Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. április 13.I/37

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
06

Fájdalmas péntek3

A Szent Szűz első közlése!4
Ezen a napon az Úr Jézus óhaja szerint tizenkét órától három óráig imádtam és engeszteltem Őt. Benne elmerülve kértem a Szent Szüzet, vésse szívembe Szent Fiának Sebeit, és indítsa mind nagyobb könyörületre Szent Fiát. Könnyeim sűrűn hullani kezdtek. Sűrű könnyhullatásom közepette a Fájdalmas Szűz kimondhatatlan bánatát és szomorú zokogását éreztem lelkem mélyén. Az Ő zokogása áramlott át az én lelkembe is, majd zokogó hangján így szólt hozzám:
„Kármelita kislányom! Oly sok bűn van az országban. Segíts nekem, mentsük meg! Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja. Az én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom!”

„Édesanyám, miért nem teszel nagy csodákat, hogy higgyenek Neked úgy, mint Fatimában?”
„Leánykám, minél nagyobb csodákat tennék, annál inkább nem hinnének nekem. Kis kármelitám, az első szombatot is azért kértem, és mégsem veszik figyelembe. Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István nekem ajánlotta (országotokat), és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. […]”

3 A Boldogságos Szűzanya fájdalmainak másik ünnepe (szeptember 15. mellett), melyet az akkor érvényben lévő liturgikus gyakorlat szerint Virágvasárnap előtt levő hét péntekén tartottak. (Szerk.)

4 Az I/12-ben már szólt a Szent Szűz, itt annyiban az első, hogy először beszél a Szeretetlángról. (Szerk.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."