Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. augusztus 4. és 6.II/109-110

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
18

1963. augusztus 4.

Ezt is az Úr Jézus külön kérésre kellett nyomatékosan leírnom.

„Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Őhatártalan anyai szeretetéért.”

Még aznap mondta ezt is.

„Add át szavaimat az illetékeseknek, és kérd őket az Én nevemben, hogy cselekedjenek, s ne hátráltassák ezt a világraszóló kegyelmi kiáradást, melyet Anyám Szeretetlángja által akar a Földre árasztani.”

1967. III. 13. – Kért, adjam át.

Még ugyanaznap az Úr Jézus: „Kislányom, a püspök atyához többé már nem küldelek, ez a harmadik és utolsó kérésem hozzá. Most lelkiatyádról mondok még egyet s mást. Ő azok közé a lelkek közé tartozik, akiket a rejtett, belső szenvedések érdemei által a vértanúság hősies szenvedéseiért a jól kiérdemelt jutalommal várok. A szenvedők között ő a legtöbbet viseli el.”


1963. augusztus 6.

„Tudod, mi teszi a lelket igazán élővé? Az imádság és az áldozat állandó gyakorlása. E nélkül beteg lelkek vagytok, és halott lelkűek lesztek. Hiszen a testnek is meg kell adni a maga követeléseit, és a lélek is követel. De a test és a lélek közé beférkőzhet a gonosz, aki ide-oda rángatja, s ha a lélek nem fogja szorosan a gyeplőt, akkor bizony szomorú kárát vallja.”

Ugyanaznap később: „Kérjetek csak sokszor és sokat! Ahányszor és amennyit kértek, annyiszor és annyit kaptok. Sőt, ha látom bizalmatokat, kéréseiteket megduplázva teljesítem. Engem nem lehet felülmúlni nagylelkűségben. Ugye, leánykám, ezt érzed te is? Ugye, ez nagy erőt ad neked? És ha meg is botlasz, te csak kicsit esel. Tudod, miért? Mert a lábaimhoz láncoltalak, tudod, saját kérésedre. Magamtól ezt nem tettem volna, a szabad akarat a tiétek. De ha látom bizalmatokat, máris leköteleztek, és ez azt jelenti, hogy kifoszthattok, ahogy csak akartok, Én nem zárkózom el. Szívem szeretetével elétek állok: itt vagyok, hogy boldogítsalak benneteket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."