Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 22. vasárnap

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
29

KEDVES TESTVÉREK!

Nyelvünkben vannak úgynevezett „ősszavak”, amelyek az egész embert jelképezik. Ezek között az ősszavak között nagyon sok kultúrában, a Szentírásban is előforduló leggazdagabb jelentésű szó a „szív”. „A keresztény szellemiség lexikona” ezt írja a szívről: „Az ember belső életének központját, lelki erejének és képességeinek eredetét jelenti. A szívben gyökereznek az érzelmek, a kívánságok és a szenvedélyek. A szív az értelem helye, a gondolatok és tervek forrása. Éppúgy a szív az akarat, a tervezés és az elhatározás helye. A szív az ember vallásos és erkölcsi magatartásának alapja. Ez az a központ, ahová Isten is fordul hívásával és kegyelmével. A szívben gyökerezik a hit mint válasz Isten szavára. A szívbe árad Isten szeretete a Szentlélekben. Ezért Jézus legfőbb követelménye: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből” (Mk 12,30), vagyis teljes személyiségeddel, egész mivoltoddal. És ezért hangzik nagyon keményen Jézus mondata: „Ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem” (Mk 7,6).

Hogy ez a Jézushoz való szívbéli közelség igazi emberi boldogság, Szent Benedek atyánk a Regula előszavában ezekkel a számunkra nagyon kedves szavakkal fejezi ki: „Ha a hitben előrehaladunk, akkor majd szárnyaló szívvel és a szeretet elmondhatatlan édességével sietünk előre az Isten parancsainak útján.” Szent Benedek itt a parancs szót használja, de ez számára egyenlő a szeretettel. Szent Benedek mindennapos imádságában azt kért az Úr Jézustól, hogy egész személyiségével, minden képességével átélhesse a Vele való kapcsolatot. Ezt az imádságot kitettük a padokra. Számomra ez mélyen megragadó, mert számomra az Úr Jézussal való kapcsolat egész lelki életem centruma. Ezért merném ajánlani, hogy vigyük magunkkal és legyen ez számunkra is mindennapos imádság, hogy az Úr Jézussal való kapcsolat számunkra is a boldogság forrása legyen.

Az imádság néhány megfogalmazásához fűznék egy-egy gondolatot.

Mindjárt az első sorokban ezt olvassuk: „Adj nekem, Jézusom, téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet.” Ez a kettő: értelem és érzelem döntő a szívünkben. A vallásosságunknak értelmesnek kell lennie. Vagyis fontos, hogy amennyire a hit igazságait emberileg fel lehet fogni, azt értelmünkkel átlássuk, a hitet a maga egészében értelmünkkel el tudjuk fogadni. Természetesen mindig támadhatnak kérdéseink, de ezeket nem szabadna a szőnyeg alá söpörni, szembe kell velük nézni és meg kell keresni annak a módját, hogy akár imádsággal, akár olvasással, akár beszélgetések révén ezeket tisztázzuk. Úgy nem igazán lehet hívőnek lenni, ha a hitünkkel nem foglalkozunk, ha szellemileg nem jelent számunkra kihívást, nem érdekel, csupán csak egy szokás, amit örököltünk, de mi magunk igazán soha nem vállaltuk. Szokták mondani, hogy a hit nem érzelem kérdése. Természetesen nem mindig az, hogy hinni tudjunk, akarnunk is kell hinni. Mikor emberek azt mondják, hogy ők nem tudnak hinni, legtöbbször e mögött az van, hogy nem is akarnak hinni. De az is lényeges, hogy a hitünket át tudjuk érezni. Érzelmek nélkül a hitünk hideggé és könnyen közömbössé válik. Kell, hogy a hitünkben legyen öröm, melegség, megérintettség, lelkesedés, a bűnbánat átérzése. Az imádságra szánt percek könnyen érzelmileg is megérinthetnek bennünket.

Szent Benedek Jézus számára kedves életmódért is imádkozik. Igen, döntő, hogy életünkben, cselekedeteinkben valóban Jézust akarjuk követni. Tudjuk meglátni azokat a lehetőségeket, amikor Jézus szellemében cselekedhetünk. Döntő az a mód, ahogyan szeretünk. Legtöbb ember segít, ha kérnek tőle valamit. De Jézus szellemében akkor szeretünk, ha nem várjuk, hogy kérjenek, hanem magunk vesszük észre, hogy hol, mikor, mit tehetünk másokért, egymásért.

Az is fontos, hogy az életünk szenvedéseit ne tekintsük Isten akaratának, de tudjuk, hogy valamit megengedhet lelki fejlődésünk érdekében. Ezért kéri Szent Benedek: „Adj a tőled küldött bajokat elviselő békességet.” És ami állandóan fontos: „Adj hozzád vágyó hű kitartást!” Ámen.

Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."