Valami nagyon szépet ISTENÉRTMindenható Urunk, Atyáink Istene!

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25

Mindenható Urunk, Atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé
tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés
egész gazdagságáért és a csodálatos
törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy
minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és
képesek vagyunk arra, hogy világunkról és
önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is
harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy
életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De
mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre
hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó
halála által utat nyitottál nekünk az
örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket,
amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos
védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is
mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy
mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét.
Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy
megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés
terjedésének, segítsék a betegség megelőzését,
leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a
rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a
betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek
gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy
munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz.
Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő
szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi
segítséget beteg embertársainknak és gyászoló vagy
aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős
viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség
terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg Urunk, minden bűnünket, amit
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással
elkövettünk.
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója,
könyörögj érettünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."