Valami nagyon szépet ISTENÉRTAhol a Szűzanya ott van, ...

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
12

Ahol a Szűzanya ott van, ott hatalmas erővel dolgozik a sátán. Régen is és ma is! A celldömölki kegyhely is egy nem mindennapi zarándokhely.
1948- ban Mindszenty bíboros Úr is ellátogatott ide. Ennek a híre nyilván minden hívőhoz eljutott. Mindenki hallani szerette volna a hercegprímást.Es ezt az akkori hatalmas erő teljes bedobással meg akarta akadályozni. Mindenkinek megtiltották az oda jövetelt. De az igazi hívek leleményesek voltak.A mezőn, a kukoricásban elbújva lopakodtak be. Vagy egy szalmásszekeret megrakva bújtak el... A kérdésre, mert hát megkérdezték ám... parancsoltak ám, hogy nem mehetnek oda, de milyen furfangisak voltak, azt mondták, hát a teheneknek kell a szalma...Trágyalével öntötték le a templom előtti utat a kilépő biboros Úr még a reverendáját is védte, hogy ne érje kár. Csurig volt a templom, és virrasztottak! Nagyon nagyon emlékezetes maradt! És a sátán győzött? Aligha!!! Werner Alajos atya is fontos szerepet töltött be Celldömölk életben. Egy nagyon szép koncert keretében sok mindent megtudhattunk életéből az egyik hű tisztelője előadásából. Werner atya szerény volt, jóságos minden rászorulóhoz. Kórust is alapított, és csodálatos tehetség volt! A sátánnak ez borzasztóan nem tetszett.Tervet eszelt ki ellene. Lehallgató készüléket rejteget az orgonában. És szétszedték azt a csodás orgonát. Persze, a lehallgató készüléknek nyoma sem volt. Majd eltávolították innét. (Érdekes, aki a sátánnak útjába áll, azt mindig eltávolítja ma is!) Börtönbe!!! Igen, a börtönben Werner atya megírja, megkomponálja a híres „Mercédesz misét” - hogyan tudta? Mire tudta lekottázni? Zseniális volt!!
Számomra ezek a dolgok arra ösztönöznek és arra lelkesitenek, hogy bár mindent megtehet a sátán, a hatalom! Mindent!!! DE CSAK EGY IDEIG!!! És ameddig a Jóisten és a Szűzanya engedi!!! De sem a hatalom emberei, sem a sátán csatlósai helyében nem szeretnék lenni, mikor minden ledől!!! Amikor egy betegség és más uralom veszi kezdetét. Isten türelmes, és Isten a kereszten nem köpött, csapott vissza. De ha látja az időt, akkor irgalmatlan is tud lenni! 
Drága Szűzanyánk! Erősíts minket, hogy mindig Istent válasszuk! Menjünk édesanyánk templomába, és kérjük: „Segíts meg minket!” Ezek a példák, események csak erősítenek minket abban, hogy a tiszta szívűeknek és a hűségeseknek nincs mitől félniük!!!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."