Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. június 2.II/102

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Szentáldozás után az Úr Jézus így szólt: „Ahogy szüksége van testednek a lélegzetvételre, épp úgy szüksége van erre lelkednek is. Lelked lélegzetvétele a külső és belső megaláztatás. Szent Szívem hónapjában különösen sok kegyelemmel foglak elárasztani: a szelídség és alázatosság erényeit fogom lelkedben növelni, erre van a legnagyobb szükséged.”
Majd napközben Szentséges Szívének átható erejével árasztotta el lelkemet. Ekkor egész testemben remegés fogott el, úgy, hogy majd összeroskadtam. Szóra nem nyílt ajkam. Nincs erőm ahhoz, hogy szavaimmal adjak hálát. Csak amikor már gyengíti lelkemben kegyelmeinek átáradását, akkor tér vissza testi erőm, és ilyenkor megkísérlem a hálaadást, mely csak remegő sóhajtásokban tör fel lelkemből. „Fogadd el tőlem, imádott Jézusom, nem telik ki több nyomorúságomból!”

1963. május 24.

Ez kimaradt a május hónapból.

Egy lélekért imádkoztam, aki már évtizedek óta nem gyónt. Mikor meghallottam, hogy súlyos beteg, egy napon hírt hoztak róla, hogy felvette az utolsó kenetet. „Imádott Jézusom! Hála végtelen irgalmadért!” Ő ezt válaszolta: „Bízzál! Mindig mondtam, amit bizalommal kérsz, azt már meg is kaptad. El tudod képzelni,hogy mikor Tőlem lelkeket kérsz, nem adnám meg neked? A mi kezünk együtt gyűjtsön! Kérj! Ne légy soha fáradt lelkeket kérni, kívánni Nekem! Tudod, ha sokan kérnének, milyen sokan megtérnének? Én mindnyájatokat meghívtalak megváltó munkámhoz. Apákat, anyákat, művelteket és tudatlanokat, egészségeseket és betegeket. Énértem mindenki dolgozhat, a szabad ember és a rabságban sínylődő, mert a lélek készsége a fontos és a lélek szabadsága, mely egyben a lélek műveltsége is. Emlékszel arra az egyszerű emberre, aki oly csodálatos dolgokat mondott szeretetemről? És mikor megkérték, hogy írja le időközönként gondolatait és küldje el, ő azt válaszolta: »Főtisztelendő úr, egy kis baj van. Én nem tudok írni.« Mekkora volt a csodálkozása az atyának. És a betegek, ők igazán a feltétlen bizalom szárnyán repülhetnek Hozzám. Egyetlen kérésükkel a lelkek tömeges megmentését eszközölhetik ki.”

 

Ha a betegek szenvedéseiket felajánlják,
ez a sátánt megvakítja,
és ezáltal a lelkek az üdvösség útjára lépnek

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."