Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. február 1.II/75-76

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
24

1963. február 1.

Elmentem a mellém rendelt nővérhez a Szent Szűztől kapott közlések átadása végett, és ezzel kapcsolatban még egyet s mást megbeszéltünk. Utána harangozni mentem a plébániatemplomba. Az esti Ave Maria után gyalog tettem meg az utat hazafelé, hogy útközben átelmélkedjem a Szent Szűz Szeretetlángjának továbbadását. Egész lényemet és gondolataimat a Szent Szűz Szeretetlángja tölti be. Átgondoltam, hogy most a nővérben is aggodalom támadt, hogy valóban ő-e az, akit Isten mellém rendelt. Most lelkemet a tisztánlátás csodás kegyelme hatja át: aggodalomra semmi okunk, mi csak tegyük meg Isten szent akaratát. Mi csekély eszközök vagyunk, kiket az Úr kegyelme táplál, erősít. S hogy mennyire nincs okunk az aggodalomra, azt mindjárt meg is írom.

Ahogy hazafelé mentem, házunk kapuja előtt történt. Mielőtt beléptem, hirtelen, váratlanul az Úr Jézus állt mellém. Nem láttam Őt. Ő vállamra tette kezét, jobb vállamat kétszer érintette, és csak ezt a két szót mondta: „Kislányom, tarts ki Mellettem és szenvedj Velem!” Szavai nyomán isteni érzését árasztotta el bensőmben. Ő ezt így szokta tenni, hogy bizonyosságot adjon. Ez csak néhány pillanatig tartott. Amint a lakásba értem, eloszlottak érzéseim, de a csodálatos lelki erő, melyet ez idő alatt felélesztetett bennem, izzó szeretettel töltött el a Szent Szűz Szeretetlángja nyomán kigyúló fény hatására. Majd a másik pillanatban olyan érzelmet keltett bennem, hogy mi lenne belőlem, ha a Szent Szűz Szeretetlángjának kegyelmi hatása nem áradna rám? És most éreznem kellett, hogy akik nélkülözik ezt a kiáradást, mily sok kegyelemtől esnek el. Gyötrelmesek ezek a kínok. Szívemben a vágyat elképzelhetetlenül nagy erővel fokozta. Este hiába tértem nyugovóra, nem volt pihenésem, sem álom nem jött szememre. Fejemben rettentő zúgás támadt, majd néhány pillanat múlva szirénaszerű, vészjósló hang keletkezett bensőmben. Előttem rettentő füst kezdett gomolyogni, melyben felismerhetetlen alakok jajveszékelve tolongtak, tanakodtak, rettegtek. Majd a gomolygó füst között hatalmas alak jelent meg. A szürkésen gomolygó füst miatt nem láttam, hogy nézett ki, csak éreztem, hogy a sátán volt. Észbontó üvöltéssel segélykiáltást hallatott. Nem tudja, mitévő legyen, ellenállása inog, minden eszköz csődöt mond és minden kísérletezése hiábavaló. Ez csak néhány percig tartott. Utána Isten kegyelme azt a tudatot erősítette meg bennem, hogy a Szent Szűz Szeretetlángjának ki kell gyúlnia, mert ez fogja a pokol erőit megingatni. Ez a látvány annyira kimerített, még utána is alig tudtam szabadulni hatásától.

Másnap reggel, amint kiléptem a kapun, ott, ahol előző este az Úr jelenlétét éreztem, térdre ereszkedtem a frissen esett hóban, és arra gondoltam, mily szent ez az utca, melyet jelenlétével megtisztelt. Hányszor előfordul, hogy mikor ott térdelek az Úr szentséges lábainál, valósággal elhalmoz a kínos gyötrelmekkel, és amikor nem is gondolom, egyszer csak megjelenik, és személye láthatatlan ugyan, de jelenlétét megérezteti, tudtomra adja. Mindezek dacára szenvedéseim továbbra is megmaradtak. Abban az állapotban gyötrődöm, melyet már írtam, hogy szenvedéseim érdemtelen semmik. Lelkem borzalmas sötétségében így könyörögtem: „Imádott Jézusom! Megkérlek szépen, most, hogy lelkemet ily tikkasztó szárazságban tartod, mindenekelőtt nagy-nagy hálával sokszor köszönöm, és kérlek szépen, hogy lelkem tikkasztó szárazságában ki ne égjen lelkemből az Istenbe vetett teljes bizalom, s az apró, kis porszemnyi áldozatokat, melyeket minden erőm megfeszítésével tudok csak meghozni, kegyelmeid orkánja által sodord be isteni szereteted és végtelen érdemeid tengerébe, hogy ott a Tiéddel egyesüljenek, és én felüdülve új erőre kapjak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."