Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk (3. század)- szerepelnek az első eucharisztikus imában

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
16
Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk (3. század) - szerepelnek az első eucharisztikus imában

Történetük

+ Kornéliust 251-ben választották Róma püspökévé. Pápaként harcolt a különböző eretnekségek ellen, és Ciprián püspök segítségével a pápai hatalom érvényesítésén is munkálkodott.

+ Gallus császár száműzetésbe kényszerítette, 253-ban halt meg. Holttestét később visszavitték Rómába, és a Szent Callistus temetőben temették el.

+ Ciprián 210 körül született pogány szülők gyermekeként Karthágóban (Észak-Afrika).

+ Kereszténységre térése után 249-ben felszentelték és Karthágó püspöke lett. Írásaival és lelkipásztori tevékenységével nehéz időkben vezette nyáját.

+ Ciprián 258-ban, Valerius császár üldözése alatt halt mártírhalált.

+ Ezt a két vértanút több évszázada közös ünnep során tisztelik, és nevük szerepel a Római Kánonban (az első eucharisztikus ima).

+ Szent Kornéliusz pápát a fülfájásban, lázban és epilepsziában szenvedők védőszentjeként hívják segítségül. Szent Cipriánt Algéria és egész Észak-Afrika védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Nem lehet Isten az Atyád, ha nem az Egyház az anyád..... Isten egy, Krisztus egy, és az ő Egyháza egy; egy a hit, és egy a nép, amelyet a harmónia egy test erős egységévé szilárdít.”
- Szent Ciprián.

Lelki bónusz

Szent Kornél pápa utóda I. Lucius pápa volt. Őt is szentként tisztelik, és évszázadok óta tévesen a vértanúk közé sorolták. Körülbelül 1100-ban feltételezett ereklyéinek egy részét Roskildébe vitték (a mai Dánia), és a tisztelete a protestáns reformáció idején is erős maradt. Szent Lucius pápa március 5-én szerepel a római martirológiában (bár a róla való megemlékezést korábban március 4-én tartották, amely egyben a litván és lengyel Szent Kázmér emléknapja is).

Ezen a napon Szent Ninianus emléke előtt is tisztelgünk. Egy brit törzsfőnök fiaként született Cumbriában (Nagy-Britanniában), majd Rómában tanult I. Szent Damasus pápa alatt. Miután püspökké szentelték, hazatért, és Skóciában kezdte meg élethosszig tartó missziós munkáját. Szent Ninianus 432 körül halt meg. A skót egyház egyik nagy szentje lett, és „Észak-Britannia apostola”-ként tisztelik.

Imádság

Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped gondos pásztorává rendelted, és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. Engedd, hogy közbenjárásukra gyarapodjunk hitben és állhatatosságban, és odaadó lélekkel munkálkodjunk az Egyház egységén. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."