Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. május 4.I/57-59

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

1962. május 4.

A Szent Szűz kezdett beszélgetni: „Kislányom! Most, hogy a nagy kísértésen átestél, jutalmat adok. Nagy próbát álltál ki, alázatosságodat akartuk így fokozni. Ezért engedte meg Szent Fiam a sátán ily nagy közelségét.Így lettél alkalmasabb Szeretetlángom továbbadására.Tudod, nagy kegyelmek befogadására mindig elő kell készíteni lelkedet a nagyobb szenvedésekkel.A kegyelem csak így növekedhet lelkedben. Most, hogy a győzelem után vagyunk, Szívemre ölellek, és mikor lelkedhez szólok, nagyobb odaadással fogadja be szent ügyemet. Ez az érdemszerző alkalom mások javára is fordíttatott.A tizenkét papi lélekért szünet nélküli áldozatodat hozd meg. Ők is szenvedni fognak.Te légy boldog, hogy velük szenvedhetsz, és a te érdemed, akármilyen kicsinek látszik is, növeli számodra a kegyelmeket.A kevesekre bízom ügyemet,hogy ha a keveseket megnyertem, a sokaság majd kövesse őket. Légy boldog, hogy a kevesekhez tartozol. Sajnos, a kevesek között is akadnak visszautasítók, és hogy fáj ez anyai Szívemnek.”

Ezt nem dátumoztam, az előző beszélgetés után néhány napra történt.

„Leányom, nagy aggodalmad miatt segítségedre sietek.”

/Az Úr Jézus és a Szűzanya különböző utasításai:/ „Rejtve maradni és üzenetet közvetíteni. Örülök, hogy félted alázatosságodat, és szem előtt tartod Szent Fiam szavait.”

„Édesanyám, amikor elfogadtam, tudod, mennyire szabadkoztam ellene. Nyomorúságos lelkem, látod, semmire sem képes Nélküled.”

„Most pedig tovább kell vinned ügyemet. Csak add át üzenetemet! Akiket kiválasztottam, legyenek hozzám teljes bizalommal. Én, mint körültekintő édes anya, vezetem minden lépésüket. Ők csak tegyék alkalmassá lelküket, és nagy buzgósággal készüljenek az engesztelő munkára. Szomorúan látom, milyen szomorúságot és riadalmat kelt szívetekben az én Szeretetlángom. Szívetekben, lelketekben miért riadtok meg? Nem azért vagyok én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel, és készítsétek elő a lelkeket a szent Láng befogadására! A kegyhelyeken a zarándok lelkek alkalmasak lesznek.

Én, a Kegyelmek Anyja, szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az Ő érdemeivel. Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény! Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az én kedves fiaim, hogy az én szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben. Úgy készítsenek elő mindent, hogy mint futótűz terjedjen. És azok a lelkek, akiket kiszemeltem, mindent tegyenek meg a nagy felkészülésre.”

„Anyám, a mi Urunk, Jézus Krisztus azt ígérte, hogy Te majd igazolsz engem.” Lelkem mélyén a Szent Szűz édes választ adott, mely egészen megnyugtatott: „Menj az én kedves, drága fiamhoz, Ő megtesz mindent úgy, mintha én volnék, mert Ő az én követem lesz kegyhelyeimen Szeretetlángom igazolására. Ne félj, Ő nem fog szabadkozni ellenem. Te csak élj rejtett alázatosságban, és a szenvedést öleld magadhoz! Én, a Fájdalmas Anya, úgy érzem, mintha minden szenvedéseddel Szent Fiam Sebeire gyógyírt, gyógyító balzsamot öntenél. Tartozz azok közé a lelkek közé, akik nem tudnak szenvedés nélkül élni, mert ezek a lelkek érzik igazán Szent Fiam szenvedésein keresztül az Ő mind nagyobb közelségét. Élj a családban, de egészen elvonult életet, minden erőddel. Istenben való elmerülésedet semmi ne zavarja! Óhajtsd szíved egész erejével Szeretetlángom mielőbbi kigyúlását, mely a sátán megvakítására és félelmére indul.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."