Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. augusztus 20. és 21.I/100-101

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

1962. augusztus 20.

Oly nagy csend honolt lelkemben! Az Úr most jóságos szavaival nem árasztott el, de betöltötte lelkemet isteni érzetével, mely úgy hatolt lelkembe, hogy csodálatosan éreztem ereimben, csontjaimban. Egész testem minden ízét úgy áthatotta, elárasztotta, de csak rövid időre, hogy remegés fogott el ezeknek érzetére. Már máskor is éreztem én ezeket sokszor, sőt, megszakítás nélkül, heteken át, de ily nagy mértékben még soha.Testem szinte megsemmisült, csak lelkem érzete uralkodott, melyet betöltött Isten kegyelme. 

1962. augusztus 21.

Másnap arra ébredtem, hogy milyen a szentek hódolata és imádata. Az ő hódolatuk és imádatuk eltöltötte az én lelkemet is, és oly kis nyomorúságos semminek éreztem magam őmellettük. A Szent Szűzhöz folyamodtam: „Anyám, adj Szeretetlángodból, hogy meg tudjak maradni, és bele tudjak kapcsolódni a szentek és szeráfok (Isten-) imádásába.” S közben az Úr hallatta hangját lelkemben. Oly csodálatos volt ez, mert így, ilyen hangon még nem szólt hozzám: „Te kis szikra, bármily kicsi vagy, te is Általam teremttettél. Csak közeledj Felém, Én átadom ragyogásomat neked is, és így egymásra ragyogva nem fogod látni te sem lelked homályát. Látod, ők, azok a nagy szentek is kis sziporkáim voltak. Őket is Én tettem naggyá, mindegyiket oly mértékben, amilyen nagy erővel közeledtek Hozzám. Azok a lelkek, akik nagy erővel közeledtek Hozzám, hamarabb vették át fényességem sugarát.Tehát Előttem nincs idő.Vannak lelkek, akik rövid idő alatt is nagy utat tesznek meg, és Én korán elszólítom őket.Vannak, akik későn kezdenek, és elérnek még többet is, mint azok, akik lassú léptekkel, óvatosan járják az Én utaimat. Tudod, mit mondtam Én egyszer neked? Te nyílegyenesen repülsz az ég felé, de ne nézz vissza a földre, nehogy a világ zaja elszédítsen. Most pedig azt mondom: Helyezkedj Belém bizalommal, és gázolj át mindenen, ami vissza akar tartani Tőlem!”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."