Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. augusztus 16. harmadik részI/97-98

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

1962. augusztus 16. harmadik rész

Aznap este azt ígérte, hogy Ő fog éjjel ébreszteni. Ó, milyen boldogság töltötte el szívemet, amikor éjjel megéreztem ébresztő jelenlétét! Olyan gyorsan eltelt a Vele való virrasztás, és most, miközben így elmerültem a Vele való egyesülésben, oly csodálatos dolog történt. Lelkem legnagyobb alázatosságával írom le ezeket. A csendes, nyári éjben, amint így meghitten, hosszan beszélgettünk, egyszer csak megszakadt a Vele való társalgás, és Ő szinte észrevétlenül elment. De előbb házunk előtt hosszan időzött, és éreznem engedte, hogy elgondolkozva áll házunk előtt. És elkezdte nekem sorolni családunk gyermekkori érdemeit, azokat, melyeket én gyakoroltattam gyermekeimmel, mikor ők még kicsik voltak. Érdemül említette a meghitt esti imákat, és külön megjegyezte azt a kis fohászt, amit az esti ima után végeztünk, hogy ez Neki milyen jól esett. Majd hivatkozott arra is, hogy a mi családunk az Ő Szent Szívének van fölajánlva, és még utána sem mozdult, csak állt. Én éreztem áldott, szent jelenlétét, és igen meghatódtam. Annyi megbántással illetjük, és Ő mégis ilyen jóságos. Ő közben így szólt: „Megáldom e házat, mely Szent Szívemnek lett szentelve.” Lélekemelő volt ezt az áldást érezni, melyet házunk előtt hosszan időzve adott családunkra. Utána még mindig nem mozdult, jósággal, fenséggel teljes jelenlétét még sokáig éreznem engedte. Én a meghatottságtól úgy éreztem magam, mint kis parányi, semminél is semmibb, és csak ennyit tudtam mondani: „Menj el tőlem, Uram, mert igen bűnös vagyok.” Ő erre azt válaszolta: „A mi Édesanyánk lekötelez erre Engem. A sok kegyelem, melyet áldásommal együtt házad népére adtam, az Ő kérésére történt, mivelhogy te vagy itt a házban, aki szíved egész vágyával óhajtod az Ő Szívének Szeretetlángját továbbadni.”

Másnap egy ismerősömmel beszélgettem, aki világiként apostolkodik. Az Úr Jézus beszélgetés közben így szólt: 
„Kérdezd meg őt, mit tesz megváltó munkám érdekében. Az esti lelkiismeret-vizsgálatnál nézzen be lelkébe, mit tett ma, mert ha ezt nem óhajtjátok, nehezen juttok el az üdvösségre.”

Utána a Szent Szűz kezdett beszélgetni velem. Arra kért, hogy imádkozzam a visszautasító lélekért, aki nem méltatta arra szent ügyét, hogy kezébe vegye, pedig személyemmel kapcsolatban világosságot nyújtott neki. „Mikor elutasított, tudom, hogy nagyon szenvedtél. Szent Fiam a te megaláztatásaidat, szenvedéseidet egyesíti az Ő határtalan értékű szenvedéseivel. És most készülj fel lélekben és testben is még nagyobb szenvedésekre is, és bármilyen formában és nagyságban is törjön rád, ne hátrálj! Légy alázatos, türelmes és kitartó.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."