Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1964. április 20., 23., 25., 26. és május 15.III/168-169

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01

1964. április 20.

Házimunkám közben hálaadó imádásába merültem el, s Ő közben beszélgetni kezdett: „Kis lánytestvérkém! Hidd el Nekem, ebben a megszólításomban már az is benne van, hogy »Bízz Bennem! Higgy abban, aki téged ily kicsinek szólít!« E megszólításomban mindenkor benne van a számodra biztosított szerető és mindenről való gondoskodás és védelmezés is. Ugye, meghat ez a gyors intézkedés, mely által ügyedet intéztem? Nem akarok adós maradni, és főleg azt akartam elérni, hogy gondolataid és munkád ezután is önzetlen és tiszta maradjon. Én vigyázok rád, a te Mestered, hogy egészen és mindentől mentesítve téged, csak Én legyek a mindened! És ne kössön semmi a földhöz. Láthatod az elintézett ügyből is, tudja a te mennyei Atyád, mire van szükséged.”


1964. április 23.

Az Úr Jézus sürgető kérésére elmentem lelkiatyámhoz. Ott hoszszas beszélgetés után ő azt mondta, hogy addig, amíg az ő lelkében nem történik valami csoda, hogy ő is magáévá tudja tenni, addig nem adja tovább az Úr Jézus és a Szent Szûz közléseit. Alighogy elköszöntem tőle, az Úr Jézus már az utcán elkezdett beszélgetni: „Erzsébet! Nagyobb szenvedés vár rád. Ez az Én szeretetem fokozottabb bizonyítéka. A szenvedések újabb elfogadása által te is bebizonyíthatod újra szeretetedet. Az a küldetés, mellyel megbíztunk, a nehézségek újabb akadályait torlaszolja eléd. Szedd össze minden erőd, és sürgősen menj vissza az atyához. Közöld vele kérésem, hogy ne hátráljon meg, és az Általam megjelölt személyekkel mielőbb jöjjön össze! Akikhez Én küldöm, azok előtt te már igazolt vagy, s csakis az ő személyes hozzájárulása kell. S ha nem tenne eleget az Én kérésemnek, menj te, és hozd össze az Általam megnevezett személyeket! De természetesen csakis lelkiatyád engedelmével. Az ő intézkedését a legnagyobb tiszteletben kell tartanod, éppúgy, mintha Én szólnék. Mondd el lelkiatyádnak, hogy nagyon sürgetlek, és ez a sürgetés legyen szeme előtt. Ha az ügyet nem találja az Én szent akaratommal ellenkezőnek, úgy akkor ez legyen bizonyíték mindannyiuk számára.


1964. április 25.

„Eljöttem hozzád, hogy kis szobád csendjét megoszd Velem. Pihenjünk együtt, fülünk figyeljen a csöndességre, és merüljön el lelkünk a mi mennyei Atyánk szünet nélküli szeretetében!”


1964. április 26.

„Fogadd el a szenvedést a lelkek megtéréséért!” Az Úr szavaiban elmerültem, és az Általa rám árasztott szenvedéseket nagy örömmel fogadom, melyet oly mértékben fokozott bensőmben, hogy igen erősen igénybe vette testem erejét is. Olyan volt ez, mint egy lázas hullámzás, mely hol magasra emelkedett, hol meg egészen mélyre süllyedt. Így tartott ez május 10-ig. „Leánykám, szeretetem különös jutalmát ígérem, kérlek, szenvedj Velem! Én újabb erősítést adok. Élj erőt adó szavaimból!


1964. május 15.

„Leánykám, kis testvérkém, tudod, miben egyeztünk meg? Ha Én hallgatok, te beszélj. Csak bátran, Én figyelem szavaidat, s amit Nekem mondanál, most azt is írd le. Én kérlek, a te Mestered.” Mikor ezt kérte, én, mint aki megrémült, nem tudtam szólni, csak könnyeim peregtek szüntelenül. Majd mikor a bűnbánat könnyei, melyekkel Hozzá szóltam, megkönnyítették lelkemet, utána tudtam csak szólni Hozzá. „Imádott Jézusom! Hogy köszönjem meg szeretetedet? Te tudod, ismered lelkem rejtett hibáit és szünet nélküli bukdácsolásomat, s tudod, hogy egyetlen vágyam szenvedni és engesztelni ezekért a megbántásokért. Uram, Jézusom, bármennyi szenvedést is adsz, mindez kevés nekem. A Te végtelen jóságod mind éhesebbé teszi lelkemet, sőt, úgy érzem, nincs (is) már szenvedésem. A szeretet, mely által szünet nélkül erősíted lelkemet, a szenvedésben nemcsak erőt ad, hanem egyre jobban eggyé olvaszt Veled. Szóval nincs (is) már szenvedés számomra, csak a vágy a lelkek megmentésére, ez él lelkemben. Olyan vágyat adtál nekem, mely által egészen egybeolvadt bensőnk minden érzelme. Már csak Te élsz bennem, s ha néha valami oknál fogva elhomályosodna lelkemben a bensőséges együttérzés, imádott Jézusom, Te máris mellettem vagy, s jelenléteddel oly erőt adsz, mely megfoghatatlan és szóval ki nem fejezhető. Szeretnélek imádni minden ember helyett, szeretnélek engesztelni az egész világ helyett. Szeretném az egész világ bűneit is megbánni, és ezt a szeretni akarásomat idehelyezem szentséges Lábaidhoz. Fogadd el, és újra nagyon szépen megkérlek, tekints rám és fogadd el, ezt tudtam nyújtani. Te jól ismersz, tudod, hogy szívből jövő szavak ezek. Hisz Te is azt mondtad, örülsz, hogy szívemből szeretlek, mert ez Előtted is így kedves.” S amint e szavakat írtam, az Úr Jézus az én befejező szavaimba szólt:

„Te kedves, te, ugye, megjött újra a szavad!? Ez a szenvedés tudom, megviselt, és jelenlétem (érzetének) megvonása által szenvedéseid is igen nagy mértékben megnövekednek. Légy erős! A nagy küzdelmek elviselése a nagy jutalmak megnyerését biztosítja számodra. Tudom, nem könnyû, s Én sem veszem ezt csekélységnek, hisz a nehézségek leküzdésében Én is részes vagyok.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."