Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. április 17. vége és 20.I/42-44

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Ébresszétek fel lelketekben az Irántam érzett bizalmat. Az fáj legjobban, hogy nem bíznak Bennem. Hiába van hitük, ha nincs bizalmuk. Enélkül nem tudnak a közelembe férkőzni. Kérd meg fiaimat, ébresszenek bátorítást a lelkekben, hogy aki küzd, milyen kedves Előttem, hogy a lélek fel ne adja a harcot, mert a szünet nélküli harc növeli bennük az Én kegyelmeimet. Küldjétek őket Édesanyánkhoz. Egyetlen beszédet el ne mondjanak Anyám különös tiszteletének említése nélkül. Leánykám, kívánj Nekem sok lelket! Ez legyen állandó életcélod. Ezért ragadtalak ki a világból hirtelen mozdulatokkal, erre szemeltelek ki. Örülök, hogy te legalább megszántál, megértesz, határtalan fájdalmaimban vigasztalsz.” És közben, míg ezeket mondta, határtalan fájdalmát szétárasztotta szívemben. „Uram, Jézusom, én olyan nyomorult bűnös vagyok.”

Ő tovább beszélt hozzám:
„Leányom, a bűnbánat az, mely közelembe hozott. E mélységes bűnbánatot kérd sok lélek számára! Oly kevés ilyen lélek van, pedig sokakat felszólítok az Én különös követésemre, és nem vagyok válogatós. Mindenféle körülmények közül választok ki magamnak lelkeket, de sajnos kevés eredménnyel. Kislányom, ma nagyon sokat panaszkodom. Ki kellett öntenem Szívem tengernyi bánatát újra előtted, mert annyi méltatlanságot kell elviselnem a Nekem szentelt lelkektől. Jöjj Hozzám még korábban, és vigasztalj még többet. Lépj ki mértékeidből. Szereteted legyen forró, áhítattal teljes Irántam. Szeretettel szenvedj, és figyelj fokozottabb szeretettel az Én hangomra. Hogy az Én hangomat felfoghasd, légy csendes, mert finom hangomat csak a szeretetben elmerülő lélek tudja felfogni. Tartsd ébren az Utánam való vágyakozásodat a szeretet élő áldozata által. A szeretet tűz, melyet csak a szünet nélküli áldozatvállalás tarthat izzásban.”

1962. április 20.

„Megváltó munkámban szünet nélkül vállalj részt. Ne kérdezd, hogyan? Óhajtsd, hogy jöjjön el az Én Országom a te (számodra) és minden lélek számára. Ha nyugovóra térsz, tekintsd át az egész napodat, mit tettél Országom eljöveteléért?”

Másnap igen szorongó fájdalommal árasztotta el lelkemet, valósággal égetett. „Jézusom, ugye, tudod, hisz Te adod ezt nekem. Te ígérted, hogy különböző szenvedéseket fogsz adni nekem. Úgy fáj, és mégis olyan jólesik szenvedni. Nem tudom mihez hasonlítani ezt a nagy szenvedést.” „Pedig tudhatnád.” – szólt Ô szelíden. „Mikor gyermekkorodban idegen földön éltél, távol édesanyádtól és édes hazádtól, ezt a fájó kínt szenvedted el hosszú időn át.” „Édes Jézusom, ez a honvágy volt.” „Rájöttél? Ez a fájdalmas szenvedés, melyet rád küldtem, az égi hon után való vágyódás. Szenvedd el azokért, akik nem vágyódnak az örök hon után.”

Ma megkért az Úr Jézus: „Anyám Szeretetlángját add tovább sürgősen.” A Szűzanya és az Úr Jézus szavai mint egybeolvadt kérés, úgy hangzanak lelkemben. S közben újra sürgető indítást adott, hogy „így Atyám büntető kezét tartsátok vissza az országtól.”

Én igazán nagyon nehezen indultam el.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."