Szűz Mária szent neve A legnagyobb közbenjáró minden hívő ember számára

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
12
Szűz Mária szent neve A legnagyobb közbenjáró minden hívő ember számára

Az ünnep jelentése

+ Mária Legszentebb Nevének ünneplése 1513-ra nyúlik vissza, ekkor tartották meg először Spanyolországban.

+ Az ünnep azután terjedt ki az egyetemes Egyházra, hogy III. János Sobieski lengyel király legyőzte a Török Birodalom erőit, amikor azok Bécs lerohanására készültek. A csata előtt önmagát és csapatait a Boldogságos Szűznek ajánlotta fel.

+ Az Istenanya ünnepe Jézus Legszentebb Nevének ünnepét (január 3.) egészíti ki. Szent II. János Pál pápa 2002-ben mindkét ünnepet újra beillesztette az Egyház teljes naptárába.

+ A mai megemlékezés belépő antifónája ennek az ünnepnek a jelentőségére mutat rá:

A földön élő minden nőnél Áldottabb vagy te,
ó, Szűz Mária, mert a Magasságbeli Isten
felmagasztalta a te nevedet, hogy dicséreted
szüntelenül az ajkunkon legyen.

+ Ez az ünnep Mária minden hívő közbenjárójaként való egyedülálló szerepére emlékeztet bennünket.

Imádságra és elmélkedésre

 „Mária segít megnyitni a szívünket Isten útjai előtt, bárhová is vezessenek azok. Mária, a ’Béke királynője’ arra ösztönöz minket, hogy működjünk együtt Jézussal az igazságosságon alapuló béke megteremtésében, amely béke tiszteletben tartja minden ember alapvető emberi jogait (beleértve a vallási jogokat is).” - Enzo Lodi, a Római naptár szentjei

Lelki bónusz

Miközben számos vallási közösségnek van sajátos áhítata az Istenanyához, Mária Legszentebb Nevének emléknapját a Mária Társaság (a Marianisták) és a Szeplőtelen Mária Oblátusai Kongregáció védőünnepüknek tekintik.

 Imádság

Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."