Valami nagyon szépet ISTENÉRTSirák fiának könyve:

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03
Sirák fiának könyve:
Magasztalom, dicsőítem és áldom Úr nevét. Ifjúkoromban, mielőtt utakra indultam, nyíltan bölcsességet kértem imáimban... A helyes úton mentem, amikor ifjúkoromtól a nyomába jártam.
Ha egy kicsit feléje fordítottam fülemet és befogadtam, nagy bölcsességet szereztem, és előmenetelt tettem benne. Dicsőítem Istenemet, aki nekem bölcsességet adott.
Buzgón törekedtem a jóra, és nem vallok szégyent...Magasba emeltem kezemet, és ráébredtem tudatlanságomra. Lelkemet a bölcsességre irányitottam, és amikor szívem megtisztult, rátaláltam.
Istent dicsérni, magasztalni, és tudni, hogy minden adomány, bölcsesség, amit az ember megtapasztal, Isten adománya. Igen, magasba emelhetjük a kezünket, tudva, hozzá kell lelkünket emelni, kérni a kegyelmet, erőt, mert nélküle, Isten nélkül, a Szentlélek ereje nélkül tudatlanok vagyunk. Ők tudnak minket betölteni! A bölcsesség Istene felé fordulni, tisztulást kérni a gyónásban, megvallani gyengeségünket. Isten előtt kedves az alázatos lélek. Nem az, akit megaláznak, hanem aki le tud borulni esendő volta miatt, és elismeri Isten nagyságát, és engedi működni magában.
Akkor tudom dicsőíteni Isten bennem munkálkodó erejét, ha alázattal engedem, hogy lemetszhesse a száraz ágat, véssen, ha kell. Fogadjam el az Ő ujjáteremtő erejét lelkemben! Így forduljak feléje.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."