Tihanyi Bencés Apátság prédikációiHúsvéthétfői gondolatok

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
06

KEDVES TESTVÉREK!

A II. Vatikáni Zsinaton hangzott el és nagyon is fontos szó volt a párbeszéd. Ha a keresztények számára fontos, hogy az evangéliumot tovább adják, akkor természetesen szóba kell elegyedniük a környezetükben élő emberekkel, meg kell hallgatniuk őket, ismerniük kell az életüket és elfogadható módon az evangéliumot is képviselniük kell. Hívőknek és nem hívőknek tudniuk kell szót érteniük egymással, hogy megismerjék és megértsék egymást, egymás nézeteit. Ennek a párbeszédnek a jegyében a Zsinat alatt keresztény és marxista tudósok többször is párbeszédet folytattak egymással. Ezeket a párbeszédeket a német Paulusgesellschaft, a Szent Pál Társaság szervezte és Csehországban, Mariánské Lazné-ban került rájuk sor. A párbeszédeket a magyar marxista folyóirat, a „Világosság” is ismertette. Ez nem volt természetes, ne felejtsük el, hogy az 1960-as évek közepén jártunk.

Ezeken a párbeszédeken részt vett a francia egyetemi tanár, Roger Garaudy, aki akkor már komolyan érdeklődött a kereszténység iránt. Egy alkalommal ezt mondta: „A feltámadt Krisztus a szabadság tökéletes ábrázolása.” A Zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk: Jézus küldetése az volt, hogy „halála által semmivé tegye azt, akinek hatalma van a halálon – azaz az ördögöt –, és szabaddá tegye azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak” (Zsid 2,14-15). Jézus Krisztus nemcsak magáért, de értünk is feltámadt. Részesei lehetünk az Ő feltámadásának. Ha a biológiai halál ennek a földi életnek mindig része marad is, de Jézus feltámadása által megváltozhat a viszonyunk elsősorban Istenhez, de a halálhoz is. A szabadság, amit Krisztus hozott el nekünk éppen ezt a teljes terjedelmében megváltozott, megújult életet jelenti, aminek teljessége lesz Jézus Krisztus második eljövetelekor az Isten országa, a teljesen megújult, igazi célját elérő teremtés. Garaudy mondatához egy megjegyzést azért érdemes hozzáfűzni: a feltámadott Jézus Krisztus nem ábrázolása a szabadságnak. Az ábrázolás valakinek az elképzelése. Krisztus feltámadása nem elképzelés, ami lehet bármilyen szép, de csak valakinek a gondolatában létezik. Jézus Krisztus feltámadása tény, emberi történelmünk legboldogítóbb valósága. Keresztényekként nem elképzelésben, hanem megtörtént eseményben hiszünk. A hit természetesen nem a tényre vonatkozik, mintha azt kétségbe lehetne vonni, hanem arra, hogy Jézus feltámadásának óriási jelentősége van számunkra. A hitben éppen azt éljük át, hogy Jézus Krisztus személye, halála, feltámadása, tanítása egész emberi sorsunk, jövőnk kulcsa.

Az egyik ilyen párbeszéd után Garaudy hazánkba is eljött. Egy újságíró megkérdezte, hogy ő hisz-e Jézus Krisztus feltámadásában? A válasza az igen volt. Az újságíró következő kérdése az volt, hogy miért hisz benne? A válasza: „Azért hiszek benne, mert ettől az eseménytől emberek egy csoportja egészen másképp kezdett el élni, mint ahogy előtte élt.”

Ez hallatlanul fontos mondat. Jézus halálával és feltámadásával egészen új életstílus valósult meg, mégpedig élet a szeretetben. Csak egy példa: Kolosszéban élt egy gazdag keresztény, akinek rabszolgái voltak. Az egyik megszökött tőle, és Rómába, az ott fogságban levő Pál apostolhoz menekült. Az apostol hatására keresztény lett. Az apostol visszaküldte a gazdájához. A neki írt levélben ezt olvassuk: „Talán azért távozott el tőled egy időre, hogy visszakapd őt mindörökre, már nem mint rabszolgát, hanem többet, mint szolgát, mint szeretett testvért. Számomra nagyon is az, de mennyivel inkább neked, emberileg is, az Úrban is” (Filem 1,15-16). Értjük? A feltámadott Jézusba vetett hit a legnagyobb forradalom, mert vérontás és erőszak nélkül meg tudja változtatni a társadalmat olyan mértékben, hogy aki eddig rabszolgám volt, aki fölött uralkodhattam, aki annyira ki volt nekem szolgáltatva, hogy büntetlenül meg is ölhettem, ha akartam, most már Krisztusban és Krisztus által szeretett testvérem. És ez érvényes az egész életre, annyira, hogy Jézus az utolsó vacsorán főpapi imájában ezt kérte a mennyei Atyától, amikor azokért imádkozott, akik a tanítványok szavára hinni fognak Benne, vagyis értünk is: „Én bennük, és te bennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy Te küldtél engem, és hogy úgy szereteted őket, ahogy engem szerettél” (Jn 17,23). Jézus biztos abban, hogy az ő tanítását hitelesíteni nem a tudósok, nem a művészek, nem is a politikusok fogják, hanem azok a hívei, aki a belé vetett hitük erejével képesek annyira szeretni egymást, ahogy Jézus szerette őket – élete föláldozásáig. Pontosan ezt látta meg Garaudy: Jézus feltámadt, mert emberek egy csoportja egészen másképp kezdett el élni, mint ahogy eddig élt. Végül is Jézus feltámadását nem az üres sír igazolja, hanem az a tény, hogy ennek erejében képesek emberek fölülmúlni önmagukat, ösztönös önzésüket és így megváltoztatják a világot. Ez hitelesíti a mi életünk súlyát is. Kérdés: mert hiszek Jézus feltámadásában, már ma másképp élek, mint tegnap éltem? Ámen.

Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."