Szent Simon és Júdás (Tádé) apostolok Együtt haltak meg Perzsiában(első század)

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28
Szent Simon és Júdás (Tádé) apostolok Együtt haltak meg Perzsiában (első század)

Történetük

+Simon, akit az evangéliumokban "a kánaáni" és a "buzgó" néven emlegetnek, a hagyomány szerint halász volt.

+ Általánosan elfogadott, hogy a Zelóta párt tagja volt, ez egy a 72-ben a jeruzsálemi templom lerombolásához vezetett rómaiak elleni lázadásért felelős zsidó szekta

+ A hagyomány szerint Simon Egyiptomban hirdette az Evangéliumot.

+ Júdás apostolt, akit ma a lehetetlen esetek védőszentjeként tisztelnek, általában a Máté (14:22) és Márk (3:18) evangéliumában említett „Tádéval” azonosítják.

+ Hagyományosan a nevét viselő újszövetségi levél szerzőjeként tisztelik, és arról emlékeznek meg róla, hogy megkérdezte Jézust, miért nem fedi fel magát az egész világ előtt, mire Jézus azt válaszolta, hogy ő és az Atya meglátogatja mindazokat, akik vele maradnak. (János 14:22-23)

+ Az ókori hagyomány szerint Júdás Egyiptomban és Mauritániában hirdette az Evangéliumot, és Perzsiában Szent Simonnal együtt haltak mártírhalált.

+ Szent Simon és Szent Júdás feltételezett ereklyéit a római Szent Péter-bazilikában őrzik.

+ Szent Júdás Tádét a lehetetlen esetek védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Ezen a napon a perui emberek a „Názáreti Csodák Urát” - Señor de los Milagros de Nazarenas-t  tisztelik. Ez egy 17. századi festmény, a keresztre feszítés ábrázolása.
A képet egy, a mai Angola területére való ismeretlen afrikai rabszolga festette, és a kereszten függő Krisztust ábrázolja, fölötte az Atyával és a Szentlélekkel, jobbján és balján pedig Máriával és Mária Magdolnával.

Elmélkedésre és imádságra

„De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára.” – Júdás 20-21.

Imádság

Istenünk, te úgy akartad, hogy apostolaid által jussunk el neved ismeretére. Szent Simon és Szent Júdás Tádé közbenjárására add jóságosan kegyelmedet, hogy Egyházad szüntelenül gyarapodjék, és egyre több nép fogadjon el hívő lélekkel téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."