Szeretetláng Lelki Napló Teológiai értékelésDr. Kovács Zoltán Teológiai cenzor

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
08

6.7. A Lelki Napló egyházi megítélése

A Lelki Napló üzenetei és a köré gyűlt mozgalom jelenleg külföldön sokkal elterjedtebb, mint Magyarországon. Tiltva azonban – tudomásom szerint – sehol nincs. A Napló különböző kivonatos változataival kapcsolatban történtek korábban is véleményezések illetve ajánlások84, melyekkel azonban itt részletekbe menően nem feladatunk foglalkozni, mivel ez alkalommal a Napló eredeti, teljes szövegét alapul vevő, egészében új vizsgálatot végzünk. A megítélésben nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a jeleket és lelki gyümölcsöket, amelyek eddig a mozgalmat kísérték (lásd: 6.9. pont).

Az üzenetek prezentálva lettek Rómában is. Erzsébet aszszonyt gyóntatója, Kosztolányi István professzor úr kísérte Rómába (1976. február 17.), hogy VI. Pál pápának átadhassa az üzeneteket, s ezzel teljesítse a Szűzanya kérését. A Szentatya fogadta Erzsébet asszonyt és kíséretét (vö. IV/31.). Egy év múlva Erzsébet asszony újra Rómába utazott, hogy átadja negyven bíborosnak az üzeneteket85. A látnok először az épp ott tartózkodó Lékai László bíborossal találkozott (vö. IV/32–33.), majd igyekezett eljuttatni az üzeneteket a többi számára is86.

-----------------------------------------------------

84 A Lelki Napló különböző kiadásaihoz már fűződnek hivatalos egyházi észrevételek is. 1979-ben Székesfehérvár akkori püspöke, Kisberk Imre Nihil obsat-tal látta el a Napló egy kivonatos kiadását (prot. nr. 1404/1979), megállapítva, hogy a „a kiadványban semmiféle hitellenes dolog nincs”. Imprimatur azonban nem született, mivel az akkori politikai körülmények miatt nem merte megkockáztatni. Szintén hasonló okok folytán, 1984. május 3-án Szakos Gyula székesfehérvári megyéspüspök az Új Ember hetilapban megjelent Nyilatkozatában visszavonta a Nihil obstat-ot. Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök Szakos Gyula ezen döntését fenntartotta (1999. december 30.; prot. nr. 1367–1/1999).
A Szeretetláng Lelki Napló nagy részét számos nyelvre lefordították, többek között spanyolra is. Az Anna Roth-féle válogatás (melyet Izeli János atya később Magyarországon is utánnyomatott) spanyol nyelvű, 1989-ben Quito-ban (Ecuador) megjelent kiadásához maga a guayaquil-i érsek, Mons. Echeverría Ruíz nemcsak imprimatur-t adott, hanem rendkívül pozitív ajánlást is (Guayaquil, 1989. június). Ugyanebben a témában született 2008. május 20-án a hermosillo-i érsek, J. Ulises Macías Salcedo imprimatur-a is.

85 Erzsébet asszonytól a római út előtt – a Napló szerint – Jézus negyvennapos böjtöt kért, melyet később így indokolt meg: „Ne félj, azért böjtöltettem veled a negyvennapi szigorú böjtöt. Tudtam Én, hogy negyven bíboros van Rómában, és hogy áldozatvállalásod gyümölcsözzön mindegyik lelkében” (IV/33.).

86 A Napló szerint „mind a negyven bíboros előtt ismertté lett a Szűzanya Szeretetlángja” (IV/33.). Vö. ANTALÓCZI L., Jelenések, 178; BEGYIK T., A Szeretetláng üzenete, 30.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."