Saulból Pál-lá alakuló számára. Egy megtért embert nem lehet becsapni. Saját nyomorúságának mélységéből kell kimásznia. Izzadni! Mi volt? Milyen akar lenni. Nagyon sokan küzdenek különböző okokból, drog, alkohol, rendetlen élet, számos területen, és mégis az Isten különös kegyelméből újjá teremtődnek. Ki mernek állni, tanúságot tenni arról, mint Szent Pál is, ez voltam, ilyen! De Isten megmentett!!
Lehetne minden megtért példaképe Szent Pál? Nagyonis! Lehet is kérni a segítségét, mert ha valaki, Ő aztán nagyon is megszenvedett a hitéért. Olvassuk csak el a szentek élete könyvből a róla irt sorokat.
Mi van azokkal, akik templomba járnak és hisznek? Nincs az a szekér amire nem fér egy is ismétlés. Például! Hogyan fogadok egy ritkán látott embert a templomban? Na, ez meg most az első padba ült?... Szállj ki, ez az én helyem!" Ez is egy fajta üldözés! Szavam, tettem, mondataim milyenek?
Örülünk neki? Örülünk, ha nem huszan vagyunk, hanem harmincan? Hogyan viselkedünk?
Szent Pál apostol! Könyörögj érettünk!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."