Szent Lukács evangélista Evangélium és az Apostolok cselekedetei írójaA művészek védőszentje

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
18
Szent Lukács evangélista Evangélium és az Apostolok cselekedetei írója A művészek védőszentje

Élete

+ Az ókori hagyomány szerint Lukács Szíriában született és orvos volt.

+ Szent Pál apostol kísérője, mártírhalálának idején vele volt Rómában. Azt mondják, hogy Pál halála után Lukács Görögországba utazott, ahol megírta evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit.

+ Szent Lukács írásaiban olyan egyenrangú keresztények közösségét mutatja be, ahol minden közös, és Jézust, mint a bűnösök és a kitaszítottak barátját mutatja meg nekünk. (vö. ApCsel 2: 42–44)

+ Úgy tartják, hogy Szent Lukács természetes halállal halt meg 84 körül.

+ Az orvosok és gyógyszerészek védőszentjeként tisztelik, és a művészek pártfogójaként is ünneplik, mivel az ősi hagyomány szerint, ő festette az első Madonna és Gyermeke ikont.

Lelki bónusz

Ezen a napon Alcantarai Szent Péterre is emlékezünk. Ferences szerzetes volt, aki elhivatottan munkálkodott Assisi Szent Ferenc hiteles szellemének visszaszerzésén, és kitörölhetetlen nyomot hagyott a ferences rendben. Avilai Szent Teréz barátja is volt, aki segítette őt a kármelita rend megreformálására irányuló erőfeszítéseiben. 1562-ben halt meg, és 1669-ben avatták szentté. Brazília egyik védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Szent Lukács megtartott egy bizonyos történelmi rendet, és az Úr több csodáját elénk tárta, ám emellett Evangéliumának története magába foglalta minden bölcsesség kiválóságát. Mert mi tökéletesebb igazságot fedezhetett volna fel a természetes bölcsességről, mint hogy a Szentlélek adta az isteni Megtestesülést is?” - Milánói Szent Ambrus

A Szent a művészetben

Noha vannak különféle ikonok, amelyeket Szent Lukácsnak tulajdonítanak, a legismertebb vitathatatlanul a híres lengyelországi czesthochowai „Fekete Madonna”. Bár a művészettörténészek feltételezik, hogy a kép valamikor a hatodik és a kilencedik századból származik, az ikonnal kapcsolatos hagyományok szerint Szent Lukács a képet a Szent Család házából származó cédrus asztallapra festette.

Imádság

Urunk, Istenünk, te Szent Lukácsot kiválasztottad, hogy igehirdetésével és írásaival hirdesse a szegények iránti szeretetedet. Add, hogy minden keresztény egy szív, egy lélek legyen, és minden nép meglássa az üdvösséget. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."