Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1965. július 3III/235

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

Éjszaka alig tudtam aludni. Ahogy mondani szokták, úgy vártam a reggelt, mint gyermek a karácsonyt. Valóban az is volt. Hisz már több mint két hete nem mertem az Úr Szent Testét magamhoz venni az előbb leírt okok miatt.Vasárnap volt, korán reggel a városba indultam, kevés testi erővel, de sok reménnyel. Ugyanis már az előző napon történt figyelmeztetés után lelkembe nyomban beköltözött az Úr Jézus szelíd békéje, mely lecsillapította bennem a hosszú időn át elviselt lelki kínokat. Amint gyóntató atyám elé kerültem, ismét a gonosz szorongatása rontott rám. Kegyetlen kínnal gyötört, elmémben nagy erővel zűrzavart rendezett. Minden erőmmel gyóntató atyám szavaira figyeltem, hogy meg tudjam érteni hozzám intézett szavait. A gonosz zaklatása miatt az állandó kétely, mely lelkemben volt, még most, a szentgyónás közben is rám nehezedett. Gyónás közben többször is megismételtem, hogy minden erőmmel hinni akarom a feloldozás érvényességét, de ha ezt mégsem érzem biztosnak, nem tehetek róla. Ez különösen nyugtalanít. Ó, ez a megértő atya, amikor meghallotta, hogy már több mint két hete emiatt nem merem az Úr Szent Testét magamhoz venni, igen szigorúan rám parancsolt, hogy értsem már meg, hogy ez a gonosz zaklatásából, nem pedig az Úr Jézus megvetéséből ered. Én mondtam gyóntatómnak, hogy állandóan az a bűntudat él bennem, hogy az Úr Jézus régi bűneimet ugyan megbocsátotta, de ezek miatt a hazug képzelgéseim miatt nem kíván velem egyesülni. Igen nehezen tudtam ezeket elmondani, mert a gonosz zavargásait most még jobban fokozta bennem. Az atya négyszer egymás után elmondta, értsem meg, hogy az ördög nem tud másképp boldogulni velem, és így akar távol tartani az Úr Jézustól. Ezeket a szavakat, melyeket most leírok, háromszor is elismételte, hogy az Úr Jézus nevében parancsolja, még egyszer ez elő ne forduljon, hogy a szentáldozástól emiatt távol maradok. S azt, hogy én hazugsággal és képzelődéseimmel megbántom az Úr Jézust, többet ne is említsem előtte, és ezt a zavargást ne engedjem magamhoz. Amikor az atya az Úr Jézus nevében rám parancsolt, ezekben a percekben éreznem kellett azt, hogy ő minden erejét összeszedve mondta ki szavait, s ugyanekkor a gonosz támadása oly nagy lett bennem, hogy én is minden erőmet összeszedve, úgy, ahogy ő elismételte parancsoló szavait, én is utána mondtam hétszer is: igen. Elmém teljesen a sötétség fejedelmének nyomása alatt volt, és az atya szavainak elfogadásához földöntúli hatalomtól származó erőt kaptam. Igenlő szavammal akartam tudtára adni, hogy minden erőmmel engedelmeskedni akarok neki. Ez a tudat megnyugvással töltötte el lelkemet. Hosszú idő után az Úr Jézus betért lelkembe, s elárasztott az Ő jelenlétével.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."