Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. augusztus 16. negyedik részI/99

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22

1962. augusztus 16. negyedik rész

Mikor a Szent Szűz ezeket a szavakat befejezte, igen nagy szorongást éreztem. Máskor is már sokszor ígért szenvedést, de most annyira összerezzentem bensőmben, és olyan elhagyottnak éreztem magam. Gyámoltalanságban vergődő lelkiállapot nehezedett rám. Minden olyan sötét és bizonytalan, az ügy sikertelensége miatti nehézségek rémesen tódulnak felém. Égi segítség nélkül érzem gyötrelmeimet.Annyira kicsiny, gyámoltalan porszem vagyok, és rám a világ előtt is hatalmas ügyet bíz a Szent Szűz. „Imádott Jézusom és drága jó Szűzanyám, nagyon félek a következő szenvedésektől és megaláztatásoktól. Én nyomorúságos semmi vagyok Nélkületek. Fogjatok szorosan!”

Ezekben a napokban lelkem sötétsége mint sűrű köd, úgy nehezedett rám. Az Úr Jézus váratlanul megszólalt lelkemben: „Kislányom, látom küszködésedet, a harmóniumon leütött hangok is zavarnak /valaki éppen ott-tartózkodásom alatt gyakorolt/. Leánykám, a ti Hozzám intézett szavaitok is melléfognak gyakran és szórakozottak, és Én mennyi türelemmel és szeretettel várom, hogy Hozzám intézett szavaitok és hangotok tisztán csengők legyenek. Légy te is másokkal és magaddal is türelmesebb!”

Egy alkalommal a hét órai szentmisén el akartam köszönni Tőle. Ő így szólt: „Miért köszönsz el? Hát nem együtt járunk?” És még így szólt hozzám szelíd, marasztaló hangon: „Ne menj el! Miért sietsz úgy?” /Én kertemben gyomlálni akartam, mert igen alkalmas idő volt./
Ő így szólt újra: „Ejnye, a következő szentmiseáldozaton nem akarsz részt venni? Tudod, miért hívtalak meg ily közel magamhoz: az Értem való áldozat mindennél előbbre való legyen neked! Tudod, mit mondtam: a te érdemed a szenvedés, bármilyen formában nyújtom is azt neked. Halmozd el csókjaiddal szent kezemet. Elfelejtetted, hogy a te kérésedre szentséges lábaimhoz láncoltalak? Miért akarsz holmi mulandóságot előtérbe helyezni? Vagy nem bízol a szenvedések értékében? Ez Nekem nagyon fájna, mert Én értéket adtam szenvedéseidnek, és ha ezt nem becsülöd meg, azt kell hinnem, hogy nem szeretetből vállalod, enélkül pedig nem sokat ér az egész.
Kis kármelita leányom, hallgass sokat, és ne csodálkozz azon, hogy ezt neked annyiszor elmondom. Tudod, ki az igazi bölcs? Aki sokat hallgat. Az igazi bölcsesség a hallgatás talajában érik meg, és csak a csendbe tud belegyökeresedni. Azért tanítalak. Én a te Mestered vagyok. Én is harmincévi hallgatással készültem háromévi működésemre. Mivel Én a te Mestered vagyok, Mellettem te is bölcs leszel. Csak akkor szólj, ha megadom erre a jelszót, és csak úgy mondd, ahogy Tőlem tanultad és úgy, ahogy Én mondanám. Szóval Engem utánozz! Meglátod, a kevés szó hoz igazán sok és jó gyümölcsöt a lelkekben.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."