Valami nagyon szépet ISTENÉRTImádkozni!

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
27
Imádkozni!
Egyre több ember hív fel aggódó lélekkel, kérve, imádkozzunk a békéért, mert, így mondják: félő, hogy kirobban a 3. világháború.
A lelkekben pedig már nagyon régen folyik, él. Olyan harcok vannak, amelyek a hatalom, a pénz körül folynak. Egyik ország a másik letiprásával. A háborúban soha sincs győztes! Ott rokkantak, özvegyek, árvák, szétfosztott családok vannak.
De van a hívőknek, az igazán, tisztán és mélységesen hívőknek egy óriási fegyverük, amely hittel, bizalommal tekint Istenre, összetett kézzel, rózsafüzérrel imádkozik.
Csak Istentől kéri, hogy segítsen! Fohászkodik élő bizonyossággal a jó Istenben! Isten karjaiba rohan! Nem vakmerően bízik! Hittel kéri: Uram, hiszek és remélek, és szeretlek Téged. Te vagy Uram, mindenkor az én reményem. Tudom, hogy minden döntésedben mindig a javamat akarod. Van-e, akihez úgy futhatok, mint hozzád? Segíts édes jó Istenem, hiszen Te az én jóságos gondviselő egyetlen igazi Atyám vagy! És mindent javamra teszel. Mindent!
Tanúságtételemben nincs hamisság. Istenben hiszek, és úgy élem az életem. Hibátlan vagyok? Nincs bűnöm? Ez lenne a legnagyobb hazugság, mert olyan ember nincs. De elesem, és felkelek, majd újra elesem, és Jézus elé térdelve kérek bocsánatot. Nem jellemző rám a haragtartás, mert utálom. Ha ma, ebben világban megbillen az imádkozók felé a mérleg, akkor a háború elmúlik, de ha nem?
Isten irgalmazz nekünk! Mert a búza és a konkoly együttesen elvész, és vagy a pokol lesz osztályrésze, vagy a mennyország.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."