Valami nagyon szépet ISTENÉRT „Szent Atyám, nemcsaktanítványaimért könyörgök, ...”

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
25
Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, ...
hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
Jézus főpapi imáját újra, újra olvasva, elmélkedve, őszintén, mélyen élni azt, amit Jézus azokért imádkozott, akik a tanítványai. Azokért is, akik mindezt elhiszik. Nem egy ünnepi szónoklat, nem egy előre legyártott szöveg, hanem a legtisztább, értünk magát feláldozó Istenember legszebb imája. Ez a Mennyei Atya akarata is, ezt tolmácsolta Jézus, ezért jött, ezt akarja minden ember szívébe elültetni. Elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. - ez nem egy egyszerű ünnepi beszéd!! Nem egyszeri szónoklat! Annál sokkal "véresebb", komolyabb, hiszen az utolsó vacsorán hangzott el!!! ELHIGGYE A VILÁG!!!! HISZEM? HISZEM, HOGY A MI DRÁGA JÉZUSUNK MIT BÍZOTT RÁNK? EGYSÉGBEN LENNI! HINNI, MÉG AKKOR IS, HA A VILÁG ANNYIRA MÁS, ANNYIRA ÓCSKA DOLGOKAT KÍNÁL, AKKOR IS, HA CSAK OLYAN KEVESEN HISZNEK! AKKOR IS, HA AZ A DRÁGA OLTÁRISZENTSÉGBEN JELENLEVŐ JÉZUS A FŐOLTÁRRÓL EGY FADOBOZBAN FÉLRE VAN TÉVE ????????????
Nagyon fáj, tegnap láttam, és az a templom lelkileg nyomasztó, ahova évtizedek óta emberek, hittek, engeszteltek, imádkoztak, menekültek, reménykedtek, az most árván, kitaszítottan, félre van téve a főoltárról. Hova került a legfőbb és legszebb SZENTSÉG?????????? URAM, JÉZUSOM!!!!!! MIT TESZNEK VELED? HOGY MERNEK EMBEREK ELÉ MENNI? ÉS KRISZTUS SZEMÉBE NÉZNI? Így kell hirdetni Jézus Krisztus jelenlétét?
Mikor leszünk egyek? Mikor? Miért mondta Jézus? Miért? Mondta? Vagy nem mondta??? Ha nem mondta, akkor miről beszélünk? Ha pedig mondta??? Akkor igenis a legnagyobb hittel ragaszkodom hozzád, JÉZUSOM! Ahol félretesznek, onnan te elmenekülsz, nem erőlteted rá magad senkire, ahogy Názáretben sem.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."