Szentlélek KILENCED házaspároknak / házaspárokért9.nap – A Szentlélek házanépe

Reggeli ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
10
Szentlélek KILENCED házaspároknak / házaspárokért 9.nap – A Szentlélek házanépe

9. nap – A Szentlélek házanépe

Imádság:

Jöjj el, Szentlélek, tölts be minket és családjainkat!
És gyullaszd fel bennünk szereteted tüzét.
Küldd el Szentlelkedet és minden átalakul!
És megújítod a Föld színét.

Könyörögjünk!
Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad,
add, hogy a Szentlélek által mi is megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalását
mindig érezzük! Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével szívünket, hogy tiszta szívvel
kedvedben járjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Ének:

Jöjj Szentlélek…  (1-2 vsz.)

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Jöjj el, lelki vígaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Fáradságban nyugalmunk,
Hévben hűvös árnyékunk,
Sírásunkban örömünk,
Sírásunkban örömünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ó dicső nap, híveid
Sötétséges szíveit
Világítsd be, légy velünk,
Világítsd be, légy velünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Add, Uram, a híveknek,
Benned bízó népeknek
Hétszeres kegyelmedet,
Hétszeres kegyelmedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Esdve kérünk, ó engedd,
Hogy elnyerjük a mennyet,
S megláthassuk színedet,
Megláthassuk színedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

 

Elmélkedés:
Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Egyház Lelke! Jöjj el, minden közösség Lelke! – Képzelj magad elé ma egy nagy hálót… alaposan szemléld végig gondolatban… lásd a párhuzamos szálait, melyek a csomóknál összefutnak és találkoznak. A háló, mely megtart… véd… kifog.
"Mindannyiunkat egy Lélek itatott át" (1Kor 12,13). Mi valamennyien, miután egy és ugyanazon Lelket kaptuk, valamiképpen egymással és Istennel eggyé válunk. Sokan vagyunk, de a Szentlélek által egyekké lehetünk. Így vagyunk az Atya szeretetében és Jézus Krisztusban egyek. A Szentlélek mindenkit lelki egységbe forraszt. A lélek az egység Lelke. Ezért kedveli a liturgia a "Szentlélekkel egységben" imaformulát.
Urunk Jézus, szentelj meg minket, családunkat, közösségünket Szentlelked által!
A Szentlélek a közösség megteremtője. Igazi közösség csak ott van, ahol a Szentlélek munkálkodik. Minden társadalmi közösség, a Szentlélek Isten kívül, csak érdekközösség, amely csak addig áll fenn, amíg az érdekek fennállnak, és azonnal megszűnik, amint az érdekek meggyöngülnek. A baráti, családi, egyházi közösségben csakis Jézus nevében és a Szentlélek által lehetünk egyek. A Szentlélek által mondhatjuk ki a közösséget létrehozó és fenntartó szavakat: szeretlek… fontos vagy… köszönöm neked… bocsáss meg nekem… maradjunk együtt!
Jöjj el, közösség Lelke! Jöjj el, Egység Lelke! 
Hol vannak legfontosabb kapcsolódási pontjaink a családtagjaimmal? Kik számomra a legfontosabbak? Hogyan törekszem arra, hogy a szeretet egyre növekedjen közöttünk és igazi közösséggé kovácsolódjunk? Támasz vagyok másoknak? Gyógyír? Vigasz? Kikért élek? 
Az imabeszélgetésben hozzátok az Úr elé mindazokat, akiket szerettek, akikkel egy családba, közösségbe tartoztok… és akikért felelősséggel tartoztok.

Befejező imádság:
Úr Jézus Krisztus, örök Főpap!
Őrizd meg szívünket Szent Szíved oltalmában,
ahol senki sem tud neki ártani.
Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának
ajkainkat, melyek szent Testedet érintik.
Őrizd meg tisztának a szívünket,
melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg.
Ó Jézus! Segíts minket növekedni az irántad való
szeretetben és hűségben, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk.
Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket
megváltoztassuk egymás mélyebb szolgálatára, 
és Téged mindenkivel megszerettessünk.
Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel,
és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen

(Kis Szent Teréz nyomán)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."