Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. február 21., 28., március 5. és 9.II/83-84

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
26

1963. február 21.

Reggel így szólt az Úr Jézus: „Az éjszaka itt jártam házadban, és megáldottam házad népét. Édesanyánk kérésére tettem ezt, Ő halmoztatja el Szeretetlángjával egész családodat. Kislányom! De nagyon szeretünk Mi téged!” Lelkem egészen telítve van az előző napokban kapott kegyelmektől, melyekből mint csodás erőből, úgy táplálkozom.

Ma a szentmise után családom dolgai miatt nem tudtam hosszabb időt az Úr Jézusnál tölteni. Amint hazaértem, házimunkám végzése közben hálaadó imádással elmerültem Benne. S míg gondolataimban bensőm érzelmeivel hálálkodtam, az Úr Jézus szelíden, csendesen szinte azt éreztette, hogy mosolyog azon, ami engem oly nagy örömmel töltött el. És jóságos szavaival kezdett ismét beszélgetni: „Ugye, meglepődsz azon, hogy az elmúlt napon, mely téged Isten közelségébe engedett, mennyire elszakadtál a földtől. Kitartó erőfeszítésed jutalmaként kaptad. Azért, hogy lásd, Mi mennyire méltatjuk erőfeszítésed nehéz küzdelmét, melyet az ég ügyéért hozol meg. Kitartásoddal a kegyelmek még nagyobb, mind fokozottabb magaslatára emelkedsz.”


1963. február 28.

L. beteg. Arra gondoltam, elmegyek a kezelőorvosához és megkérdezem, mihez tartsuk magunkat. Az Úr Jézus megnyugtatott: „Ne menj sehová, L. javára az fog válni, ha nem gyógyul meg.” Összeszorult szívvel hallgattam szavait, mert neki férje és gyermeke van. Majd elmondta az Úr Jézus azt is, miért nem gyógyul meg L. „L.-nek ugyanis állandó nagy kísértései vannak a házassági hűséggel kapcsolatban. Én meg akarom menteni a házasságtörés súlyos bűnétől, azért küldtem rá ezt a betegséget, mely elveszi testi erejét, és nem lesznek bűnös hajlamai, s a hosszas betegség által bőséges kegyelmeimmel fogom őt elhalmozni. Ennek révén lelke megtisztul a nehéz kísértésektől olyannyira, hogy a szenvedéseket már örömmel fogja elfogadni és türelemmel viseli el.”

Istennek hála, ez mint élő bizonyíték, be is következett.

1963. március 5.

Reggel így szólt az Úr Jézus: „Élj nagyon szentül, mert enynyi kegyelem, melyet Tőlem kapsz, egyre nagyobb erőt ad.” Kissé később újra így szólt: „Élj még szentebbül minden erőddel, és érezd, mennyire fokozom benned kegyelmeimet!”

Imádásom közben így szólt az Úr Jézus: „Örömmel töltök veled minden percet.” Ezt néhány nap alatt többször is megismételte. „Imádott Jézusom, ha Te így áradozol, én mit szóljak? Újra és újra bűneim bánatával borulok Eléd.


1963. március 9.

Az Úr felszólított, hogy legyek Neki nagyon hálás azért a sok kiváló kegyelemért, mellyel Ő elhalmoz. „Kislányom, nem tudom jutalom nélkül hagyni szeretetednek még a legkisebb megnyilvánulását sem. Édesanyánk Szeretetlángja az, mely lekötelez. Az Ő kérésére árasztom rád a kegyelmek kimondhatatlan bőségét. Kislányom, kislányom!” Ezzel fejezte be szavait. Azután lelkemben éreznem engedte azt a szeretetet, mellyel Ő szeret. Ne csodálkozzon az, aki valaha olvassa soraimat, hogy ez a szeretet, mellyel az Úr Jézus elhalmoz, újra és újra bűneim könnyhullató bánatát fakasztja lelkemben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."